Economic

Ce decizii au fost luate în AGOA societății CONPET SA. Administratorii provizorii numiți în funcție

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 28.11.2017 (prima convocare) a avut următoarele puncte pe ordinea de zi: 
 • aprobarea alegerii lui Alexandru Prepeliță (reprezentantul Ministerului Energiei) ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;
 • numirea, în urma aplicării votului cumulativ, a administratorilor provizorii;
 • stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii;
 • aprobarea contractului de mandat pentru administratorii provizorii în forma propusă prin adresa Ministerului Energiei nr. 104319/ TPF/ 24.10.2017, formă publicată pe site-ul societății;
 • stabilirea indemnizației fixe brute lunară pentru administratorii provizorii;
 • desemnarea dlui. Alexandru Prepeliță pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii;
 • stabilirea datei de 19.12.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 18.12.2017 ca ex-date; aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință / Directorului General pentru
 • semnarea hotărârii A.G.O.A./ pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. și a Actului Constitutiv actualizat și publicării hotărârii A.G.O.A, precum și pentru acordarea dreptului de delegare;
 • aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii A. G. O. A., actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat;
 • aprobarea prelungirii prin act adițional a perioadei de asigurare din polița de răspundere profesională a administratorilor și a directorului general încheiată cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv până la finalizarea procedurii de selecție prevazută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai târziu de data de 30.04.2018.
Astfel, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 28.11.2017/ 29.11.2017 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.11.2017, începând cu ora 9.00 , la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum.
 
La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 17.11.2017. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numarul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, precum și 4 acționari persoane fizice, detinători ai unui număr de 321 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,00370% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1059,3 lei.
 
Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 5 acționari deținători ai unui număr de 1.837.021 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 21,2187% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 6.062.169,3 lei.
 
În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.920.714 și corespunde unui număr de 6.920.714 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 79,93868% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 22.838.356,2 lei.
 
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în sedință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 5/ 2017 a A.G.O.A având următorul conținut:
 
HOTĂRÂREA NR. 5 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.) Societății “CONPET” S.A. Ploieşti din data de 28.11.2017
 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., în
urma dezbaterilor acționarilor, emite următoarea:
 
HOTĂRÂRE
 
Art. 1. Aprobă alegerea lui Alexandru Prepeliță (reprezentantul Ministerului Energiei) ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art. 2. Numește, în urma aplicării votului cumulativ, următorii administratori provizorii:
 • i) Văduva Constantin, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 5.950.890 voturi cumulate
 • ii) Stan – Olteanu Manuela - Petronela, cetățean român, domiciliată în județul Ilfov, orașul Voluntari, jurist, 5.949.900 voturi cumulate
 • iii) Iacob Constantin - Ciprian, cetățean român, domiciliat în județul Dîmbovița, municipiul Tîrgoviște, jurist, 5.950.000 voturi cumulate
 • iv) Spînu Antonio - Adrian, cetățean român, domiciliat în județul Prahova, municipiul Ploiești, jurist, 5.949.950 voturi cumulate
 • v) Popa Claudiu - Aurelian, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, Sat Roșu, jurist, 5.949.850 voturi cumulate
 • vi) Bugică Radu, cetățean român, domiciliat în județul Ilfov, oraș Voluntari, economist, 6.546.695 voturi cumulate
 • vii) Lefter Răzvan Ștefan, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, economist, 6.286.162 voturi cumulate.
Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: Dl. Ilași Liviu, Dl. Weiler Dan, Dl. Meșca Darius – Dumitru, Dna. Chiriac Cristiana, Dna. Gheorghe Roxana – Elena. Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei A.G.O.A..

Art. 3. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi, de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii.

Art. 4. Aprobă contractul de mandat pentru administratorii provizorii în forma propusă prin adresaMinisterului Energiei nr. 104319/ TPF/ 24.10.2017 prin care s-a solicitat convocarea unei adunari generale ordinare a acționarilor, formă publicată pe site-ul societății.

Art. 5. Stabilește indemnizația fixă brută lunară pentru administratorii provizorii numiți prin metoda votului cumulativ, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

Art. 6. Se desemnează dl. Alexandru Prepeliță, reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractelor de mandat pentru administratorii provizorii numiți la punctul 2 al ordinii de zi.

Art. 7. Stabilește data de 19.12.2017 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și data de 18.12.2017 ca ex-date.

Art. 8. Aprobă împuternicirea:
a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotarârii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 9. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat.

Art. 10. Aprobă prelungirea prin act adițional a perioadei de asigurare din polița de răspundere profesională a administratorilor și a directorului general încheiată cu Generali Reasigurare Asigurare S.A., respectiv până la finalizarea procedurii de selecție prevazută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dar nu mai târziu de data de 30.04.2018.
 
II. Alegerea lui Constantin Văduva în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A.

Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., numiți prin Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 28.11.2017, au aprobat numirea dlui. Constantin Văduva în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.11.2017. Durata mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie este de 4 luni, respectiv până la data de 28.03.2018, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Schimbări în conducerea Conpet SA. Două noi funcții vor fi adăugate în noua structură organizatorică

12 Jan 2018 278

Contract încheiat de Conpet SA pentru transportul țițeiului de la Oil Terminal la rafinaria Petrotel Lukoil

08 Dec 2017 457

Dan - Silviu Baciu, numit director general provizoriu al Conpet SA

06 Dec 2017 484

Ce răspuns a primit Conpet SA de la APM Constanţa. Este vizată înlocuirea conductei de ţiţei Constanţa – Midia

30 Nov 2017 356

Anunț important de la CONPET SA către acționarii societății privind plata dividendelor

25 Oct 2017 443

AGOA Conpet convocată pentru aprobarea dividendelor oferite către acționari

20 Sep 2017 349

CONPET SA vrea să schimbe un tronson din conducta de ţiţei Constanţa - Bărăganu. Dezbatere publică pe 27 iulie

14 Jul 2017 852

CONPET a stabilit ce valoare vor avea dividendele pentru anul 2016

27 Apr 2017 2920

CONPET S.A. Ploieşti organizează licitaţii cu strigare

20 Feb 2017 2209

Dă statul în judecată Un poliţist din Constanţa, achitat definitiv după ce a stat şase luni în puşcărie şi alte patru în arest la domiciliu

26 Dec 2016 1622

Juniori D FC Viitorul 2003 este la un meci de calificarea la turneul semifinal

28 May 2016 1234

Grupa 2003 de la FC Viitorul începe turneul zonal de la Chiajna

26 May 2016 1023

Un angajat al Senatului a fost prins în timp ce primea șpagă. A fost reținut de procurorii anticorupţie

11 May 2016 1057

CONPET acordă dividendele pe anul 2015. Ce valoare are dividendul pe acțiune

02 May 2016 1336

ROPEPCA-„Sectorul petrolier românesc va fi puternic afectat de creșterea tarifului de transport”

12 Feb 2016 767

Dan Weiler, membru al CA-ului AIMK, are cu ce se lăuda - proprietăţi în SUA, tablouri, bijuterii şi ceasuri (documente)

17 Nov 2015 1829

Un poliţist din judeţul Constanţa, ACHITAT după ce a stat şase luni în puşcărie şi alte patru în arest la domiciliu

20 Oct 2015 1289

Numire de administrator la Conpet SA

01 Oct 2015 741

Demisie la Conpet SA

29 Sep 2015 1064

CN ACN SA Acţiune de depoluare pe Canalul Poarta Albă Midia Năvodari

02 Jun 2015 1029

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA vă informează

02 Jun 2015 809

Saviuc a luat 20 de ani!

05 Mar 2015 791

Ce solicită fostul director Dorin Tudora de la CONPET după desfiinţarea postului său

23 Oct 2014 2122

Foşti poliţişti, menţinuţi în arest

26 Sep 2014 894

Conpet SA a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor. Vezi convocatorul

18 Sep 2014 1147

Conducta Constanța-Pancevo, în analiză Conpet și Transnafta

13 Sep 2014 860

Laurenţiu Cicorschi şi Aurel Lupu Doi poliţişti, judecaţi pentru furt de combustibil din conductele Conpet

01 Aug 2014 1225

Contract de aproape 30.000 de lei, atribuit de Conpet SA pentru proiectarea unor lucrări în zona Cuza Vodă (document)

16 May 2014 2021

Inundațiile amenință și Autostrada Soarelui, pe segmentul Feteşti-Cernavodă

15 May 2014 1724

Callatis 2012 Mangalia a pierdut meciul cu Rapid Feteşti

12 May 2014 881

Programul după care va evolua Callatis 2012 în play-out-ul Ligii a 3-a

16 Apr 2014 839

Au învins Avântul Conpet Cireşu Callatis 2012 a reziliat contractul cu Ionel Posteucă

17 Mar 2014 1682

Meci la Mangalia Callatis 2012 se suie în Cireşu să culeagă primele puncte din 2014

15 Mar 2014 1359

Are meci greu astăzi, la Mangalia Callatis 2012 vrea să pună capăt seriei de meciuri pierdute la rând

25 Oct 2013 1010

Callatis 2012 întâlnește astăzi la Mangalia vicelidera Ligii a III-a

11 Oct 2013 1007

Conpet îi face Gazprom o conductă de 200 mil. € Constanţa-Serbia

30 Aug 2013 1175

Ce le-a impus Tribunalul inculpaţilor din dosarul Bivolaru

07 Aug 2013 1783

EVZ Capturarea "petrolistului" Gabriel Bivolaru a fost făcută fără sprijinul Poliţiei Economice

06 Aug 2013 981

Dezvăluiri incendiare cu cisterne îngropate în grămezi de cereale Procurorul Niţă a povestit cum l-a prins pe Bivolaru şi pe complicii săi (galerie foto)

06 Aug 2013 3659

Jandarmii au folosit armamentul din dotare S-a tras ca la război după hoţii de combustibil

05 Aug 2013 1166

Grup infracţional organizat destructurat de poliţişti şi procurori Un constănţean prins cu cisterna la conducta de petrol din Mărăşeşti

17 Jun 2013 954

Arestat la cererea procurorilor DIICOT Constanţa pentru 29 de zile

10 Jun 2013 2083

Cine repară clădirea Dispeceratului Conpet Constanţa?

25 Apr 2013 1159

Reparatie capitala cladire Dispecerat Constanta Sud 2 - 22.04.2013

22 Apr 2013 561

Ce vrăji mai face Conpet pe la Constanţa? Guvernul ştie de mobilă. Dar de igienizarea apartamentelor? (galerie foto)

18 Apr 2013 2500

Sinteza raportului de control privind verificarile efectuate la S.C. CONPET S.A.

11 Apr 2013 1044

Băsescu „N-aş vrea să ne imaginăm ce-i la Portul Constanţa, ce-i la Oil Terminal”

24 Nov 2012 1308

Societatea CONPET SA amendată de comisarii Gărzii Naționale de Mediu cu 100.000 lei. Scurgerea de țiței a fost stopată

30 May 2012 844

Razem George, trimis în judecată pentru savârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe asupra unui membru al familiei

07 Sep 2011 389

Afaceristul Dimu Polifroni, în recurs cu Poliţia Rutieră

01 Jul 2011 2216