​#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Obiceiurile Juridice ale poporului romîn. Studiu asupra obiceiurilor pămîntului din punct de vedere juridic, social, moral şi politic“, de George G. Maxim


Biblioteca virtuală pe care o lansam în urmă cu cinci ani, aducând digitalizarea în atenția administrației publice locale, instituțiilor culturale și nu numai, a devenit acum de o actualitate fără precedent, la nivel global. 
 
Mesajul central al acestei inițiative vine de la nivel universitar - Biblioteca Ioan Popișteanu a Universității Ovidius Constanța, în parteneriat cu Asociația  Ștefadina și cu sprijinul ziarului ZIUA de Constanța, aduc în spațiul public, primul filon de semnături ale strămoșilor noștri.
 
Mai exact, Colecția Specială, compusă din peste o sută de volume, dintre care și cărti de patrimoniu, care au o vechime de câteva sute de ani, au fost restaurate și digitalizate și oferite prezentului și, mai ales, viitorului.
Ca o continuare a proiectului nostru #Dobrogea Digitală - Acces Universal la Informație, lansăm fondul de carte restaurat și digitalizat, care poate fi accesat atât pe site-ul ZIUA de Constanța în secțiunea Dobrogea și Biblioteca Universității Ovidius Constanța, cât și pe site-ul Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu”.


 
Lucrarea ​„Obiceiurile Juridice ale poporului romîn. Studiu asupra obiceiurilor pămîntului din punct de vedere juridic, social, moral şi politic“ este semnată de reputatul George G. Maxim, specialist în drept, Şeful Arhivei din departamentul Ministerului de Justiţie,  Comisar cl. I.
 
Publicată în anul 1921, la editura George G. Maxim, tipografia „Lumina Moldevei“,  volumul cuprinde tematici de mare interes precum: „Cum trebue să fie un magistrat?“, „Agenţii diplomatici în vechime“,  „Dreptul de protimis“. 
 
Autorul punctează în prefața cărții că „o legislaţiune streină întreagă, un nou sistem de organizare judiciară, politică, economică şi socială, s-a introdus cu o iuţeală nemaipomenită, poate la un popor din timpurile antice sau moderne“.
 
În cele 105 pagini regăsim o serie de articole, după cum urmează:

Autorii consultaţi
Înainte cuvîntare  
Obiceiurile pămîntului din punct de vedere juridic, moral, politic şi social
Înfrăţirea
Indiviziunea între fraţi
Căminurile
Casa părintească
Înzestrarea surorilor şi colațiunea, (raportul) dotelor
Giurătorii  
Cinstea căsătoriei
Adalmaşul
Arvona la birjari
Cartea împrumutată nu se restitue înapoi
Pocloanele la autorităţi și boerul proprietar
Dreptul de protimis
Copiii naturali
Depararea
Procedura veche
Femeia nemăritată (concubinaj)
Dreptul ţăranilor munteni de a tăia lemne din pădurile învecinate
Condica şireţilor
Suicizii (sinucişii)
 Alte obiceiuri religioase, datine, moravuri
Obiceiuri juridico-polilice. Condiţiunea streinilor în trecutul Ţărilor Romîne, pînă la Convenţiunea din 1858
Jurămîntul more-judaico. Istoricul şi imoralitatea lui
Formulările jurămîntului more-judaico
Anaforaua Ministerului Dreptăţei din 1844, Iunie 13, No, 4013, pentru formarea jurămîntului ce se cuvine a se depune în judecăţi de israeliţi
Cum era formularul jurămîntului more-judaico?
Cuvintele ce au a se rosti de jurători, înaintea săvîrşirei jurămîntului
Jurămîntul
Crestăturile plutaşilor pe cherestele, răbuşe şi alte semne doveditoare de proprietate la vechii Romîni  
Alte obiceiuri ale pămîntului. Diverse. Despre danii (donatiuni, schimburi şi vînzări de moşii şi țigani)
Schimburi de moşii şi zălogiri
Împârțala ţiganilor  
Hlisă sau delniță. Schimbarea Stăpînului unei moşii
Vecinii satelor, fii autohtoni sau streini cînd fugiau din sat
Hotarele satelor şi moşiilor în vechime
Moarte de om nedescoperită  
Slujba miedarului
Procedura veche înaintea Domniei
Bătrînii satului
Zapise de danie
Hotarele sau hotărnicia moşiilor, cu brazda în cap .
Streinul însurat cu o pămînteancă devenea pămîntean
Boerii haini, confiscarea averei lor de Domn
Darea stupăritului (Desetina)
Arendarea moşiilor la streini
Schimbarea numelui în vechime  
Logodna şi cununia religioasă obligatoare în vechime influenţa religioasă asupra culturei şi poporului Succesiunea la tron a Domnilor  
Agenţii diplomatici în vechime  
Eretocrasie sau arbitrajul părţilor în vechime
Şanţul şi gardul comun
Obiceiurile pămîntului în Basarabia
Privilegiul masculinităţei
Doftoricescul meşteşug în trecut
Apendice
Cum trebue să fie un magistrat?

Citește și:    
 
Dobrogea și Biblioteca Universității „Ovidius“ Constanța
 
Volumul are 105 de pagini și poate fi descărcat de mai jos.
  Citește în format integral


161


Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Curs de pedagogie“, de Ion Găvănescu

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Curs de pedagogie“, de Ion Găvănescu

15030
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „O nevastă româncă în traiul pămîntesc și’n vieța după morte“, de Bogdan Petriceicu-Hasdeu

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „O nevastă româncă în traiul pămîntesc și’n vieța după morte“, de Bogdan Petriceicu-Hasdeu

15224
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Curs de psihologie“, de Constantin Rădulescu-Motru

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Curs de psihologie“, de Constantin Rădulescu-Motru

15590
​#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Critică dramatică“ de Mihail Dragomirescu

​#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Critică dramatică“ de Mihail Dragomirescu

1589
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Annales de l’institut oceanographique, tome XIII, fasc II - La vie dans la mer noire“, de Grigore Antipa

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Annales de l’institut oceanographique, tome XIII, fasc II - La vie dans la mer noire“, de Grigore Antipa

1616
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informaţie: „Pedagogia contemporană. Probleme şi curente“, de George G. Antonescu

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informaţie: „Pedagogia contemporană. Probleme şi curente“, de George G. Antonescu

1771
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Nascerea la români. Studiu etnograficu“, de Simion Florea Marian

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Nascerea la români. Studiu etnograficu“, de Simion Florea Marian

2006
​#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Obiceiurile Juridice ale poporului romîn. Studiu asupra obiceiurilor pămîntului din punct de vedere juridic, social, moral şi politic“, de George G. Maxim

​#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Obiceiurile Juridice ale poporului romîn. Studiu asupra obiceiurilor pămîntului din punct de vedere juridic, social, moral şi politic“, de George G. Maxim

1499
​#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Pestalozzi și Rolul moral-social al educației“, de George G. Antonescu

​#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Pestalozzi și Rolul moral-social al educației“, de George G. Antonescu

1212
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: Dicționarul Enciclopedic Ilustrat „Cartea Românească“, de Ion-Aurel Candrea și Gheorghe Adamescu

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: Dicționarul Enciclopedic Ilustrat „Cartea Românească“, de Ion-Aurel Candrea și Gheorghe Adamescu

1131
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Nunta la români. Studiu istorico-entograficu comparativu“, de Simion Florea Marian

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Nunta la români. Studiu istorico-entograficu comparativu“, de Simion Florea Marian

1057
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Școala încadrată în vieață. Experiențe și realizări pedagogice“ de Eleonara Moscu-Filipidescu

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Școala încadrată în vieață. Experiențe și realizări pedagogice“ de Eleonara Moscu-Filipidescu

953
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Sate și Mănăstiri din România“, de Nicolae Iorga

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Sate și Mănăstiri din România“, de Nicolae Iorga

874
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Dobrogea. Rumanian Studies IV“

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Dobrogea. Rumanian Studies IV“

948
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informaţie: „Dobrogea de Sud“ nr. 2, aprilie - mai 1937

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informaţie: „Dobrogea de Sud“ nr. 2, aprilie - mai 1937

833
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Dobrogea. Patru conferințe ale Universității Libere“

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Dobrogea. Patru conferințe ale Universității Libere“

748
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Domnia Regelui Carol I. 5 conferinţe ținute la Universitatea Libera în anul 1940“

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Domnia Regelui Carol I. 5 conferinţe ținute la Universitatea Libera în anul 1940“

821
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Emil sau despre educațiune, ediția a III-a, volumul I-II“, traducere de Gheorghe Adamescu

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Emil sau despre educațiune, ediția a III-a, volumul I-II“, traducere de Gheorghe Adamescu

828
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Dunărea. Călăuză turistică“ de R. I. Călinescu

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Dunărea. Călăuză turistică“ de R. I. Călinescu

818
#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Enciclopedia Română. Tomul III“, de Corneliu Diaconovich

#DobrogeaDigitală - Acces universal la informație: „Enciclopedia Română. Tomul III“, de Corneliu Diaconovich

879