Actualitate

Noi detalii din dosarul grupării ”Executorii”. Membrii, bănuiți de cămătărie, înșelăciune, abuz în serviciu și spălare de bani

Gherghe Adrian, Petre Ștefan, zis Fane, Copcea Dragoș-Tache-George, Popa Mihail, Ghișoiu Mihai, Moldoveanu Adrian-Florin, Neculau Dănuț-Dumitru, Breazu Gabriela-Alexandra, Filip Ileana-Alina, Moldoveanu Dan-Ion, Gheorghe Marinel, Tuțoiu Silviu-Ionuț, Gusu Daniel,Popa Dumitru-Florian, Crețu Ion Victor, Buturugă Mircea-Gabriel, Lupu Daniel-Cosmin și Calotă Adrian, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice, abuz în serviciu, spălare de bani.

Cu ocazia cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat structura şi ierarhizarea grupului de crimă organizată, cunoscut sub denumirea generică de ”EXECUTORII”,  a fost una de natură piramidală, bazată pe relaţii de prietenie , interese comune, rudenie,  afinitate şi concubinaj în vârful căruia s-a aflat incontestabil, liderul grupului infracţional  recunoscut de către toţi ceilalţi membri, respectiv inculpatul Petre Ștefan, zis Fane.

    Iniţierea şi constituirea grupului infracţional organizat a avut loc în cursul anului 2014 când componenţii eşalonului decizional s-au grupat în jurul liderului, recunoscând statutul acestuia, şi totodată şi-au recrutat sau format(specializat) locotenenţii (aderenţii şi sprijinitorii) – componenţi ai eşalonului execuţional.

    Începând cu anul 2014, inculpatul  Petre Ștefan, administrator al mai multor societăți comerciale a constituit alături de inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George un grup infracțional organizat specializat în comiterea infracţiunii de camătă, respectiv, oferirea cu împrumut a unor sume de bani cu dobândă către terțe persoane aflate, de regulă într-un impas financiar de moment.

    Ulterior, pentru a-și asigura veniturile, dar și pentru a avea o pârghie, pentru a crea o presiune psihică asupra debitorilor, sumele de bani oferite cu dobândă erau înscrise în contracte de împrumut cu sau fără  garanție imobiliară, ce puteau fi puse în executare silită.

    Această opțiune a grupului infracțional organizat a venit și ca o consecință a preluării incriminării infracțiunii de camătă (reglementată iniţial prin Legea 216/2011 privind interzicerea activității de cămătărie), precum și a destructurării unor grupări infracționale organizate de notorietate. Astfel, atât pentru a-și asigura veniturile, precum și pentru a îngreuna o eventuală activitate de cercetare penală, respectiv dovedirea infracțiunii de camătă, persoanele care activau pe această plajă de infracțiuni, au ales, așa cum este cazul și în cauza de faţă, să „mascheze” activitatea de cămătărie în încheierea unor acte notariale de împrumut în care debitorii, având în vedere nevoia stringentă de sume de bani erau convinși să semneze acte notariale în care erau stipulate ca sume acordate cu împrumut de creditori sume mult mai mari decât cele remise efectiv, respectiv sume de bani  ce erau compuse din suma reală împrumutată plus dobânda ce trebuia plătită (obiect material al infracțiunii de camătă).

    Ulterior, membrii inițiali ai grupului infacțional, format din inculpaţii Petre Ștefan, Zis Fane, Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George au identificat în afară de perceperea dobânzii mascae, o altă metodă de a realiza profituri,de această dată mult mai însemnate, respectiv prin executarea silită a debitorilor chiar imediat după expirarea termenului foarte scurt de restituire a sumelor împrumutate, scopul membrilor grupului nefiind acela de a recupera sumele împrumutate şi dobânzile aferente ci acela de a obţine proprietatea .

    Pentru acest lucru a fost nevoie de atragerea în circuitul infracțional a unui nou membru, care să aibă atribuțiile necesare realizării acelui scop, respectiv a inculpatului   Popa Mihail, executor judecătoresc, persoană responsabilă cu realizarea efectivă a actelor de punere în executare silită a contractelor de împrumut cu garanție imobiliară.

    Astfel, se poate observa o ascensiune fulminantă a executorului judecătoresc Popa Mihail în cadrul grupului infracțional organizat, după momentul aderării sale, acesta ajungând în eșalonul decizional , erijându-şi  în unele cazuri chiar rol de coordonator, având ultimul cuvânt în ceea ce privește oportunitatea sau necesitatea unor acțiuni sau inacțiuni menite să apere interesele grupului infracțional organizat.

    Inculpatul Popa Mihai, prin cunoștințele sale juridice și calitatea sa de executor judecătoresc a „condus” gruparea infracțională organizată la un alt nivel de realizare a câștigurilor, respectiv de la procente din suma împrumutată (de cele mai multe ori mai mici decât suma împrumutată efectiv), la câștiguri însemnate (obținerea unor profituri de peste 300%), prin punerea în executare silită a contractelor de împrumut, respectiv scoaterea la licitație publică, deturnarea acestor licitații publice și adjudecarea prin intermediari a unor imobile aparținând debitorilor la prețuri de cel mult 30% din valoarea de piață.

    În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că grupul infracţional era structurat pe două paliere,  respectiv unul decizional din care făceau parte, în principal, inculpaţii Petre Ștefan, și Popa Mihail, executor judecătoresc, secondați de către inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George precum şi altul execuţional din care făceau  parte locotenenţii acestora mai mult sau mai puţin specializaţi în săvârşirea unui anumit gen de infracţiuni.

    Schimbările legislative, precum și destructurarea mai multor grupări infracționale ce desfășurau activități infracționale asemănătoare, au condus la modificarea în timp a activităților ilicite a membrilor grupării infracționale, în sensul că, deși în anii 2014 – 2015, inculpaţii Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George figurau ca participanți în cadrul licitațiilor publice, potența financiară actuală precum și încercarea de a da o aparență de legalitate activității infracționale derulate, au condus la modificarea structurii organizatorice a grupului infracțional organizat, în sensul că aceştia  au început să atragă noi membri dispuși să adere sau să sprijine grupul infracțional organizat, respectiv pe inculpaţii Gheorghe Marinel, Moldoveanu Dan-Ion, Moldoveanu Adrian-Florin, Gusu Daniel, Popa Dumitru-Florian, Neculau Dănuț-Dumitru, Buturugă Mircea Gabriel, Breazu Alexandra Gabriela, Crețu Victor, Lupu Daniel Cosmin, Oprea Marian cu precizarea că în perioada 2014-2016, aceste persoane au avut aleatoriu calități de „creditori”, ”participanți la licitații publice”, „adjudecatari ai imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice”.

    Având în vedere cercul relațional pe care  executorul judecătoresc Popa Mihail l-a dezvoltat în exercitarea profesiei, în vederea realizării scopului infracțional al grupului, acesta a cooptat cu ușurință alți membri. Astfel, la gruparea infracțională organizată  a aderat inculpatul Ghișoiu Mihai, executor judecătoresc în cadrul aceluiași birou de executori judecătorești, precum și personal angajat din cadrul acestui birou.

    Totodată, pentru ca cercul infracțional să fie complet au mai fost determinați să adere la grupul infracțional organizat și inculpatul Tuțoiu Silviu – Ionuț, avocat, care avea are rolul de întocmire a actelor ce urmau să fie încheiate cu debitorii și reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii încuviințărilor de executare silită, precum și inculpata  Filip Ileana Alina, angajată a unui birou notarial,  care avea rolul de a perfecta actele notariale încheiate între creditori și debitori, care stăteau la baza dosarelor de executare silită.

    Sumele de bani oferite cu ocazia acordării împrumuturilor către debitori proveneau, de obicei, de la inculpatul Petre Ștefan sau erau acordate de către inculpaţii  Gherghe Adrian şi Copcea Dragoș Tache George,  cu încuviințarea liderului grupului.

    În perioada 2014 – 2016, ca şi îndeletnicire în scopul realizării de venituri, inculpaţii  au acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane, percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau lunare (procente din sumele împrumutate) și  primind de la debitori drept garanție autoturisme de lux sau imobile.

    De asemenea, s-a reţinut că membrii grupului infracţional organizat, în exercitarea îndeletnicirii lor obişnuite de a obţine venituri prin acordarea de împrumuturi cu dobândă, au pus la punct un întreg sistem de operaţiuni având o aparenţă de legalitate, menite să scadă vigilenţa debitorilor cu privire la scopul real urmărit în activitatea lor.   

    Toate operaţiunile efectuate au fost de natură să inducă în eroare debitorii prin invocarea pretinsului interes al membrilor grupului de a crea o aparenţă de legalitate  a activităţii de acordare a împrumutului cu dobândă. Prin încheierea în acest sens a unui contract autentificat de un notar public, aceștia își atingeau scopul scopul real al activităţii lor care nu era acela de a-şi recupera suma de bani împrumutată şi dobânda convenită ci acela de a obţine un titlu ce putea fi învestit cu formulă executorie, în baza căruia să treacă ulterior la executarea silită asupra bunurilor imobile ale debitorilor,  pe care să şi le adjudece beneficiind de concursul strict dedicat în acest sens al executorilor judecătoreşti, inculpaţii  Popa Mihail şi Ghişoiu Mihai,  susţinuţi  de participarea prin persoane interpuse la licitaţiile publice trucate şi beneficiind totodată de consultanţa juridică a avocatului Tuţoiu Silviu Ionuţ care s-a erijat într-un veritabil “consigliere” prin furnizarea de sfaturi şi soluţii juridice aparent legale,  menite să sprijine realizarea scopurilor ilicite ale grupului infracţional organizat.

    În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că inculpaţii Popa Mihail şi Ghişoiu Mihai   nu au realizat o publicitate efectivă a licitațiilor publice unde aveau interese membri grupului infracțional organizat ci s-au rezumat la transmiterea publicațiilor către părțile implicate, publicitatea pe site-ul registruluniuneaexecutorilor.ro  realizându-se de cele mai multe ori în preziua licitației publice, în jurul orelor 16:45, în condițiile în care programul de lucru al unităților bancare se încheie  la orele 17:00, împiedicându-se astfel participarea unor terțe persoane, în afara celor care sunt înștiințați prealabil despre acea licitație publică.       

    De asemenea, s-a reţinut că începând cu anul 2014, după adjudecarea unor imobile prin persoane interpuse participante la  licitațiile publice  trucate organizate în cadrul unor dosare de executare silită, bunurile fiind obţinute prin săvârşirea de infracţiuni , membrii fondatori ai grupului infracţional  organizat, beneficiind de ajutorul aderenţilor şi sprijinitorilor acestui grup, toţi acţionând în deplină cunoştinţă de cauză,   au revândut aceste imobile la prețuri mult mai mari față de prețul de achiziție, obținând astfel venituri însemnate  ce îşi au originea în lanţul de infracţiuni comise în scop de a da o aparenţă de legalitate.

   Ulterior, aceste venituri au fost reintroduse în circuitul civil prin acordarea de noi împrumuturi cu dobândă unor terțe persoane, atestate prin încheierea unor contracte de împrumut cu sau fără garanție imobiliară, cu termene de scadenţă foarte scurte de maximum 1 lună, ce au constituit  ulterior temei al unor dosare de executare silită, unele dintre imobilele deținute aflându-se încă în proprietatea în fapt și nu în drept a inculpatului Gherghe Adrian și a celorlalți membri fondatori ai grupului infracțional, respectiv inculpaţii Copcea Dragoș Tache George şi Petre Ștefan.

    În cursul zilei de astăzi inculpaţii  au fost  prezentaţi  Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

    Faţă de alţi 9 inculpaţi procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.

    Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții şi inculpații beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Doi bărbaţi reţinuţi după ce au introdus în ţară droguri de mare risc. Cum au procedat

17 Nov 2017 261

Tânăr de 17 ani, reţinut pentru pornografie infantilă, tentativă la viol şi agresiune sexuală. Ce spun procurorii DIICOT

17 Nov 2017 280

Caz șocant în Sibiu. Un minor dintr-un centru de plasament a fost abuzat sexual. Suspectul i-a oferit victimei băuturi alcoolice și substanțe etnobotanice

16 Nov 2017 403

Bărbat reţinut după ce a vrut să introducă în ţară droguri de mare risc. Unde urma să ajungă marfa

16 Nov 2017 317

Şocant! Cetăţeni brazilieni, prinşi cu droguri în stomac pe Aeroportul Henri Coanda. Ce spun procurorii DIICOT

14 Nov 2017 786

Dosar cu prejudiciu de 180 de milioane de euro, la Tribunalul Constanţa. Cine sunt inculpaţii. Ce au decis judecătorii

14 Nov 2017 2420

Bărbat de 61 de ani, condus la audieri. Este bănuit de pornografie infantilă și întreținere de raporturi sexuale cu un minor

10 Nov 2017 264

Bărbat reținut după ce a fost prins cu droguri de mare risc. Ce au găsit procurorii DIICOT în apartamentul acestuia

10 Nov 2017 310

Bărbat suspectat că a întreţinut raporturi sexuale cu un minor dintr-un centru de plasament, reţinut de procurorii DIICOT

10 Nov 2017 561

Şapte persoane, cercetate pentru trafic şi deţinere ilegală de droguri. Ce au găsit procurorii DIICOT

09 Nov 2017 801

Despăgubiri de ordinul zecilor de milioane Mai multe persoane au fost condamnate la peste 50 de ani de închisoare

09 Nov 2017 995

Tânăr bănuit de deținere de droguri de mare risc, cercetat sub control judiciar. Ce au descoperit polițiștii

08 Nov 2017 951

Constanţa. Mascaţii de la DIICOT au făcut aproape 20 de percheziţii domiciliare. S-a lăsat cu trimiteri în judecată (document)

08 Nov 2017 1335

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Mai multe persoane, conduse la audieri

07 Nov 2017 335

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul DIICOT Ce poziție au adoptat procurorii în privința legilor Justiției

07 Nov 2017 360

Bărbat bănuit de trafic de persoane, arestat preventiv. Le promitea victimelor locuri de muncă în Italia

06 Nov 2017 476

Grupare de de traficanți de droguri, destructurată de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții

06 Nov 2017 231

Anchetă în cazul unor tineri prinşi cu droguri asupra lor. Doi dintre ei sunt minori

03 Nov 2017 300

Percheziţii la persoane bănuite de fraude informatice şi spălare de bani. Prejudiciul, peste 90 de mii de euro

02 Nov 2017 575

Oficial. Polițist de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate rețint de procurorii DIICOT. Ce acuzații i se aduc

01 Nov 2017 1237

Percheziţii DIICOT Poliţist reţinut după ce ar fi favorizat un inculpat

01 Nov 2017 960

Carmen Dan, plângere la DIICOT

30 Oct 2017 568

Oficial de la DIICOT despre reținerea luptătorului Tolea Ciumac. Ce acuzații i se aduc acestuia

27 Oct 2017 5492

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Luptătorul Tolea Ciumac, printre suspecții anchetați de procurori

27 Oct 2017 343

Peste 100 de mandate puse în aplicare în urma unor percheziții. Ce au descoperit procurorii DIICOT

25 Oct 2017 386

Funcționari publici, cercetați pentru infracțiuni de corupție. Ar fi facilitat procesul de adopție a unor copii

25 Oct 2017 650

Droguri de 625.000.000 de euro într-un depozit la Eforie. Inculpaţii rămân în arest

21 Oct 2017 3073

Acord de recunoaştere încheiat cu DIICOT Constanţa. Mohamed Hammami, din Tunisia, condamnat

21 Oct 2017 667

Grup infracţional specializat în trafic de persoane, destructurat. Acționau în mai multe orașe printre care și Constanța

20 Oct 2017 430

Judecătorii au admis trei acorduri de recunoaştere încheiate de procurorii DIICOT

20 Oct 2017 430

Persoane cercetate pentru trafic internaţional de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT

18 Oct 2017 462

Procurorii DIICOT fac cercetări în cazul unui dosar de evaziune fiscală în care sunt implicaţi cetățeni chinezi

18 Oct 2017 314

Bilanţ Poliţia Română. Zeci de grupări specializate în trafic de persoane, destructurate de procurorii DIICOT

18 Oct 2017 270

Cea mai mare captură de cocaină din România, descoperită la Eforie. Toţi inculpaţii rămân în arest

18 Oct 2017 590

Dani Mocanu a lansat o melodie după eliberarea din arest. Câte vizualizări a adunat într-o singură zi pe Youtube (video)

16 Oct 2017 806

Tineri reținuți pentru trafic și comsum de droguri de risc. Ce au descoperit anchetatorii

14 Oct 2017 711

Captură record de cannabis, confiscată de polițiști. Mai multe persoane conduse la audieri

13 Oct 2017 788

Tineri reținuți pentru operațiuni ilegale cu droguri de mare risc. Ce au descoperit procurorii DIICOT

13 Oct 2017 709

Mascați înarmați la Tribunalul Constanța. Echipe de luptători pentru paza martorilor (galerie foto+video)

13 Oct 2017 8724

Percheziții DIICOT. Tineri reținuți pentru operațiuni ilegale cu etnobotanice

12 Oct 2017 424

Grup infracțional specializat în operațiuni ilegale cu droguri de risc, destructurat de procurorii DIICOT. Ce au descoperit aceștia

12 Oct 2017 402

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 904

UPDATE. Percheziții la suspecți de cămătărie, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și spălare de bani

12 Oct 2017 949

Tânăr bănuit de pornografie, reținut de procurorii DIICOT. A întreținut relații sexuale cu o minora și a pus imaginile pe internet

11 Oct 2017 1160

Membrii unei grupări, bănuiți că fabricau droguri în laboratoare clandestine. Ce au descoperit procurorii DIICOT

11 Oct 2017 337

Percheziții la membrii unui grup infracțional specializat în furturi. Ce au descoperit procurorii DIICOT

10 Oct 2017 474

Grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de trafic de droguri, destructurat de procurorii DIICOT

09 Oct 2017 808

Bărbați reținuți după ce au exploatat mai multe persoane prin muncă. Printre victime, o fată de 12 ani

09 Oct 2017 514

Minor de 16 ani, bănuit de pornografie infantilă şi şantaj. Ademenea tinere pe o rețea de socializare

09 Oct 2017 483

Decrete semnate de Klaus Iohannis Patru procurori militari, un judecător militar, și câte un procuror de la DNA, DIICOT și DIJ s-au pensionat

09 Oct 2017 2438