Sedinte consiliu

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal februarie 2009

In conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara din 25 februarie 2009, orele 12:00 la Complex Hotelier Mamaia, statiunea Mamaia cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind modificarea HCLM nr. 550/22.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


2. Proiect de hotarare privind modificarea art. 4 din HCLM nr.370/27.07.2007 privind aprobarea cumpararii actiunilor cesionate de la SC RAJA catre Consiliul local Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii şi a principalilor indicatori tehnico-economici corespunzatori obiectivului de investiţii „REABILITAREA CAMINULUI   PENTRU PERSOANE VARSTNICE - UTILITATI  SI CORP CANTINA”;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a parteneriatului corespunzator obiectivului de investiţii „REABILITAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE -UTILITATI SI CORP CANTINA” ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii „CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T-ZONA GRADINA DE VARA ALBATROS - STATIUNEA MAMAIA’’;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


6. Proiect de hotarare privind desemnarea in mod obligatoriu a unui reprezentant al Directiei Tehnic Achizitii in Comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizitiile publice efectuate de serviciile publice din subordinea Consiliului local;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


7. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta aprobata prin HCLM nr. 7/2009;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


8. Proiect de hotarare privind majorarea alocatiei zilnice de hrana a asistatilor Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta incepand cu data de 01.03.2009;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


9. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCLM nr.157/2006 privind infiintarea unei comisii specializate in domeniul eficientei energetice, modificat prin HCLM nr. 79/2008;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


10. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul Consultativ si Consiliul Etic la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta;
initiator: Popescu Raducu


11. Proiect de hotarare privind administrarea parcurilor de distractii tip „TARA PITICILOR” de pe aleea Nalbei si bd-ul I.C.Bratianu precum si pista roleri;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCLM nr. 381/2006 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, în sensul schimbării aliniamentului – intrare în legalitate, str. Ciprian Porumbescu nr. 65, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Iaşar Demis;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCLM nr. 347/2004 privind aprobare PUD – AMENAJARE LOCUINŢĂ în RESTAURANT, CLUB şi BAR de NOAPTE, în sensul extinderii cu spaţii anexă parter şi terasă, str. Mircea cel Bătrân nr. 121, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Popescu Ciprian;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


14. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+5E, bd.Mamaia nr.230, teren in suprafata de 348 mp, proprietate SC GLOBAL UNO SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


15. Proiect de hotărâre privind aprobare SCHIMBARE DESTINAŢIE DEMISOL în SPAŢIU COMERCIAL şi AMENAJARE ACCES, str. Dezrobirii nr. 95, teren în suprafaţă de 254 mp, proprietate Chirilă Stela;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 377/2006 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ, în sensul schimbării regimului de înălţime la P+2E, str. Dragoslavelor nr. 33, teren în suprafaţă de 180 mp, proprietate Sârbu Alexandru;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


17. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – MANSARDARE CORP PARTER EISTENT şi SCHIMBARE ÎNVELITOARE CORP P+1E, str. Făgetului nr. 169, teren în suprafaţă de 120 mp, proprietate Balaban Marin ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


18. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - EXTINDERE şi SUPRAETAJARE CORP PARTER la LOCUINŢA D+P+1E+M EXISTENTĂ – intrare în legalitate, str. Mărăşeşti nr. 7, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Gigică Apostol;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


19. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, str. Ionel Teodoreanu nr. 23, teren în suprafaţă de 268,26 mp, proprietate Putinică Cristian;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


20. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, str. Mioriţa nr. 1, teren în suprafaţă de 100 mp, proprietate Şerban Mădălin;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


21. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ –  MODERNIZARE IMOBIL EXISTENT P+3E – RESTAURANT SPAŢII COMERCIALE şi LOCUINŢĂ, şos. Mangaliei nr. 187, teren în suprafaţă de 417 mp, proprietate Apostol Gheorghe;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 358/2005 privind aprobare PUD - EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+M, în sensul supraetajării anexei parter pentru mărirea spaţiului locuibil, bd. 1 Mai vechi nr. 128, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Răducanu Nelu ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


23. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER până la P+1-2E, str. Partizanilor nr. 5-7, teren în suprafaţă de 218,84 mp, proprietate Caramihale Constantin;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


24. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ –SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M şi AMENAJAREA la PARTER a UNUI CABINET STOMATOLOGIC, str. Zorelelor nr. 27A, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Cadariu Gerard Domenic;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


25. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ –  CONSTRUIRE SHOW-ROOM PARTER – intrare în legalitate, str. Interioară III nr. 1, teren în suprafaţă de 8650 mp, proprietate SC GHIURAL DISTRIBUTION SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


26. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ –  CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Crinului nr. 49 bis, teren în suprafaţă de 204 mp, proprietate Grossu Dumitru;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


27. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Spătar Nicolae Milescu nr. 1, teren în suprafaţă de 211 mp, proprietate Stan Niculae ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


28. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, zona Viile Noi, parcela A 1095/127/1, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Petrache Permandian ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


29. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+2E+M, str. Poporului nr. 76, teren în suprafaţă de 160 mp, proprietate Cincă Gabriel şi Ştefănescu Adriana
initiator:primar Radu Stefan Mazare


30. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Slt. Bogdan Vasile nr. 60, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Omer Giumali ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


31. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – MANSARDARE LOCUINŢĂ P+2E - intrare în legalitate, str. Garabet Ibrăileanu nr. 2A, teren în suprafaţă de 160 mp, proprietate Corendea Aurel ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


32. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 537/2004 pentru aprobare PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, în sensul mansardării, cu păstrarea funcţiunii aprobate, str. Cuza Vodă nr. 96, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Şapera Iancu;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


33. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M, str. Ion Raţiu nr. 115, teren în suprafaţă de 176 mp, proprietate Drogeanu Drăguţa şi Ilie ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


34. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Talazului nr. 13B, teren în suprafaţă de 100 mp, proprietate Radu Gheorghe ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


35. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Lilacului nr. 12A, teren în suprafaţă de 149,50 mp, proprietate Ivan Stoica George ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


36. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Petru Vulcan nr. 32, teren în suprafaţă de 353 mp, proprietate Iaşar Gemile ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


37. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Răzoare nr. 20, teren în suprafaţă de 165 mp, proprietate Cârligea Suzana ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


38. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str.Ţepeş Vodă nr. 19, teren în suprafaţă de 96,61 mp, proprietate Musledin Aidîn ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare

39. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE ETAJ 1 la LOCUINŢA EXISTENTĂ P+1E PARTIAL, str. BP Haşdeu nr. 7C, teren în suprafaţă de 180 mp conform actelor şi 200 mp conform măsurătorilor, proprietate Nancu Mihail ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


40.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu CORP P+2E – intrare în legalitate, str. Despot Vodă nr. 20, teren în suprafaţă de 343 mp, proprietate Căldăraru Lenuţa ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


41.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE SI BIROURI, str. Varfu cu Dor nr. 26 loturile 1 si 2, teren în suprafaţă de 1800 mp, proprietate Fratila Traian si SC ECSERV INTERPROD SRL ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


42. Proiect de hotărâre privind aprobare completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


43. Proiect de hotărâre privind aprobare completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


44. Proiect de hotărâre privind    transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta a terenului in suprafata de 3419,99 mp. situat in b-dul Mamaia-Pavilion Expozitional;
initiator:viceprimar Decebal Fagadau


45. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta al UJCC Constanta pentru terenul in suprafata de 15.454 situat in municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu colt cu str. Caraiman;
initiator:consilier local Parvulescu Valentin


46. Proiect de hotărâre privind  darea in folosinta gratuita, pe perioada derularii investitiei, a terenului situat in zona Baba Novac-lot 11, lot 12, lot 13 catre SC ENEL Distributie Dobrogea SA in vederea realizarii Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii;
initiator:consilier local George Visan


47. Proiect de hotarare privind completarea HCLM nr. 784/2008 privind aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului modificata de HCLM nr. 57/2009;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


48. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


49. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta;
initiator:primar Radu Stefan Mazare

 


ORDINE SUPLIMENTARA


1. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6E – BIROURI ŞI LOCUINŢE, bd. Mamaia nr. 215, teren în suprafaţă de 292,35 mp, proprietate Borună Viorel;
initiator:primar Radu Stefan Mazare

2. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE 2S+P+5-6E, bd. Mamaia nr. 190, teren în suprafaţă de 216,70 mp, proprietate SC EURO PLAST PROD SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


3. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P+1E, str. Mircea cel Bătrân nr. 118A, teren în suprafaţă de 264,46 mp, proprietate Parteca Gheorghe ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


4. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+terasă circulabilă, str. Dorului nr. 44, teren în suprafaţă de 203 mp, proprietate Pacea Victor ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


5. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – COMPLEX IMOBILE cu REGIM MARE de ÎNĂLŢIME – LOCUIRE COLECTIVĂ, COMERŢ, BIROURI şi HOTEL, str. Chiliei, pe amplasamentul fostei baze RATC, teren în suprafaţă de 94997,56 mp, proprietate SC HABBITANIA SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


6. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL 5S+P+5E+Et. tehnic - APARTAMENTE, COMERŢ şi CENTRU SPA, str. lt. Economu nr. 2B, teren în suprafaţă de 1500 mp, proprietate Felescu Mihai; Revocare HCLM nr. 539/2006;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


7. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Elena Cuza nr. 81, teren în suprafaţă de 288 mp, proprietate Mihai Spania ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 271/2004 privind aprobare PUD – IMOBIL LOCUINŢE D+P+3E, în sensul schimbării regimului de înălţime la D+P+4E, cu păstrarea funcţiunii aprobate, str. Suceava nr. 14A, teren în suprafaţă de 506 mp, proprietate Ivan Călin ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


9. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL D+P+2E+M cu LOCUINŢĂ la 2E+M, str. BP Haşdeu nr. 40, teren în suprafaţă de 256,11 mp, proprietate Grameni Gheorghe ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


10. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE 2 IMOBILE LOCUINŢE S+P+3E, str. Ion Ursu nr. 55, teren în suprafaţă de 957,43 mp, proprietate SC ROVAS INVESTMENT SRL ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


11. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+3-4E, str. Duiliu Zamfirescu nr. 16A, teren în suprafaţă de 330 mp, proprietate Babu Laura ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


12. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER şi SCHIMBARE DESTINAŢIE IMOBIL în BIROURI, str. Ion Roată nr. 4, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate SC TERMODINAMIC SRL ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


13. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+4E+Et. tehnic, str. BP Haşdeu nr. 42C, teren în suprafaţă de 556 mp, proprietate SC LACTO BARON SRL ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


14. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu un ETAJ, str. Sabinelor nr. 11, teren în suprafaţă totală de 230 mp din acte şi 298,94 mp din măsurători, din care 66,59 mp proprietate Amza Teodora şi Alina, iar diferenţa aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


15. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ –EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER- intrare în legalitate, str. Ioan D Chirescu nr. 18, teren în suprafaţă de 168,87 mp, proprietate Butoi Cătălina Maria ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


16. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Dragoslavele nr. 2B, teren în suprafaţă de 140 mp, proprietate Cotruţa Andrei ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 304/2005 pentru modificarea HCLM nr. 199/2002 privind aprobarea PUD – HALĂ de PRODUCŢIE TÂMPLĂRIE şi LOCUINŢĂ, în sensul schimbării regimului de înălţime de la S+P+1E+M la S+P+2E+M, cu păstrarea funcţiunilor aprobate, zona Baba Novac, str. Posada, parcela A 672/2, teren în suprafaţă de 666,60 mp, proprietate Grosu Vasile şi Rada, investiţie realizată de SC RODISTEF SRL ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 267/2007 privind aprobare PUZ - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, în sensul modificării regimului de înălţime la S+P+1E+M pentru locuinţă şi P+1E pentru spaţiu comercial, str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafaţă de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


19. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, al. Remus nr. 11, teren în suprafaţă de 246,20 mp, proprietate Mihăilescu Ştefana ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


20. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Sălciilor nr. 4, teren în suprafaţă de 1500 mp, proprietate SC RUBIN CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL şi SC DANICA SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


21. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE IMOBILE pentru CABINET OPTICĂ MEDICALĂ Sp+P+2E, str. IG Duca nr. 49, teren în suprafaţă totală de 118,89 mp, proprietate Rotaru Marian ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


22. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – SCHIMBARE FUNCŢIUNE IMOBIL PARTER în ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, CAZINO, SCHIMB VALUTAR, str. Bucureşti nr. 13, teren în suprafaţă de 191,81 mp, proprietate Mercaş Daniel şi Sima Carmen ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


23. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Poporului nr. 138B, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Buşuric Stere ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


24. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Alexandru Vlahuţă nr. 21A, teren în suprafaţă de 100 mp, proprietate Cojocaru Cornel ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


25. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Constantin Hurmuzache nr. 7, teren în suprafaţă de 240 mp, proprietate Barbu Elena
initiator:primar Radu Stefan Mazare


26. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+2E+T, str. Oleg Danovschi nr. 30C, teren în suprafaţă de 299 mp, proprietate Safciuc Dănuţ;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


27. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor urbanistici aprobaţi prin HCLM nr. 285/2005 privind modificarea HCLM nr. 142/2001 pentru modificarea HCLM nr. 396/2000 privind aprobarea PUD – CENTRU de AGREMENT, CULTURĂ şi COMERŢ (MALL), pentru extindere complex comercial existent S+P+1-2E cu un corp 2S+P+4E cu aceaşi funcţiune şi construire 2 imobile 2S+P+24E – locuire şi cazare, zona Parc Tăbăcărie, bd. A Lăpuşneanu colţ cu str. Soveja, teren în suprafaţă de 56145,71 mp, proprietate SC EVEREST INVESTIŢII şi CONSULTANŢĂ SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


28. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 94/2004 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E, în sensul schimbării regimului de înălţime la D+P+2E şi a funcţiunii în spaţii cazare, Faleză Nord, lot 1, în vecinătatea bl. FZ14, teren în suprafaţă de 650 mp, proprietate Kanmaz Mihaela;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


29. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru modificarea indicatorilor urbanistici aprobaţi prin HCLM nr. 279/2003 privind aprobare PUD – HOTEL URBAN - *** S+D+P+8-9E şi HCLM nr. 416/2003 privind aprobare PUZ - Zona Peninsulară, intrare în legalitate, str. Mircea cel Bătrân nr. 39, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate SC EUROPROIECT SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


30. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE IMOBIL S+P+3E cu PĂSTRAREA FUNCŢIUNII de SPAŢII de ÎNVĂŢĂMÂNT, str. Ilarie Voronca nr. 7, teren în suprafaţă de 252 mp, proprietate de stat, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea OVIDIUS Constanţa;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


31. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E, str. Frunzelor nr. 151, teren în suprafaţă de 204 mp, proprietate Ivan Vasilică;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


32. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE cu un NIVEL SPAŢIU COMERCIAL P+1E şi EXTINDERE cu D+P+2E, str. Theodor Burada nr. 40-42, teren în suprafaţă de 1007,15 mp, proprietate SC ELI & DEN TRADING SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


33. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE, str. Interioară III nr. 1 lot 1, teren în suprafaţă de 821,81 mp, proprietate SC SERVICII DIVERSE SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


34. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Radu Logofatu nr. 22, teren în suprafaţă de 558 mp, proprietate Tudose Gheorghe;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


35. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+M+4- 6E+T – LOCUINŢE şi SPAŢII COMERCIALE, str. General Manu nr. 60, teren în suprafaţă de 274,34 mp, proprietate SC REZKOZAN IMPEX SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


36. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Gheorghe Bariţiu lot 1/1/2, teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate Cucli Virgil;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


37. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+5E cu SPAŢIU COMERCIAL la PARTER, str. Steagului nr. 49, teren în suprafaţă de 462 mp, proprietate SC EUCASS SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


38. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – SCHIMBARE FUNCŢIUNE PARTER din LOCUIRE în SALON COSMETICĂ, şos. Mangaliei nr. 153, teren în suprafaţă de 157,77 mp, proprietate Groşanu Aurel;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


39. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE LOCUINŢĂ P+1E cu IMOBIL BIROURI S+P+3E, bd. Ferdinand nr. 45, teren în suprafaţă de 398 mp, proprietate Caramitea Aurel Marius;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


40. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Cibinului nr. 8A, teren în suprafaţă de 210 mp, proprietate Croitoru Marcel;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


41. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – RECOMPARTIMENTARE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ Sp+P+1E, str. Oborului nr. 34, teren în suprafaţă de 166,52 mp, proprietate Păun Nicolae;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


42. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+5E, str. Chiliei nr. 8, teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate Iusein Iaşar;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


43. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – CONSTRUIRE STAŢIE BETOANE, str. Industrială nr. 2 lot 1, teren în suprafaţă de 7257 mp, proprietate SC IMVEST SA;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


44. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE – intrare în legalitate, str.Industrială nr. 4 lot 2, teren în suprafaţă de 8674 mp, proprietate SC IMVEST SA;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


45. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – SCHIMBARE REGIM de ÎNĂLŢIME LOCUINŢĂ P+M în Sp+P+1E+M – intrare în legalitate, str. Timişana nr. 76, teren în suprafaţă de 200,03 mp, proprietate Suliman Leila;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


46. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Trotuş nr. 18, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Păunescu Gheorghe;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


47. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER – intrare în legalitate, str. Vasile Lupu nr. 8, teren în suprafaţă de 142,90 mp, proprietate Dobrin Adriana Ionela;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


48. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Dacia nr. 18, teren în suprafaţă de 44,50 mp conform actelor şi 58,61 mp conform măsurătorilor, proprietate Moise Iulia Polixenia;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


49. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E şi SCHIMBARE DESTINAŢIE GARAJ în SPAŢIU COMERCIAL, str. Alba Iulia nr. 4, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Damian Tudorel;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


50. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Ion Tăutu nr. 11, teren în suprafaţă de 315 mp, proprietate Toma Lucian;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


51. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2-3E şi AMENAJĂRI INTERIARE la LOCUINŢA PARTER şi ANEXA EXISTENTE, str. Străjerului nr. 7, teren în suprafaţă de 361 mp, proprietate Stan Elena;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


52. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Ana Ipătescu nr. 19, teren în suprafaţă de 142 mp, proprietate Tudor Ana;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


53. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E - LOCUINŢE, SEDIU ADMINISTRATIV, SPAŢII PRODUCŢIE şi DEPOZITARE, zona Palazu Mare, parcela VN 385/4/1, teren în suprafaţă de 1249,725 mp, proprietate SC DDS SERVICES GROUP SRL;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


54. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+6E – BIROURI şi APARTAMENTE, bd. Mamaia nr. 144, teren în suprafaţă de 330,44 mp, proprietate Boroi Alexandru;
initiator:primar Radu Stefan Mazare

55. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 348/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE HOTEL cu CORP S+P+3E, MODIFICĂRI la CORPURILE A şi B EXISTENTE, str. Traian nr. 98, teren în suprafaţă de 1854,10 mp, proprietate SC COMTOURS SRL, în sensul supraetajării corpului S+P+3E cu un nivel – intrare în legalitate;
initiator:primar Radu Stefan Mazare


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constanţa „Tărâmul magic al Crăciunului“ îşi închide porţile

08 Jan 2019 556

LIVE VIDEO. Tărâmul Magic al Crăciunului inaugurat în Parcul Tăbăcărie din Constanța. Ce surprize îi așteaptă pe cei mici (galerie foto-video)

08 Dec 2018 2161

Constanţa. Se deschide Tărâmul Magic al Crăciunului în parcul Tăbăcărie

06 Dec 2018 4618

Începe Festivalul Iernii 2018 la Constanța

05 Dec 2018 898

Constanța. Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie s-a închis. Se va transforma în Tărâmul Magic al Crăciunului

26 Nov 2018 1992

Vor fi demontate umbreluțele de la bănci și dezafectate cișmelele din parcul Tăbăcărie și Gravity Park (document)

25 Oct 2018 841

Intervenție de urgență în Constanța. Un copil căzut de la înălțime în parcul „Țara Piticilor“

14 Oct 2018 3333

Gravity Park din Constanța și un parc de distracții „Țara Piticilor“, în atenția RAEDPP. Anunț important făcut de regia constănțeană (documente)

25 Jul 2018 1146

Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi la obiectivele Țara Piticilor și Gravity Park, scoase la licitație de RAEDPP Constanța

02 Jul 2018 534

RAEDPP Constanţa caută firmă de pază pentru obiectivele aflate în administrarea sa

13 Jun 2018 1204

Șoferul surprins în timp ce intra cu mașina în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie Constanța a fost sancționat de polițiștii locali. Ce amendă a primit conducătorul auto

05 Jun 2018 1330

Polițiștii locali din Constanța îl caută pe șoferul care a intrat cu mașina în Țara Piticilor din Constanța

01 Jun 2018 2121

UPDATE. Pericol pentru copii în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcăriei Constanța, Un șofer s-a plimbat cu mașina pe aleile pe care se jucau copiii (galerie foto-video)

01 Jun 2018 7074

Amenzi de mii de lei aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Ce nereguli au fost sancționate

25 Apr 2018 1580

Trei parcuri de distracţii „Ţara Piticilor“ şi Gravity Park din Constanţa, în atenţia RAEDPP. Ce anunţ a făcut regia

30 Mar 2018 1110