Stiri calde

Preşedintele suspendat al CJC rămâne în arest! Nicuşor Constantinescu, trimis în judecată într-un nou dosar penal, pentru abuz în serviciu şi spălare a banilor (rechizitorii)

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a 19 inculpați (persoane fizice și juridice), în legătură cu un presupus prejudiciu de peste 30 de milioane de lei în dauna Consiliului Judeţean Constanţa şi a peste 1 milion de lei în dauna statului român, după cum urmează:
 
CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (arestat în altă cauză), în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
        - abuz în serviciu în formă continuată(6 infracțiuni),
        - spălare a banilor,
        - constituirea unui grup infracțional organizat.
 
 
TĂICUŢU FELICIA, director general al Direcţiei Generale Economico - Financiare din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
    - abuz în serviciu în formă continuată(5 infracțiuni),
    - constituirea unui grup infracțional organizat.
 
CENUŞĂ TITI, arhitect şef în cadrul Direcţiei Generale de Urbanism şi Lucrări Publice a Consiliului Judeţean Constanţa, SIMION LUCIAN, şef al Serviciului Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa și VLĂDUCĂ CONSTANTIN, inginer în cadrul Serviciului Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:
    - abuz în serviciu în formă continuată(4 infracțiuni),
    - constituirea unui grup infracțional organizat.

GÂMBUŢEANU ADRIAN GEORGE, director general al Regiei Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa și ENE GICĂ, inginer silvic în cadrul Regiei Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de: 
- complicitate la abuz în serviciu în formă continuată(4 infracțiuni), 
- constituirea unui grup infracțional organizat.
 
Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu în formă continuată(4 infracțiuni), 
- constituirea unui grup infracțional organizat.
 
COMAN VICTOR AURELIAN și POPA DANIEL DAN, administratori al SC Rom Coman SRL, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu în formă continuată(2 infracțiuni), 
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- transmitere fictivă a părţilor sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală, 
- evaziune fiscală(3 infracțiuni),
- spălare a banilor.
 
SC ROM COMAN SRL, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la abuz în serviciu în formă continuată(2 infracțiuni), 
- constituirea unui grup infracțional organizat.
 
DARIE RUXANDRA LUMINIŢA, notar public, în sarcina căreia s-a reținut  infracțiunea de complicitate la spălarea banilor.
 
     ONESCU FLORIN GEORGEL, primar al comunei Lipniţa, jud. Constanţa și GEILEANU NELA, secretar al comunei Lipniţa, jud. Constanța, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu.
 
ŢIŢIMEAUA IONUŢ, director general al Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată.
 
SC STOP SRL, în sarcina căreia, s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.
 
ZELCA COSTICĂ, administrator al SC STOP SRL, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată. 
 
PÂRVU TUDOREL și GAVRILĂ DIMA BOGDAN TEONIU, directori generali ai Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
 
 În perioada 2010 – 24. 03. 2014, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, R.A.J.D.P. Constanţa şi Gâmbuţeanu Adrian George au constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat și o parte din restul inculpaților,  având ca scop săvârşirea unor infracţiuni îndreptate împotriva intereselor economice ale Consiliului Judeţean Constanţa.
 
Inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, determinând un prejudiciu în dauna Consiliului judeţean Constanţa în valoare de 30.782.039 lei, aşa cum reiese din starea de fapt raportată la cele 6 infracțiuni de abuz în serviciu:
 
a. În perioada 14 mai 2012 – 11 septembrie 2012, a făcut plăţi nelegale către Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri Constanţa, în cadrul proiectului de interes public judeţean „Caravana estivală a judeţului Constanţa”, în cuantum de 1.239.987,60 lei. În acest caz, efectuarea plăților s-a realizat, în multe situații, fără ca lucrările achitate să aibă vreo legătură cu obiectivele proiectului (realizarea de perdele forestiere, reabilitare terenuri degradate, conservare biodiversitate naturală, dezvoltarea turismului ecvestru etc), fără a fi respectate prevederile din H.C.J. nr. 148/2010 şi ale Protocolului de colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii, respectiv RA ROMSILVA, R.A.J.D.P. Constanţa şi SC R.A.J.A. SA şi fără să existe documentaţiile tehnico-economice legale, devize de ofertă şi procese verbale de recepţie care să ateste realitatea lucrărilor executate în cele 31 de localităţi,  conformitatea acestora cu cerinţele tehnico-economice și fără date şi informaţii privind coordonatele cadastrale aferente lucrărilor realizate. Exemple:
- În urma cercetării la faţa locului, s-a stabilit că pe parcelele 165 şi 189, ambele în comuna Saraiul, unde se afirma că fuseseră înfiinţate perdele de protecţie, nu existau asemenea lucrări. Pe parcela 165 au fost identificate urmele unei culturi care nu vegetase niciodată, iar pe parcela 189 nu au fost identificate nici măcar urme ale unei asemenea perdele. În realitate, pomii au fost plantați în curtea bisericii din comuna Siliștea de către elevi și de beneficiarii ajutoarelor sociale și nu de către angajații R.A.J.D.P. Constanța.
 
- În oraşul Hârşova, în primăvara anului 2011, s-au primit de la Consiliul Judeţean Constanţa 10.000 de puieţi de salcâm (şi nu 27.000 astfel cum se arată în memoriu) care au fost plantaţi de populaţia oraşului (şi nu de către angajaţii R.A.J.D.P. Constanţa) 
-în anul 2012, comunei Ciobanu i-au fost livraţi, de către Consiliul Judeţean Constanţa, 1500 de pomi fructiferi care au fost plantaţi în curtea şcolii din localitate, precum şi 25.000 de puieţi de salcâm.
 
- Dintre aceştia din urmă, aproximativ 14.000 de bucăţi au fost încredinţaţi unor persoane fizice care i-au plantat pe terenurile lor, iar restul au fost plantaţi pe drumul dintre Hârşova şi comuna Ciobanu. Aceştia din urmă au fost mâncaţi de animale sau au fost defrişaţi în toamna anului 2012, împreună cu ceilalţi copaci de pe marginea drumului.
 
b. În perioada 23 iulie 2012 – 07 noiembrie 2012, în cadrul Programului judeţean de cercetare şi refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi, a efectuat, prin trei ordine de plată, plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum de 773.519,09 lei. Caracterul nelegal al plăţilor succesive, efectuate în perioada respectivă de Consiliul Judeţean Constanţa, către R.A.J.D.P. Constanţa, derivă atât din absenţa oricăror documente justificative (în sensul legislaţiei specifice aplicabile în materie), care să ateste realitatea lucrărilor facturate şi achitate, cât şi din nerespectarea flagrantă a condiţiilor, obligaţiilor şi obiectivelor programului în cadrul căruia au fost făcute plăţile analizate, impuse prin H.C.J.C nr. 300/2010.
c. În perioada 21 aprilie 2011 – 11 septembrie 2012,  a efectuat, prin mai multe acte, plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum total de 1.675.847,95 lei, în legătură cu lucrările de împădurire efectuate pe raza comunei Independenţa, jud. Constanţa. Caracterul nelegal al plăţilor succesive, efectuate în această perioadă de Consiliul Judeţean Constanţa, către R.A.J.D.P. Constanţa, rezultă, pe de o parte, din nerespectarea condiţiilor impuse de Hotărârile de Consiliu Judeţean și dispoziţiile Legii nr.46/2008, privind programele şi proiectele legate de împăduriri şi înfiinţarea de perdele de protecţie iar, pe de altă parte, din  lipsa documentelor justificative impuse de lege pentru corecta efectuare a plăţilor respective.
d. În perioada 2010 – 2012, a efectuat plăţi nelegale către R.A.J.D.P. Constanţa în cuantum de 20.254.603,36 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări de împădurire, fără a fi îndeplinite condiţiile impuse prin H.C.J. Constanţa nr.310/2009 şi H.C.J. Constanţa nr.402/2009 şi fără a exista documente justificative întocmite în condiţiile legii. La baza achitării presupuselor lucrări de împăduriri efectuate pe raza jud. Constanța, de la bugetul U.A.T.J. Constanţa către R.A.J.D.P. Constanţa, au stat mai multe documente contabile emise de inculpații Coman Victor Aurelian și Popa Daniel Dan, administratori ai SC Rom Coman SRL.
În data de 16 iulie 2013, inculpaţii Coman Victor Aurelian şi Popa Daniel Dan au cesionat în mod fictiv părţile sociale ale SC Rom Coman SRL către o persoană de condiţie socială modestă, analfabet, cu scopul de a se sustrage de la urmărirea penală.
e. În perioada 10.09.2012 – 24.03.2014, a încălcat dispoziţiile legale care interzic plata în avans, din fonduri publice, pentru achiziţia de imobile, precum şi pe cele ale prevederilor procesului verbal de negociere. Mai mult, inculpatul a modificat natura actului juridic încheiat cu SC Stop SRL, administrată de inculpatul Zelca Costică, din contract de vânzare cumpărare în antecontract de vânzare cumpărare, data la care Consiliul Judeţean Constanţa urma să dobândească dreptul de folosinţă asupra a 25 de apartamente şi a făcut plăţi nelegale către societatea comercială amintită în cuantum de 5.187.156,29 lei. Un alt beneficiu important de care s-a bucurat SC Stop SRL, de pe urma activității ilicite a inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel, a fost amânarea cu 5 ani a momentului la care ar fi trebuit să achite impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată, corespunzătoare valorii tuturor celor 25 de apartamente.
f. În perioada 2010 – 2012, a făcut plăţi nelegale către SC Domeniul Public şi Privat Judeţean Constanţa, în cuantum total de 1.650.925,04 lei. Această sumă de bani reprezenta contravaloarea închirierii a unui număr de 11 autoturisme, cu încălcarea prevederilor legale care impuneau limitarea consumului de carburanţi şi a numărului de autoturisme pentru toate instituţiile publice, inclusiv pentru consiliile judeţene (la un număr de şase autoturisme cu un consum lunar pe autoturism de 150 litri benzină/motorină) şi interdicţia închirierii de autoturisme de către toate instituţiile publice.
 
       La data de 17 iulie 2009, inculpatul  Constantinescu Nicușor Daniel a dobândit Portul Izvoarele, în numele Consiliului Judeţean Constanţa, printr-un contract de vânzare-cumpărare, autentificat la biroul inculpatei Darie Ruxandra Luminiţa, ambii cunoscând că bunul tranzacţionat provenea din săvârşirea unei infracţiuni de abuz în serviciu comisă de către primarul comunei Lipniţa, inculpatul Onescu Florin Georgel şi de către secretarul acestei unităţi administrativ teritoriale, inculpata Geileanu Nela.
La data de 28 septembrie 2007, inculpații Onescu Florin Georgel și Geileanu Nela și-au încălcat atribuțiile de serviciu prin includerea nelegală a Portului Izvoarele în categoria bunurilor care aparțineau domeniului privat al comunei, deşi acesta aparţine, potrivit legii, domeniului public al statului, fiind inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil.
 
Astfel, a fost provocat un prejudiciu statului român în cuantum de 1.269.486,85 lei.
 
La comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a fost ajutat de ceilalți inculpați, cu funcții de conducere în cadrul U.A.T.J. Constanța, care  şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, după cum urmează:
- Tăicuțu Felicia, nu a urmărit legalitatea cheltuielilor angajate de la bugetul U.A.T.J., în cadrul programelor arătate, împrejurări care au dus la plata nelegală a sumelor de bani amintite, către R.A.J.D.P. Constanţa.
- Cenușă Titi, Simion Lucian și Vlăducă Constantin nu au verificat respectarea şi aplicarea corectă a tehnologiilor de execuţie, a contractelor  şi normelor tehnice în vigoare şi au admis la plată lucrări corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 
- Gâmbuţeanu Adrian George a emis facturile care au condus la plata nelegală a  sumelor de bani de către U.A.T.J. Constanţa către R.A.J.D.P. Constanţa.
- Țițimeaua Ionuț a încălcat dispoziţiile legale care interzic plata în avans din fonduri publice pentru achiziţia de imobile, prevederile procesului verbal de negociere și a modificat natura actului juridic încheiat cu SC Stop SRL, contribuind astfel la efectuarea de plăţi nelegale către societatea comercială amintită.
- Pârvu Tudorel și Gavrilă Dima Bogdan Teoniu i-au ajutat pe inculpații Constantinescu Nicuşor Daniel şi Tăicuţu Felicia să comită infracţiunea de abuz în serviciu reţinută în sarcina lor, prin semnarea unor acte adiționale, în legătură cu contractul de închiriere al celor 11 autoturisme.
În perioada 01.09.2011 – 03.03.2014, inculpaţii Popa Daniel Dan şi Coman Victor Aurelian, în calitate de administratori ai SC Rom Coman SRL, au omis să evidenţieze în documentele financiar contabile ale societăţii venituri obţinute din relaţiile comerciale avute cu R.A.J.D.P. Constanţa, în cuantum de 23.786.168,62 lei, au evidenţiat în actele contabile ale SC Rom Coman SRL, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv cheltuieli cu plata zilierilor, dividende fictive, retrageri de la bancomat, plăţi către entităţi afiliate fără documente justificate, în cuantum total de 20.182.023,62 lei şi au executat evidenţe contabile duble, folosind înscrisuri, respectiv Registre de evidenţă a zilierilor şi „borderouri de plată muncitori zilieri”, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 7.672.957,62 lei, echivalent a 1.710.918,82 euro.
 
 
Ministerul Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.269.486,85 lei, raportat la prejudiciul adus statului.
 
Consiliul Județean Constanța nu a comunicat până în prezent, dacă se constituie parte civilă în cauză, raportat la prejudiciul în valoare de 30.782.039 lei, deși i s-a solicitat acest lucru.
 
În cauză procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpaților: Darie Ruxandra Luminiţa, Onescu Florin Georgel, Ţiţimeaua Ionuţ, Simion Titi, Coman Victor Aurelian, Zelcă Costică, Pârvu Tudorel și Cenușă Titi.
 
 Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză și de a se lua măsura preventivă a interdicţiei iniţierii ori, după caz, suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare a SC Rom Coman SRL.
 
Menţionăm că inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel face şi obiectul altor două dosare penale, pentru infracţiuni similare,  trimise spre judecare (comunicat nr. 510 din 25 aprilie 2014, respectiv 664 din  27 mai 2014).
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Update ora 14.13

Pe de altă parte, magistraţii au decis, azi, respingerea contestaţiilor depuse de Nicuşor Constantinescu împotriva celor două mandate de arestare emise pe numele său. Detalii, AICI.

Primul mandat de arestare s-a emis în dosarul în care Constantinescu a fost trimis în judecată, de DNA Bucureşti, pentru complicitate la trei infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice cu obţinerea de foloase necuvenite, dar şi pentru 21 de infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu obţinerea de foloase necuvenite.
 
Alături de Nicuşor Constantinescu a mai fost deferit justiţiei şi Adrian George Gâmbuţeanu, director general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa (RAJDP Constanţa), în sarcina căruia s-au reţinut trei infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Procesul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti, iar următorul termen a fost stabilit pentru data de 21 noiembrie.

 
Rechizitoriul poate fi citit aici.

De asemenea, Nicuşor Constantinescu a fost trimis în judecată şi de procurorul Andrei Bodean, din DNA Constanţa, pentru abuz în serviciu în formă continuată.

Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa, instanţă care, pe data de 7 noiembrie, a confirmat cel de-al doilea mandat de arestare eliberat pe numele preşedintelui suspendat al CJC.   
 

Rechizitoriul poate fi citit aici. 
 

Potrivit DNA, Nicuşor Constantinescu a formulat mai multe cereri succesive prin care a solicitat încuviinţarea părăsirii teritoriului României pentru a se deplasa în Statele Unite ale Americii în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale. Solicitările au fost admise prin ordonanţele din datele de 03.04.2014, 23.04.2014, 16.05.2014 şi 20.05.2014, prin care i s-a încuviinţat părăsirea teritoriului României până la data de 05.06.2014. Preşedintele suspendat al Consiliului Judeţean Constanţa s-a întors în ţară la începutul acestei luni.  
 

Nicuşor Constantinescu a fost reţinut de autorităţile din Turcia săptămâna trecută, după ce Ministerul Justiţiei a transmis documentele necesare pentru aducerea lui în ţară, pentru a fi arestat preventiv în dosarele în care este judecat. El a revenit joia trecută în ţară, iar în aceeaşi zi Tribunalul Bucureşti a confirmat mandatul de arestare emis pe numele său. A doua zi, şi magistraţii Tribunalului Constanţa au confirmat mandatul de arestare pe numele preşedintelui suspendat al CJ Constanţa Nicuşor Constantinescu, în dosarul în care acesta este judecat pentru că nu a asigurat finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa.

Nicuşor Constantinescu a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în patru dosare penale. Într-unul dintre acestea este acuzat că nu a asigurat finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa, în altul că nu s-a supus controlului Curţii de Conturi, iar în al treilea, pentru că a atribuit nelegal terenuri. Într-un alt dosar, şeful CJ Constanţa este cercetat pentru luare de mită şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce în casa lui au fost găsite, la percheziţii, 15 cartuşe de calibrul nouă milimetri. (Cosmin BELE)

 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un nou dosar! DNA Constanţa l-a trimis în judecată pe Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean

17 May 2018 1616

Hotărâre definitivă pentru Cristian Zgabercea, fost consilier al şefului CJC şi producător general al TVR (rechizitorii)

11 Mar 2017 6331

Titi Cenuşă, fostul arhitect-şef al CJC, la Tribunalul Constanţa

09 Dec 2016 1784

Update. Un nou termen în dosarul elicopterului prăbuşit în Siutghiol. Dosarul, amânat pentru 2017

06 Dec 2016 1322

Titi Cenuşă, fostul arhitect-şef al CJC, contestă măsurile impuse de DNA în dosarul „Geotop 2001”

28 Nov 2016 1772

Ana Maria Trancă, veste proastă pentru Rom Coman SRL, trimisă în judecată într-unul dintre dosarele şefului CJC (rechizitoriu)

13 Nov 2015 1452

File din al treilea dosar al lui Nicuşor Constantinescu Motivul pentru care a fost trimis în judecată Costică Zelcă alături de şeful CJC

19 Nov 2014 4676

File din al treilea dosar al lui Nicuşor Constantinescu Fiu de primar, fost consilier local şi lider PSD, trimis în judecată alături de şeful suspendat al CJC (documente)

17 Nov 2014 4458

UPDATE. Preşedintele suspendat al CJC - „Vin mâine în ţară“ Nicuşor Constantinescu a fost reţinut în Turcia (rechizitorii)

05 Nov 2014 3967

Stiripesurse.ro De ce a fost trimis in judecata baronul Nicusor Constantinescu

03 Jun 2014 1892

51 de termene în dosarul retrocedărilor din Constanţa Ce spunea DNA, în 2008, despre Radu Mazăre, Nicuşor Constantinescu şi Cristian Borcea (document)

14 May 2014 3253

Ce spune avocatul Marius Mocanu despre trimiterea în judecată a clientului său Nicuşor Constantinescu

26 Apr 2014 3403

Nicuşor Constantinescu a fost trimis în judecată

25 Apr 2014 2522