#citeșteDobrogea: Participarea musulmanilor din Medgidia la cel de-al Doilea Război Mondial


În cel de-al Doilea Război Mondial, tătarii vor participa şi vor contribui la obţinerea victoriei finale împotriva naziştilor.
Militari morţi în timpul războiului au fost Reşad Etem (la 12 septembrie 1941), Yeadin Reasim şi Rifat Mobin, iar invalizi de război au fost declaraţi Seizat Refic, Caiali Sibula şi Iusein Şerif. În urma luptelor de pe Volga (12 -23 decembrie 1942) a fost răniţi mulţi soldaţi dobrogeni, iar mai târziu va fi rănit şi soldatul Saizat Refic din Medgidia, în vârstă de 30 de ani din Regimentul 29 Infanterie la 11.05 1944, la Sevastopol, în Crimeea. Aceste acţiuni militare aveau loc în condiţiile în care se desfăşura contraofensiva sovietică, care a provocat mari pagube armatelor aliate germano-române.
După 23 august 1944, odată cu intrarea în alianţă lături de Puterile Antantei, militarii români vor participa la acţiuni de eliberare a localităţilor româneşti aflate sub ocupaţia rămăşiţelor armatei germane. La Oarba de Mureş a fost rănit şi Caiali Sibula din Medgidia, în vârstă de 32 de ani, din Regimentul 40 Infanterie. Tot la luptele pentru eliberarea Ardealului a luat parte şi Ahmed Nagi Geafer Ali, născut în Medgidia la 1 decembrie 1924 şi absolvent al Seminarului musulman din localitate, promoţia 1944. După câteva luni de pregătire la Ineu, la Şcoala de ofiţeri în rezervă, va fi trimis în focul luptelor în perioada august-octombrie 1944. Reuşeşte să scape cu viaţă şi să fie lăsat la vatră cu gradul de sergent major în rezervă, fiind încadrat „confesor” pentru militarii musulmani, datorită faptului că era absolvent de Seminar musulman.
 După eliberarea teritoriului românesc, soldaţii români au continuat luptele pentru eliberarea statelor vecine de armatele naziste, în Ungaria şi Cehoslovacia. Cu prilejul acestor confruntări şi-a pierdut viaţa caporalul Rifat Mobin, din Medgidia, în vârstă de 27 de ani din Regimentul 34 Infanterie, necăsătorit.
Veteranii de război musulmani din Medgidia au fost:
 • plt. Ali I. Sadetim, profesor din Medgidia, născut în 4 iunie 1923, ce a efectuat stagiul militar în perioada 20 iulie 1944 – 4 ianuarie 1946,
 • Cap. Aptula A. Risat, şofer din Medgidia, născut la 7 martie 1920, având patru clase, a satisfăcut stagiul militar la Regimentul I Artilerie Anti-aeriană în perioada 23 februarie 1942 -2 februarie 1944, fiind concentrat în perioada 1944-1945,
 • Sold. Amet I. Iusein, agricultor din Medgidia, născut la 13 februarie 1921, puşcaş în Regimentul 6 Vânători, a participat la campania din Est în perioada  5 mai – 23 august 1944, căzut prizonier în perioada 23 august 1944 – 27 noiembrie 1945,
 • Sold. Azis Naim, agricultor din Medgidia, născut la 29 septembrie 1921, patru clase, stagiul militar în Regimentul 35 Infanterie (1941-1943), participă la campania din Est (18 septembrie-18 decembrie 1942),
 • Sold. Buracai Omer Sermet, agricultor din Medgidia, patru clase, puşcaş în Regimentul 35 Infanterie, participă la Campania din Est ( 1943-1944), este rănit la piciorul stâng la 23 iulie 1944, fiind declarat invalid de război,
 • Sold. Inan Ramazan, muncitor din Medgidia, născut la 14 mai 1922, puşcaş în Regimentul 6 Grăniceri, în perioada 5 aprilie - 24 august 1944, a luat parte la campania din Est, unde cade prizonier în perioada 25 august 1944 -14 iunie 1948,
 • Sold. Latif  Nafuz Faic, agricultor din Medgidia, născut la 26 septembrie 1912, patru clase, călăreţ în Regimentul 9 Călăraşi, a luat parte la campania în Est în perioada 1943-1944, fiind luat prizonier în perioada 11 aprilie 1944-28 martie 1946,
 • Sold. Menabit Zecheria, lăcătuş mecanic din Medgidia, trei clase, născut la 19 decembrie 1919, ochitor mitralieră în Regimentul 25 Infanterie, a luat parte la campania din Est, în 1942, fiind în prizonierat în perioada 1942-1946,
 • Sold. Murat R. Seuchet, agricultor din Medgidia, născut la 10 octombrie 1921, patru clase, servant în Regimentul 6 Vânători, a participat la campania din Est în perioada 1943-1944, fiind prizonier în perioada 1944-1945,
 • Sold. Ocaz Memet, muncitor necalificat in Medgidia, născut 15 august 1912, patru clase, puşcaş în Regimentul de gardă, a participat la Campania din Vest în perioada 20 septembrie-25 noiembrie 1944,
 • Sold. Osman Raim, agricultor din Medgidia, născut la 3 decembrie 1919, patru clase, puşcaş în Regimentul 12 roşiori, a luat parte la campania din Est în perioada 1941-1943 şi la Campania din Vest în perioada 23 august-24 septembrie 1944, fiind rănit la Oarba de Mureş şi declarat invalid de război,
 • Sold. Omer O. Şachir, muncitor necalificat din Medgidia, născut la 4 mai 1921, patru clase, puşcaş din Regimentul 13 Infanterie, a luat parte la Campania din Est în perioada 7 ianuarie-23 august 1944, fiind făcut prizonier în perioada 1944 – 1946,
 • Sold. Ramazan M. Nursit, agricultor din Medgidia, născut la 9 aprilie 1915, avea patru clase, puşcaş în Regimentul 72 Infanterie, a participat la campania din Est în perioada 1942-1944, fiind rănit uşor, iar ulterior fiind  luat prizonier în perioada 1944-1945,
 • Sold. Soban Sali Asan, muncitor necalificat din Medgidia, născut la 3 martie 1922, două clase, tunar în Regimentul 10 Artilerie, a luat parte la campania din Est în perioada 4 aprilie -23 august 1944, fiind prizonier în perioada 23 august 1944-12 mai 1945 şi
 • Sold. Suliman I. Bilal, agricultor din Medgidia, născut la 14 octombrie 1920, cinci clase, şofer în Batalionul I Vânători de Munte, a participat la campania din Est în perioada 1943 - 1944, fiind rănit în luptele de la Novorosiisk şi spitalizat până la 20 iunie 1944, când este declarat invalid de război.
 
Soldaţii din Medgidia au făcut parte şi din unităţi ale Ministerului de Interne şi au luat parte activ la operaţiunile militare din timpul războiului. Putem aminti participarea soldaţilor: Adil Arif Osman, din Legiunea de Jandarmi Muscel ( operativ în perioada 23-31 august 1944), Fezi Ursat Salhat, din Compania de Pompieri Chişinău, unitate operativă în perioada 1943-1944; Giumali Raib, din Regimentul 9 Grăniceri, unitate operativă în perioada 1 aprilie-31 august 1944; Ibadula Feizula Tefic, din Compania de Pompieri Galaţi, unitate operativă în perioada 14 aprilie 1943-18 septembrie 1944 şi Omer Mehmet Ismet, din Compania de Pompieri Iaşi, unitate operativă în perioada 14 aprilie 1943 -23 august 1944.
Veterani de război în viaţă mai sunt puţini: Omer Ahmet Ismat, Omer Iuseim, Saban S. Asan şi R. Ismail, iar văduve de război mai sunt: Abdul Hagi Morbet, Abduraman Zulfie, Acmola Macbule, Cherim Gevrie, Cocşura Muhbre Emin Redife, Chengiali Nadie, Hagizaid Nubera, Memi Nagie, Mujdaba Gevrie, Murat Serfia, Osman Ferihan, Seid Safie şi Seitamet Rezmie.
Din Medgidia au participat şi alţi soldaţi: Alis Rustem, Ablachim Reşad, Amet Mudin, Alivas Salim, Amet Iusein, Nuri Asan, Acmula Ali Hamdi, Abdulveli Neazi, Aptula Rişad, Arslan Ismail, Ali Sadelin, Buracai Servet, Becmambet Riza, Nuri Curseit, Savri Curseit, Cocşura Mujdaba, Cultacai Asim, Neazi Curtseid, Memet Cherim, Chepsi Tasim, Culamet Şefchet, Derviş Abduraman, Demirşa Kemal, Elmi Fezi, Emin Erpan, Regep Emin, Fezi Gafar Amdi, Naim Giumati, Asan Ismail, Regep Iusuf, Şachir Iusein, Negep Iusein, Negep Ismail, Kali Isleam, Faic Latif, Şeuchet Murat, Negip Medgip, Murat Murat, Ibraim Mujdaba, Halif Memiş, Iusuf  Mustafa, Iusein Memet, Elias Manomer, Sait Meneveli, Zecheria Menabet, Faic Menisa, Mursel Murat, Memet Memet, Raim Osman, Şachir Omer, Raip Omer, Iusein Omer, Memet Ociz, Ramazan Pazarli, Nurşit Ramazan, Musiu Rustem, Şaban Regep, Asan Şaban, Iusuf Serpegean, Ismail Zeinail, iar din Valea Dacilor: Şefchet Ianuş şi Bilal Petisleam.
          În cel de-al doilea război mondial au participat 45 de soldaţi musulmani, 6 invalizi de război şi 3 morţi, printre care şi soldatul Reşad Etem, un erou al tătarilor din Medgidia.
Sacrificiul soldaţilor turci şi tătari a fost suprem, pentru a apăra hotarele ţării care le oferise prosperitate şi stabilitate.
 
Surse bibliografice:
 
Remus Macovei, Eroi musulmani în Armata Română, Editura Reklama Studio, Constanţa, 2013.
Date preluate din Arhiva Uniunii Naţionale a Veteranilor de război, Filiala Constanţa
Date preluate din Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” Medgidia
Adrian Ilie, Comunităţile turcă şi tătară din Medgidia, Editura Ex Ponto, 2015
Idem,   Aspecte legate de situaţia Medgidiei în cel de-al doilea război mondial, în volumul România în focul războiului, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2011.
 
Despre Adrian Ilie
 
Licențiat și masterat în istorie - Universitatea „ Ovidius” Constanța, șef de promoție.
Doctor în istorie și cursuri postuniversitare - Universitatea din București.
Director adjunct Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza" Constanța (2020)/ Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia (2017-2019).
Metodist, responsabil Cerc pedagogic și membru în Consiliul Consultativ (ISJ Constanța).
Autor al mai multor lucrări și studii despre Medgidia și Dobrogea.
Autor al unor studii și cărți de metodică și management.
Membru în Comisia Națională de Istorie din cadrul M.E.N.
Membru al Societății de Științe Istorice din România.
Membru al Asociației Culturale „Mehmet Niyazi” Medgidia.
Membru în grupurile de lucru pentru realizarea programelor școlare pentru gimnaziu în cadrul M.E.N. (Istorie /Istoria minorității turce în România).
Membru în Comisia monumentelor istorice Medgidia.
Realizator emisiune istorică - REPERE ISTORICE - Alpha Media TV (2013-2018).
Premii obținute pentru activitatea publicistică.
Premiul „Virgil Coman" pe anul 2017, conferit de Societatea de Științe Istorice din România.
 
Citește și:

#citeșteDobrogea: Poliţia Constanţei la începutul veacului trecut
 
 

Galerie foto:


Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#Dobrogea Digitală: Boris Cobasnian a fost „maestrul care scotea voce și din piatră seacă\

#Dobrogea Digitală: Boris Cobasnian a fost „maestrul care scotea voce și din piatră seacă". Tribut la 95 de ani de la naștere

189
#Dobrogea Digitală: „Foştii cetăţeni otomani devin deci cetăţeni Români”

#Dobrogea Digitală: „Foştii cetăţeni otomani devin deci cetăţeni Români”

211
#Dobrogea Digitală: Motivul pentru care BOR a condiționat intrarea în țară a călugărilor de la Athos în 1929

#Dobrogea Digitală: Motivul pentru care BOR a condiționat intrarea în țară a călugărilor de la Athos în 1929

185
Dobrogea Digitală: Incursiune în „laboratoarele secrete” ale comunismului românesc

Dobrogea Digitală: Incursiune în „laboratoarele secrete” ale comunismului românesc

172
Rivalitatea dintre Zavaidoc și hârșoveanul Cristian Vasile

Rivalitatea dintre Zavaidoc și hârșoveanul Cristian Vasile

1296
#citeșteDobrogea: „Colonia” britanică de la Kustendjie - Constanța (1857-1882) (I)

#citeșteDobrogea: „Colonia” britanică de la Kustendjie - Constanța (1857-1882) (I)

1112
#Dobrogea Digitală: Lică Gherghilescu schimbă prefixul. Despre debut și numirea sa ca director al teatrului pe care l-a înființat

#Dobrogea Digitală: Lică Gherghilescu schimbă prefixul. Despre debut și numirea sa ca director al teatrului pe care l-a înființat

2455
#Dobrogea Digitală: Predarea istoriei religiei în școli: „Cunoştinţele să rămână pe planul al doilea”

#Dobrogea Digitală: Predarea istoriei religiei în școli: „Cunoştinţele să rămână pe planul al doilea”

1863
#citeșteDobrogea: Constanța în timpul ocupației germano-bulgare (1916-1918) (XIII) Pâine pe cartelă, problemele Primăriei și reducerea lefurilor - ianuarie 1919

#citeșteDobrogea: Constanța în timpul ocupației germano-bulgare (1916-1918) (XIII) Pâine pe cartelă, problemele Primăriei și reducerea lefurilor - ianuarie 1919

1419
#Dobrogea Digitală: „Pentru o bibliotecă dobrogeană”

#Dobrogea Digitală: „Pentru o bibliotecă dobrogeană”

2105
#citeșteDobrogea: Constanța în timpul ocupației germano-bulgare (1916-1918) (XII) Primele probleme ale administrației românești - decembrie 1918

#citeșteDobrogea: Constanța în timpul ocupației germano-bulgare (1916-1918) (XII) Primele probleme ale administrației românești - decembrie 1918

1735
#Dobrogea Digitală: „Cum arată şcoala astăzi, aşa va arăta ţara mâine”

#Dobrogea Digitală: „Cum arată şcoala astăzi, aşa va arăta ţara mâine”

1592
#citeșteDobrogea: In Memoriam Jean Badea. Astăzi ar fi împlinit 85 de ani

#citeșteDobrogea: In Memoriam Jean Badea. Astăzi ar fi împlinit 85 de ani

1899
#Dobrogea Digitală: Milionari din... pește

#Dobrogea Digitală: Milionari din... pește

1328
#Dobrogea Digitală: „A face o carte e un act de foarte mare răspundere”

#Dobrogea Digitală: „A face o carte e un act de foarte mare răspundere”

1109
#citeșteDobrogea: Presa constănțeană și tipografiile la începutul secolului trecut

#citeșteDobrogea: Presa constănțeană și tipografiile la începutul secolului trecut

633
#Dobrogea Digitală: Nicolae Gostar, arheologul ardelean îndrăgostit de Dobrogea

#Dobrogea Digitală: Nicolae Gostar, arheologul ardelean îndrăgostit de Dobrogea

1259
#citeșteDobrogea: Constanța în timpul ocupației germano-bulgare (1916-1918) (XI) Sfârșitul coșmarului

#citeșteDobrogea: Constanța în timpul ocupației germano-bulgare (1916-1918) (XI) Sfârșitul coșmarului

1562
#Dobrogea Digitală: „Una din calităţile esenţiale unei bune justiţii este că ea să fie expeditivă...”

#Dobrogea Digitală: „Una din calităţile esenţiale unei bune justiţii este că ea să fie expeditivă...”

1202
#citeșteDobrogea: La mulți ani, Doina Jela! Un gând bun de-acasă, la o aniversare specială

#citeșteDobrogea: La mulți ani, Doina Jela! Un gând bun de-acasă, la o aniversare specială

1123