Stiri calde

UPDATE Imagini de la eveniment Astăzi, şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. Iată ce se discută! (galerie foto)

În aceste momente, în sala Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ are loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. 32 de proiecte sunt pe ordinea de zi.

35 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă.

UPDATE: Pe ordinea suplimentară a şedinţei se află trei proiecte. Acestea sunt:

33. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de uz şi servitute în favoarea E-Distribuţie Dobrogea SA asupra bunurilor imobile, proprietate publică a judeţului Constanţa, necesare amplasării instalaţiei de racordare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului “Policlinica 2” Constanţa; Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
34. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a unui consilier judeţean. Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

35. Prezentarea plângerii prealabile la Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 133-135/ 2018.

UPDATE 2: Sedinţa Consiliului Judeţean Constanţa debutează cu intonarea imnului de stat.

Proiectul nr. 19-Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean de dezvoltare prin susţinerea învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial din mediul rural al judeţului Constanţa, pentru perioada 2018-2020. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia - a fost retras.

UPDATE 3: Proiectele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 au fost votate.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Asociaţia RELOCAMP. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul de Plasament “Traian” Constanţa (lot 1, lot 2) şi alipirea lotului 2 la imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa să achiziţioneze servicii de cadastare, servicii de expertiză tehnică şi servicii de întocmire documentaţii tehnice pentru drumuri judeţene, poduri şi podeţe. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pentru Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment pe anul 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina, director la Biblioteca Judeţeană “I.N.Roman” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general la Centrul Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T.Burada”. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director general la Teatrul de Stat Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Păuleanu Doina, director la Muzeul de Artă Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului domnului Bîlbă Adrian, director general/manager general la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 4: Proiectele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 18 au fost votate. Proiectul nr. 19 a fost retras.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare finală a managementului de la Muzeul de Artă Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare finală a managementului de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa “Căluţul de mare”. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tănase Mariana pentru minorul Tănase Romel. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerelor Stan Alina-Georgiana şi Stan Veronica Ionica. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Iovan Simona-Mihaela pentru minorul Iovan Ionel-Daniel. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa “Căluţul de mare”. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Turism Dobrogea”, a Actului constitutiv şi Statutului acesteia. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
                       
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean de dezvoltare prin susţinerea învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial din mediul rural al judeţului Constanţa, pentru perioada 2018-2020. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia - RETRAS

UPDATE 5: Proiectele 20, 21, 22 şi 23 au fost votate.

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil în perioada 2014-2019, aprobat prin HCJC nr. 400/2013. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport  S.C. Romvivat SRL. Iniţiator :  Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport  SC Black & White Travel SRL. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport  SC Creditnet SRL. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

UPDATE 6: Proiectele 24, 25, 26 şi 27 au fost votate.

24. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane aprobat prin HCJC nr. 253/2008. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării investiţiilor pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean – domeniul Sport.      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Protocolului de colaborare cu Direcţia Generală Anticorupţie, în vederea implementării Proiectului “VORBESC, GÂNDESC ŞI ACŢIONEZ – PRO INTEGRITATE. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 7: Proiectele 28, 29 au fost votate

28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 la Teatrul de Copii şi Tineret Constanţa “Căluţul de mare”. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 8: Proiectele 30, 31, 33 au fost votate.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a listei de investiţii aferente anului 2018 pentru Direcţia  Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa pentru trimestrul I al anului 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

33. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de uz şi servitute în favoarea E-Distribuţie Dobrogea SA asupra bunurilor imobile, proprietate publică a judeţului Constanţa, necesare amplasării instalaţiei de racordare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului “Policlinica 2” Constanţa; Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 9: În aceste momente se votează proiectul nr. 34. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a unui consilier judeţean. Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

A fost propus Daniel Turcu.

UPDATE 10: Proiectul 32 a fost votat.

32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean şi a listei de investiţii pe  anul 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 11: La proiectul nr. 35-Prezentarea plângerii prealabile la Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 133-135/ 2018. Plângerea prevede următoarele:

"Plângerea prealabilă prin care solicitam Consiliului Judeţean Constanţa revocarea hotărârilor 133-135/27.04.2018 pentru următoarele motive:

I. Aspecte prealabile: în data de 27.04.2018, Consiliul Judeţean Constanţa a adoptat trei hotărâri care au primit numerele 133, 134, 135. Acestea sunt strâns legate între ele şi în mod normal ar fi trebuit să fie aprobate printr-o singură hotărâre deoarece reprezintă o singură voinţă juridică.

Conform site-ului CJC, denumirile hotărârilor sunt următoarele:
• HCJ nr. 133/27.04.2018 privind constituirea de catre Consiliul Judetean Constanta a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, proprietate publica a judetului Constanta in favoarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada";

• HCJ nr. 134/27.04.2018 privind modificarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada";

• HCJ nr. 135/27.04.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, programului de cvenimcnte culturale, pc anul 2018 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada".

Aceste hotărâri vizează modul de administrare a bunului imobil situat pe Bd. Ferdinand nr. 56, mun. Constanta, jud. Constanta, imobil reabilitat ca urmare a implementarii unui proiect pe fonduri europene care a vizeaza transformarea fostului cinematograf Republica in Centrul multifunctional educativ pentru tineret", se arată în document. 

UPDATE 12: La proiectul nr. 34, Daniel Turcu a obţinut 17 voturi "pentru" şi 19 "împotriva", prin urmare postul a rămas vacant.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şedinţă solemnă comună între consiliile judeţene Constanţa şi Tulcea. Mai multe evenimente planificate

08 Nov 2018 632

Consilierii locali ai municipiului Constanţa stabilesc valoarea şi numărul burselor pentru semestrul I al anului şcolar 2018-2019 (documente)

29 Oct 2018 721

LIVE TEXT Şedinţă solemnă comună între Consiliul Judeţean Constanţa şi Tulcea. Parlamentari, primari şi invitaţi speciali, prezenţi (galerie foto)

24 Oct 2018 1701

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 400

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Oct 2018 555

Peste 200 de oficiali din Constanţa şi Tulcea dau mână cu mână. Se va adopta un act de promisiune civică. Cât va costa şedinţa dedicată Centenarului Marii Uniri? (document)

18 Oct 2018 1175

Ședință ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

12 Oct 2018 890

Se caută soluții pentru criza apei calde. Consiliul local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă de îndată. Se va stabili și prețul pe care îl vor plăti constănțenii pentru căldură

01 Oct 2018 2312

LIVE TEXT Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

28 Sep 2018 1385

Consiliul Local al Municipiului Constanța a aprobat închiderea traficului rutier în Piața Ovidiu (galerie foto+document)

27 Sep 2018 1431

Monumentul din Topraisar ridicat în cinstea eroilor români căzuți în Primul Război Mondial, preluat de CJC (document)

26 Sep 2018 427

Scapă de haznale? Situaţie dramatică în zeci de şcoli şi grădiniţe din judeţul Constanţa. CJC va lua o decizie importantă! (document)

26 Sep 2018 398

Consiliul Municipal Constanţa votează prelungirea contractului cu Societatea de Avocaţi „Trandafir şi Asociaţii“. Vezi de ce! (document)

24 Sep 2018 256

Elevii premianţi la olimpiadele şi concursurile internaţionale şi cei cu media 10 la Bacalaureat, răsplătiţi financiar de Primăria Constanţa (documente)

24 Sep 2018 498

Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

14 Aug 2018 465

UPDATE. Astăzi este ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Alte două, pe ordinea suplimentară (galerie foto)

31 Jul 2018 675

UPDATE Ședinţă ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. Nici un proiect pe ordinea suplimentară de zi (galerie foto)

27 Jul 2018 674

Constanţa. Este şedinţă de Consiliu Judeţean. Ce se discută. Nume de persoane importante pe ordinea de zi

27 Jul 2018 995

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi!

19 Jul 2018 2114

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă de îndată. Primarul Decebal Făgădău o dă la pace cu consilierii opoziției

06 Jul 2018 1013

Asociaţia senatorului Chiţac le dă bătăi de cap angajaţilor Inspectoratului în Construcţii, prefectului şi arhitectului-şef Mihai Vânturache!

26 Jun 2018 1867

LIVE TEXT Imagini de la eveniment Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în ședință ordinară. Numeroase proiecte sociale, pe ordinea de zi (galerie foto)

19 Jun 2018 672

Consiliul Județean Constanța convocat în ședință ordinară. Sunt 23 de proiecte incluse pe ordinea de zi

13 Jun 2018 734

"Casa Soarelui", pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern

08 Jun 2018 1391

Consiliul Județean Constanța convocat în ședință ordinară. Ce proiecte vor fi pe ordinea de zi

22 May 2018 654

UPDATE. Ședință de îndată a Consiliului Local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt analizate

04 May 2018 793

LIVE TEXTConsiliul Judeţean Constanţa, convocat astăzi în şedinţă ordinară. Proiectele de pe ordinea de zi (galerie foto)

27 Apr 2018 1332

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Apr 2018 1379

Bani de la bugetul local pentru Tomitanii Constanţa, Farul Constanţa şi pentru turneul de baschet „Constanţa Qualifier 3X3“ (documente)

23 Apr 2018 1024

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat astăzi în şedinţă extraordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

04 Apr 2018 1213

În trecut, banii au curs fără număr. Consiliul Judeţean Constanţa limitează sumele acordate pentru rezolvarea unor cazuri medicale. Şapte persoane disperate aşteaptă ajutor!

04 Apr 2018 1635

Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă extraordinară. Patru proiecte incluse pe ordinea de zi

30 Mar 2018 791

Vot în Consiliul Judeţean Constanţa pentru amenajarea miniporturilor turistice Ostrov, Capidava, Rasova şi Ghindăreşti

27 Mar 2018 1106

LIVE VIDEO - TEXT. Ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (galerie foto)

27 Mar 2018 1276

Consiliul Județean Constanța convocat în ședință ordinară. Două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi

27 Mar 2018 882

Gianina Amariei Topolov de la PNL „debutează“ în Consiliul Judeţean Constanţa

27 Mar 2018 946

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. 79 de proiecte pe ordinea de zi

16 Mar 2018 925

Martie 1918 - martie 2018 Constanţa, primul judeţ din ţară care va adopta o declaraţie simbolică de unire a României cu Republica Moldova! (document)

07 Mar 2018 1174

LIVE TEXT. Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

15 Feb 2018 944

Este ședința Consiliului Local Municipal Constanța. 23 de proiecte cu inițiator unic. Noi am subliniat ce ne-a atras atenția

15 Feb 2018 751

LIVE TEXT Consiliul Județean Constanța convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

14 Feb 2018 541

Neînțelegerile dintre Claudiu Iorga Palaz şi Robert Turcescu au ajuns la „faza" pe consilieri județeni

09 Feb 2018 1080

Consiliul Local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Va fi votat bugetul pe anul 2018. Ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi

09 Feb 2018 662

LIVE TEXT Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte vor fi analizate

30 Jan 2018 1192

Este ședința Consiliului Județean Constanța. Ce se discută. Cine sunt inițiatorii proiectelor de pe ordinea de zi

29 Jan 2018 1287

Teatrul de Stat, Biblioteca Judeţeană, Centrul Cultural „Teodor T. Burada“ şi Muzeul de Artă majorează unele tarife pentru 2018. Vezi cât vei plăti pentru un spectacol!

29 Jan 2018 1650

A fost dezbatere publică, dar au avut loc și proteste de stradă. Consiliul Local Municipal votează astăzi taxele și impozitele constănțenilor pentru 2018

28 Dec 2017 1577

LIVE TEXT. Ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

22 Dec 2017 1556

Este ședința Consiliului Județean Constanța. 14 proiecte pe ordinea de zi. Rectificări bugetare, aprobări de cheltuieli, diverse

22 Dec 2017 962

UPDATE. Ședință de îndată a Consiliului Local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Dec 2017 999