Este ședință de CLM. Consilierii liberali au anunțat că se vor opune mai multor proiecte de pe ordinea de zi

 
  • Consilierii locali ai PNL au anunțat că nu vor aproba proiectele legate de vânzările unor spații verzi din stațiunea Mamaia și nici rectificarea bugetară
 
Consiliul local al municipiului Constanţa s-a reunit  în şedinţă ordinară, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Înainte de ședință, Adriana Arghirescu, liderul consilierilor locali PNL din cadrul CLM a declarat pentru ZIUA de Constanța, că împreuna cu colegii săi se vor abține la proiectele legate de rectificarea bugetară, precum și la cele care vizează vânzarea unor spații verzi în stațiunea Mamaia, în fața hotelurilor Delta și Tomis. PNL nu va vota nici proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, actualizat, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 8 (Careu C2, Lot 33).

UPDATE: Până în acest mment nu au trecut proiectele 32, 33, 42, 44, 45, 46.
Proiectul 32 vizează aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice a terenului din Mamaia, zona Teatrul de Vară, Complex Cleopatra.
Proiectul 33 vizează aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din Mamaia, aferent Grup Sanitar Bufet Internațional
Proiectul 42 vizează vânzarea prin licitație publică a unui teren de pe Aurel Vlaicu, iar proiectul 44 se referă la aprobarea vânzării unui teren din Mamaia, prin licitație, zona hotel Tomis.
Printre proiecte se numără aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat și un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea  nomenclatorului stradal al municipiului Constanța.  
Grecul lui Mazăre la SC Blue Beach SRL nu-și vaputea transforma investiția din Mamaia, în bloc cu 8 etaje.
Pentru a putea realiza proiectul, era nevoie de aprobarea, de către consilierii locali, a unei diferențe de preț asupra terenului de pe strada Lamia, în suma de 521.985,12 euro, ca urmare a modificarii reglementarilor urbanistice, de la vile P+2 la ansamblu P+8 cu functiuni pentru turism. Proiectul nu a trecut.


Proiectul ordinii de zi: 
  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;   

 Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.04.2020; 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019;    
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2020;     

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;     
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;     
Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 ale CT BUS SA;    
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, construire anexă și amenajări exterioare bazin de înot al Liceului Teoretic George Călinescu”;     
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor  indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II”;    
Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II” și a cheltuielilor aferente;     i
Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;     
Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu destinația de locuință;     
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;    
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de  Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2019;    
Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului general al SC Confort Urban SRL să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa;     
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Chiliei nr. 22, lot 2, investitor Ciocîrlău Dragoș;  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu rezidențial, Palazu Mare, str. Alexandru Sahia nr. 29-29A, investitor Costea Gicu;   
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Radu Calomfirescu nr. 27, investitor Mela Panait;     
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Dimitrie Cuclin nr. 5, investitor Mototolea Dragoș Ionuț;     
Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 164/2017;     
Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 112/2015;    
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, strada proiectată A și limite cadastrale, inițiator SC Seaside Invest SRL;       
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință unifamilială, str. Dimitrie Cuclin nr. 7, investitorCiumacenco Vasile;     
Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor de studiu aferente avizelor de oportunitate în stațiunea Mamaia;     
Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 37/2020;   
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin  domeniului privat al municipiului Constanţa;     
Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 360,00 mp situat în municipiul Constanța, str. B. P. Hașdeu nr. 71, Lot 1/1, în favoarea numitului Goșu Stila;     
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 28/2020 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța;     
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea  nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;     
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, actualizat, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 8 (Careu C2, Lot 33);    
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Teatrul de vară - Complex Cleopatra;   
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, aferent Grup sanitar Bufet Internațional; 
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 361C (zona Hotel Condor, activ „Centru Deratizare Tic-Tac”);     
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 436A (zona Hotel Mamaia-Iaki);     
Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa nr. 7 și terasa nr. 8;   
 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, Restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL; 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Traian nr. 27, în suprafață de 75 mp;     
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Libertății nr. 21, în suprafață de 33 mp, către Brânzei Bogdan și Brânzei Mari-Luana;   
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, staţiunea Mamaia, zona Perla-Select, în suprafață de 34 mp;   
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, în suprafață de 28 mp;     
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu FN, în suprafață de 565 mp;     
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;   
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Tomis, în suprafață de 1323 mp;   
 Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Prestige, în suprafață de 75 mp;     
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Delta, în suprafață de 814 mp, sub condiția menținerii funcțiunii urbanistice de spațiu verde amenajat;     
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformarea  în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS SA”;     
Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța;     
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola SRL Constanța;     
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța;     
Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța.    

Toate proiectele sunt inițiate de primarul Decebal Făgădău și au avizele comisiilor de specialitate ale CLM.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.