Stiri calde

UPDATE. Şedința CJC. Virgil Coman, cetățean de onoare. Proiectul privind preluarea Palatului Copiilor a fost respins (galerie foto)

 
Astăzi, va avea loc ședința Consiliului Judeţean Constanţa, la ora 13:00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ.

UPDATE 5, ora 14:42

PNL a respins proiectul 12, privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Constanţa, din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, inițiat de președintele Țuțuianu Marius Horia. Proiectul se va relua în ședința viitoare.

UPDATE 4, ora 14:16 

Se voteaza pe buletinele de vot individuale pentru proiectele 8, 9, 10, 13, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39. Proiectele vizează numirea reprezentanților CJC, în diverse comisii, consilii de administrație, adunări ale acționarilor, din instituțiile aflate în subordine.

UPDATE 3, ora 13:21

PNL votează împotriva proiectului 3, privind exprimarea acordului pentru preluarea unui bun imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa, iniţiat de vicepreşedintele Claudiu Iorga Palaz. Proiectul nu a trecut, întrucât, fiind o hotărâre de patrimoniu, avea nevoie de 2/3 din voturi. Liberalii au invocat lipsa banilor necesari. Bugetul județului, potrivit liberalilor, ar înregistra un deficit de 49 de milioane de lei. 

Palaz explică că e vorba de demers de preluare, nu de începerea propriu-zisă a reparațiilor și că aceste proceduri pot dura și un an de zile. Tot el mai susține că este dezamăgit că PNL nu susține reabilitarea Palatului Copiilor. Proiectul nu a fost aprobat.
UPDATE 2, ora 13:15

34 de membrii din cei 37 sunt prezenți la ședință. Ordinea de zi a fost votată. Pe ordinea suplimentară de zi, au mai fost incluse două proiecte. Acestea sunt: 
65: Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța, în cadrul procedurii speciale de insolvență. Inițiator: Președinte - Țuțuianu Marius Horia.
66: Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la promovarea de către Județul Constanța unei acțiuni civile pentru reparare prejudiciului cauzat prin săvârșirea unor infracțiuni persoanelor a căror vinovăție se va constata definitive în dosarul penal nr.6854/2/2014 al Curții de Apel București. Inițiator: Președinte - Țuțuianu Marius Horia

Soția fostului șef al Arhivelor Naționale din Constanța, Daniela Coman, ridică titlul de cetățean de onoare postmortem pentru Virgil Coman.
UPDATE 1, ora 13:11

Ședința a început. În momentul de față, se ține un moment de reculegere pentru regretatul istoric Virgil Coman.

Ordinea de zi este următoarea:

Proiect nr.1 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al judeţului Constanţa” – post mortem, domnului Virgil Coman
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.2 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale în vederea repartizării sumelor defalcate din unele surse de la bugetul de stat
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.3 privind exprimarea acordului pentru preluarea unui bun imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa
Iniţiator: vicepreşedinte – Claudiu Iorga Palaz
Proiect nr.4 privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Constanţa, din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în administrarea Consiliului Local al Oraşului Năvodari
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.5 privind aprobarea Convenţiei pentru Eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.6 privind aprobarea Monografiei economico-militară a Judeţului Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.7 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Judeţului Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.8 privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.9 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.10 privind aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea închirierii spaţiilor din cadrul Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii Tomis
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Proiect nr.11 privind îndreptarea unor erori materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.155 din 31.05.2016
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.12 privind transmiterea unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Constanţa, din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă“Sfântul Apostol Andrei” Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.13 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa şi a Judeţului Constanţa în Comitetul Creditorilor privind debitoarea Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.14 privind aprobarea contractului de comodat dintre Consiliul Judeţean Constanţa şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.15 privind emiterea acordului în vederea participării Judeţului Constanţa în calitate de membru fondator al Asociaţiei “Revista Tomis”
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.16 privind constituirea unui comandament la nivelul Judeţului Constanţa în vederea punerii în aplicare a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanţa, în perioada 2014-2020" (POIM)
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.17 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere şi reprezentare juridică
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.18 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere şi reprezentare juridică
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.19 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. RAJA S.A. Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.20 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Proiect nr.21 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.22 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sud-Est” pentru Situaţii de Urgenţă
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.23 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanţa”
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.24 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ATI Delta Dunării”
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.25 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei "Grup de Acţiune Locală Constanţa Centru"
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.26 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei "Grup de Acţiune Locală Constanţa Sud"
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.27 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Asociaţiei "Grup Local Dobrogea Nord"
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.28 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnico-Economice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.29 privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Centrul multifuncţional educativ pentru tineret", cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adiţional la Contractul de finanţarenr.3703/01.04.2013 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.30 privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Extindere UAMS Agigea prin înfiinţarea unui Centru de îngrijire a persoanelor cu afecţiuni Alzheimer", cod SMIS 39237, prinsemnarea Actului adiţional la Contractul de finanţare nr.3697/01.04.2013 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Proiect nr.31 privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Centrul productiv meşteşugăresc pentru susţinerea activităţilor turistice şi de agrement Ovidiu", cod SMIS 40039, prinsemnarea Actului adiţional la Contractul de finanţare nr.3757/12.07.2013 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.32 privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Modernizarea drumului judeţean între Ovidiu - Poartă Albă DJ 228A", cod SMIS 40035 prin semnarea Actului Adiţional laContractul de finanţare nr.3838/16.09.2013 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.33 privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Eforie Sud", cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Adiţional laContractul de finanţare nr.4148/06.05.2014 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.34 privind aprobarea demarării procedurilor necesare elaborării Studiului de Oportunitate şi a Studiului de fezabilitate pentru crearea unei structuri medicale în domeniul Obstetrică-Ginecologie şi Neonatologie în judeţul Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.35 privind aprobarea demarării procedurilor necesare elaborării Studiului de Oportunitate şi a Studiului de fezabilitate pentru crearea unei structuri medicale în domeniul Oncologie în judeţul Constanţa
Iniţiator: vicepreşedinte – Learciu Dumitru Daniel
Proiect nr.36 privind însuşirea unor bunuri imobile în domeniul public al Judeţului Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.37 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management şi a Comisiei de concurs de proiecte de management la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Iniţiator: vicepreşedinte – Learciu Dumitru Daniel
Proiect nr.38 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.39 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.40 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Gaga Cherața
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Proiect nr.41 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tabarcea Cristina pentru minorul Vanta Darius-Mihail
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.42 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Manoliu Alexandra
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.43 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Penciu Mioara
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.44 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Carapcea Mirela
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.45 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Paşcovici Ionela Adina pentru minorul Paşcovici Denis Mircea Mihai
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.46 privind aprobarea organizării evenimentului “Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean – Ediţia 2016”
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.47 privind modificarea H.C.J. nr.133/11.05.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pe anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
Iniţiator: consilier judeţean – Crusoveanu Marian
Proiect nr.48 privind aprobarea Normativelor proprii de cheltuieli de natură celor care fac obiectul Ordonanţei de Guvern nr.80/30.08.2001 ale Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.49 privind aprobarea tarifului pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa la obiectivele de interes Judeţean
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.50 privind rectificarea Bugetului pentru anul 2016 şi aprobarea devizului general actualizat aferent Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Constanţa” cod SMIS 48462
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Proiect nr.51 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.52 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.53 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Listei de investiţii pe anul 2016 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiConstanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.54 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Camera Agricolă Judeţeană Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.55 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la dată de 30.06.2016 şi a listei de investiţii din bugetul local pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.56 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 întocmit la dată de 30.06.2016 şi a listei de investiţii din bugetul local pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.57 privind modificarea Statului de funcţii pe anul 2016 la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
Iniţiator: vicepreşedinte – Learciu Dumitru Daniel
Proiect nr.58 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii, pe anul 2016, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.59 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii aferente anului 2016 pentru Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Constanţa
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.60 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor,susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Proiect nr.61 privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul I din anul 2016
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.62 privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul ÎI din anul 2016
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.63 privind aprobarea rectificării bugetului judeţean pe anul 2016
Iniţiator: preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
Proiect nr.64 prezentarea Raportului de activitate a domnului Stan Virgil – administrator special la R.A.J.D.P.Constanţa.Sursă foto: ZIUA de Constanța
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#Dobrogeaetnică Repere şi somităţi. Virgil Coman, un om cu o dăruire nemărginită (galerie foto)

04 Dec 2018 735

„Flori Pentru Martirii Marii Uniri”, eveniment la Galeria de Artă „Virgil Coman”, de 1 Decembrie

27 Nov 2018 335

Vernisaj „ Martirii Marii Uniri. Destinele unei Generații de Excepție", la Galeria de Artă "Virgil Coman" din Constanţa

13 Nov 2018 437

In memoriam Virgil Coman (1973-2016) (galerie foto)

04 Aug 2018 4184

O nouă expoziţie de grafică şi pictură la Galeria de Artă „Virgil Coman” din Constanţa

02 Aug 2018 412

Filiala Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România a decernat premiile „Gheorghe Dumitraşcu“ şi „Virgil Coman“ pe 2017

19 Jun 2018 1222

Pasajul „groazei“ din zona Abator, transformat în galeria „artei stradale“. Iată cum arată acum! (galerie foto+video)

13 Mar 2018 1855

Imagini de la eveniment Cristian Cealera a lansat „Poveștile Mării Negre“, dedicate memoriei lui Virgil Coman (galerie foto)

26 Feb 2018 1255

Prin Societatea de Științe Istorice din România, filiala Constanța Au fost acordate Premiile „Virgil Coman“ și „Gheorghe Dumitrașcu“ (galerie foto)

27 Jan 2018 1785

În ianuarie 2018 Se va decerna Premiul „Virgil Coman“, instituit de Filiala Constanța a Societății de Științe Istorice din România

24 Dec 2017 1640

Încă un Ajun fără Virgil Coman. Azi ar fi împlinit 44 de ani!

24 Dec 2017 3419

#SărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu pentru compozitorul Dumitru Lupu

13 Dec 2017 1784

Liceeni artiști de la „Regina Maria“ și o talentată elevă din Babadag prezintă „Structuri“ pe simezele Galeriei „Virgil Coman“

11 Dec 2017 3722

#sărbătoreșteDobrogea Distincția Meritul dobrogean și medalia comemorativă Remus Opreanu acordate lui Virgil Coman

10 Dec 2017 1611

Trei aromânce au desenat... „Identitatea culturală din Dobrogea“

04 Dec 2017 3769

Dobrogea 139 de ani Laudatio Virgil Coman (1973-2016)

24 Nov 2017 166

Imagini de la eveniment. La galeria „Virgil Coman“ „Identitate culturală în Dobrogea“ cu dans, muzică, pictură și documente

18 Nov 2017 2059

Evenimentul "Identitate Culturală în Dobrogea", la Galeria de Artă Virgil Coman

17 Nov 2017 777

Leonte Năstase, mesagerul unei „Toamne vesele“, la Galeria „Virgil Coman“ (galerie foto)

03 Nov 2017 817

Eveniment cultural O nouă expoziţie la Galeria de Artă "Virgil Coman"

02 Nov 2017 2404

Imagini de la eveniment Astăzi a avut loc vernisajul expoziției de fotografie dedicată orașului Constanța. Până când vor fi expuse lucrările (galerie foto)

20 Oct 2017 1438

Constănţenii sunt aşteptaţi la expoziţia EduArt de la "Galeria de Artă Virgil Coman". Când va avea loc

04 Oct 2017 921

Teo și Maria au tăiat panglica inaugurală a galeriei de artă ce poartă numele lui Virgil Coman, tatăl lor (galerie foto)

23 Sep 2017 4941

Galeria de artă „Virgil Coman“ va fi inaugurată vineri, în pasajul pietonal de la Tomis Mall (galerie foto)

21 Sep 2017 2654

Inima mamei lui Virgil Coman a încetat să mai bată. Îi va fi îndeplinită ultima ei dorinţă

20 Sep 2017 6746

După şase luni de la votul din CLM Am căutat la pas străzile „Virgil Coman“ şi „Gheorghe Dumitraşcu“. Fizic, ele încă nu există. Explicaţiile municipalităţii!

16 Sep 2017 2650

Cum arată pasajul pietonal de la Tomis Mall. A fost reconfigurat din punct de vedere artistic (fotoreportaj+video)

12 Sep 2017 11544

„Virgil Coman avea darul de a ne uni și de a crea legături“

12 Aug 2017 2565

Vineri, la Muzeul de Istorie Constanța Invitație la masa rotundă „Un an fără Virgil Coman...“

08 Aug 2017 1598

In memoriam Ne lipseşti tare mult, OM bun! Un an fără Virgil Coman...

05 Aug 2017 5152

Ziua Internațională a Arhivelor, marcată și la Constanța printr-o expoziție itinerantă in memoriam Virgil Coman (galerie foto)

10 Jun 2017 1866

Șase jucători de la FC Viitorul convocați la lotul de tineret al echipei naţionale de fotbal

24 May 2017 1306

O galerie de artă purtând numele lui Virgil Coman se va deschide, în curând, în pasajul pietonal de la Tomis (galerie foto)

06 May 2017 4368

Vernisaj al expoziţiei "Galeria de Artă Virgil Coman" la Constanţa. Unde va avea loc

04 May 2017 1987

Revista presei locale

24 Feb 2017 1244

Consilierii locali vor vota pentru atribuirea numelor unor străzi In memoriam Gheorghe Dumitraşcu şi Virgil Coman

24 Feb 2017 1169

Un „cadou” de suflet pentru Virgil Coman - o nouă carte, de ziua sa

24 Dec 2016 1701

În ajunul Crăciunului, Virgil Coman ar fi împlinit 43 de ani

24 Dec 2016 3834

Dublă lansare de carte la Biblioteca Județeană din Constanța Volum omagial în cinstea istoricului Valentin Ciorbea, la 70 de ani de viață (galerie foto)

24 Nov 2016 1739

Emoţii, regrete şi lacrimi Ultimul volum semnat de regretatul Virgil Coman, lansat la Constanţa (galerie foto)

17 Sep 2016 2022

Constănțenii au venit la lansarea de carte post-mortem a lui Virgil Coman (galerie foto)

16 Sep 2016 1086

Constanța. Va fi lansată cartea lui Virgil Coman, „Aromânii și meglenoromânii din Banat”. Emoționanta poveste a cărții

16 Sep 2016 3283

Vineri are loc lansarea de carte, „Aromânii şi meglenoromânii din Banat (1945 -1951) demografie, societate, izvoare”

13 Sep 2016 3030

Astăzi se împlinește o lună de la moartea lui Virgil Coman

05 Sep 2016 1140

O lună de la moartea lui Virgil Coman. Cine este succesor la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Constanța

02 Sep 2016 2793

Proiect de hotărâre Virgil Coman, cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Constanţa (document)

27 Aug 2016 1996

Virgil Coman, propus pentru titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța“ în următoarea ședință de CLM (document)

25 Aug 2016 1962

În drumul spre neuitare, Virgil Coman primeşte titlul de cetăţean de onoare al judeţului Constanţa

18 Aug 2016 5886

Caruselul Cooltural, expoziție în memoria lui Virgil Coman

17 Aug 2016 1089

Ce spune Gigi Becali?! Ultima carte semnată de Virgil Coman confirmă apartenenţa tatălui şi a unchiului la Mişcarea Legionară! (documente)

13 Aug 2016 4959