Stiri calde

UPDATE Imagini de la eveniment Astăzi, şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. Iată ce se discută! (galerie foto)

În aceste momente, în sala Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ are loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. 32 de proiecte sunt pe ordinea de zi.

35 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă.

UPDATE: Pe ordinea suplimentară a şedinţei se află trei proiecte. Acestea sunt:

33. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de uz şi servitute în favoarea E-Distribuţie Dobrogea SA asupra bunurilor imobile, proprietate publică a judeţului Constanţa, necesare amplasării instalaţiei de racordare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului “Policlinica 2” Constanţa; Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
34. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a unui consilier judeţean. Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

35. Prezentarea plângerii prealabile la Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 133-135/ 2018.

UPDATE 2: Sedinţa Consiliului Judeţean Constanţa debutează cu intonarea imnului de stat.

Proiectul nr. 19-Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean de dezvoltare prin susţinerea învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial din mediul rural al judeţului Constanţa, pentru perioada 2018-2020. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia - a fost retras.

UPDATE 3: Proiectele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 au fost votate.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Asociaţia RELOCAMP. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul de Plasament “Traian” Constanţa (lot 1, lot 2) şi alipirea lotului 2 la imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa să achiziţioneze servicii de cadastare, servicii de expertiză tehnică şi servicii de întocmire documentaţii tehnice pentru drumuri judeţene, poduri şi podeţe. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pentru Regia Autonomă de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment pe anul 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina, director la Biblioteca Judeţeană “I.N.Roman” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Voivozeanu Doina, director general la Centrul Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T.Burada”. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director general la Teatrul de Stat Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Păuleanu Doina, director la Muzeul de Artă Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului domnului Bîlbă Adrian, director general/manager general la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 4: Proiectele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 şi 18 au fost votate. Proiectul nr. 19 a fost retras.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare finală a managementului de la Muzeul de Artă Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare finală a managementului de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa “Căluţul de mare”. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tănase Mariana pentru minorul Tănase Romel. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerelor Stan Alina-Georgiana şi Stan Veronica Ionica. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Iovan Simona-Mihaela pentru minorul Iovan Ionel-Daniel. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa “Căluţul de mare”. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Turism Dobrogea”, a Actului constitutiv şi Statutului acesteia. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
                       
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean de dezvoltare prin susţinerea învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial din mediul rural al judeţului Constanţa, pentru perioada 2018-2020. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia - RETRAS

UPDATE 5: Proiectele 20, 21, 22 şi 23 au fost votate.

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil în perioada 2014-2019, aprobat prin HCJC nr. 400/2013. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport  S.C. Romvivat SRL. Iniţiator :  Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport  SC Black & White Travel SRL. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, operatorului de transport  SC Creditnet SRL. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

UPDATE 6: Proiectele 24, 25, 26 şi 27 au fost votate.

24. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane aprobat prin HCJC nr. 253/2008. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării investiţiilor pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean – domeniul Sport.      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Protocolului de colaborare cu Direcţia Generală Anticorupţie, în vederea implementării Proiectului “VORBESC, GÂNDESC ŞI ACŢIONEZ – PRO INTEGRITATE. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 7: Proiectele 28, 29 au fost votate

28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 la Teatrul de Copii şi Tineret Constanţa “Căluţul de mare”. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 8: Proiectele 30, 31, 33 au fost votate.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a listei de investiţii aferente anului 2018 pentru Direcţia  Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa pentru trimestrul I al anului 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

33. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de uz şi servitute în favoarea E-Distribuţie Dobrogea SA asupra bunurilor imobile, proprietate publică a judeţului Constanţa, necesare amplasării instalaţiei de racordare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului “Policlinica 2” Constanţa; Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 9: În aceste momente se votează proiectul nr. 34. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a unui consilier judeţean. Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

A fost propus Daniel Turcu.

UPDATE 10: Proiectul 32 a fost votat.

32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean şi a listei de investiţii pe  anul 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 11: La proiectul nr. 35-Prezentarea plângerii prealabile la Hotărârile Consiliului Judeţean nr. 133-135/ 2018. Plângerea prevede următoarele:

"Plângerea prealabilă prin care solicitam Consiliului Judeţean Constanţa revocarea hotărârilor 133-135/27.04.2018 pentru următoarele motive:

I. Aspecte prealabile: în data de 27.04.2018, Consiliul Judeţean Constanţa a adoptat trei hotărâri care au primit numerele 133, 134, 135. Acestea sunt strâns legate între ele şi în mod normal ar fi trebuit să fie aprobate printr-o singură hotărâre deoarece reprezintă o singură voinţă juridică.

Conform site-ului CJC, denumirile hotărârilor sunt următoarele:
• HCJ nr. 133/27.04.2018 privind constituirea de catre Consiliul Judetean Constanta a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, proprietate publica a judetului Constanta in favoarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada";

• HCJ nr. 134/27.04.2018 privind modificarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada";

• HCJ nr. 135/27.04.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, programului de cvenimcnte culturale, pc anul 2018 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada".

Aceste hotărâri vizează modul de administrare a bunului imobil situat pe Bd. Ferdinand nr. 56, mun. Constanta, jud. Constanta, imobil reabilitat ca urmare a implementarii unui proiect pe fonduri europene care a vizeaza transformarea fostului cinematograf Republica in Centrul multifunctional educativ pentru tineret", se arată în document. 

UPDATE 12: La proiectul nr. 34, Daniel Turcu a obţinut 17 voturi "pentru" şi 19 "împotriva", prin urmare postul a rămas vacant.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE. Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiect se discută (galerie foto+video)

07 Feb 2019 1009

LIVE TEXT. A început şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (galerie foto)

30 Jan 2019 944

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Cine vor fi numiți cetăţeni de onoare al judeţului Constanţa

21 Jan 2019 519

Pentru cine a deschis Consiliul Judeţean Constanţa sacul cu bani pe final de an? (document)

24 Dec 2018 2074

LIVE TEXT Adrian V. Rădulescu, cetățean de onoare al județului Constanța. Ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi a ședinței CJ Constanța (galerie foto)

19 Dec 2018 732

LIVE TEXT Ședință ordinară festivă a Consiliului Local al municipiului Constanța. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

19 Dec 2018 738

Ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. Proiectul privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetățean de onoare al Județului Constanța" lui Adrian Rădulescu, pe ordinea de zi

13 Dec 2018 493

Şedinţă de îndată a CLM. Se aprobă contractul şi cheltuielile legate de proiectul „SMART CT”

10 Dec 2018 440

Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, prezent la ședința plenară a Comitetului European al Regiunilor, la Bruxelles (galerie foto)

06 Dec 2018 353

LIVE TEXT. În premieră, ședința Consiliului Local al municipiului Constanța are loc la Gara Maritimă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (galerie foto)

29 Nov 2018 924

Consiliul Judeţean Constanţa, reunit în sedinţă de îndată. Sunt stabilite tarifele pentru deszăpezire (galerie foto)

28 Nov 2018 519

Ședință extraordinară a Consiliului Judeţean Constanța. Un singur proiect pe ordinea de zi

28 Nov 2018 497

UPDATE. Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

26 Nov 2018 1433

Şedinţă solemnă comună între consiliile judeţene Constanţa şi Tulcea. Mai multe evenimente planificate

08 Nov 2018 767

Consilierii locali ai municipiului Constanţa stabilesc valoarea şi numărul burselor pentru semestrul I al anului şcolar 2018-2019 (documente)

29 Oct 2018 1027