#DobrogeaDigitală: Prefectul redactor de gazetă


În ziarul „Viitorul Dobrogei” nr. 10, din 27 aprilie 1908 (indexat în „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“ ), am regăsit un Memoriu prezentat Regelui Carol I, de către câteva zeci de mari proprietari, industriași şi comercianţi din judeţul şi oraşul Constanţa.
Aceștia îl acuză pe Scarlat Vârnav, prefectul de la acea vreme, de abuzuri și nedreptăți, de prigonirea „elementul românesc şi cu deosebire cel scoborât aci din Ardeal”.

Cele câteva zeci de semnatari ai memoriului fac cunoscute o serie de nereguli și îl roagă pe rege să-i sprijine: „ne mai putând jertfi tăcerei durerile noastre, cu umilință rugăm pe Majestatea Voastră, a opri opera de ruină a domnului prefect Scarlat Vârnav”.

Este vorba despre același Vărnav, proeminent politician al Dobrogei de început de secol XX și ctitor al Constanței moderne, față de care jurnalistul Constantin N.Sarry își exprima eterna loialitate și admirație, considerând că tocmai inteligența, demnitatea, noblețea și autentica lui dragoste de neam, au fost însușiri care au deranjat pe mulți dintre adversarii săi, făcându-i să-l împroaște cu noroi, căci „le stricase somnul, afacerile şi combinaţiile”.

Iată acuzațiile amuzante care i se aduceau, în legătură cu faptul că scotea o gazetă și impunea abonamente până și sătenilor turci „care nu știu să citească românește”, sau pentru că ar fi un împătimit „de alaiuri şi de parăzi”.
 

„Între alte mijloace de a provoca şi de a intimida lumea, d-l prefect Vârnav a utilizat şi presa. D-sa personal scoate în Constanţa o gazetă: Cuvântul, în colaborare cu poliţaiul oraşului, cu directorul Prefecturei şi cu alţi funcţionari inferiori administrativi; iar redacţia acestui ziar se află în chiar localul Prefecturei. N'a rămas negustor de prin oraşe şi sate care să nu fi fost silit a plăti abonamentul; nu este primar, notar şi consilier comunal, care să nu fie abonat. Până şi sătenii turci cari nu ştiu să citească româneşte, n'au putut scăpa de acest bir. Subprefecţii şi ajutoarele lor fac abonamente şi încasează zeci de mii de lei. Şi cine ar putea oare să reziste ? Prin acest ziar d-l prefect atacă şi insultă pe cei mai de frunte cetăţeni ai judeţului, cum nu s'a mai pomenit încă în nici un alt ziar.  
Ce încredere mai poate avea populaţia acestui judeţ într'un prefect-redactor de gazetă, că va fi administrată fără părtinire şi cu înţelepciune, mai ales în Dobrogea, unde politica n'are raţiune de a fi?
Ce prestigiu mai poate avea un prefect gazetar?
Ziarul d-lui Vârnav provoacă, alimentează vrajba şi ura între cetățeni.
Pentru a izola populaţiunea acestui județ de Tron şi de Ţară şi a monopoliza exclusiv pentru domnia sa dreptul de a vorbi în numele dobrogenilor şi a nevoilor lor, aşa cum înțelege şi cum voeşte domnia-sa, d-l prefect Vârnav a suprimat de fapt art. 42 din legea de organizare a Dobrogei, prin care consiliul general are dreptul, odată pe an, de a adresa Majestăţei-Voastre printr'o deputațiune din sânul său, expunerea tuturor trebuinţelor, îmbunătăţirilor şi plângerile judeţului; de când este d-sa prefect, ni s'a răpit şi singurul drept de a vorbi cu scumpul nostru Suveran şi aceasta numai de teama de a nu i se ştirbi reputaţia de bun administrator şi de a i se clătina situaţia.
Iubitor peste măsură de mărire, de alaiuri şi de parăzi, pune locuitorii şi comuna la cheltuieli costisitoare cu recepţiuni, când d-sa vine în inspecţii; bieţii oameni îşi pierd vremea de muncă în toiul verei, aşteptându-l ziua întreagă la primărie, spre a i se închina la sosire.
Nu se va uita nici odată, când venind pentru a doua oară ca prefect, a fost primit în gară la Constanţa în ziua de 13 Martie anul trecut numai de străini, aduşi de poliţie, în frunte cu o muzică de strânsură luată de la circ; placardele tipărite afişate pe toate stradele, anunţau sosirea d-lui prefect Vârnav şi invitau lumea să iasă întru întâmpinarea mântuitorului, care a salvat Dobrogea de un guvern nelegiuit şi sîngeros.
Se profanau momentele cele mai durerose, prin cari trecea atunci ţara întreagă, valuri de sânge curgeau pe pământul Patriei şi numai Constanţa înnora în fericire, preaslăvind cu muzici şi cântări pe prefectul ei.
 
Sire,
De câte ori Constanţa şi judeţul nostru avut fericirea să fie vizitate de Majestatea Voastră, d-l Vârnav a avut grija să cheme în jurul Majestăfei Voastre numai oficialitatea, iar notabilitățile județului au fost sistematic înlăturate, cu toate că dorinţa noastră cea mai vie era de a auzi glasul mângâitor şi de îmbărbătare al Majestăţii Voastre.
D-l Vârnav ne consideră buni numai ca decor la serbările ce singur şi le organizează pentru domnia sa.
Am trecut prim mari dureri sufleteşti şi am petrecut momente amare, când din cauza d-lui prefect Vârnav, n'am putut să prezentăm Majestăţi Voastre şi întregei dinastii, omagiile noastre de dragoste şi neţărmurit devotament, cu ocazia manevrelor regale din anul trecut.
La grele încercări pune d-l Vârnav răbdarea noastră.”

 
#citeşte mai departe în „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“ 
#„Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947) Vol. I (1878-1916)“
#Autor Stoica Lascu


Dacă, în urmă cu 123 ani, pionierul culturii româneşti în Dobrogea, Petru Vulcan, inaugura prima bibliotecă publică la Constanţa, pe 23 noiembrie 2017, printr-o onorantă coincidenţă, cotidianul ZIUA de Constanţa, conştient de rolul său pe tărâmul cultural dobrogean, a inaugurat prima BIBLIOTECĂ DIGITALĂ - Fondul Documentar „Dobrogea de ieri şi de azi“. 
 

DREPTURI DE AUTOR
 
a) Toate informaţiile publicate pe site de către ZIUA de Constanţa (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, fişiere audio, bannere publicitare) sunt protejate de dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor), titulari ai drepturilor protejate de lege fiind ZIUA de Constanţa.sau, după caz, furnizorii săi de informaţii.
 
b) Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial în lipsa unui acord scris din partea ZIUA de Constanţa.
 
Sursa foto: imagoromaniae.ro

Citeşte şi:

#DobrogeaDigitală „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947)“ Un ctitor uitat al Constanței moderne

#citeșteDobrogea Ctitorul Cazinoului, prefectul Scarlat Vârnav, 168 de ani de la naștere
 
 
 

Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

 #Dobrogea Digitală: Prefect și primar al Constanței, „una din cele mai de seamă figuri ale Dobrogei contemporane”

#Dobrogea Digitală: Prefect și primar al Constanței, „una din cele mai de seamă figuri ale Dobrogei contemporane”

253
#Dobrogea Digitală: Titu Maiorescu și „păcatele” sale

#Dobrogea Digitală: Titu Maiorescu și „păcatele” sale

1209
#DobrogeaDigitală: In memoriam Anghel Saligny – simbolul modernizării Dobrogei

#DobrogeaDigitală: In memoriam Anghel Saligny – simbolul modernizării Dobrogei

1872
#DobrogeaDigitală: „Mangalia va căpăta o altă înfăţişare şi însemnătate”

#DobrogeaDigitală: „Mangalia va căpăta o altă înfăţişare şi însemnătate”

1734
#DobrogeaDigitală: Mănăstirea Balaciu, ctitoria episcopului Gherontie Nicolau

#DobrogeaDigitală: Mănăstirea Balaciu, ctitoria episcopului Gherontie Nicolau

1572
#DobrogeaDigitală: Nae Ionescu - un profesor atipic, un profet al vremurilor sale

#DobrogeaDigitală: Nae Ionescu - un profesor atipic, un profet al vremurilor sale

1717
#citeșteDobrogea: Localităţi din sudul Dobrogei la începutul secolului XX (II)

#citeșteDobrogea: Localităţi din sudul Dobrogei la începutul secolului XX (II)

944
#DobrogeaDigitală: Iubirea de teatru... „însăși viața lui”

#DobrogeaDigitală: Iubirea de teatru... „însăși viața lui”

2264
#DobrogeaDigitală: In memoriam Aida Abagief – 85 de ani de la naștere

#DobrogeaDigitală: In memoriam Aida Abagief – 85 de ani de la naștere

2363
#DobrogeaDigitală: Lista primăriilor ale căror fonduri și colecții pot fi cercetate la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

#DobrogeaDigitală: Lista primăriilor ale căror fonduri și colecții pot fi cercetate la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

2257
#citeșteDobrogea: Jean Tița Bibu - o minunată lecție de viață și un exemplu de caracter!

#citeșteDobrogea: Jean Tița Bibu - o minunată lecție de viață și un exemplu de caracter!

2792
#DobrogeaDigitală: „Doamne, binecuvântează ţara care păstrează, în sbuciumatele ei pagini de istorie, munca şi fapta înţeleptului Nicolae Iorga”

#DobrogeaDigitală: „Doamne, binecuvântează ţara care păstrează, în sbuciumatele ei pagini de istorie, munca şi fapta înţeleptului Nicolae Iorga”

2300
#DobrogeaDigitală: Despre „techir” și istoricul locului din care se extrage „nămolul pentru vindecarea reumatismelor”

#DobrogeaDigitală: Despre „techir” și istoricul locului din care se extrage „nămolul pentru vindecarea reumatismelor”

4213
#DobrogeaDigitală: Parohia Satu-Nou, comuna Oltina. Biserica veche își serbează hramul de Înălțare

#DobrogeaDigitală: Parohia Satu-Nou, comuna Oltina. Biserica veche își serbează hramul de Înălțare

2558
#citeșteDobrogea: În premieră despre creație, învățare și organizarea minții - Testamentul dr. Ștefan Odobleja pentru tineri

#citeșteDobrogea: În premieră despre creație, învățare și organizarea minții - Testamentul dr. Ștefan Odobleja pentru tineri

2025
#DobrogeaDigitală: Jeni Acterian, autoare și personaj fermecător, dintr-o lume dispărută sub tăvălugul istoriei

#DobrogeaDigitală: Jeni Acterian, autoare și personaj fermecător, dintr-o lume dispărută sub tăvălugul istoriei

1044
#DobrogeaDigitală: Jean Ionescu – înțelepciune și tact, în fața tuturor provocărilor

#DobrogeaDigitală: Jean Ionescu – înțelepciune și tact, în fața tuturor provocărilor

1263
#citeșteDobrogea: Localități din sudul Dobrogei la începutul secolului XX (I)

#citeșteDobrogea: Localități din sudul Dobrogei la începutul secolului XX (I)

1228
#DobrogeaDigitală: „Alergați cu mic, cu mare și închinați-vă”. Icoana Maicii Domnului „Prodromița” din Catedrala din Constanța

#DobrogeaDigitală: „Alergați cu mic, cu mare și închinați-vă”. Icoana Maicii Domnului „Prodromița” din Catedrala din Constanța

1546
#DobrogeaDigitală: Lista instituțiilor școlare ale căror fonduri și colecții pot fi cercetate la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

#DobrogeaDigitală: Lista instituțiilor școlare ale căror fonduri și colecții pot fi cercetate la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

1127