Sedinte consiliu

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, convocat în şedinţă ordinară

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 11 aprilie 2018, ora 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:  
               
1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea organigramei şi a statului  de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum şi pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  organigramei,  statului  de funcţii   şi   Regulamentului  privind   organizarea  şi  funcţionarea  Serviciului  Public Comunitar  Local  de  Evidenţă  a  Persoanelor  al  comunei  Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI FLORIN
   
3. Proiect de hotărâre  privind susţinerea Declaraţiei de Unire cu Republica Moldova.
Iniţiator- consilier local ŢUGUREL FLORIN
   
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente aflate în domeniul privat al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   
5.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul comunei Valu lui Traian, cu  modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
  
6. Proiect  de hotărâre privind însuşirea unor rapoarte de evaluare asupra unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   
7. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu  modificările ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor  ajutoare  de  urgenţă.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
9. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea scutirii  la  plata impozitelor şi taxelor locale a unor persoane fizice.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
   
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.50/14.02.2018 privind  aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2018, a  cheltuielilor ce se vor efectua cu construirea  unui gard stradal  la imobilul situat în comuna Valu lui Traian, str. Memet Niazi nr.17 B, deţinut în  proprietate  de Biserica Adventistă de ziua a şaptea-„Conferinţa Muntenia”.
 Iniţiator- primar  MITROI FLORIN
   
11. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea art.1 din H.C.L. nr.55/14.02.2018 privind aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2018,   a  cheltuielilor  ce  se  vor efectua  cu    vizita în  România  a   delegaţiei  ce va  reprezenta  localitatea  Şarkoy, Republica Turcia.
 Iniţiator- primar  MITROI FLORIN
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii  unui  protocol de  colaborare  cu  Agenţia de Plăţi şi  Intervenţie  pentru Agricultură, Centrul Judeţean Constanţa,  în  domeniul  schimbului  de informaţii necesar  părţilor  în vederea  îndeplinirii  obligaţiilor  ce le revin potrivit legii. 
 Iniţiator- primar MITROI  FLORIN
 
 13. Proiect de  hotărâre   privind  aprobarea  încheierii  unui  protocol de  colaborare  cu   Instituţia Prefectului –Judeţul Constanţa  şi  Direcţia Regim Permise de Conducere  şi Înamtriculare a  vehiculelor  Constanţa,  în  domeniul   schimbului de informaţii. 
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
  
14. Proiect  de hotărâre  privind   aprobarea  efectuării  investiţiilor  privind  extinderea  conductei  de  distribuţie  gaze naturale, pe străzile: str.Eliberării  şi  aprobarea  cofinanţării  din  bugetul local.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN  
 
15. Proiect  de hotărâre  privind   aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2018,  a  cheltuielilor  ce  se  vor efectua  cu   achiziţionarea de puieţi  de salcâmi  din pepinierele RAJDP Constanţa.
  Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN  
  
16. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea   anexelelor  nr.1, nr.2 şi nr.3  la H.C.L. nr.366/12.12.2014 privind  înfiinţarea  serviciului de iluminat public la nivelul comunei Valu lui Traian, jud. Constanţa, precvum şi aprobarea delegării  gestiunii serviciului de iluminat public, cu  modificările  ulterioare.
 Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2018 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/14.02.2018, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  
18. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea   anexelor  nr.1  şi   nr.2  la    H.C.L. nr.437/ 15.12.2017  privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   şi a  STRATEGIEI  de ACHIZIŢIE  PUBLICĂ, pentru  anul 2018, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
  
19. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea vânzării, cu plata în rate, a terenului intravilan în suprafaţă de 276 m.p., lot nr. 12,  str.Magnoliei  nr.10, atribuit în folosinţă gratuită doamnei ARGHIR (fostă Zlate) MARIANA.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN
 
20. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării   autorizaţiei  de  construire,  domnului  Dumitru  Victor-Gabriel.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  
21. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  anexei  la H.C.L. nr.190/15.05.2017   privind   aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal (P.U.Z .) –  parcelele  A 403/1 - A 403/10
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  
22. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  lit.”a”  al  art.3  din H.C.L. nr.46/31.01.2017 privind  stabilirea  zonelor  şi a  perioadei  de  păşunat, precum  şi  a traseului  pentru circulaţia  animalelor pe  raza comunei  Valui  lui Traian, inclusiv  a vehiculelor  cu  tracţiune animală (căruţelor).
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
  
23. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  poz. 75  din Anexa la   H.C.L. nr.330/26.09.2017  privind atribuirea   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003, cu  modificările  ulterioare.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
24. Proiect de  hotărâre  cu  privire la  implementarea   de  către Consiliul  Judeţean  Constanţa  a  Programului  de susţinere  a  învăţământului preşcolar, primar  şi  gimnazial  din mediul rural.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
25. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2018,  a  cheltuielilor  ce  se  vor efectua  cu  participarea unei  delegaţii din partea comunei  Valu  lui Traian, în calitate  de membru  al A.D.I. „Zona metropolitană”,  la  forumul cu  tema: „Investiţii Teritoriale  Integrate-exemple de  bună practică la nivelul zonelor  costiere”, organizat de  Municipalitatea Tallinn, Estonia, ce va  avea loc în  perioada 30 iunie-03 iulie 2018.
     Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 
26.  Diverse :
                 - Cererea  nr. 7.204/20.03.2018- Enache  Petre  solicită acordul  Consiliului Local   Valu lui Traian  privind  vânzarea  construcţiei  proprietate pe care a realizat-o pe  terenul  proprietate privată a comunei deţinut în concesiune;
                 - Raport nr.8.302/02.04.2018 privind  activitatea  desfăşurată  de asistenţii personali  ai  persoanelor cu handicap grav  în sem.II al anului 2017;
                - Adresa nr.2349/15.03.2018  a  O.C.P.I. Constanta  înregistrată  la Primăria  comunei  Valu lui Traian sub nr.7.175/20.03.2018   cu  privire la  efectuarea de lucrări  de înregistrare  sistematică  în baza  Legii nr.7/1996;
                - Cererea   nr.8.404/02.04.2018- Butoi  Adrian  solicită  aprobarea  întabulării dreptului de  proprieatate asupra  terenului  intravilan situat pe str. Calea  Dobrogei nr.76.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cimitirul din Valu lui Traian, reabilitat din banii Primăriei (document)

08 Nov 2018 293

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă extraordinară

26 Oct 2018 306

Valu lui Traian monografie, 2008

16 Oct 2018 1308

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

28 Sep 2018 859

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

02 Aug 2018 628

O firmă din Cluj va executa lucrări de extindere a rețelei electrice din comuna Valu lui Traian (document)

08 May 2018 689

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară. Iată ordinea de zi!

04 May 2018 937

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

16 Apr 2018 694

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în şedinţă de îndată. Ce se va analiza în cadrul şedinţei

26 Feb 2018 885

Consilierii au decis. „Penitenciar“, „Poliţie“ şi „Creţoiu“ au primit statut de staţii publice de călători (document)

30 Jan 2018 771

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Jan 2018 792

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

08 Dec 2017 1061

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi!

17 Nov 2017 3994

Grădiniţă din Valea Seacă, ridicată de o firmă înfiinţată anul trecut, în Braşov (document)

19 Oct 2017 944

Atenție ce teren achiziționați la Valu lui Traian pentru a vă construi o locuință. Ce recomandă Primăria Valu lui Traian

12 Oct 2017 3388

Municipiul Constanţa va avea un sistem integrat de monitorizare a traficului. Unde vor fi amplasate camere video?

03 Oct 2017 4153

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

19 Sep 2017 2051

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

18 Aug 2017 2561

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Jul 2017 2429

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

10 Jun 2017 4954

Primăria Cumpăna a fost gazda întâlnirii dintre reprezentanţii OCPI şi ai primăriilor Cumpăna, Techirghiol, Murfatlar, Valu lui Traian, Agigea, Topraisar, Eforie şi Tuzla

09 May 2017 2785

Cumpăna, Valu lui Traian şi Poarta Albă. Ce eveniment va avea loc luni

24 Mar 2017 3137

Şedinţă de consiliu local la Valu lui Traian. Se dezbate preţul chiriilor ANL şi înfiinţarea unui serviciu de ecarisaj (document)

08 Oct 2016 1887

Primăria Valu lui Traian angajează inspector, grad profesional debutant

22 Sep 2016 2682

Fetița care a rămas ieri fără picioare are nevoie de sânge! Primăria Valu lui Traian oferă transport până la centrul de transfuzii

31 Aug 2016 4047

Cere sprijinul Poliţiei Române Primarul Florin Mitroi - „Trăim într-o comunitate pusă într-un real pericol“

28 Jul 2016 1744

UPDATE. Primăria Valu lui Traian, apel către Poliţie şi Prefectură pentru combaterea infracţiunilor din comună

27 Jul 2016 2030

Convocator primăria Valu lui Traian

05 Apr 2016 910

PRIMĂRIA COMUNEI Valu lui Traian, judeţul Constanţa, organizează la sediul instituţiei concurs

04 Mar 2016 3050

Moment de bilanţ la Valu lui Traian. Florin Mitroi - „Dacă voi mai candida, prima variantă este de independent“ (document)

17 Dec 2015 2011

Primăria Valu lui Traian angajează consilier juridic

05 May 2015 1062

Primăria Valu lui Traian angajează un poliţist local

23 Nov 2014 1617

Lucrările trebuie făcute în doi ani Comuna Valu lui Traian mai are de aşteptat încă o rectificare bugetară

02 Oct 2014 1118

Investiţii în viitorul copiilor, la Valu lui Traian Primăria cumpără mobilier şi echipamente didactice şi IT pentru şcoală (document)

18 Sep 2014 3084

Ziua Recoltei, o frumoasă tradiţie la Valu lui Traian Primarul Florin Mitroi este gazda petrecerii câmpeneşti

17 Sep 2014 2709

Investiţie de peste 250.000 lei pentru festivalul de kureş de la Valu lui Traian (document)

27 Jan 2014 2453

Achizitie echipamente multimedia pentru dotarea asezamantului cultural din Valu lui Traian cu scopul sustinerii actiunii de promovare a specificului local - Festivalul de lupte tataresti - KURES - 30.12.2013

30 Dec 2013 765

Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, localitatea Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian, judetul Constanta - 27.11.2013

27 Nov 2013 1227

Proiectare si asistenta tehnica pentru lucrari de Extindere retea de alimentare cu apa, Extindere retea de canalizare menajera si Reabilitare cladire pentru activitatii tip after school in Comuna Valu lui Traian - 13.11.2013

13 Nov 2013 901

Reabilitare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, localitatea Valu lui Traian, comuna Valu lui Traian, judetul Constanta - 09.10.2013

09 Oct 2013 866

Primăria Valu lui Traian riscă insolvenţa

08 Aug 2013 1128

Vrei să devii polițist? Primăria Valu lui Traian face angajări

16 Jul 2013 1860

La ce practici apelează proprietarii de terenuri de la Valu pentru a-şi înşela clienţii

29 May 2013 986

Concesionare a unei parti a serviciului de salubrizare - 30.04.2013

30 Apr 2013 730

Modernizare drumuri de interes local in comuna Valu lui Traian - 08.02.2013

08 Feb 2013 839

Serviciul de colectare a deşeurilor va fi externalizat la Valu lui Traian

30 Jan 2013 2986

Află cum te poţi angaja la Primăria Valu lui Traian

13 Jan 2013 3823

Canalizare pentru 450 de familii la Valu lui Traian Mitroi-„Mulţumesc conducerii RAJA" (galerie foto)

23 Nov 2012 3895

Proiecte de peste 26 milioane de lei la Valu lui Traian

22 Nov 2012 1793

Proiectare si executie amenajare trama stradala Zona F Vest - 25.09.2012

25 Sep 2012 730