Sedinte consiliu

LIVE TEXT Şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Constanța. Ce proiecte sunt analizate (galerie foto)

Consiliul Local al municipiului Constanța se întunește astăzi, 31 martie într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 35 de proiecte, printre care aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RATC, RAEDPP Constanţa, RADET Constanţa, SC Ecosal S.R.L Constanța şi SC Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017. Se va decide şi acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, dar şi aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru lucrări de consolidare la "Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța".

Citeşte şi
Ședință a Consiliului Local Constanța. Se va vota bugetul municipiului pe 2017 (document)

Update: ora 12.32
 

S-a trecut la analizarea proiectelor de pe ordinea de zi suplimentară. Pentru primul proiect s-a votat, iar pentru cel de-al doilea s-a dispus ca din comisie să facă parte consilierii locali Ioan Solomon, Constantin Avătavului, Romeo Rezeanu, Andrei Popescu şi Mihai Petre. 

Update: ora 12.30

Au mai fost votate şi aceste proiecte: 

33. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 216/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
34. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 97, bloc B1-parter-etaj 1, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea acestuia în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordurilor cadru și a contractelor subsecvente, privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, Consiliului local al municipiului Constanța precum și ale Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, în fața instanțelor de judecată; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Update: ora 12.25

Proiectul 32 privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 215/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău s-a votat suplimentarea clubului de handal cu doua milioane si acordarea unui alt milion de lei daca se va ajunge la performanta.

Update: ora 12.20 

A reînceput şedinţa de Consiliu Local. Secil Cantaragiu de la Miscarea Populara propune un amendament: sa se acorde doua milioane de lei clubului de handbal si sa se prezinte justificarea cheltuililor anterioare. În proiectul de hotărâre analizat era vorba despre suplimentarea bugetului clubului de handbal cu trei milioane de lei. 
Totodată, Decebal Făgădău spune ca va solicita si el justificarea tututor cheltuielilof clubului de handbal.

"Vom suplimenta bugetul clubului daca se va ajunge la performante" mai spune Decebal Făgădău.


Update ora 12.10 

Primarul Decebal Făgădău a mers în sală pentru a discuta cu Claudiu Iorga Palaz. S-a luat pauză în şedinţă. 

Update: ora 12.05

La proiectul 32. privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 215/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău, Partidul Miscarea Populara spune ca nu este de acord sa suplimenteze bugetul. Secil Cantaragiu spune că se propune scadearea cuantumului de la trei milioane la un milion.

"Mai mult clubul sa vina cu explicatiile cheltuielilor" - mai spune Secil Cantaragiu.

TotodatăRudi Stanescu de la Handbal Club ia cuvantul si spune ca au nevoie de acesti bani pentru a termina anul
Update: Ora 12.00

Au mai fost votate următoarele proiecte: 


24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor; iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 367/2016 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 258/2016 și HCL nr. 326/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
27.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/2017 și aprobarea acordului-cadru de prestări servicii juridice în vederea apărării intereselor S.C.Confort Urban S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru lucrări de consolidare la "Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău

La acest proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Orban Steluța Daniela; iniţiator: primar Decebal Făgădău a existat o abţinere.

Şi la proiectul 31 de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. B.P.Hașdeu, str. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă și str. Ștefăniță Vodă, inițiator Mușu Cristian; iniţiator: primar Decebal Făgădău a existat o abţinere. 

Update: ora 11.55 

La proiectulul de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari precum și altă destinație la nivelul Serviciului public de asistență socială; iniţiatorul Decebal Făgădău a declarat că a initiat acest proiect ca sa existe o singura comisie care se va ocupa de cluburile pentru pensionari. 
Totodată s-a propus ca din acestă comisie sa faca parte urmatorii consilieri: Mircea Dobre, Ioan Solomon şi Alexandru Zabara.

Update: ora: 11.50

Au mai fost votate următoarele proiecte: 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul public de călători  pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri, prevăzut în anexa 1 A la HCL nr. 72/2016 privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri; iniţiator: primar Decebal Făgădău
18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și criteriilor de  acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local; iniţiator: primar Decebal Făgădău
19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea și utilizarea siglei oficiale a evenimentelor organizate pe raza municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău         
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Constanța la ASOCIAȚIA INOMAR CLUSTER;iniţiator: primar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru organizarea evenimentului "Sărbătoarea etniei romilor din România"; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Update: ora 11.45 

La proiectul de hotărâre privind acordarea pachetului anual cu rechizite școlare cu ocazia începerii cursurilor precum și a cadourilor prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău au fost şapte abţineri. 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; iniţiator: primar Decebal Făgădău - votat în unanimitate. 

Update: ora 11.40 

Au mai fost votate următoarele proiecte: 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal S.R.L Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău


La proiectul 13 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat Decebal Făgădău spune ca nu a suplimentat bugetul pentru burse deoarece va face o analiza profunda pentru a se asigura ca comunicarea cu institutiile de invatamânt este transparenta.

"Vrem sa facem o radigrafie a unitatilor scolarea in ceea ce privesc bursele. Spre exemplu la Liceul Miron Costin au fost uitati 27 de copii care trebuie sa primeasca burse sociale. Motiv pentru care se mai acorda 27 de burse sociale la Liceul Miron Costin" declara Făgădău. 

Fagadau a mai precizat ca vor fi identificate piedicile in intocmirea dosarelor pentru burse sociale.

"Sa vedem unde e problema de fond ca bursele pe care le acordam sa ajunga unde trebuie" mai spune Fagadau.

Update: ora 11.30

Au fost votate următoarele proiecte care au trecut: 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminul pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău

La proiectul 4, de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău sunt patru abțineri 

Update: ora 11.20 

În cadrul şedinţei primul care a luat cuvântul este deputatul Ioan Stelian. Acesta este revoltat că într-o şedinţă anterioată a CLM s-a decis că doritorii nu pot lua cuvântul. 

"Mă adresez în calitate de deputat. Să dati posibilitate celor prezenti sa ia cuvantul daca doresc" spune deputatul Ion Stelian.
 

Acesta a făcut referire şi la proiectul 31 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. B.P.Hașdeu, str. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă și str. Ștefăniță Vodă, inițiator Mușu Cristian; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Deputatul a spus că încalcă regulamentul de urbanism.

"Aberatiile urbanistice trebuie sa dispara" a mai spus acesta. 

A luat cuvântul apoi Olga Stanculescu, pensionară. Aceasta a spus că toate cluburile pentru pensionari din Constanţa beneficiaza de mai multe facilitati, iar cele pentru persoanele cu dizabilitati nu.

Update: ora 11.25

A luat apoi cuvântul Sorin Belu de la Baricada Verde care discută despre Proiect de hotărâre nr 14 privind acordarea pachetului anual cu rechizite școlare cu ocazia începerii cursurilor precum și a cadourilor prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. 

"Elevii nu folosesc ghiozdanele primite de la primarie, deci e spalare de bani" spune Sorin Belu

                        
Acesta a mai declarat că a adus cartonaşe ca să se vadă ce votează, asa cum se făcea pe vremea lui Radu Mazăre. În replica presedintele de sedinta, Aurelian Marin i-a spus ca nu face Sorin Belu regulile. 

UPDATE: ora 11.15

La şedinţă sunt prezenţi 25 de consilieri, iar doi lipsesc motivat. A fost adoptata ordinea de zi şi s-a anunţat că există o ordine de zi suplimentară. 


Sursa foto: ZIUA de Constanţa
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

18 Aug 2017 1670

Şedinţă ordinară la Primăria municipiului Constanţa. Iată proiectele de pe ordinea de zi!

18 Aug 2017 2131

Finanţare către 43 de localităţi din judeţul Constanţa pentru proiectele de dezvoltare locală. Unde ajung banii?

02 Aug 2017 878

Făgădău - „După 16 ani, Primăria Constanţa va avea o organigramă nouă şi funcţională!“ Ce departamente se înfiinţează, ce posturi se restructurează? (document)

28 Jul 2017 4329

Consiliul Local al comunei Tîrguşor, convocat în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi!

21 Jul 2017 895

Unul dintre ei a făcut în 2006 schimb de terenuri cu Primăria Constanţa Cine sunt agenţii economici supraimpozitaţi de Consiliul Local Municipal

03 Jul 2017 2250

Consiliul Local Municipal va vota pentru respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru locuinţe colective pe strada I.L. Caragiale (document)

27 Jun 2017 1741

Şedinţă de Consiliu Local Ce proiecte propune Făgădău - rectificare bugetară, garantarea unui împrumut şi impozite mărite pentru clădiri-ruină

26 Jun 2017 1944

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă convocat ​în şedinţă ordinară. Ce se va discuta

24 Jun 2017 2431

Şedinţă ordinară a Consiliului Local a Comunei Tîrguşor. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Jun 2017 2432

Disputa politică dintre Chiţac şi Muhscină s-a răsfrânt în Consiliul Local Municipal

01 Jun 2017 1682

LIVE TEXT Şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa. Sunt 38 de proiecte pe ordinea de zi. Liberalii se opun unui proiect. Discuţii aprinse pe tema stadionului Farul (galerie foto)

31 May 2017 2313

Cât vor plăti constănţenii pentru o gigacalorie? Aleşii locali votează la sfârşitul lunii (document)

27 May 2017 1140

Şedinţă ordinară la Consiliul Local Cumpăna. Ce proiecte vor fi analizate

19 May 2017 1811

Consiliul Local Valu lui Traian convocat în şedinţă! Ce proiecte se află pe ordinea de zi (document)

09 May 2017 1923

Şedinţă la Consiliul local al municipiului Constanța. Iată ce proiecte au fost aprobate (galerie foto+document)

27 Apr 2017 4944

Majorarea impozitului pe clădirile abandonate, desemnarea consilierilor locali în CA-urile unităţilor de învăţământ, dar şi mai multe PUZ-uri, la mâna consilierilor municipali

24 Apr 2017 3348

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța (document)

21 Apr 2017 1438

Autoritatea Urbană, coordonată de viceprimarul Răsăuţeanu Municipiul Constanţa accesează fonduri europene pentru 15 proiecte. Se pun la bătaie 48 de milioane de euro (documente)

13 Apr 2017 1707

Ședință de îndată a Consiliului local al Municipiului Constanța. Când va avea loc și ce este pe ordinea de zi

12 Apr 2017 1511

LIVE TEXT George Muhscină este noul președinte al organizației municipale a PNL Constanța (galerie foto)

31 Mar 2017 2441

Cel mai mare buget din istoria municipiului Constanţa a fost votat de Consiliul Local

31 Mar 2017 3282

A fost majorat capitalul social al societăţii Confort Urban (document)

28 Mar 2017 505

Ședință a Consiliului Local Constanța. Se va vota bugetul municipiului pe 2017 (document)

24 Mar 2017 2030

LIVE TEXT Şedinţa Consiliului local al municipiului Constanţa. Discuţii aprinse şi decizii importante (galerie foto+video)

28 Feb 2017 1595

Consiliul local Constanţa, convocat în şedinţă marți. Ordinea de zi completă

22 Feb 2017 1209

Se întârzie constituirea noului Consiliu Local Mereni. Apelul prefectului Adrian Nicolaescu

20 Feb 2017 472

Coabitarea PSD-PMP, în aer Prefectul, dat în judecată de Consiliul Local Mereni

20 Feb 2017 1322

Este ședința Consiliul local municipal Constanţa. Ordinea de zi completă. Printre proiecte sens giratoriu nou, Cazinoul, burse

31 Jan 2017 1664

Iată noua reţea şcolară a municipiului Constanţa! Proiect în Consiliul Local Municipal (document)

30 Jan 2017 1567

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință. Se dorește schimbarea denumirii străzii Diana în strada Gheorghe Dumitrașcu (document)

25 Jan 2017 4363

Şedinţă de Consiliul Local Familii greu încercate, sprijinite de autorităţile din Cumpăna (document)

18 Jan 2017 3272

Consilierii locali din Pecineaga se întrunesc în şedinţă pe 9 ianuarie

05 Jan 2017 814

Ultima şedinţă CLM din 2016 Taxele locale se vor modifica! Ce schimbări au aprobat consilierii locali pentru Constanţa

29 Dec 2016 2050

UPDATE Începe şedinţa Consiliului Local Municipal! Daniel Fripis, cetăţean de onoare post-mortem (galerie foto)

28 Dec 2016 1558

Ședință a Consiliului Local Muncipal Constanța. Ultima din acest an. 27 de proiecte importante. Vezi ordinea de zi completă

28 Dec 2016 1586

Constanţa Taxa de linişte, eliminată de aleşii locali?

27 Dec 2016 1790

Aleşii locali decid mâine ce taxe şi impozite vor plăti constănţenii în 2017 (document)

27 Dec 2016 1247

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință. 27 de proiecte pe ordinea de zi (document)

22 Dec 2016 1629

Şedinţa Consiliului Local Constanţa s-a terminat

22 Dec 2016 1047

Consiliul local Constanţa, convocat de îndată! Şedinţa începe la ora 10.00

22 Dec 2016 854

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat mâine în şedinţă de îndată!

21 Dec 2016 1165

Consiliul Judeţean votează astăzi modificarea bugetului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa (document)

20 Dec 2016 584

UPDATE 1. Proiectele au fost aprobate Începe şedinţa extraordinară la Consiliul Local Constanţa (galerie foto)

12 Dec 2016 1171

Constanța. Ședință extraordinară a Consiliului local municipal. Două proiecte. Primăria face un împrumut

12 Dec 2016 2060

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară

08 Dec 2016 1202

UPDATE 4. Elena Ploscariu, cetăţean de onoare al Constanţei Ședința Consiliului Local Municipal Constanța, în plină desfăşurare (galerie foto)

29 Nov 2016 1208

Consiliul Local Castelu, convocat în şedinţă (document)

15 Nov 2016 1071

Proiectul privind prețul gigacaloriei, votat în unanimitate de consilierii locali din Constanţa

31 Oct 2016 2127

Este ședința Consiliului Local Municipal Constanța. Și tu poți participa. Ce se discută citește aici. Ești interesat? 41 de proiecte importante

31 Oct 2016 2685