#DobrogeaAcademică: Acad. Ioan Dumitrache - „Spirit liber, curajos şi competent, prof. Petre T. Frangopol s-a aplecat cu multă dăruire spre probleme majore ale societăţii“ (document)

 
Proiectul #DobrogeaAcademică - moment-reper pentru conectarea comunităţii dobrogene la cel mai înalt for al intelectualităţii româneşti: Academia Română - face parte integrantă din seria acţiunilor publicistice asumate de cotidianul ZIUA de Constanţa. Prin intermediul acestui proiect, la propunerea comunităţii tomitane, academicienii dobrogeni Petre T. Frangopol (membru de onoare al Academiei Române) şi Marian-Traian Gomoiu (membru titular al Academiei Române) vor primi titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Constanţa, în cadrul unei şedinţe festive ce va avea loc miercuri, 10 iulie, în sala Coriolan a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”.
 


Continuăm seria evocărilor celor două mari personalităţi prin vocea colegilor academicieni, cu discursul prof. Ioan Dumitrache, membru titular al Academiei Române (CV în secţiunea „Documente“), susţinut cu prilejul şedinţei omagiale din 8 octombrie 2018, desfăşurată în Aula Academiei Române, la celebrarea celor 85 de ani împliniţi de prof. Petre T. Frangopol (publicat în revista „ACADEMICA“ a Academiei Române, nr. 10-11/2018).
 

 
Din 2000 până în 2004, Ioan Dumitrache a fost rector al UPB. Din 2017 este membru titular al Academiei Române, fiind coordonatorul Proiectului 1, despre învăţământ, din Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani elaborat de acest for. Actualmente este Secretar General al Academiei Române, iniţiatorul evaluării rezultatelor cercetării ştiinţifice româneşti pe baza criteriilor internaţionale ştiinţifice scientiometrice.
 
„Multitudinea preocupărilor ştiinţifice şi implicarea în problemele societăţii, ale educaţiei şi cercetării a distinsului coleg Petre Frangopol fac pe cât de dificilă, pe atât de fascinantă o prezentare exhaustivă a personalităţii sale. Mă voi rezuma în cele ce urmează doar la o componentă a activităţii sale, aceea de a identifica şi promova cu acribie criterii şi standarde pentru creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti.
 
Adept al promovării şi susţinerii cercetării ştiinţifice ca vector esenţial al dezvoltării societăţii, profesorul Petre Frangopol a militat constant pentru existenţa unor mecanisme care să promoveze valoarea şi calitatea cercetării ştiinţifice. A organizat mai multe seminarii şi dezbateri cu tematică orientată pe problematica cercetării ştiinţifice şi educaţiei, formulând cu deosebită competenţă direcţii de acţiune şi propuneri concrete de susţinere a cercetării ştiinţifice şi educaţiei de performanţă. A iniţiat în cadrul dezbaterilor organizate la INID (Institutul Naţional de Informare şi Documentare) problema evaluării rezultatelor cercetării ştiinţifice pe baza criteriilor scientiometrice, participând activ la organizarea unui sistem coerent de analiză şi evaluare bazat pe indicatori calitativi şi cantitativi scientiometrici.
 
Prin acţiunile şi demersurile sale, a contribuit la înfiinţarea, pentru prima dată în România, a unui centru pentru politica ştiinţei şi scientiometrie în cadrul Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din Învăţământul Superior. Acest centru (CENAPOSS) a reunit preocupările tuturor structurilor interesate în promovarea ştiinţei româneşti şi creşterea vizibilităţii acesteia pe plan internaţional. O componentă a activităţii CENAPOSS a reprezentat-o identificarea entităţilor performante şi a mecanismelor care să asigure valabilitatea cercetării ştiinţifice româneşti. Au fost identificate şi evaluate centre de cercetare din universităţi, a fost lansat programul de susţinere a literaturii ştiinţifice relevante prin evaluarea revistelor şi editurilor de carte ştiinţifică. Prof. P. Frangopol a fost un catalizator al acestei activităţi prin atitudinea critică, dar bine orientată vizând criteriile şi procedurile folosite, acestea fiind adaptate la cerinţele de exigenţă internaţională.
 
De remarcat preocuparea deosebită a domnului prof. P. Frangopol pentru operaţionalizarea şi valorificarea eficientă a resurselor acestui centru în folosul comunităţii academice. Am avut plăcerea de a lucra cu dl. Frangopol în calitatea sa de consilier CNCSIS o perioadă de timp în care evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din universităţi a contribuit la înţelegerea mecanismelor cu care CNCSIS a organizat şi condus întregul proces de alocare a fondurilor pentru cercetarea pe bază de competiţii, apelând la criterii unanim recunoscute la nivel internaţional.
 
Organizator al mai multor dezbateri privind calitatea educaţiei şi cercetării ştiinţifice a atras personalităţi din ţară şi străinătate care au analizat şi au propus soluţii pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului de educaţie şi de cercetare ştiinţifică. S-a evidenţiat rolul şi importanţa scientiometriei în procesul de măsurare a performanţelor în domeniul cercetării.
 
Prima revistă de politica ştiinţei şi scientiometrie înfiinţată şi editată sub egida CNCSIS l-a avut pe prof. P. Frangopol printre iniţiatori. Începând cu anul 2012 revista apare sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice într-un nou format, având ca redactor şef pe prof. Petre T. Frangopol. Revista şi-a încetat apariţia prin sistarea finanţării ei de către Minister.
 
În paginile revistei au fost prezentate opinii, analize, propuneri coerente referitoare la sistemul de educaţie şi cercetare din România.
Se poate aprecia că distinsul coleg de Academie face parte din acea categorie de profesionişti dornici de schimbare, de promovare a noului şi inovării în toate domeniile de activitate. Conştient de importanţa promovării viitoarei generaţii de intelectuali pentru dezvoltarea societăţii moderne, trage periodic semnale de atenţionare a celor responsabili cu politicile educaţionale asupra pericolului de a deveni o ţară cu mulţi analfabeţi funcţionali.
 
O atenţie deosebită o acordă cercetării ştiinţifice insistând asupra rolului cercetării fundamentale dar fără a neglija importanţa cercetărilor aplicative pentru dezvoltarea economiei. Spirit liber, curajos şi competent, prof. Petre T. Frangopol s-a aplecat cu multă dăruire spre probleme majore ale societăţii, formulând recomandări şi direcţii de acţiune pentru creşterea performanţelor sistemului naţional de educaţie şi cercetare.
 
Materialele publicate după fiecare dezbatere au evidenţiat preocuparea constantă a grupului de experţi coordonat de prof. P. Frangopol pentru creşterea calităţii în sistemul de educaţie şi cercetare ştiinţifică, au promovat direcţii de acţiune pentru creşterea performanţei în aceste domenii. Iniţiator şi promotor al procesului de evaluare a cercetării, având la bază criterii scientiometrice, prof. P. Frangopol şi-a adus contribuţia la implementarea unor mecanisme şi proceduri de evaluare a performanţei ştiinţifice pe care CNCSIS le‑a promovat cu responsabilitate.
 
Nu pot încheia aceste câteva aprecieri referitoare la una dintre multiplele preocupări ale distinsului coleg fără a evidenţia perseverenţa şi hotărârea domniei sale cu care a susţinut acţiuni care să asigure vizibilitatea şi recunoaşterea sistemului de educaţie şi cercetare din România“.
 
Citește și:
 
Despre proiectul #DobrogeaAcademică


#DobrogeaAcademică Personalităţi din administraţie, cultură, culte şi învăţământ salută decernarea titlului de Cetăţean de Onoare academicienilor dobrogeni Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu (galerie foto)

Cuvinte presărate cu onoare şi respect. Mesajele iniţiatorilor proiectului #DobrogeaAcademică, lansat de ZIUA de Constanţa (galerie foto)

Proiectul #DobrogeaAcademică, iniţiat de ZIUA de Constanţa Moment-reper al conectării comunităţii dobrogene la cel mai înalt for al intelectualităţii româneşti

Colegiul „Mircea cel Bătrân“, din perspectiva directorului său / Anuare vechi ale liceului
 

#DobrogeaAcademică Interviu cu prof. dr. Vasile Nicoară - „Liceul «Mircea cel Bătrân» era declarat, în perioada interbelică, drept universitatea Constanței“

#DobrogeaAcademică Anuarele Liceului „Mircea cel Bătrân“, de astăzi, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

Despre „Mediocritate şi excelenţă“ – Petre T. Frangopol

#DobrogeaAcademică „Mediocritate şi excelenţă“ (IV). In Memoriam academician Geavit Musa (document)

#DobrogeaAcademică „Mediocritate şi excelenţă“ (III). „Firmele căpuşă, după scenariul bine-cunoscut şi excelent pus la punct, au devalizat, practic, industria chimică“

#DobrogeaAcademică „Mediocritate și excelență“, volumul I - „S-a demonstrat până astăzi că nu există voință politică în vederea găsirii de soluții care să prevadă redresarea României“

#DobrogeaAcademică „Mediocritate şi excelenţă“ (II). „Excelenţa şi talentul sunt un har de la Dumnezeu, la care se adaugă zeci de ani de muncă şi creativitate“

#DobrogeaAcademică Integrala „Mediocritate și excelență“, scrisă de academicianul constănțean Petre T. Frangopol, de astăzi, în Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

Despre Marian-Traian Gomoiu

#DobrogeaAcademică Cătălin Ţibuleac - „Aducem mulţumirile noastre domnului Marian-Traian Gomoiu pentru întreaga activitate în slujba Deltei Dunării“

#DobrogeaAcademică Dr. Dan Vasiliu, director GeoEcoMar, filiala Constanţa - Amintiri cu academicianul Marian-Traian Gomoiu (document)

#DobrogeaAcademică Dr. Tania Zaharia despre activitatea academicianului Marian-Traian Gomoiu la Institutul Român de Cercetări Marine din Constanţa (galerie foto)

#DobrogeaAcademică Dr. Dumitru Murariu - „Academicianul Marian-Traian Gomoiu a contribuit la creşterea prestigiului României în Europa şi în lume“ (document)

#DobrogeaAcademică Cine este academicianul constănțean Marian-Traian Gomoiu. Biografia celui mai activ cercetător al Mării Negre


Despre Petre T. Frangopol
 

#DobrogeaAcademică Acad. Gheorghe Benga - „Profesorul Petre T. Frangopol reprezintă un model de om de ştiinţă din categoria Excelenţei“ (document)

#DobrogeaAcademică Acad. Dorin Poenaru - „Petre T. Frangopol, întemeietor de şcoli şi lider de opinie“ (document)

#DobrogeaAcademică Acad. Victor Voicu - „Petre Frangopol este un om, o voință, un caracter care nu ațipește pe orbită“ (document)

#DobrogeaAcademică Cine este academicianul constănțean Petre T. Frangopol. Biografia unui simbol al luptei împotriva mediocrității din societatea românească 

  Citește în format integral


42


Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#DobrogeaAcademică: Arc peste timp. Azi, olimpici internaţionali, mâine, academicieni

#DobrogeaAcademică: Arc peste timp. Azi, olimpici internaţionali, mâine, academicieni

8079
#DobrogeaAcademică: Sesiune omagială „Augustin Buzura“, la Academia Română

#DobrogeaAcademică: Sesiune omagială „Augustin Buzura“, la Academia Română

6944
#DobrogeaAcademică: Istoria o scrie comunitatea constănțeană. Academicienii Petre T. Frangopol și Marian-Traian Gomoiu - recunoaștere binemeritată (galerie foto + documente)

#DobrogeaAcademică: Istoria o scrie comunitatea constănțeană. Academicienii Petre T. Frangopol și Marian-Traian Gomoiu - recunoaștere binemeritată (galerie foto + documente)

9045
​LIVE TEXT: #DobrogeaAcademică. Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu devin cetăţeni de onoare ai municipiului (galerie foto+video)

​LIVE TEXT: #DobrogeaAcademică. Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu devin cetăţeni de onoare ai municipiului (galerie foto+video)

10909
#DobrogeaAcademică: Acad. Ioan-Aurel Pop - „Conducerea Academiei Române apreciază la nivel maxim inițiativa cotidianului ZIUA de Constanţa“ (document)

#DobrogeaAcademică: Acad. Ioan-Aurel Pop - „Conducerea Academiei Române apreciază la nivel maxim inițiativa cotidianului ZIUA de Constanţa“ (document)

3479
#DobrogeaAcademică: Acad. Maya Simionescu - „Marian-Traian Gomoiu şi-a onorat iubirea faţă de Natură, a onorat oraşul Constanţa şi merită toate onorurile noastre“

#DobrogeaAcademică: Acad. Maya Simionescu - „Marian-Traian Gomoiu şi-a onorat iubirea faţă de Natură, a onorat oraşul Constanţa şi merită toate onorurile noastre“

3572
#DobrogeaAcademică: Prof. Livius Trache - „Petre T. Frangopol s-a implicat în dezvoltarea şi atestarea importanţei domeniului arheometriei în România“

#DobrogeaAcademică: Prof. Livius Trache - „Petre T. Frangopol s-a implicat în dezvoltarea şi atestarea importanţei domeniului arheometriei în România“

3165
#DobrogeaAcademică: Tenorul Răzvan Săraru şi pianista Andrada Ştefan vor interpreta Imnul Naţional în onoarea academicienilor Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu

#DobrogeaAcademică: Tenorul Răzvan Săraru şi pianista Andrada Ştefan vor interpreta Imnul Naţional în onoarea academicienilor Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu

5198
#DobrogeaAcademică: „Mediocritate şi excelenţă“ (VII). „Colegiul «Mircea cel Bătrân» are o contribuţie deloc neglijabilă la istoria culturii româneşti de ieri şi de azi“

#DobrogeaAcademică: „Mediocritate şi excelenţă“ (VII). „Colegiul «Mircea cel Bătrân» are o contribuţie deloc neglijabilă la istoria culturii româneşti de ieri şi de azi“

3345
#DobrogeaAcademică: Prof. dr. Dragoș Vaida - „Academicianul Petre T. Frangopol, un senior al culturii românești“ (document)

#DobrogeaAcademică: Prof. dr. Dragoș Vaida - „Academicianul Petre T. Frangopol, un senior al culturii românești“ (document)

3781
#DobrogeaAcademică: Prof. univ. dr. Marian Traian Gomoiu, mărturisire de suflet - „Drumul meu în viață“

#DobrogeaAcademică: Prof. univ. dr. Marian Traian Gomoiu, mărturisire de suflet - „Drumul meu în viață“

3992
Evenimentul are loc miercuri: Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu, cetăţeni de onoare ai municipiului (document)

Evenimentul are loc miercuri: Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu, cetăţeni de onoare ai municipiului (document)

4252
#DobrogeaAcademică: Acad. Nicolae-Victor Zamfir - „Profesorul Petre T. Frangopol a promovat Institutul de Fizică Atomică drept un reper pentru comunitatea academică din România“ (document)

#DobrogeaAcademică: Acad. Nicolae-Victor Zamfir - „Profesorul Petre T. Frangopol a promovat Institutul de Fizică Atomică drept un reper pentru comunitatea academică din România“ (document)

3638
#DobrogeaAcademică: Interviu cu conf. univ. dr. ing. Dinu Atodiresei - „Academicianul Marian-Traian Gomoiu, un model de profesor avid de cunoaştere a noului în ştiinţă“ (document)

#DobrogeaAcademică: Interviu cu conf. univ. dr. ing. Dinu Atodiresei - „Academicianul Marian-Traian Gomoiu, un model de profesor avid de cunoaştere a noului în ştiinţă“ (document)

4514
#DobrogeaAcademică: „Mediocritate şi excelenţă“ (VI). „O decizie «istorică» pentru dezvoltarea noastră intelectuală“

#DobrogeaAcademică: „Mediocritate şi excelenţă“ (VI). „O decizie «istorică» pentru dezvoltarea noastră intelectuală“

2789
#DobrogeaAcademică: Interviu online cu Raluca Trandafir - „Decernarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Constanța reclamă o nouă abordare!“ (document)

#DobrogeaAcademică: Interviu online cu Raluca Trandafir - „Decernarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Constanța reclamă o nouă abordare!“ (document)

3918
#DobrogeaAcademică: Conf. univ. dr. Marius Skolka - „Marian-Traian Gomoiu, unul dintre pilonii învățământului și cercetării biologice și ecologice de la malul mării“ (document)

#DobrogeaAcademică: Conf. univ. dr. Marius Skolka - „Marian-Traian Gomoiu, unul dintre pilonii învățământului și cercetării biologice și ecologice de la malul mării“ (document)

4287
#DobrogeaAcademică: „Mediocritate și excelență“ (V). „Sunt cel mai bun fiindcă sunt mircist, sunt constănțean, sunt dobrogean, sunt român!“

#DobrogeaAcademică: „Mediocritate și excelență“ (V). „Sunt cel mai bun fiindcă sunt mircist, sunt constănțean, sunt dobrogean, sunt român!“

3155
#DobrogeaAcademică: Scriitorul Paul Diaconescu - „Petre T. Frangopol, omul înzestrat cu o voință de fier, ființa pentru care piedicile sunt făcute spre a fi învinse“

#DobrogeaAcademică: Scriitorul Paul Diaconescu - „Petre T. Frangopol, omul înzestrat cu o voință de fier, ființa pentru care piedicile sunt făcute spre a fi învinse“

3332
#DobrogeaAcademică: Cătălin Ţibuleac - „Aducem mulţumirile noastre domnului Marian-Traian Gomoiu pentru întreaga activitate în slujba Deltei Dunării“

#DobrogeaAcademică: Cătălin Ţibuleac - „Aducem mulţumirile noastre domnului Marian-Traian Gomoiu pentru întreaga activitate în slujba Deltei Dunării“

3110