Stiri calde

Este ședința Consiliul local municipal Constanţa. Ordinea de zi completă. Printre proiecte sens giratoriu nou, Cazinoul, burse


Astăzi, este convocat Consiliul Local Municipal Constanța, în şedinţă ordinară, la ora 11.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa,

cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța
din data de 28.12.2016;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 245/2015 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2015-2016 pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 73/2016 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2015- 2016 pentru elevii din învățămîntul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1A la HCL nr. 72/2016 privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 11/30.01.2007 privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru persoane vârstnice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 278/30.09.2016 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2016-2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv “Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competiția internațională “Campionatul European de tineret-haltereEilat/Israel”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

12.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Diana în strada Gheorghe Dumitrașcu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă al municipiului Constanța (PAED);
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12/2016 pentru aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc Primăria municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16.Proiect de hotărâre pentru închirierea unui număr de 2 spații administrative pentru desfașurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-extindere imobil C2-spațiu comercial, stațiunea Mamaia, zona Casino sud-Teatrul de vară, investiție realizată de SC Sevda Impex SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire locuință individuală D+P+1E, str. Tabla Buții nr. 70, investitori Radu Ionuț și Florentina;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Călărași, str. Mihai Viteazul, str. Călugăreni și str. Ștefan Mihăileanu, investitor Epure Elena;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Industriei Mici, incinta Kaufland, bd. 1 Decembrie 1918 și str. Ardealului, inițiator SC Dobrogea Grup S.A.;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Corbului (NE), str. ILCaragiale(NV) și cimitirul turcesc(S-SV), inițiator S.C. Euro House Construct SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unei suprafețe de teren în vederea creării unei căi de acces pentru imobilul situat în str. B.P.Hașdeu nr. 71;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul Constanța, str. Traian fără nr. vis-a-vis de Judecătoria Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25.Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Manea Constantin revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26.Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Bolea Costică revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27.Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al municipiului Constanța aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

29.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A. a imobilului - teren și construcție "Cazino Constanța" în vederea consolidării și restaurării acestuia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

30.Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban S.R.L. Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

31.Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol între municipiul Constanța, Maundier Fides SRL și Confort Urban în vederea realizării obietivului "Amenajare acces incinta clădirii comerciale prin realizarea unui sens giratoriu din Șoseaua Mangaliei, FN, zona pod Dorally Mall";
iniţiator: primar Decebal Făgădău

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2017-2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Sursa foto: ZIUA de Constanta

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Echipă social-democrată completă Mărioara Cojoc va selecta fundaţiile subvenţionate (document)

06 Oct 2015 1454