Locuri speciale de munca

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant. Ce condiții trebuie îndeplinite

Consiliul Județean Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate la Compartimentul Comunicare, Protocol şi Organizare Evenimente.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă domeniul ştiinţe sociale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 decembrie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de concurs se pot depune până la data de 11 decembrie 2017 la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, camera 241 și vor cuprinde următoarele documente:
 
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 
Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, din Municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr 51, camera 241, Luni – Joi: 8-16.30, Vineri: 8-14, la telefon 0241/488.430.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Orașului Hârșova angajează consilier juridic. Când va avea loc concursul

18 Jan 2018 218

Teatrul ”Oleg Danovski” Constanța organizează concurs. Ce post este vacant

18 Jan 2018 283

Comunicat de presă Concurs de angajare la Primăria oraşului Ovidiu

18 Jan 2018 433

Două posturi vacante în cadrul Serviciului Stare Civilă Constanța, scoase la concurs. Nu este necesară experiență

17 Jan 2018 572

Primăria comunei Cerchezu, județul Constanța angajează bibliotecar. Când este programat concursul

17 Jan 2018 286

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa organizează concurs. Ce post este vacant şi care sunt condiţiile de participare

16 Jan 2018 369

Post vacant la Prefectura Județului Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite și când va avea loc concursul

16 Jan 2018 874

Posturi vacante la Școala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite

15 Jan 2018 667

Încep angajările masive în Poliţia Locală Constanţa! Câte posturi sunt vacante

15 Jan 2018 590

Primăria Comunei Peștera angajează polițist local. Când va avea loc concursul

14 Jan 2018 420

Primăria Comunei Amzacea angajează casier. Condiții de participare

14 Jan 2018 485

Primăria Hârșova face angajări. Ce post este scos la concurs și ce condiții trebuie îndeplinite

13 Jan 2018 1897

Primăria Techirghiol angajează șofer pe microbuzul școlar. Ce condiții trebuie îndeplinite

11 Jan 2018 274

Post vacant la Primăria comunei Corbu, județul Constanța. Când va avea loc concursul

11 Jan 2018 523

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Lumina, județul Constanța angajează contabil șef. Ce condiții trebuie îndeplinite

11 Jan 2018 404

Poliţia Română scoate la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual

11 Jan 2018 872

Post vacant la Grădiniţa cu Program Normal „Luminiţa” din comuna Lumina, judeţul Constanţa. Cine poate participa la concurs

10 Jan 2018 384

Vrei să lucrezi în Poliția Română? S-a dat startul încadrărilor din sursă externă și prin reîncadrare

10 Jan 2018 1571

Tinerii dezavantajați se vor putea angaja în instituțiile publice locale. Ce spune Guvernul

10 Jan 2018 444

Şcoala Gimnazială “George Enescu” Năvodari angajează secretar. Când va avea loc concursul

10 Jan 2018 574

IPJ Constanţa recrutează candidaţi din sursă externă. Ce posturi sunt vacante

10 Jan 2018 2386

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs de angajare. Ce posturi sunt vacante

08 Jan 2018 506

Posturi vacante la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanța. Când au loc concursurile

07 Jan 2018 1015

Primăria Constanţa a încheiat selecţia de dosare pentru concursurile de ocupare a posturilor din organigramă. Vezi dacă ai fost admis pentru probele scrise!

07 Jan 2018 738

Garda de Coastă angajează. Se caută șoferi, bucătari, ospătari, zidari și fochist

07 Jan 2018 6387

Primăria Constanţa organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție. Vezi dacă te încadrezi!

06 Jan 2018 1084

Post vacant la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu“ Constanța. Când va avea loc concursul

05 Jan 2018 744

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa scoate la concurs trei posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

05 Jan 2018 1082

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs mai multe posturi vacante

04 Jan 2018 1531

Unitatea Administrativ Teritorială Ovidiu angajează poliţist local. Condiţii de participare

04 Jan 2018 810

Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord angajează. Când va avea loc concursul

04 Jan 2018 1669

Posturi vacante la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, cu încadrare directă

03 Jan 2018 902

Post vacant la primăria comunei Albești, judeţul Constanţa. Când este programat concursul

03 Jan 2018 541

IJJ Constanța face angajări din sursă externă. Ce posturi sunt vacante. Până când se depun dosarele de înscriere

03 Jan 2018 1484

Şcoala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart”, Constanţa angajează bibliotecar. Ce condiții trebuie îndeplinite

03 Jan 2018 777

SRI face angajări! Ce posturi sunt disponibile la începutul acestui an

01 Jan 2018 2549

Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord recrutează. Condiții de participare

31 Dec 2017 1168

Primăria Orașului Eforie angajează inspector. Când va avea loc concursul

31 Dec 2017 517

Consiliul Județean Constanța organizează concurs. Ce post este vacant și care sunt condițiile de participare

31 Dec 2017 1054

Unitate militară din Constanța angajează. Posturi de personal civil accesibile multora. Studii medii și generale

30 Dec 2017 7057

La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al județului Constanța se fac angajări. Detalii!

29 Dec 2017 2734

Cum te poţi angaja poliţist local la Primăria Oraşului Ovidiu

29 Dec 2017 941

Consiliul Județean Constanța organizează concurs de angajare. Când poți depune dosarul

29 Dec 2017 1159

Inspectoratul de Jandarmi din Constanţa angajează!

28 Dec 2017 1125

Post vacant la Consiliul Județean Constanța. Cine poate participa

28 Dec 2017 1551

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa angajează. Care sunt condițiile de participare și când va avea loc concursul

28 Dec 2017 685

Școala Gimnazială ”A. Ghencea” Săcele, județul Constanța, organizează concurs. Ce post este vacant

28 Dec 2017 541

Post vacant la Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”. Când va avea loc concursul

28 Dec 2017 660

Concurs de ocupare a unor posturi vacante, la Primăria Agigea. Ce condiții trebuie îndeplinite

28 Dec 2017 935

Post vacant la Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” din Constanţa. Ce condiţii trebuie îndeplinite

27 Dec 2017 930