UPDATE. Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat astăzi în şedinţă ordinară în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa.

Ședința este condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Claudiu Iorga Palaz. 

În debutul ședinței se intonează imnul național al României și îi este adus un omagiu lui Vasile Canarache, ctitor al mai multor edificii din Dobrogea, istoric, jurnalist, director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. 

UPDATE. ora 13.15

29 de consilieri județeni sunt prezenți în sală. 


Daniel Learciu este consilier județean și vicepreședinte independent al Consiliului Județean Constanța. 

Primul proiect a fost retras de pe ordinea de zi, deoarece Daniel Learciu s-a întors în Consiliul Județean după ce a câștigat rpocesul în instanță. 

Au fost retrase și proiectele 34 și 36. 


Proiect nr.34 - RETRAS -


privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism si a Regulamentului de organizare si functionare

Initiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.36 - RETRAS -

privind modificarea componentei Comisiei Tehnico-Economice si a Regulamentului de organizare si functionare din cadrul Consiliului Judetean Constanta

Initiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horia

UPDATE.ora 13.20

Proiectele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au trecut. 

La proiectul 10, Marian Crusoveanu, consilier PNL, a precizat că PNL se va abține la vot pentru că nu au avut documentația la dispoziție. Acesta propune o ședință de îndată pentru zilele următoare pentru a putea studia acest proiect. 

Acesta a menționat că proiectul nu a fost studiat de comisiile de specialitate, iar anul trecut Curtea de Conturi a făcut recomandări de care trebuie să se țină cont. 

La rândul său, Lucian Lungoci, administratorul RAJDP Constanța a precizat că, indiferent când se votează proiectul, contractul se semnează în decembrie. Acesta a menționat că RAJDP va interveni la nevoie chiar daca nu sunt aprobate tarifele și a asigurat locuitorii județului că vor interveni chiar daca au sau nu contract cu CJC. 

”Îmi doresc o discuție cu consilierii, legat de raportul Curții de Conturi pentru perioada 2016-2017” - a mai adăugat Lucian Lungoci. 

Numărul consilierilor prezenți în sală a ajuns la 30.

În cazul proiectului 10, consilierii au amânat luarea unei decizii pentru finalul ședinței. Se va stabili dacă va avea loc astăzi o ședință pe acest proiect sau mâine. 

Consilierii au decis să se treacă peste proiectul 10, care va fi considerat nedezbătut.

UPDATE: ora 13.45

Au fost votate proiectele 11, 12 și 13. 

La proiectul 14, consilierii au susținut că nu au avut documentația, iar acesta nu are nici aviz de la comisiile de specialitate, motiv pentru care va fi și acesta nedezbătut. 

Au trecut proiectele 15, 16, 17.

UPDATE: ora 13.55


Au trecut proiectele 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. La proiectul 25 s-au abținut consilierii liberali, dar proiectul a trecut.  

La proiectul 23 Adrian Bâlbă a fost numit director general interimar al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. 

UPDATE. ora 14.00

Au fost votate și proiectele 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33 dar și proiectele aflate pe lista suplimentară: 35, 37, 38, 39 și 40

Proiect nr.35

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Teritoriala Dobrogea si Consiliul Judetean Constanta pentru organizarea si desfasurarea evenimentului „Bienala de Arhitectură ba_da 2018”

Initiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.37

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Șerban Monica pentru sotul sau Decebal Șerban

Initiator: Vicepresedinte: Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.38

privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate

Initiator: Vicepresedinte: Palaz Claudiu Iorga

Proiect nr.39

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta

Initiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horia

Proiect nr.40

privind aprobarea ”Declaratiei de vointa intre Comunitatea Autonoma Cantabria din Regatul Spaniei si Judetul Constanta din Romania, pentru promovarea relatiilor de prietenie si de colaborare”

Initiator: Presedinte: Tutuianu Marius Horia


UPDATE. ora 14.10

Finalul ședinței a fost unul tensionat după ce consilierul PSD Vasile Moldoveanu i-a reproșat consilierului PNL Marian Crusoveanu că PNL a avut prea multe intervenții în cadrul ședinței. 


Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  
 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Protocolului de colaborare între Ministerul Apelor şi Pădurilor, Consiliul Judeţean Constanţa, Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa pentru organizarea şi desfăşurarea „ Reuniunii directorilor generali în domeniul apă şi mediu marin”. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria – DN 22/Tariverde” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţie 6.1., apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării POR 2017/6/6.1/ITI/1 şi a cheltuielilor legate de acesta.       Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Săcele – Istria - Mihai Viteazu” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiţie 6.1. – Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării POR 2017/6/6.1./ITI/1 şi a cheltuielilor legate de acesta. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de acordare  stimulente financiare elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa, care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale pe parcursul anului şcolar 2017-2018.       Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Achirei Marius pentru minorul Achirei Cosmin-Georgian. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „TEAM-AP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, a acordului de parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei şi a bugetului acestuia. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 430/23.12.2013 referitoare la atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa a  Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judeţene, Podurilor şi Podeţelor aferente. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2018, finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2018-2019 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate. Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii Serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport SC. Griliass Impex SRL. Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii Serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport SC. Simpa Trans SRL. Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
 14. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa asupra unor imobile situate în judeţul Constanţa, localitzatea Eforie Sud, str.Republicii nr.7 şi aprobarea trecerii acestora din domeniul public al judeţului Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa, în vederea desfiinţării acestora prin demolare. Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” a Sălii de expoziţie de la parterul Pavilionului Expoziţional Constanţa, în perioada 01-02 decembrie 2018 pentru desfăşurarea unui „ Eveniment expoziţional tehnico-ştiinţific”. Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
 16. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa a Sălii de conferinţe din cadrul Pavilionului Expoziţional Constanţa, în data de 05 decembrie 2018 pentru desfăşurarea evenimentului „Gala Voluntarului 2018”. Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
 17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa  nr. 10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2018. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum şi a preţului mediu/tonă de iarbă (masa verde) obţinută de pe pajişte, la nivelul judeţului Constanţa, pentru anul 2019. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al judeţului Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa în vederea desfiinţării acestora prin demolare. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 20. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea unor erori materiale din HCJ nr.138/27.04.2018 privind însuşirea în domeniul public al judeţului Constanţa a bunurilor imobile – construcţii „Centre de prevenţie, tratament medical primar şi  puncte de salvamar din zona litorală a judeţului Constanţa”. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 21. Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al judeţului Constanţa a unor bunuri imobile. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 23. Proiect de hotărâre privind numirea directorului general interimar de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 24. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, pentru Muzeul de Artă Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii, pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 26. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii, pe anul 2018 pentru Teatrul de Stat Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 27. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, Listei de investiţii şi Programului de evenimente culturale, pe anul 2018 pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 28. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Listei de investiţii, pe anul 2018 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 29. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 31. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2018. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului judeţean Constanţa pentru trimestrul III al anului 2018. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
 33. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului judeţean şi a Listei de investiţii  pe anul 2018. Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Mihai Lupu „CJ Constanța este deschis oricărei companii, care dorește să obțină finanțări pentru implementarea proiectelor care vizează dezvoltarea județului“

23 Feb 2021 554

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi

19 Feb 2021 559

Consiliul local al municipiului Constanţa, în şedinţă. Printre proiecte, creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal

12 Feb 2021 640

Deciziile luate de conducerea Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, publicate în Monitorul Oficial

05 Feb 2021 781

Consiliul local al municipiului Constanţa, în şedinţă. 31 de proiecte, pe ordinea de zi

23 Jan 2021 1195

Consiliul Local Municipal al amatorilor din Constanța!

23 Jan 2021 3234

La un an de la înființarea în cadrul Primăriei Constanța S-a activat Comisia de implementare a proiectului „Școala profesională în sistem dual din Constanța”

20 Jan 2021 985

Consiliul de administraţie al BNR, în ședință. Ce decizii s-au luat

15 Jan 2021 1943

UPDATE 9 Sedinţa CLM Constanţa. Unele impozite se majorează. Un proiect vizează campania de sterilizare a câinilor de rasă comună

28 Dec 2020 3554

Program de sterlizare pentru câinii comunitari. Proiect de hotărâre la mapa consilierilor locali constănțeni

28 Dec 2020 1324

Aleșii județeni au aprobat bani pentru Spitalul Județean Constanța și pentru Direcția pentru Protecția Copilului

22 Dec 2020 867

Astăzi se tranșează chestiunea burselor școlare în ședința Consiliului Local Municipal Constanța. Ce sume vor încasa elevii din învățământul preuniversitar?

21 Dec 2020 1188

Ședință de Consiliu Județean. Numiri în funcții dictate prin votul aleșilor județeni constănțeni

18 Dec 2020 877

Ședință de Consiliu Județean 429 de burse aprobate, pentru elevii care frecventează cursurile celor trei școli speciale, din subordinea CJC

17 Dec 2020 1061

Ședință extraordinară a CLM Constanţa. Se va discuta despre burse și rectificarea bugetului local pe anul 2020

17 Dec 2020 874