#DobrogeaDigitală: „Presa trebue să fie tribuna de pe care se predică adevărul şi dreptatea“


 
  • Un articol din publicația „Centrul Dobrogei“, I, nr. 21, din 1898, cuprins în cartea „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“ semnată de istoricul Stoica Lascu, ne prezintă poziția unui cetățean în legătură cu activitatea și rolul presei de la acea vreme. 

Publicațiile de atunci erau destul de numeroase, însă așa cum reiese din articolul extras, nu toate prezentau adevărul. Fragmentul semnat de „un dobrogean“ ilustrează problemele pe care le întâlneau dobrogenii, dar și dorința accentuată de dezvoltare a regiunii și a țării.
 
„Presa din Ţara Românescă în general, şi Presa din Dobrogea în special, are către acestă provincie obligaţiunile unui contract de o mare răspundere de onore şi de caracter.

Neajunsurile economice ale provinciei, trebuinţele materiale ale populaţiei, cultul, instrucţiune, armata, într'un cuvînt tot ce se referă la bună starea şi înflorirea Dobrogei, trebue să facă obiectul de discuţiune al preseI în general; căci Presa trebue să fie tribuna de pe care se predică adevărul şi dreptatea, şi numai ea este singurul mijloc prin care poporul stă la vorbă cu clasele conducătoare, cu guvernele ţării.

Dacă în restul ţării, unde educaţiunea civică a cetăţenului este întru câtva formată, tot se simte încă nevoe de intervenirea presei, pentru apărarea drepturilor poporuluI şi luminarea lui asupra îndatoririlor ce le are către societate; aci în Dobrogea, nici vorbă nu mai încape, că Presa se găseşte în adevăratul ei rol, când intervine între o populaţie, care abia a deschis ochii la razele unei vieți constituţionale, şi guvern.

Dar, dacă admitem intervenţia Presei în viaţa politică şi socială a Dobrogei înţelegem în acelaşi timp, ca ea nu trebue să depăşescă stipulaţiunile unui contract de onore şi demnitate.

Din nenorocire însă tocmai acesta este marele păcat în care a căzut o parte a presei din ţara nostră. Pe când oamenii, cărora li s'a încredinţat sorta Dobrogei, fac jertfa propriilor lor interese, ca să aducă acestă provincie la progres şi înflorire; pe când cu o perseveranţă uimitore, ei îşi primejduesc chiar viaţa, ca s'o scape de agitaţiunile unor mâni străine şi vrăjmaşe neamului nostru, din capitala ţării, două ziare mai cu seamă, găsesc prilegiul să-şi umple colonele cu ştiri sensaţionale, din nişte fapte a căror faţă au denaturat'o cu interes.

Ce însemneză această gonă nebună, în care orba patimă rînjeşte colţii săi veninoşi ?

Călcarea cu voe a obligaţiunilor unui contract de onore şi de caracter. Şi în acest cas, pentru noi dobrogenii, orce contract cu Presa, ce şi-a uitat solia ce are, de a predica adeverul şi dreptatea rămâne nul şi neavenit.

Un dobrogean

(«Centrul Dobrogei», I, nr. 21, 26 octombrie 1898: I)“ (sic!)

Sursă foto: Fondul Documentar Dobrogea de Ieri și de Azi Ziua de Constanța

Sursă de documentare: Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“ volumul I de  Stoica Lascu
 
Citește și:

Primii cercetași români din Constanța

Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#DobrogeaDigitală: Arşavir Acterian și generaţia de aur a marilor intelectuali interbelici

#DobrogeaDigitală: Arşavir Acterian și generaţia de aur a marilor intelectuali interbelici

954
Cu prilejul începutului Noului An Școlar: Probleme ale Învățământul și „apostolilor Neamului” de altădată...

Cu prilejul începutului Noului An Școlar: Probleme ale Învățământul și „apostolilor Neamului” de altădată...

1069
#citeșteDobrogea: Grigore Tocilescu, inițiatorul săpăturilor arheologice de la Adamclisi și întemeietorul epigrafiei românești

#citeșteDobrogea: Grigore Tocilescu, inițiatorul săpăturilor arheologice de la Adamclisi și întemeietorul epigrafiei românești

1054
#DobrogeaDigitală: Omagiu pentru Cornel Stavru, unul dintre cei mai mari tenori dramatici dobrogeni

#DobrogeaDigitală: Omagiu pentru Cornel Stavru, unul dintre cei mai mari tenori dramatici dobrogeni

1084
#citesteDobrogea: Centenar Spiru Chintilă, pictorul îndrăgostit de Dobrogea

#citesteDobrogea: Centenar Spiru Chintilă, pictorul îndrăgostit de Dobrogea

1116
 #DobrogeaDigitală: George Bacovia – 140 de ani de la naștere

#DobrogeaDigitală: George Bacovia – 140 de ani de la naștere

1501
#DobrogeaDigitală: „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie“, de Marian Moșneagu. Evenimentele navei între anii 1906 și 1911

#DobrogeaDigitală: „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie“, de Marian Moșneagu. Evenimentele navei între anii 1906 și 1911

1108
#DobrogeaDigitală: Preotul Nicolae Popescu din Gârliciu. „Viaţa sa, o puternică dungă de lumină“

#DobrogeaDigitală: Preotul Nicolae Popescu din Gârliciu. „Viaţa sa, o puternică dungă de lumină“

1573
#DobrogeaDigitală: „Despre Sfinţii Creştinilor, cinstiţi, ca atari, şi de Turci”

#DobrogeaDigitală: „Despre Sfinţii Creştinilor, cinstiţi, ca atari, şi de Turci”

1603
#DobrogeaDigitală: Omagiu pentru teatrologul dobrogean, Romeo Profit, „eminenţa cenuşie“ a directorilor Teatrului de Stat

#DobrogeaDigitală: Omagiu pentru teatrologul dobrogean, Romeo Profit, „eminenţa cenuşie“ a directorilor Teatrului de Stat

1052
#citeșteDobrogea: Panairul - târgul renumit al Dobrogei

#citeșteDobrogea: Panairul - târgul renumit al Dobrogei

1747
#DobrogeaDigitală: Pictorul Florian - pustnicul misterios, care deținea secretul fericirii

#DobrogeaDigitală: Pictorul Florian - pustnicul misterios, care deținea secretul fericirii

1397
126 de ani de la construcția Podului de la Cernavodă: „Nu se poate concepe existenţa României fără Dobrogea, cum nu se poate concepe existenţa României fără Bucureşti“

126 de ani de la construcția Podului de la Cernavodă: „Nu se poate concepe existenţa României fără Dobrogea, cum nu se poate concepe existenţa României fără Bucureşti“

2532
#DobrogeaDigitală: „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie“, de Marian Moșneagu.  „Elisabeta“ versus „Potemkin“ (19-28 iunie 1905)

#DobrogeaDigitală: „Crucişătorul «Elisabeta» în campanie“, de Marian Moșneagu. „Elisabeta“ versus „Potemkin“ (19-28 iunie 1905)

1576
#DobrogeaDigitală: Celebra actriță păpușar din Tuzla, Aneta Forna Christu, la ceas aniversar

#DobrogeaDigitală: Celebra actriță păpușar din Tuzla, Aneta Forna Christu, la ceas aniversar

1878
#DobrogeaDigitală – revista „Analele Dobrogei: Românii nu privesc marea ca pe un început de neant, ci ca pe un „firesc și lesnicios drum”

#DobrogeaDigitală – revista „Analele Dobrogei: Românii nu privesc marea ca pe un început de neant, ci ca pe un „firesc și lesnicios drum”

2381
#DobrogeaDigitală: „Politica navală postbelică a României (1944-1958)“, de Marian Moșneagu. Marina romană de la armistiţiu la tratatul de pace

#DobrogeaDigitală: „Politica navală postbelică a României (1944-1958)“, de Marian Moșneagu. Marina romană de la armistiţiu la tratatul de pace

1700
#DobrogeaDigitală: Despre etimologia orașului Cernavodă – „Spre ruşinea noastră, acest oraş, poartă un nume slav, în ţara bătrânului Mircea…“

#DobrogeaDigitală: Despre etimologia orașului Cernavodă – „Spre ruşinea noastră, acest oraş, poartă un nume slav, în ţara bătrânului Mircea…“

1739
#DobrogeaDigitală: Premierele de altă dată, pe vremea când teatrele erau luate „cu asalt”...

#DobrogeaDigitală: Premierele de altă dată, pe vremea când teatrele erau luate „cu asalt”...

1424
#DobrogeaDigitală: „Ridic dar acest pahar în onorul Dobrogei”

#DobrogeaDigitală: „Ridic dar acest pahar în onorul Dobrogei”

1894