Legi utile

Ordinul Nr.296 din 15.03.2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

19 Mar, 2013 - 14:25 1718

Hotărârea nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

15 Mar, 2013 - 13:29 2088

Ordonanţă de urgenţă 9/2013 Ordonanţă de urgenţă privind timbrul de mediu pentru autovehicule

05 Mar, 2013 - 12:45 2328

Legea Nr.6 din 21.02.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

22 Feb, 2013 - 16:01 5300

Legea Nr.5 din 21.02.2013 bugetului de stat pe anul 2013

22 Feb, 2013 - 15:56 2727

Legea Nr.7 din 13.03.1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (republicare)

08 Feb, 2013 - 13:52 1717

Legea Nr.36 din 12.05.1995 notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 (republicare)

05 Feb, 2013 - 19:31 1930

Hotărăre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

10 Sep, 2012 - 16:33 1088

Legea 317 (r. 2) din 1 iulie 2004 (Legea 317/2004)

05 Sep, 2012 - 21:51 1205

Ordin nr.15/2012

23 Aug, 2012 - 17:20 1947

Codul de Procedura Civila (r. 1) din 1 iulie 2010 (Codul de Procedura Civila din 2010)

07 Aug, 2012 - 19:44 1262

Ordinul Nr.76 din 13.07.2012

27 Jul, 2012 - 17:09 4751

Legea Nr.123 din 10.07.2012

17 Jul, 2012 - 19:28 2055

LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã

04 Jun, 2012 - 14:19 1624

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

25 Apr, 2012 - 22:13 4603

Ordinul Nr.30 din 21.03.2012

06 Apr, 2012 - 21:17 1971

Legea Nr.9 din 06.01.2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

12 Jan, 2012 - 16:33 3222

Ordinul 14 din 29 noiembrie 2011 (Ordinul 14/2011)

08 Dec, 2011 - 19:16 3049

Ordinul 260 din 21 noiembrie 2011 (Ordinul 260/2011)

04 Dec, 2011 - 16:08 3042

Ordinul 3392 din 4 noiembrie 2011 (Ordinul 3392/2011) pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

22 Nov, 2011 - 15:59 2531

Legea 295 (r. 1) din 28 iunie 2004 (Legea 295/2004) privind regimul armelor si al munitiilor

20 Nov, 2011 - 17:01 3584

Ordonanta 29 din 31 august 2011 (Ordonanta 29/2011) pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

13 Sep, 2011 - 16:11 3390

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil (R1)

20 Jul, 2011 - 00:00 2122

Legea 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

13 Jul, 2011 - 00:00 2649

Legea 255 din 14 decembrie 2010 (Legea 255/2010) privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

07 Jul, 2011 - 21:33 4102