Locuri speciale de munca

Consiliul Județean Constanța angajează inspector. Iată condițiile de participare la concurs!

Consiliul Județean Constanța organizează Ia sediul din bd. Tomis nr. 51, cam. 257, concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

inspector – studii superioare, grad profesional principal, din cadrul Serviciului de Analiză Strategică și Creșterea Competivității (Intelligence Competitive)

Concursul va avea următoarele probe:
- proba suplimentară privind testarea competenței lingvistice în data de 07.12.2017, ora 10.00;
- proba scrisă  în data de 11.12.2017, ora 10.00;
- proba interviu.

Condiițile de participate Ia concurs sunt:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată.

Studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – domeniul: științe economice, specializare: finanțe și bănci.

Vechime: în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.

Competențe specifice:
- limbă straină: engleză-nivel bază;
- cunoștinte în domeniul tehnicilor financiar-contabile absolvite cu atestat/ certificat/diplomă.

Dosarele de concurs se vor depune la cam. 241, în perioasa 08.11.2017-27.11.2017 și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată prin H.G. nr. 761/2017:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.;
  • curnculum vitae,  modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documentecare atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  •  copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
  • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familia al candidatului;
  • copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru eford fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
  • cazierul judiciar;
  • declarația pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsă calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 
Persoană de contact: Magiru Elena-inspector superior - telefon 0241.48.84.30, email elena.magiru@cjc.ro
 
Relații suplimentare se pot obține în programul: de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00.

Condițiile de participare la concurs și bibliografie stabilită se afișează la sediul Consiliului Județean Constanța și se publică pe pagina de Internet www.cjc.ro.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Techirghiol scoate la concurs un post vacant. Când este programat concursul

24 Nov 2017 469

Primăria Techirghiol scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

23 Nov 2017 1495

Concurs de angajare la Colegiul Comercial „Carol I“, Constanţa. Ce post este vacant

23 Nov 2017 888

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanţa scoate la concurs trei posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

22 Nov 2017 780

Post vacant la Consiliul Județean Constanța. Când va avea loc concursul și cine poate participa

21 Nov 2017 667

Consiliul Județean Constanța organizează concurs. Care sunt condițiile de participare

21 Nov 2017 1288

Primăria Năvodari organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții publice vacante

20 Nov 2017 348

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța organizează concurs. Care sunt condițiile de participare

20 Nov 2017 870

Post vacant la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” Constanța. Când va avea loc concursul

20 Nov 2017 424

Liceul Teoretic Băneasa, județul Constanța angajează secretar șef. Cine poate participa la concurs

18 Nov 2017 507

Concurs de angajare la Primăria Ghindărești. Ce condiții trebuie îndeplinite

17 Nov 2017 335

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia scoate la concurs două posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

17 Nov 2017 443

Poliţia Locală a Municipiului Medgidia organizează concurs. Ce post este vacant

17 Nov 2017 1545

​Primăria Municipiului Medgidia scoate la concurs un post vacant. Cine poate participa

16 Nov 2017 704

Post vacant la Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca“, Constanţa. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

16 Nov 2017 598

Post vacant la Primăria Cernavodă. Când va avea loc concursul

16 Nov 2017 515

Şcoala Gimnazială nr. 22 „I.C.Brătianu” Constanţa organizează concurs. Ce post este vacant

15 Nov 2017 831

Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul” din Călăraşi face angajări. Ce post este vacant

14 Nov 2017 516

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite și când vor avea loc probele de concurs

14 Nov 2017 28902

Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” angajează dansatori. Când va avea loc concursul

14 Nov 2017 584

Primăria Municipiului Mangalia scoate la concurs un post vacant. Care sunt condiţiile de participare

13 Nov 2017 726

Post vacant la Liceul Teoretic Decebal Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite

12 Nov 2017 988

Consiliul Județean Constanța angajează. Când va avea loc concursul

11 Nov 2017 1107

Consiliul Județean Constanța organizează concurs de angajare. Ce post este vacant

11 Nov 2017 1353

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant. Care sunt condițiile de participare

11 Nov 2017 1386

Post vacant la Primăria Năvodari. Care sunt condițiile de participare

10 Nov 2017 1237

Post vacant la Consiliul Județean Constanța. Când va avea loc concursul

10 Nov 2017 1675

Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie Sud angajează administrator financiar. Când va avea loc concursul

10 Nov 2017 585

Două posturi vacante scoase la concurs la Universitatea Ovidius Constanţa. Cine poate participa

10 Nov 2017 1450

Post vacant la Şcoala Gimnazială nr. 1 Tuzla. Ce condiţii trebuie îndeplinite şi când va avea loc concursul

10 Nov 2017 1909

Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord scoate la concurs mai multe posturi vacante

09 Nov 2017 2407

Şcoala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga”, Constanţa, scoate la concurs două posturi vacante. Ce condiţii trebuie îndeplinite

09 Nov 2017 945

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța organizează concurs de angajare. Ce posturi sunt vacante

08 Nov 2017 1236

Post vacant la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. Când este programat concursul

08 Nov 2017 1393

Mai multe posturi sunt scoase la concurs de Primăria Oraşului Năvodari. Ce condiţii trebuie îndeplinite

08 Nov 2017 1867

Liceul Tehnologic „Radu Priscu” Dobromir, judeţul Constanţa organizează concurs de angajare. Ce post este vacant

08 Nov 2017 486

Concurs de angajare la Şcoala Gimnazială nr. 14 Constanţa. Ce condiţii trebuie îndeplinite

08 Nov 2017 771

Liceul Tehnologic ”Radu Priscu” din Dobromir, județul Constanța organizează concurs de angajare. Iată condițiile de participare!

07 Nov 2017 351

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Albatros” din Constanța angajează asistent social. Când va avea loc concursul

07 Nov 2017 1440

Post vacant la SPITVBL Constanța. Când este programat concursul

07 Nov 2017 1553

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia scoate la concurs două posturi vacante. Care sunt condițiile de participare

06 Nov 2017 1881

Concurs de angajare la Primăria Lipnița. Ce condiții trebuie îndeplinite și cine poate participa

05 Nov 2017 857

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Medgidia organizează concurs. Ce post este vacant

03 Nov 2017 608

Post vacant la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanța. Când va avea loc concursul

02 Nov 2017 1433

RADET organizează concurs de angajare. Cinci posturi vacante. Iată condiţiile de participare!

01 Nov 2017 2295

Mihai Fifor, ministrul Apărării ”Categoric facem angajări. Dar nu poți să iei omul, de pe stradă, să îl faci militar”

01 Nov 2017 10426

Spitalul Municipal Mangalia scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiţii trebuie îndeplinite

29 Oct 2017 938

Ce angajări se fac la Spitalul Județean Constanța. Este vorba de posturi fără pregătire medicală

29 Oct 2017 4363

Posturi vacante la Primăria Municipiului Mangalia. Când va avea loc concursul

28 Oct 2017 1553

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța angajează bucătar. Când are loc concursul

27 Oct 2017 1192