Locuri speciale de munca

Consiliul Judeţean Constanţa scoate la concurs un post de şofer

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată: Consiliul Judeţean Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în data de 19.01.2018 - proba scrisă, ora 10, la sediul din B-dul Tomis nr.51, Constanţa, în cadrul Compartimentului Auto – Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport - Direcţia Generală Administrarea Domeniului Public şi Privat – Autoritatea Judeţeană de Transport: I. Condiţii specifice: Şofer – 1 post - Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; - Vechime în muncă: minim 10 ani; - Permis auto categoriile: B, C, D1; - Atestat transport persoane; - Aviz psihologic; II. Condiţii generale: Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. III. Dosarele de concurs se pot depune până la data de 11.01.2018 inclusiv, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare , cam. 241 şi vor cuprinde: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae. Actele prevãzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea. IV. Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise, în data de 19.01.2018, ora 10 şi a unui interviu ( pentru care data şi ora susţinerii se vor afişa odată cu rezultatul la proba scrisă) Bibliografia de concurs se anexează la prezentul anunţ. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, luni - joi între orele 8 -16.30 şi vineri 8 - 14, la telefon 0241/48.84.30, la cam 241.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Oraşului Năvodari scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiţii trebuie îndeplinite

22 Mar 2018 648

Primăria Comunei Adamclisi, judeţul Constanţa, angajează muncitor calificat. Condiţii de participare

21 Mar 2018 836

Petre Coliş, de la Oyama Karate Constanţa Fiul poliţistului erou Aurelian Coliş face Karate Kyokushin şi a ieşit campion balcanic (galerie foto)

21 Mar 2018 6785

Concurs de angajare pentru un post vacant la Primăria Ovidiu. Ce condiții trebuie îndeplinite

20 Mar 2018 389

Post vacant la Primăria orașului Năvodari. Ce condiții trebuie îndeplinite și când va avea loc concursul

20 Mar 2018 481

Serviciul Public de Asistenţă Socială din Constanţa face angajări. Ce posturi sunt vacante și când este programat concursul

19 Mar 2018 513

Primăria comunei Peștera angajează polițist local. Ce condiții trebuie îndeplinite și când va avea loc concursul

19 Mar 2018 538

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa scoate la concurs trei posturi vacante

19 Mar 2018 1655

Posturi vacante la Primăria Municipiului Constanţa. Când va avea loc concursul

19 Mar 2018 1045

Concurs de scrimă la Cumpăna Copiii de la CS Victoria Cumpăna şi AS Astiana Constanţa şi-au verificat forţele la „Cupa Primăverii“ (galerie foto)

19 Mar 2018 307

Primăria comunei Cogealac scoate la concurs trei posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

18 Mar 2018 350

Concurs de angajare la Primăria municipiului Mangalia. Ce posturi sunt vacante și ce condiții trebuie îndeplinite

18 Mar 2018 1819

ISJ Constanța. Ce olimpiade se desfășoară în acest weekend. Sute de elevi înscriși

17 Mar 2018 505

Concurență mare pentru un post în Poliția Română. Candidații susțin proba scrisă a concursului de încadrare directă

16 Mar 2018 629

UAT Comuna Poarta Albă angajează muncitor necalificat. Când va avea loc concursul

15 Mar 2018 441

Concursul de Matematică „Vasile Urseanu“ împlinește 26 de... ediții

15 Mar 2018 579

Peste 25 de medalii cucerite CS Farul Constanţa şi CS Tomis Constanţa, pe podium la Campionatul Naţional de Karate WSF (galerie foto)

14 Mar 2018 497

Poliția Română angajează specialiști psihologi. În ce județe vor fi organizate concursuri de angajare

12 Mar 2018 364

Control al procurorilor DNA la Poliția Locală București. Este verificat contractul de achiziție a mașinilor de topit zăpada

12 Mar 2018 301

Primăria Comunei Ghindărești organizează concurs. Ce post este vacant

11 Mar 2018 562

Concurs de angajare la Primăria Hârșova. Se caută consilier personal

11 Mar 2018 621

Concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar - șef la Liceul Băneasa. Candidații trebuie să aibă studii superioare

11 Mar 2018 1178

Box feminin Diana Brânză, de la CS Năvodari, medalie de aur la Cupa României (galerie foto)

09 Mar 2018 1193

Primăria Comunei Costineşti scoate la concurs un post vacant. Condiţii de participare

08 Mar 2018 642

Posturi vacante la Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa. Când va avea loc concursul

07 Mar 2018 950

Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa angajează. Ce condiţii trebuie îndeplinite

06 Mar 2018 1305

Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa organizează concurs. Iată posturile vacante!

05 Mar 2018 3454

Clubul Sportiv Orășenesc Murfatlar angajează contabil debutant. Ce condiţii trebuie îndeplinite şi când va avea loc concursul

04 Mar 2018 529

Primăria Comunei Cogealac scoate la concurs două posturi vacante. Nu este necesară vechimea

03 Mar 2018 624

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța anunță amânarea concursului de angajare!

02 Mar 2018 631

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud angajează administrator financiar. Ce condiţii trebuie îndeplinite

28 Feb 2018 387

SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța SA scoate la concurs un post

27 Feb 2018 1978

Se caută un șef în Poliția Constanţa. Care sunt condițiile

25 Feb 2018 1552

Concurs de proiecte de management la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare“ Constanţa

24 Feb 2018 601

Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa scoate la concurs un post vacant. Condiții de participare

23 Feb 2018 1169

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Constanţa organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant

22 Feb 2018 249

Un fost șef din Poliția Constanța este șeful polițiștilor locali din Agigea. Când a avut loc concursul de ocupare a postului (document)

21 Feb 2018 538

Concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte. Cine sunt cei 19 magistraţi înscrişi

21 Feb 2018 769

RADET Constanta scoate la concurs 1 post vacant de referent de specialitate

21 Feb 2018 333

Concurs pentru ocuparea unui post la Compartimentul Comunicare şi Relații Mass Media al Primăriei Constanța. Rezultatele selecției dosarelor (document)

20 Feb 2018 598

Primăria Municipiului Constanţa angajează casier. Iată când va avea loc concursul!

19 Feb 2018 1356

Posturi vacante la Primăria Murfatlar. Cine poate participa și când va avea loc concursul

18 Feb 2018 823

Se caută şef pentru Brigada de Operațiuni Speciale din Constanța Iată condiţiile. Cine se încadrează

18 Feb 2018 931

Rezultate finale Poliția Locală Constanța. Lista candidaților admiși (documente)

16 Feb 2018 743

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

16 Feb 2018 4132

Au mai rămas trei candidați pentru postul de manager al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Lista candidaților (document)

15 Feb 2018 677

RADET Constanța scoate la concurs un post vacant de cititor contoare. Condiții de participare

15 Feb 2018 1179

Universitatea Maritimă din Constanța organizează concurs de angajare. Condiții de participare

14 Feb 2018 1786

Campionatul Judeţean de Kung-Fu şi Campionatul Judeţean de Karate Kyokushin se dispută la Constanţa

14 Feb 2018 481

Rezultatele probei sportive susținute astăzi de candidații pentru un post în Poliția Locală Constanța

12 Feb 2018 832