Stiri calde

Ședință la Guvernul României, programată joi. Două proiecte de pe ordinea de zi vizează județul Constanța

Joi se va desfășura o nouă ședință a Guvenului României. Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței din 18 aprilie 2019 sunt următoarele:I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind activitatea de emitere de monedă electronică

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-3.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE LEGE privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-4.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-5.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/LG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

II.            PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/OUG-2.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/OUG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării  ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/OUG-3.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/OUG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Lugoj-Deva"

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-19.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-19.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag - Cerna", judeţul Gorj

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-20.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-21.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-21.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-22.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-22.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA-1.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-23.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-23.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării României, prin Ministerul Apărării Naţionale, ca membru cu drepturi depline, în cadrul Centrului european de transport aerian tactic

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-24.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-24.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Giurgiu, Braşov şi Gorj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-25.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-25.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Iaşi, Arad, Brăila, Constanţa, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-42.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-42.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea" - Etapa 2

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-26.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-26.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-27.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-27.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.142/2018 privind precursorii de droguri

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-28.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-28.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/NFHGANEXA-1.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/NFHGANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA-3.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', aflată sub autoritatea Camerei Deputaților, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaților

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-29.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-29.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-30.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-30.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia    Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-31.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-31.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din  domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-32.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-32.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-33.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-33.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-35.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-35.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă Municipiul Piteşti"

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-36.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-36.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni"

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-37.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-37.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-38.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-38.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cuza Vodă, judeţul Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-39.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-39.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vorniceni, judeţul Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-40.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-40.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ştiubieni, judeţul Botoșani

Proiectul poate fi consultat la adresa:  <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGNFANEXA-2.pdf> https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGNFANEXA-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

 

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema:

- aprobarea negocierii Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 2,5 milioane USD, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiţie şi

- aprobarea semnării Scrisorii de înţelegere şi acordarea împuternicirii de semnare a acesteia ministrului finanţelor publice

2.    MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea unui post de ataşat pe probleme de muncă şi sociale în cadrul Ambasadei României din Statul Israel

3.    MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională a îndeplinirii condiţiei favorizante ''Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător'', prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR) şi măsuri necesare îndeplinirii acesteia

4.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil, teren în suprafaţă de 237 mp, situat în Bacău, str. Cuza Vodă nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafaţă de 40.000 mp., situat în municipiul Bucureşti, sector 2, strada Fabrica de Glucoză, nr. 2-4 din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale

 

 

V.      INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-15 aprilie 2019

 

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative parlamentare

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu CN APM Constanţa

11 Aug 2019 637

Ajutoare de urgenţă Un copil din comuna Agigea cu probleme medicale a primit 7.000 de lei de la Guvernul României

09 Aug 2019 389

Acte normative dezbătute în ședința Guvernului de astăzi

08 Aug 2019 386

Ședință la Guvernul României, programată joi. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

07 Aug 2019 416

Ședință la Guvernul României, programată miercuri. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

30 Jul 2019 544

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința de azi, 24 iulie 2019

24 Jul 2019 551

Acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 17 iulie

17 Jul 2019 554

Ședință la Guvernul României. Un proiect are legătură cu orașul Constanța

16 Jul 2019 593

Guvernul României va dezbate în ședința de mâine mai multe proiecte de acte normative

08 Jul 2019 619

Şedinţă la Guvernul României, programată astăzi. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

04 Jul 2019 559

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

03 Jul 2019 665

Ședință la Guvernul României, programată miercuri. Două proiecte au legătură cu județul Constanța

02 Jul 2019 618

Ședință la Guvernul României. Iată proiectele incluse pe ordinea de zi!

24 Jun 2019 1006

UPDATE Preşedinţii de consilii judeţene, aleşi direct de cetăţeni

03 Jun 2019 483

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

29 May 2019 525