Stiri calde

Astăzi este şedinţă a Guvernului României. Proiectele de acte normative de pe agendă

Astăzi, Guvernul României se întruneşte în şedinţă, iar proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:

I.          PROIECTE DE ORDONANŢE

PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

  II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea lit.a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1852/2001 al Comisiei precum şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare şi nivelul salariilor de bază aferente acestora

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă din declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final, a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial ''Mediu'' 2007-2013, Programul Operaţional Sectorial ''Transport'' 2007-2013, Programul Operaţional Sectorial ''Creşterea Competitivităţii Economice'' 2007-2013 şi Programul Operaţional ''Asistenţă Tehnică'' 2007-2013

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, a unui imobil şi a terenului aferent, trecut în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi modificarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Judo asupra unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova şi actualizarea Anexei nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui şi Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra Neamţ

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional Regional 2007-2013

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniul public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Uda, judeţul Argeş

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Belciugatele, judeţul Călăraşi

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrun, judeţul Olt

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rociu, judeţul Argeş

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Victoria, judeţul Braşov

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Însurăţei, judeţul Brăila

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Comana, judeţul Braşov
 
III.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2018-2020

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană şi mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale acestei variante a Programului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană, şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

3.    MEMORANDUM cu tema: Implementarea Sistemului EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information - Schimbul Electronic de Informaţii de Securitate Socială) în România

4.    MEMORANDUM cu tema: Concluziile analizei de impact asupra transferului de competenţe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului şi sportului

5.    MEMORANDUM cu tema: "Concluziile analizei de impact asupra transferului de competenţe de la nivel central la nivel local în domeniul turism"

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Curţii Constituţionale (cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat nr.2/2018)

7.    MEMORANDUM cu tema: Decizie vizând situaţia amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcţională

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Stelian Ion (USR) - „Dragnea a dat în judecată statul român, care este reprezentat de Guvernul României, condus de Viorica Vasilica Dragnea“

17 Nov 2018 631

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu un imobil din Constanţa

15 Nov 2018 336

Astăzi s-ar putea decide dacă Municipiul Constanţa primeşte 50 de milioane de euro

13 Nov 2018 768

Asociația Națională a Surzilor din România a primit statutul de utilitate publică, printr-o hotărâre de Guvern

12 Nov 2018 200

Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată de Guvern

09 Nov 2018 246

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

09 Nov 2018 540

Guvernul cofinanţează reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie termică. Câţi bani ajung la Constanţa şi Tulcea

09 Nov 2018 262

Pod suspendat peste Dunăre, între Brăila şi Tulcea. Lista persoanelor expropriate şi despăgubite de Guvern

09 Nov 2018 4396

Decrete semnate de Klaus Iohannis. Ce prevăd acestea

08 Nov 2018 229

Mii de hectare urmează să fie împădurite de-a lungul Autostrăzii A2. Care este valoarea investiţiei, stabilită de Guvern

08 Nov 2018 327

Exproprieri de-a lungul Autostrăzii A2. Iată lista persoanelor despăgubite!

07 Nov 2018 2548

Deschiderea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu prilejul vizitei premierului Viorica Dăncilă la Muscat

05 Nov 2018 226

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

31 Oct 2018 452

Statul se împrumută de la copii Contul de economii Junior asigură o primă de 50% pentru fiecare copil din suma minimă anuală (document)

27 Oct 2018 404

Şedinţă la Guvernul României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe agendă

24 Oct 2018 405

Parteneriat strategic economic între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite

18 Oct 2018 255

Celebrele datorii istorice Curtea de Apel Galaţi decide dacă Municipiul Constanţa primeşte 50 de milioane de euro

16 Oct 2018 698

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

15 Oct 2018 297

Simulare Cum se va calcula pensia după ce Guvernul a aprobat noua lege, la propunerea Ministerului Muncii

12 Oct 2018 742

Militarii răniţi participanţi la Jocurile Invictus, sprijiniți de Guvern. Ce prevede ordonanța adoptată de Executiv

10 Oct 2018 2186

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu

10 Oct 2018 704

Primăria Constanţa ar putea primi 50 de milioane de euro. Sunt vizate datoriile istorice. Ce au decis judecătorii

06 Oct 2018 1112

Şedinţă la Guvernul României. Lista proiectelor care ar putea fi incluse pe agendă

04 Oct 2018 494

Guvernul României convocat în ședință. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi. Unul are legătură cu achiziţia unei nave maritime de patrulare

27 Sep 2018 460

Guvernul a aprobat sute de locuri în două universităţi constănţene pentru studii de master. Lista specializărilor

17 Sep 2018 990

Guvernul a aprobat! Peste 1.200 de ambulanțe pentru serviciile județene de ambulanță și pentru SMURD vor fi achiziţionate

13 Sep 2018 749

Guvernul a adoptat redeschiderea birourilor de promovare externă

13 Sep 2018 353

Despăgubiri pentru locuitorii din Babadag! Sunt expropriaţi peste 150 de proprietari de terenuri pentru construirea unui dig

13 Sep 2018 4490

Punctul de Trecere a Frontierei Lipniţa a intrat sub administrarea Primăriei localităţii. Ce trebuie să facă aceasta în termen de cinci ani

12 Sep 2018 549

Rectificarea bugetară 2018. Cât a primit fiecare localitate din judeţul Constanţa. Multe nu s-au ales cu nimic

10 Sep 2018 2807

Lista persoanelor expropriate pentru amenajarea perdelelor forestiere pe A2 - zonele Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar, Valu lui Traian

07 Sep 2018 2399

Fostul prefect al Constanţei, printre cei despăgubiţi Lista persoanelor expropriate pe zonele Medgidia, Ciocârlia şi Murfatlar pentru perdelele forestiere de pe A2

06 Sep 2018 3860

​Președintele Klaus Iohannis condamnă adoptarea proiectului rectificării bugetare de către Guvern fără avizul CSAT

05 Sep 2018 348

Guvernul a aprobat demararea proiectului „'E-cultura Biblioteca digitală a României'

05 Sep 2018 331

Guvernul a ales să meargă mai departe cu adoptarea rectificării bugetare. Ce a declarat premierul Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern

05 Sep 2018 504

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu judeţele Constanţa şi Tulcea

05 Sep 2018 781

Guvernul se întruneşte astăzi după ce Klaus Iohannis a suspendat şedinţa CSAT

05 Sep 2018 308

Premierul Viorica Dăncilă a prezidat întâlnire de lucru a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

04 Sep 2018 335

Guvernul României face apel la preşedintele Klaus Iohannis - "Să înceteze să exploateze politic situaţia pestei porcine"

31 Aug 2018 287

Președintele Klaus Iohannis „Cheltuielile din fondul de rezervă pe care Guvernul le-a făcut pentru pesta porcină africană sunt zero“

31 Aug 2018 407

Semnal de alarmă tras de președintele Klaus Iohannis în cazul pestei porcine africane. Ce mesaj a transmis șeful statului

29 Aug 2018 622

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi. Două au legătură cu județul Constanța. Despre ce este vorba

29 Aug 2018 590

Modificări în funcționarea Comisiei Naționale de Arheologie. Proiect de ordonanță, publicat de Guvern

26 Aug 2018 300

Guvernul reacționează după decizia convocării CSA în 4 septembrie. „Blocarea adoptării primei rectificări bugetare afectează negativ economia“

24 Aug 2018 312

Oficial de la MApN. Programul de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”, aprobat în ședința Guvernului României

23 Aug 2018 357

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Iată ordinea de zi!

23 Aug 2018 634

Clasare de la DNA Constanţa! Solicitare de ultim moment în dosarul în care Municipiul Constanţa cere 50 de milioane de euro

23 Aug 2018 1002

Guvernul României a solicitat convocarea CSAT

22 Aug 2018 429

Viorica Dăncilă către Comisia Europeană „Încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim”

17 Aug 2018 765

S-a stabilit ziua cea mare! Când şi de la cine ar putea câştiga Municipiul Constanţa 50 de milioane de euro în instanţă

06 Aug 2018 1750