#citeșteDobrogea: Volumul „23 august 1944 la Constanța – Cazul Amiralului Horia Macellariu-Testimonii“ de Valentin Ciorbea și Dan-Dragoș Sichigea (galerie foto)

  • Vineri, 26 noiembrie a avut loc lansarea cărții scrise de prof. univ. dr. Valentin Ciorbea și dr. Dan-Dragoș Sichigea, la Muzeul Național al Marinei Române. Volumul „23 august 1944 la Constanța – Cazul Amiralului Horia Macellariu-Testimonii“ a fost în centrul atenției, alte patru fiind disputate în cadrul lansării. 

Autori: prof. univ. Dr. Valentin Ciorbea și dr. Dan-Dragoș Sichigea
Publicat la editura Muzeului Național al Marinei Române.
 
Volumul de față aduce în circuitul cunoașterii testmonii inedite. Câteva au fost utilizate de cercetători, dar acum ele sunt publicate integral.
 
Documentele incluse în volum aduc noi clarificări și vor permite relansarea discuțiilor și studiilor referitoare rolul Marinei Regale a României în evenimentele de la 23 august 1944 și al amiralului Horia Macellariu, cel mai capabil comandant al Forțelor Navale Maritime în Campania din Est a celui de Al Doilea Război Mondial.
 
Documentele sunt în mare parte inedite, impunându-se astfel necesitatea publicării lor. Mai ales raportul comisiei „Lascăr“ prezintă un interes deosebit pentru cititor, fiindcă oferă un răspuns pertinent la multele întrebări despre evenimentele care s-au petrecut în Dobrogea după armelor împotriva Germaniei.
 
Volumul conține 50 de documente selectate din fondurile Arhivelor Militare Naționale Române: fondul Statul Major al Marinei și fondul Subsecretariatul de Stat al Marinei. Documentele au fost fost culese atât de la Depozitul Central de Arhivă, de la Piteşti, cât și de la sediul central, din București.

Redăm mai jos lista de documente prezentate în carte:

I. Secțiunea a II-a:
1. 23.08.1944 - Ordinea de bătaie a Comandamentelor Operative ale Marinei Regale Române la 23 August 1944;
2. 23.08.1944 - Telegramă a M.St.M.34 către S.M.M.35, prin care se ordonă încetarea subordonării unităților Marinei Regale față de comandamentele germane.
3. 26.08.1944 - Telegramă a S.M.M. către C.F.N.M.36 şi C.L.M.F.37 din 23 August 1944, prin care este anunțată numirea contraamiralului Macellariu în funcția de Comandant Superior a teritoriului Dobrogei.
4. 26.08.1944 - Telegramă a C.F.N.M. și teritoriului Dobrogei către S.M.M. în care se raportează despre negocierile de la comandamentul naval sovietic de la Ismail.
5. 27.08.1944 - Radiogramă a C.F.N.M. către S.M.M. privind capturarea de nave române pe Dunăre de către forțele sovietice.
6. 28.08.1944 - Comunicat al C.F.N.M. şi al Comandantui teritoriului Dobrogea către toate unitățile din Dobrogea privind măsurile de păstrare a ordinei.
7. 28.08.1944 - Comunicat al C.F.N.M. şi al Comandantui teritoriului Dobrogea privind atitudinea trupelor române față de unitățile sovietice.
8. August 1944 - Ordonanță emisă de contraamiralul Macellariu, comandant al C.F.N.M. şi al teritoriului Dobrogea, cu privire la măsurile de linişte și ordine publiucă în regiunea Dobrogei.
9. August 1944 - Notă a ministrului Afacerilor Străine privind linia de urmat de către comandanții de marină în raport cu trupele sovietice.
10. 28.08.1944 - Ultimatumul comandantului Flotei Roșii din Marea Neagră. amiralul Oktyabrsky, către Marina Regală Română.
11. 28.08.1944 - Ordinul no. 21368 al C.F.N.M. pentru Serviciul Hidrografic Maritim privind măsurile de primire a trupelor aliate (sovietice). Răspunsul contraamiralului Macellariu la ultimatumul
12. 29.08.1944 sovietic.
13. 29.08.1944 - Telegramă a M.St.M. către S.M.M., în care se dispune cooperarea Marinei Române cu flota sovietică doar în unități deja constituite sub comandă română. Telegramă a contraamiralului Macellariu către amiralul
14. 29.08.1944 Oktyabrsky, comandantul flotei sovietice din Marea Neagră, privind cooperarea forțelor navale române cu cele sovietice, doar în unități sub comandă română.
15. August 1944 - Telegramă a Ministerului Afacerilor Străine către S.M.M. conținând indicații cu privire la soluționarea cererilor sovietice de materiale de la unitățile Marinei Regale Române.
16. August 1944 - Proclamație a contraamiralului Macellariu, Comandantul Teritoriului Dobrogea, către populației provinciei, privind ieşirea din războiul contra U.R.S.S.
17. 1.09.1944 - Ordinul de Zi pe Unitate nr. 1 din 1.09.1944, al C.F.N.M. și teritoriului Dobrogei, prin care contraamiralul Macellariu predă comanda comandorului N. Bardescu.
18. 12.09.1944 Dunărea Maritimă şi Fluvială precum și la Mare, începând dela 23 august, până în ziua de 8 septemvrie 1944. Dare de Seamă generală asupra tuturor celor petrecute la II.


Secțiunea a III-a

1. 31.01.1945 Adresă a contraamiralului Macellariu către Ministrul de Război, solicitând cercetarea condițiilor trecerii lui în „cadru disponibil".
2. 05.02.1945 - Memoriu al contraamiralului Macellariu privind evenimentele situația Forțelor Maritime după 23 August 1944 - până la 1 Septembrie 1944. 
3. 12.02.1945 - Adresă a Ministerului de Război către S.S.M. prin care se ordonă constituirea unei comisii de analiză a activității contraamiralului Macellariu, formată din generalul Emil Pălăngeanu și un ofițer cu grad superior de marină.
4. 3.03.1945 - Raport al cercetării realizate de generalul de divizie E. Pălăngeanu și viceamiralul Alexandru Gheorghiu asupra acțiunilor Forțelor Navale Maritime între 24 și 26 august 1944 (Anexa X).
5. 3.03. 1945 - Anexa V (Operațiuni dela 26 august până la 1 septembrie 1944) din raportul comisiei formată din generalul de divizie E. Pălăngeanu și viceamiralul Alexandru Gheorghiu asupra acțiunilor Forțelor Navale Maritime între 24 26 august 1944.
6. 10.03.1945 - Solicitare a contraamiralului Macellariu către S.S.M. pentru audiență la ministrul subsecretar de stat pentru Marină.
7. 17.03.1945 Adresă a contraamiralului Macellariu către ministrul subsecretar de stat pentru Marină, prin care solicită modificarea notării de serviciu pe anul 1944, caa urmare a rezultatelor comisiei de investigație formată din generalul de divizie E. Pălăngeanu și viceamiralul Alexandru Gheorghiu asupra acțiunilor Forțelor Navale Maritime după 23 august 1944.
8. 21.03.1945 Adresă a S.S.M. către contraamiralul Macellariu privind rezoluția pusă de ministrul subsecretar de stat pentru Marină pe raportul ofițerului.
9. 3.07.1945 - Solicitare a contraamiralului Macellariu de a obține documente relevante pentru apărarea sa în fața Acuzatorului Public D. Săracu.
10. 3.07.1945 Lista documentelor solicitate din Arhiva Statului Major al  Marinei de către contraamiralul Macellariu pentru apărarea sa în fața Acuzatorului Public D. Săracu.
11. 4.07.1945 - Adresă a Şefului Statului Major al Marinei, contraamiralul August Roman, către S.S.M., prin care cere eliberarea documentelor solicitate de contraamiralul Macellariu.
12. 4.07.1945 - Adresă a Acuzatorului Public D. Săracu către Statul Major al Marinei, prin care solicită aceleași documente relative la investigația asupra activității contraamiralului Macellariu.
13. 6.07.1945 - Adresă a Statului Major al Marinei către Tribunalul Poporului. prin care se trimit documentele solicitate și de contraamiralul Macellariu.
14. 6.07.1945 - Adresă a Statului Major al Marinei către S.S.M., prin care se cer copii după Ordinul Circular al S.S.M. nr. 168/5.11.1944.
15. 29.09.1945 - Adresă a Acuzatorului Public D. Săraru către Comisia Aliată de Control în România, prin care informează de nevinovăția contraamiralului Macellariu în urma anchetei derulate.

16. 13.12.1945 - Adresă a Comisiei Aliate de Control în România către Mihail Ghelmegeanu, Președintele Comisiei Române pentru executarea Armistițiului, în care se aduc explicații cu privire la capturarea materialului flotant român de către U.R.S.S. și acuză forțele navale române de pactizare cu flota germană din Constanţa.
17. 7.01.1946 - Dare de seamă a Statului Major al Marinei privind acțiunile forțelor navale române în perioada 23 - 25 august 1944.
18. 8.01.1946 - Adresă a Comisiei Aliate de Control în România către  Preşedintele Comisiei Române pentru executarea Armistițiului, în care solicită investigarea persoanelor vinovate de retragerea nestingherită a flotei germane de la Constanța.
19. 15.01.1946 - Adresă a Comisiei Române pentru executarea Armistițiului către Ministrul Războiului, prin care transmite că Preşedintele Consiliului de Miniştri a primit un raport privind operațiunile militare duse în intervalul de timp dela 23-25 August 1944.
20. 16.01.1946 Solicitare de instrucțiuni, a Comisiei Române pentru executarea Armistițiului către Președintele Consiliului de Miniştri, ca urmare a intervenției Comisiei Aliate de Control în România de investigare a persoanelor vinovate de retragerea nestingherită a flotei germane de la Constanța. 21. 23.01.1946 - Adresă a S.S.M. către Ministerul de Război, în care se ataşează o copie a adresei explicative transmisă Preşedenției Consiliului de Miniştri şi a „Memoriului asupra evenimentelor care au avut loc la Mare şi la Dunăre, dela 23 august 1944 privitoare la atitudinea forțelor Marinei Regale Române, față de forțele germane", întocmit de Statul Major al Marinei.
22. 23.01.1946 - Adresă a S.S.M. către Preşedenția Consiliului de Miniștri, în care se aduc explicații cu privire la învinuirile aduse de Comisia Aliată de Control în România şi se propune constituirea unei comisii speciale de anchetă.
23. 23.01.1946 Anexă a Adresei anterioare, conținând o analiză evenimentelor care au avut loc în sectorul fluvial și în cel maritim, începând cu data de 23 august 1944, privind relațiile dintre trupele române şi cele germane.
24. 28.02.1946 - Adresă a Comisiei Aliate de Control în România către Președenția Consiliului de Miniştri, prin care se solicită constituirea unei comisii de investigare persoanelor vinovate pentru retragerea nestingherită a flotei germane de la Constanța.
25. 14.03.1946 - Adresă a Ministerului de Război-Cabinetul Ministrului către generalul Mihail Lascăr, prin care i se ordonă să conducă o comisie cu misiunea de stabilire a răspunderilor comandamentelor de marină față de învinuirile aduse de Comisia Aliată de Control în România.
26. 18.05.1946 Adresă a Şefului Marelui Stat Major, generalul de divizie Costin Ionaşcu, către ministrul de Războiu, Constantin Vasiliu-Rășcanu, în care se trec revistă rezultatele investigațiilor privind răspunderea comandamentelor de marină față de învinuirile Comisiei Aliate de Control în România şi se apreciază ca inoportună transmiterea acestora Comisiei.
27. 20.05.1946 - Raport al generalului Mihail Lascăr către ministrul de Război, prin care transmite raportul întocmit de comisia pe care o conducea, cu privire răspunderile Comandamentelor de Marină față de învinuirile aduse de Comisia Aliată de Control.
28. 22.05.1946 - Adresă a Preşedenției Consiliului de Miniştri către Ministerul de Război prin care se solicită urgent transmiterea concluziilor comisiei de investigare a răspunderii comandamentelor de marină față de învinuirile Comisiei Aliate de Control în România.
29. 23.05.1946- Adresă a Comisiei Aliate de Control în România către  Preşedenția Consiliului de Miniştri, prin care se solicită transmiterea concluziilor comisiei de investigații condusă de generalul Mihail Lascăr.
30. 31.05.1946 - Adresă a Preşedenției Consiliului de Miniştri către Ministerul de Război, prin care se solicită concluziile comisiei de investigații condusă generalul Mihail Lascăr.
 31. 13.06.1946 - Adresă a Ministrului de Război către Preşedenția Consiliului de Miniştri, prìn care se transmit concluziile comisiei de investigații condusă de generalul Mihail Lascăr, rezultate care dezvinovățeau comandanții de marină pentru retragerea forțelor germane.
32. 13.06.1946 - Raport al comisiei condusă de generalul Mihail Lascăr, pentru stabilirea răspunderilor față de învinuirile aduse de Comisia Aliată de Control cu privire la evenimentele ce s-au petrecut la Mare și la Dunăre după 23 august 1944.

Sursă foto: ZIUA de Constanța

Citește și:
 
Volumul „Dobrogea în izvoare istorice noi - 1877-1878 și 1906“, de Valentin Ciorbea (galerie foto)
 
Volumul „Inspectoratul Marinei 1919-1936“, de Dan-Dragoș Sichigea (galerie foto)
 
Despre Volumul „Dunărea și Marea Neagră în spațiul Euroasiatic. Istorie, Relații Politice și Diplomație“ (galerie foto)

Despre Anuarul Muzeului Național al Marinei Române 2021, tom XXIV (galerie foto)

 
 

Galerie foto:


Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#citeșteDobrogea: Prestațiile locuitorilor Constanței la lucrările de Apărare pasivă în anii celui de-al Doilea Război Mondial

#citeșteDobrogea: Prestațiile locuitorilor Constanței la lucrările de Apărare pasivă în anii celui de-al Doilea Război Mondial

762
#DobrogeaDigitală: Școala de industrie casnică „Sfânta Ana“ din Cernavodă - „Aci se predă croitorie, ţesătorie, gospodărie“

#DobrogeaDigitală: Școala de industrie casnică „Sfânta Ana“ din Cernavodă - „Aci se predă croitorie, ţesătorie, gospodărie“

864
Istoria Dobrogei - Bibliografie: Dion Chrysostomos (sec. I-II) - „Discursuri”

Istoria Dobrogei - Bibliografie: Dion Chrysostomos (sec. I-II) - „Discursuri”

1520
Istoria Dobrogei - Bibliografie: Martial (sec. I) - „Epigrame”

Istoria Dobrogei - Bibliografie: Martial (sec. I) - „Epigrame”

1517
#DobrogeaDigitală: Gimnaziul industrial din Cernavodă - „Ei sunt chemaţi să fie promotorii vieţii industriale de mâine“

#DobrogeaDigitală: Gimnaziul industrial din Cernavodă - „Ei sunt chemaţi să fie promotorii vieţii industriale de mâine“

1479
#DobrogeaDigitală: Gimnaziul „Principesa Elena“ din Cernavodă - „Inaugurarea localului s-a făcut cu o deosebită solemnitate“

#DobrogeaDigitală: Gimnaziul „Principesa Elena“ din Cernavodă - „Inaugurarea localului s-a făcut cu o deosebită solemnitate“

1461
#citeșteDobrogea: 23 noiembrie 1878, o zi de sărbătoare pentru dobrogeni

#citeșteDobrogea: 23 noiembrie 1878, o zi de sărbătoare pentru dobrogeni

1583
Istoria Dobrogei - Bibliografie: Frontinus (sec. I) - „Stratagemele”

Istoria Dobrogei - Bibliografie: Frontinus (sec. I) - „Stratagemele”

1956
Istoria Dobrogei - Bibliografie: ValeriusFlaccus (sec. I) - „Argonauticele”

Istoria Dobrogei - Bibliografie: ValeriusFlaccus (sec. I) - „Argonauticele”

1924
#citeșteDobrogea: Congresul de pace de la Berlin (1878) - consfințirea independenței de stat a României

#citeșteDobrogea: Congresul de pace de la Berlin (1878) - consfințirea independenței de stat a României

2108
#DobrogeaDigitală: Învățătorii din Cernavodă dintre anii 1918 – 1936 (II)

#DobrogeaDigitală: Învățătorii din Cernavodă dintre anii 1918 – 1936 (II)

1705
Istoria Dobrogei – Bibliografie: Silius Italicus (sec. I) – „Punicele”

Istoria Dobrogei – Bibliografie: Silius Italicus (sec. I) – „Punicele”

2247
Istoria Dobrogei - Bibliografie: Iosephus Flavius (sec. I) - „Antichități iudaice”, „Războiul iudaic”

Istoria Dobrogei - Bibliografie: Iosephus Flavius (sec. I) - „Antichități iudaice”, „Războiul iudaic”

1656
#DobrogeaDigitală: Învățătorii din Cernavodă dintre anii 1918 - 1936

#DobrogeaDigitală: Învățătorii din Cernavodă dintre anii 1918 - 1936

1982
Istoria Dobrogei – Bibliografie: Pliniu cel Bătrân (sec. I) – „Istoria naturală”

Istoria Dobrogei – Bibliografie: Pliniu cel Bătrân (sec. I) – „Istoria naturală”

2743
Istoria Dobrogei - Bibliografie: Columella (sec. I) – „Despre agricultură”

Istoria Dobrogei - Bibliografie: Columella (sec. I) – „Despre agricultură”

2629
#DobrogeaDigitală: Noua școală primară din Cernavodă din anii 1930 - „Deşi clădirea este frumoasă, nu i s-au făcut camere mai multe, aşa cum pedagogia modernă cere“

#DobrogeaDigitală: Noua școală primară din Cernavodă din anii 1930 - „Deşi clădirea este frumoasă, nu i s-au făcut camere mai multe, aşa cum pedagogia modernă cere“

1642
#citeșteDobrogea: Participarea Armatei române la operațiunile militare (1877-1878)

#citeșteDobrogea: Participarea Armatei române la operațiunile militare (1877-1878)

2997
#DobrogeaDigitală: Școala din Cernavodă între anii 1916 și 1936 (I) - „Localul de şcoală este atât de ruinat, încât vandalismul duşmanilor inspiră groază“

#DobrogeaDigitală: Școala din Cernavodă între anii 1916 și 1936 (I) - „Localul de şcoală este atât de ruinat, încât vandalismul duşmanilor inspiră groază“

1981
Istoria Dobrogei - Bibliografie: Mela (sec. I) - „Descrierea Pământului”

Istoria Dobrogei - Bibliografie: Mela (sec. I) - „Descrierea Pământului”

1988