Stiri calde

LIVE TEXT Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte vor fi analizate

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, marți, 30 ianuarie 2018, ora 12.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

UPDATE: ora 12.42

Proiectul 31 a trecut cu mențiunea ca valabilitate planului urbanistic să fie de 12 luni cu posibilitatea de prelungire.La acest proiect a existat o abținere din partea lui Andrei Popescu. 

Proiectul 32 a fost votat în unanimitate. Au fost votate și proiectele 33 și 34. Noul președinte de ședință va fi Liviu Merdinian de la PSD. 

UPDATE: ora 12.35

Proiectul 24 a trecut cu trei abțineri. Proiectul 25 a fost aprobat. Proiectul 26 a fost retras de pe ordinea de zi. Proiectele 27, 28, 29 și 30 au fost adoptate cu o abținere, cea a lui Andrei Popescu. 

UPDATE: ora 12.30

La proiectul 23, despre care a vorbit în debutul ședinței Remus Negoi de la USR au fost 10 voturi împotrivă și 15 petru, proiectul fiind respins.

În concluzie, primarul Decebal Făgădău le-a transmis celor care au votat împotrivă că tocmai au permis societății să folosească gratuit terenul municipalității. 

Societatea Mig 2000 ceruse concesiune, iar clădirea nu poate fi demolată pentru că este neconstituțional. 

UPDATE: ora 12.28

Proiectele 19 și 21 au trecut, a existat o abținere a lui ANdrei Popescu la ambele proiecte. Proiectele 20 și 22 au fost votate în unanimitate. 

UPDATE: ora 12.22

Proiectele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 au trecut fiind votate de consilieri. Au vot adoptate și proiectele 10, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18. 

UPDATE: ora 12.19

Sorin Belu a cerut ca punctul 24 să se scoată de pe ordinea de zi. Președintele de ședință, Marioara Cojoc de la PSD a anunțat că se retrag punctele 2 și 26 de pe ordinea de zi.

Se intră pe ordinea de zi. În sală sunt prezenți 25 de consilieri. 

UPDATE: ora 12.15

În debutul ședinței a luat cuvântul Remus Negoi de la USR care vorbește pe marginea proiectului 21,  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța. 

Acesta a precizat că nu este posibil să se construiască și apoi să se solicite autorizația de construcție. Remus Negoi cere să nu fie supusă la vot acest proiect deoarece se pune ilegalitatea înaintea legalității. 

Remus Negoi a vorbit și despre proiectul 23, Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 510,6 mp către SC Mig 2000 SRL. Aici ar fi vorba despre o firmă care a dat în judecată Primăria Constanța care vrea să concesioneze firmei un teren până în 2050 deși este în litigiu, cu 1,3 euro/mp în statiunea Mamaia. 

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 
 
1.         Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.12.2017;
 
2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
3.         Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună„, cod SMIS 114654 și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
4.         Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat începând cu 01.01.2018 în municipiul Constanța;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
5.         Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL pentru anul 2018;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a SC Ecosal SRL de către SC Confort Urban SRL;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
7.         Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
9.         Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
10.       Proiect  de  hotărâre  pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din anexa la HCL nr. 352/2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
11.       Proiect  de  hotărâre  privind modificarea și completarea HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
12.       Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada iulie-decembrie 2017;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
13.       Proiect de  hotărâre  privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează  creșele Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2018;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
14.       Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pentru anul 2018;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
15.       Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
16.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
17.       Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 343/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
18.       Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
19.       Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
20.       Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
22.       Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Verde nr. 46, în suprafață de 41 mp;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
23.       Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 510,6 mp către SC Mig 2000 SRL;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
24.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150841/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mircea cel Bătrân, zona Piața Tomis II;
             iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
25.       Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 83/2007 privind aprobarea participării municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului – Litoral;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
26.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de  reprezentare și protocol pentru anul 2018;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
27.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
28.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E - birouri și depozit farmaceutic, Bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/20/1, investitor SC Alfa Medical SRL;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
29.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Barbu Catargi nr. 18A, investitor Malcea Alexandru;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
30.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E - locuință individuală și împrejmuire teren, str. Poporului nr. 63 colț cu str. Ion Lahovari nr. 151, investitor SC Dakonis Imobiliar SRL;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
31.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, în baza sentinței civile nr. 3219/2013;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
32.       Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2017;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
33.       Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriilor spațiilor folosite de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sedii administrative și cu altă destinație, gestionate de Direcția tehnic administrativ;
            iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
34.       Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
            iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Aleşii locali PNL se vor abţine de la vot în şedinţa CLM de mâine. Vezi despre ce proiect este vorba şi ce contestă liberalii? (documente)

22 Mar 2018 581

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară. 36 de proiecte pe ordinea de zi

08 Mar 2018 495

UPDATE. Ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța. Ce proiecte vor fi analizate (galerie foto)

23 Feb 2018 503

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 283

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Cinci proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 466

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Feb 2018 576

LIVE TEXT. Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

15 Feb 2018 628

Consiliul Local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Va fi votat bugetul pe anul 2018. Ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi

09 Feb 2018 460

Cum se votează în CLM Mig-2000 va continua sa folosească gratuit un teren al municipiului Constanţa

01 Feb 2018 996

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Jan 2018 675

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară. 22 de proiecte pe ordinea de zi

10 Jan 2018 369

LIVE TEXT Astăzi, ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa. 48 de proiecte pe ordinea de zi (galerie foto + video)

28 Dec 2017 1908

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

08 Dec 2017 882

LIVE TEXT Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipal Constanţa a început. 44 de proiecte pe ordinea de zi (galerie foto)

27 Nov 2017 1797

Liberalii au revenit la sentimente mai bune. Vor vota pentru validarea mandatelor lui Rezeanu şi Căliminte. În ce condiţii ar relua procedura de vacantare a mandatelor?

27 Nov 2017 1227

UPDATE Ședință la Mereni pentru constituirea noului Consiliu Local. Participă și prefectul județului Constanța. Cum se împart mandatele

24 Nov 2017 812

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat luni în ședință ordinară. 44 de proiecte pe ordinea de zi

21 Nov 2017 852

Şedinţă de îndată a Consiliul Local Municipal Medgidia. Două proiecte pe ordinea de zi

17 Nov 2017 1156

Consiliul Local al comunei Chirnogeni, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

15 Nov 2017 746

Social-democratul Mircea Dobre părăsește Consiliul Local Constanța. Ce alte proiecte au mai validat aleșii locali

31 Oct 2017 1089

Este ședință de Consiliu Local Municipal la Constanța. 36 de proiecte pe ordinea de zi. Le-am însemnat pe cele mai importante

31 Oct 2017 897

PNL Constanţa îl somează pe Decebal Făgădău să ajusteze tarifele din contractul cu Polaris M Holding şi să îşi asume răspunderea pentru situaţia creată (galerie foto)

02 Oct 2017 1891

LIVE TEXT. Consiliul Local al Municipiului Constanța convocat în ședință ordinară. CLM a respins tranzacția cu Polaris M Holding

29 Sep 2017 2005

Un preot a vrut să-i miruiască pe consilierii locali înaintea ședinței de Consiliu Local Constanța

29 Sep 2017 3841

Premieră la Constanța. Transmisie live pe canalul Youtube a ședinței de Consiliu local al municipiului Constanța

29 Sep 2017 1250

Bani de la bugetul local pentru SSC Farul Constanţa. Ce se va propune spre aprobare în şedinţa de Consiliu de vineri (document)

25 Sep 2017 1926

Cine sunt constănţenii care vor primi repartiţie în locuinţele ANL? Lista completă (document)

25 Sep 2017 5538

Proiecte de Consiliu Local municipal de majorare cu 300% a impozitului pe teren neîngrijit. Cui vrea Decebal Făgădău să îi aplice sancțiunile

23 Sep 2017 837

Şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă. Care sunt proiectele de pe ordinea de zi

22 Sep 2017 942

Proiectul iniţiat de Făgădău privind stingerea datoriilor către Polaris M Holding nu s-a mai discutat în comisia de specialitate

22 Sep 2017 2367

Consiliului Local Municipal Medgidia, convocat în şedinţă ordinară. Proiecte discutate pe ordinea de zi

29 Aug 2017 1295

LIVE TEXT Şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanţa. Ce proiecte s-au retras de pe ordinea de zi (galerie foto)

25 Aug 2017 1227

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Aug 2017 1219

Şedinţă ordinară la Primăria municipiului Constanţa. Iată proiectele de pe ordinea de zi!

18 Aug 2017 3350

Ședință ordinară a Consiliul local al Municipiul Medgidia. Ce proiectele sunt pe ordinea de zi

25 Jul 2017 2026

Consiliul Local al comunei Tîrguşor, convocat în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi!

21 Jul 2017 2051

Şedinţă de Consiliu Local Ce proiecte propune Făgădău - rectificare bugetară, garantarea unui împrumut şi impozite mărite pentru clădiri-ruină

26 Jun 2017 2270

Consiliul Local Medgidia, convocat în şedinţă extraordinară (document)

20 Jun 2017 2628

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

10 Jun 2017 4822

Aleşii locali şi-au împărţit şcolile, grădiniţele şi liceele din Constanţa. Iată lista completă! (document)

29 Apr 2017 5037

Şedinţă la Consiliul local al municipiului Constanța. Iată ce proiecte au fost aprobate (galerie foto+document)

27 Apr 2017 5561

O nouă ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța (document)

21 Apr 2017 1867

Şedinţă ordinară la Primăria Mircea Vodă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

21 Apr 2017 2544

Consiliul Local Cumpăna convocat în şedinţă ordinară. Ce se va discuta

21 Apr 2017 2741

Consilierii locali au aprobat noi facilităţi privind transportul în comun în municipiul Constanţa

04 Apr 2017 1900

Primarul Decebal Făgădău promite marea cu sarea constănţenilor „Avem o listă impresionantă de proiecte“

01 Apr 2017 4420

Cel mai mare buget din istoria municipiului Constanţa a fost votat de Consiliul Local

31 Mar 2017 3499

LIVE TEXT Şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Constanța. Ce proiecte sunt analizate (galerie foto)

31 Mar 2017 2680

Consiliul Local Valu lui Traian, convocat în ședință. Proiectele de pe ordinea de zi (document)

20 Feb 2017 1593

Se întârzie constituirea noului Consiliu Local Mereni. Apelul prefectului Adrian Nicolaescu

20 Feb 2017 635