Deschidere editie

Cu ce medii s-a intrat anul trecut la cele mai bune licee din Constanţa (document)

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a publicat broşura privind admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2017-2018. Broşura cuprinde informaţii privind ultimele medii de admitere la liceele din judeţ, dar şi unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi profesional dual.
 
Admiterea la liceu în anul şcolar 2017-2018 aduce o serie de noutăţi pentru candidaţi. Se vor organiza doar două etape de admitere, faţă de trei, cum a fost în 2016. De asemenea, va crește ponderea mediei de la evaluarea națională şi va scădea cea a notelor de la clasă. Ponderea mediei de la Evaluarea Naţională creşte de la 75% la 80%, iar notele de la clasă vor reprezenta doar 20%, în loc de 25% din media de admitere în clasa a IX-a.

Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă mediile cu care s-a intrat anul trecut la liceele din Constanţa

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Liceul Teoretic „Ovidius“, Liceul Teoretic „Traian“, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ Medgidia, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“, Liceul Teoretic „Decebal“, Liceul Teoretic „Lucian Blaga“, Liceul Teoretic „George Călinescu“, Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia sunt liceele din judeţul Constanţa unde s-a intrat anul trecut cu cele mai mari medii.

Ultimele medii cu care s-a intrat în anul şcolar 2016-2017 la liceele din judeţul Constanţa: 

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Matematică-Informatică, Bilingv engleză - 9,89;
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Matematică-Informatică, Bilingv germană - 9,72;
Liceul Teoretic „Ovidius“, Ştiinţe ale Naturii/Bilingv, engleză - 9,71; Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Ştiinţe ale Naturii/Bilingv engleză - 9,7;
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Matematică-Informatică Real - 9,68;
Liceul Teoretic „Ovidius“ Matematică-Informatică/Bilingv engleză - 9,62; Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Ştiinţe ale Naturii - 9,53;
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Ştiinţe ale Naturii/Bilingv germană - 9,49;
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“, Ştiinţe ale Naturii/Bilingv franceză - 9,47;
Liceul Teoretic „Ovidius“, Matematică-Informatică - 9,43;
Liceul Teoretic „Ovidius“, Ştiinţe ale Naturii - 9,43;
Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia, Matematică- Informatică/Bilingv engleză - 9,38;
Liceul Teoretic „Ovidius“, Ştiinţe ale Naturii/Bilingv germană - 9,34;
Liceul Teoretic „Traian“, Matematică-Informatică - 9,32;
Liceul Teoretic „Ovidius“, Ştiinţe ale Naturii/Bilingv franceză - 9,32;
Liceul Teoretic „Traian“, Ştiinţe ale Naturii - 9,22;
Liceul Teoretic „Traian“, Filologie - 9,17;
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Matematică-Informatică - 9,1;
Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia, Matematică-Informatică - 8,96;
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Ştiinţe ale Naturii - 8,95;
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Filologie - 8,9;
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, Ştiinţe Sociale - 8,87;
Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu“, Matematică-Informatică - 8,78;
Liceul Teoretic Decebal, Matematică-Informatică - 8,77;
Liceul Teoretic „Decebal“, Ştiinţe ale Naturii - 8,76;
Liceul Teoretic „Decebal“, Filologie - 8,66;
Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia, Ştiinţe ale Naturii - 8,65;
Liceul Teoretic „Decebal“, Ştiinţe Sociale - 8,65;
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ Medgidia, Matematică-Informatică - 8,62;
Liceul Teoretic „Anghel Saligny“ Cernavodă Matematică-Informatică - 8,58;
Liceul Teoretic „Lucian Blaga“, Matematică-Informatică - 8,56;
Liceul Teoretic „Callatis Mangalia“, Ştiinţe Sociale - 8,54;
Liceul Teoretic „George Călinescu“, Matematică-Informatică/Bilingv engleză - 8,51;
Liceul Teoretic „George Călinescu“, Filologie/Bilingv engleză - 8,5;
Liceul Teoretic „Lucian Blaga“, Ştiinţe ale Naturii - 8,5.

La polul opus se află mediile sub cinci:

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu“ Năvodari, Electric - 4,92;
Liceul Tehnologic „Topraisar“ Protecţia mediului - 4,88;
Liceul Tehnologic „Ioan N.Roman“, Economic - 4,86;
Liceul Teoretic „Anghel Saligny“ Cernavodă, Filologie - 4,74;
Liceul Tehnologic „C.A.Rosetti“, Turism şi alimentaţie - 4,65;
Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu“ Medgidia, Economic - 4,65;
Liceul Teoretic „Carmen Sylva“ Eforie, Turism şi alimentaţie - 4,54;
Liceul Tehnologic „Axiopolis“ Cernavodă, Electric - 4,24;
Liceul Teoretic Negru Vodă, Ştiinţe ale Naturii - 4,18;
Liceul Teoretic „Carmen Sylva“ Eforie, Matematică-Informatică - 4,1;
Liceul Regele „Carol I“ Ostrov, Ştiinţe Sociale - 3,95;
Liceul Teoretic „Emil Racoviţă“ Techirghiol, Turism şi alimentaţie - 3,9;
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“, Electronică automatizări - 3,87;
Colegiul Naţional „Kemal Ataturk“ Medgidia, Filologie - 3,62;
Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Industrie alimentară protecția mediului - 3,62;
Liceul Teoretic „Emil Racoviţă“ Techirghiol, Ştiinţe ale Naturii - 3,57;
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu“ Mangalia, Mecanică - 3,56;
Colegiul Tehnic „Pontica“, Turism şi alimentaţie - 3,55;
Colegiul Tehnic „Tomis“, Mecanică - 3,53;
Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul“, Mecanică - 3,52;
Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan“, Protecţia mediului - 3,45;
Colegiul Tehnic „Tomis“, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice - 3,44; Liceul Tehnologic „Carsium“ Hârşova, Economic - 3,42;
Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca“, Electronică automatizări - 3,36;
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu“ Năvodari, Mecanică - 3,32;
Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“, Filologie - 3,31;
Liceul Tehnologic „C.A.Rosett“, Electromecanică - 3,25.

Prima etapă de admitere

Prima etapă de admitere se desfăşoară în perioada 22 mai - 21 iulie.
A doua etapă de admitere se desfăşoară în perioada 24 iulie - 8 septembrie.
Candidații care doresc să urmeze un profil bilingv la liceu au posibilitatea de a-și echivala rezultatele obținute la un examen de limbă străină cu recunoaștere internațională. Astfel, candidatul beneficiază de recunoașterea și echivalarea diplomei ori certificatului de competențe lingvistice pe care l-a obținut, dacă acesta prevede un nivel de competențe cel puțin egal cu nivelul A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi.
 
Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2017-2018, este inclus în Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5077/2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018, ce a intrat în vigoare din 16 septembrie 2016. Potrivit ordinului, admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face într-o singură etapă.
 
Candidaţii care au participat şi au rămas nerepartizaţi în urma repartizării computerizate pot fi repartizaţi de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017–2018, prima etapă de admitere  

22 - 23 mai 2017: Înscrierea pentru probele de aptitudini / probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
24 - 27 mai 2017: Desfăşurarea probelor de aptitudini / probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
29 mai 2017: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini / probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru;
31 mai 2017: Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini / probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la aceste probe, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată;
1 - 2 iunie 2017: Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
7 iunie 2017: Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite;
8 iunie 2017: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată;
14 iunie 2017: Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată;
14 iunie 2017: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată. Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată;
16 iunie 2017: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată;
1 iulie 2017: Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată;
2 iulie 2017: Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice;
3 iulie 2017: Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/ clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată;
3 iulie 2017: Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/ al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afişează aceasta;
3 - 5 iulie 2017: Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ;
4 iulie 2017: Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.
 
Lista completă cu mediile de admitere poate fi consultată în secţiunea „Documente“.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Gabriel

27 May, 2017 11:34

Ar fi bine acasă ați putea posta tot ghidul. Pe site isjct, nu este publicat :(

Articole asemanatoare

Şeful învăţământului constănţean, Petrică Miu, despre fondul clasei şi materialele auxiliare! Cu ce probleme a început şcoala în Constanţa

19 Sep 2017 985

Notă primită de ISJ Constanţa Auxiliarele şcolare neaprobate de minister, interzise în şcoli

16 Sep 2017 1549

Ce a primit ISJ Constanţa din partea Ministerului Educaţiei! Sunt vizate gradaţiile de merit

13 Sep 2017 565

UPDATE. Directorul Liceului „Virgil Madgearu”, acuzaţii la adresa conducerii ISJ Constanţa. Ce spune Petrică Miu

13 Sep 2017 1231

Cum începe anul de învăţământ 2017-2018 la Constanţa. Ce a transmis noul inspector şcolar general, Petrică Miu? (galerie foto)

09 Sep 2017 1802

Inspectorul școlar general, Petrică Miu, a convocat directorii de şcoli în şedinţă

06 Sep 2017 872

Petrică Miu, oficial noul inspector şcolar general al ISJ Constanţa

05 Sep 2017 1812

Petrică Miu va fi noul inspector şcolar general al ISJ Constanţa

04 Sep 2017 6401

Directorii şi directorii adjuncţi din municipiul şi judeţul Constanţa, numiţi prin detaşare. Lista completă (documente)

25 Aug 2017 3375

95 de cadre didactice vor să ocupe funcțiile de conducere din inspectoratele școlare județene. Pe listă este și ISJ Constanța

24 Aug 2017 2515

Editorial Cine pune beţe în roate învăţământului din România. Numiţi în funcţie de ministrul Cîmpeanu, revocaţi de ministrul Pop!

24 Aug 2017 1117

După ce a revocat-o din funcţie pe Gabriela Bucovală, Ministerul Educaţiei caută un nou inspector şcolar general pentru Constanţa

23 Aug 2017 1909

A doua sesiune a Bacalaureatului 2017, la start. Cinci centre de examen la Constanţa. Peste 1.500 de candidaţi

21 Aug 2017 754

Posturile de director şi director adjunct din Constanţa rămase vacante după concurs, ocupate prin detaşare. Două zile de selecţii

21 Aug 2017 1996

ISJ Constanţa confirmă Gabriela Bucovală a fost revocată din funcţia de inspector şcolar general

20 Aug 2017 3748

Grădiniţe, şcoli şi licee din judeţul şi municipiul Constanţa, fără directori şi directori adjuncţi. Lista completă! (document)

08 Aug 2017 1829

A doua sesiune a Bacalaureatului 2017 începe la 21 august. ISJ Constanţa a înfiinţat cinci centre de examen. Iată lista!

05 Aug 2017 1300

ISJ Constanţa a publicat numele noilor directori şi directori adjuncţi din unităţile de învăţământ ale judeţului (document)

04 Aug 2017 6583

Situaţie de urgenţă la CSS1 Constanţa! O parte dintre angajaţi nu şi-au primit salariile. S-a întrunit consiliul profesoral

31 Jul 2017 1249

Cod galben în judeţul Constanţa. S-a activat Comandamentul pentru Situații de Urgență

27 Jul 2017 5282

Au fost publicate rezultatele finale ale examenului de titularizare. Lista profesorilor din Constanţa cu medii mai mari de 9,00

26 Jul 2017 2464

77,85 % dintre candidaţii din judeţul Constanţa, cu note peste 5 la titularizare. Patru profesori - cu nota 10

18 Jul 2017 1727

A început proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct al şcolilor din Constanţa (galerie foro)

17 Jul 2017 1079

Jumătate dintre participanţii la sondaj, mulţumiţi de rezultatele obţinute de elevii constănţeni la Bacalaureat

17 Jul 2017 1016

Cine vrea să devină director şi director adjunct al şcolilor din Constanţa. Unii candidează pentru mai multe funcţii. Lista completă (documente)

17 Jul 2017 2677

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța va avea loc luni, 17 iulie

15 Jul 2017 1790

Cum arată admiterea în judeţul Constanţa! Cine nu se înscrie până la data stabilită pierde locul la liceu!

13 Jul 2017 1726

Profesor din Constanţa, eliminat de la concursul de ocupare a posturilor didactice. Iată de ce!

12 Jul 2017 1500

Rezultate Bacalaureat 2017, după contestaţii. Procentul de promovare la Constanţa a crescut. Cinci elevi cu 10 pe linie

11 Jul 2017 1222

Cum se vor modifica rezultatele Bacalaureatului 2017 la Constanţa după contestaţii? Sute de elevi, în aşteptarea notelor finale

10 Jul 2017 947

Elevii din clasa a VIII-a află la ce liceu din Constanţa vor învăţa în următorii ani. Patru dintre ei pot alege orice unitate şcolară!

10 Jul 2017 2946

Sondaj de opinie Sunteţi mulţumiţi de rezultatele obţinute de elevii constănţeni la Bacalaureat?

10 Jul 2017 1460

Zeci de posturi de director şi director adjunct, vacante la Constanţa. Când are loc concursul şi în ce constă (document)

06 Jul 2017 2298

Judeţul Constanţa, rată de promovare de 62,07 la sută Patru elevi din Constanţa, cu media 10 la Bacalaureat 2017

06 Jul 2017 1324

Care sunt cele mai bune licee din Constanţa după procentul de promovabilitate la Bacalaureat 2017. Mircea cel Bătrân, Ovidius şi Decebal - în top!

05 Jul 2017 26060

Prima sesiune a Bacalaureatului 2017, la final Opt elevi din Constanţa au „interzis“ să se înscrie la examen timp de două sesiuni (galerie foto)

01 Jul 2017 2069

Rezultatele Evaluării Naţionale 2017 au fost afişate. Ce note au fost modificate, în urma contestaţiilor, la Constanţa

01 Jul 2017 1440

Cadre didactice din Constanţa care vor gradaţii de merit. Tabelul nominal cu punctajele obţinute (document)

30 Jun 2017 2403

Bacalaureat 2017. Subiectele le-au dat bătăi de cap candidaţilor! Doi elevi din Constanţa, eliminaţi de la proba scrisă la Limba română

27 Jun 2017 2674

Peste 4.500 de candidaţi din Constanţa, aşteptaţi, azi, la prima probă scrisă a Bacalaureatului 2017

26 Jun 2017 1887

Concurs de angajare la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. Ce post este vacant

20 Jun 2017 4520

Un nou concurs pentru directori şi directori adjuncţi, în iulie. Cine se poate înscrie şi când?

14 Jun 2017 1693

Editorial Cât mai costă examenul de Bacalaureat? Dar Evaluarea Naţională?

08 Jun 2017 2863

Bacalaureat Constanţa 2017. A început prima sesiune ISJ a desemnat 16 centre pentru probele scrise. Lista completă!

07 Jun 2017 1555

Cum se desfăşoară Bacalaureatul la nivelul judeţului Constanţa. 4425 de candidaţi la examenul maturităţii

06 Jun 2017 2053

Emoţii mari pentru şefa învăţământului constănţean, Gabriela Bucovală. Ce s-a întâmplat?

26 May 2017 8428

Concurs la ISJ Constanţa. Ce post este vacant şi cine poate participa

25 May 2017 3054

Un singur candidat în cursa pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct al ISJ Constanţa

24 May 2017 1117

Opt elevi din Constanţa vor participa la sesiunea specială a examenului de Bacalaureat

19 May 2017 1141

Târgul Ofertelor Educaţionale şi-a deschis porţile Gabriela Bucovală, şefa ISJ - „Ne propunem consilierea şi îndrumarea tinerilor absolvenţi“ (galerie foto)

19 May 2017 984