#DobrogeaDigitală: Revistă deschisă „pentru toţi acei cari vor avea de respândit vre-o idee sănătoasă şi folositoare”

 
 
La 1 februarie 1905, apărea la Constanța revista Cultura, subintitulată „Revista literară-ştiinţifică dobrogeană”.

Prodigiosul model al revistei Ovidiu, prima publicație de cultură din Dobrogea, înființată de Petru Vulcan la 15 septembrie 1898, avea să inspire și alți entuziaști ai mișcării culturale din provincie, „călăuziți de ideea adevărului, binelui şi frumosului”.

În vara anului 1904, „14 tineri funcţionari şi meseriaşi, pătrunşi de cele mai frumoase sentimente de altruism şi simţind o imperioasă nevoie de a-şi cultiva spiritul”, înființau o „instituţiune” culturală - Cercul de lectură al tinerimei din Constanţa «Cultura».

Revista apărută în prima zi de februarie, în anul 1905, era urmarea firească a preocupării tinerilor pentru „propăşirea culturei naţionale în această parte a ţărei” și necesitatea unei platforme de exprimare și împărtășire a „literaturei populare naţionale precum şi chestiunilor ştiinţifice şi de interes general”.

Chiar dacă nu a apărut decât până a 1 februarie 1906, revista Cultura a fost încă o dovadă că în Dobrogea au existat repere de cultură și spiritualitate, oameni cu dor „de lumină și de adevăr”.

Cităm mai jos din articolul de deschidere a primului număr din revista Cultura, indexat în volumul „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“.
 
 

La fapte bune puţini se adună, dar mult bine pot face acei puţini împreună. Pătrunşi de adevărul şi înțelepciunea acestei zicători bătrâneşti, şi călăuziţi de un spontaneu şi frumos avânt sufletesc, o mână de tineri funcţionari şi meseriaşi, ne-am adunat şi am pus bazele - sunt acum 8 luni de zile - unei instituţiuni de cultură românească: «Cercul de Lectură Cultura», cu scopul de a înlesni membrilor săi mijloacele pentru îmbogăţirea cunoştinţelor de tot felul în ramura literară şi ştiinţifică, prin ţineri de conferinţe şi disertaţiuni, şi prin cultivarea artelor, precum şi de a înfiinţa o bibliotecă populară de care să se folosească toţi acei cari vor avea nevoe sau vor dori.

 

DESCARCĂ GRATUIT CARTEA ÎN FORMAT PDF    

Mijloacele de cari dispunem ne sunt cam restrânse şi piedici nenumărate şi felurite ne sunt presărate în cale, însă curagiul nu ne lipseşte şi dorul de lumină şi de adevăr, precum şi dragostea de neam şi ţară ne dă puterea de a lupta pentru propăşirea culturei naţionale în această parte a ţărei, în care, mai ales acum mai mult ca ori şi când, se simte nevoia existenţei unei instituţuni ca Cercul «Cultura».
Recunoaştem că încercarea noastră nu este prima în Dobrogea. O altă instituţiune similară a mai existat aci, însă, din cause diferite - şi pe cari de o cam-dată ne abţinem de a le enumăra - s'a distrus cu totul, ne rămânând despre ea de cât amintirile duioase în inimile acelora cari i-au dat viaţa din sufletele lor pline de avânt, dar cari siliţi au fost să o părăsească.
Noi însă, cari cunoaştem aceste cause şi avem experienţa căpătată prin distrugerea vechei instalaţiuni, suntem hotărâţi a munci din răsputeri, şi - ajutaţi de toţi oamenii de bine şi adevăraţi patrioţi, cari au luat sub bine-făcătoarea lor ocrotire instituţiunea noastră - să o ferim de soarta ce a avut de îndurat fostul Cerc Literar «Ovidiu». Nici un sacrificiu nu ni se va părea prea mare pentru ca instituţiunea noastră să prospereze şi să-şi urmeze înainte calea pentru atingerea scopurilor propuse, între cari - unul dintre cel mai de căpetenie - este şi apariţia revistei de faţă. Nimeni din cei grupaţi în jurul Cercului «Cultura» nu avem pretenţiunea de a fi scriitori şi meşteri în, ale condeiului şi prin urmare şi revista noastră va fi lipsită de ori-ce pretenţii. Ea va fi însă mijlocul de a ne face cunoscuţi publicului, dând la lumină micile încercări ale tinerilor dornici de muncă şi entusiaşti, încurajându-i de a împărtăşi şi altora gândirile şi sentimentele lor. Afară de aceasta, coloanele revistei noastre vor fi în tot-deauna deschise pentru toţi acei cari vor avea de respândit vre-o idee sănătoasă şi folositoare. Revista «Cultura» va căuta în primul rând, de a da o estindere cât mai mare şi o ospitalitate cât mai largă literaturei populare naţionale precum şi chestiunilor ştiinţifice şi de interes general.
Ne urmărind nici un scop material, ci numai călăuziţi de ideea adevărului, binelui şi frumosului, ne luăm curagiul de a ne presinta înaintea publicului, având deplină încredere că, date fiind scopurile ce urmărim, vom fi susţinuţi şi încurajaţi în îndeplinirea grelei sarcini ce ne-am luat şi că vom avea concursul tuturor oamenilor de bine şi al acelora cari doresc propăşirea culturei naţionale în Dobrogea.”#citeşte mai departe în „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“ 
#„Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947) Vol. I (1878-1916)“
#Autor Stoica Lascu


Dacă, în urmă cu 123 ani, pionierul culturii româneşti în Dobrogea, Petru Vulcan, inaugura prima bibliotecă publică la Constanţa, pe 23 noiembrie 2017, printr-o onorantă coincidenţă, cotidianul ZIUA de Constanţa, conştient de rolul său pe tărâmul cultural dobrogean, a inaugurat prima BIBLIOTECĂ DIGITALĂ - Fondul Documentar „Dobrogea de ieri şi de azi“.
 

DREPTURI DE AUTOR
 
a) Toate informaţiile publicate pe site de către ZIUA de Constanţa (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, fişiere audio, bannere publicitare) sunt protejate de dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor), titulari ai drepturilor protejate de lege fiind ZIUA de Constanţa.sau, după caz, furnizorii săi de informaţii.
 
b) Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial în lipsa unui acord scris din partea ZIUA de Constanţa.

 
Sursa foto (cu rol ilustrativ) : Arhiva ZIUA de Constanta
 

Citește și:

#DobrogeaDigitală „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947)“ Înfiinţarea filialei dobrogene a Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor - „Ne-am adunat aci la o serbare de frăţie“

#DobrogeaDigitală „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947)“ Pledoarie a unui ziar dobrogean pentru armonie şi înţelegere între etnii

 

Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#DobrogeaDigitală: Înființarea Bursei de Comerț -  „Constanţa era chemată să ia o dezvoltare din ce în ce mai mare“

#DobrogeaDigitală: Înființarea Bursei de Comerț - „Constanţa era chemată să ia o dezvoltare din ce în ce mai mare“

1614
#DobrogeaDigitală: Primii cercetași români din Constanța

#DobrogeaDigitală: Primii cercetași români din Constanța

1727
#citeșteDobrogea: La mulți ani, Aurelia Lăpușan!

#citeșteDobrogea: La mulți ani, Aurelia Lăpușan!

1649
#DobrogeaDigitală: Însemnări de pe front. Comandantul salvat de o șopârlă

#DobrogeaDigitală: Însemnări de pe front. Comandantul salvat de o șopârlă

1558
 #DobrogeaDigitală: Prețuri și salarii în Dobrogea interbelică

#DobrogeaDigitală: Prețuri și salarii în Dobrogea interbelică

1439
#DobrogeaDigitală: Primul Congres al Camerelor de Comerț și Industrie din România Mare și primele școli comerciale din Dobrogea

#DobrogeaDigitală: Primul Congres al Camerelor de Comerț și Industrie din România Mare și primele școli comerciale din Dobrogea

1122
#DobrogeaDigitală: Gânduri din anul 1908 de la aniversarea a 30 de ani de la alipirea Dobrogei la România

#DobrogeaDigitală: Gânduri din anul 1908 de la aniversarea a 30 de ani de la alipirea Dobrogei la România

1073
#DobrogeaDigitală: Povestea detaliată a vizitei Regelui Carol I la Liceul „Mircea cel Bătrân“ din 1913 - „În ochii săi luceşte mulţumirea“

#DobrogeaDigitală: Povestea detaliată a vizitei Regelui Carol I la Liceul „Mircea cel Bătrân“ din 1913 - „În ochii săi luceşte mulţumirea“

1248
Constanța culturală : „Treisprezece” - o lansare inedită, un prilej de plonjare în fantastic

Constanța culturală : „Treisprezece” - o lansare inedită, un prilej de plonjare în fantastic

1934
#citeșteDobrogea: Petre Covacef ar fi împlinit astăzi 85 de ani

#citeșteDobrogea: Petre Covacef ar fi împlinit astăzi 85 de ani

1400
#citeșteDobrogea: Sulina, file de poveste (VII) - Destine sfărâmate și povești de viață și… de moarte. Marinari englezi și idile distruse

#citeșteDobrogea: Sulina, file de poveste (VII) - Destine sfărâmate și povești de viață și… de moarte. Marinari englezi și idile distruse

1772
#DobrogeaDigitală: Personalități dobrogene din anul 1927 - „De astfel de elemente are nevoie românismul dobrogean“

#DobrogeaDigitală: Personalități dobrogene din anul 1927 - „De astfel de elemente are nevoie românismul dobrogean“

1430
#DobrogeaDigitală: In memoriam Corneliu Leu, omul cu vocație de ctitor

#DobrogeaDigitală: In memoriam Corneliu Leu, omul cu vocație de ctitor

1214
Ioan N. Roman - dublă rememorare: Trei grădinari de azi - şi nicio floare pentru „Ilustrul” şi „Patriarhul” Dobrogei, de ieri...

Ioan N. Roman - dublă rememorare: Trei grădinari de azi - şi nicio floare pentru „Ilustrul” şi „Patriarhul” Dobrogei, de ieri...

1152
21 iulie 1984 - S-a decis construirea canalului Poarta-Albă - Midia - Năvodari și a canalului Dunăre - București

21 iulie 1984 - S-a decis construirea canalului Poarta-Albă - Midia - Năvodari și a canalului Dunăre - București

998
#citeșteDobrogea: Școala de pescari și vânători din Constanța

#citeșteDobrogea: Școala de pescari și vânători din Constanța

1121
#DobrogeaDigitală: Buletinul Camerei de Comerț și Industrie Constanța 1928 - „Înființarea și organizarea oboarelor în Dobrogea“

#DobrogeaDigitală: Buletinul Camerei de Comerț și Industrie Constanța 1928 - „Înființarea și organizarea oboarelor în Dobrogea“

837
Anul Omagial Iorga: N. Iorga şi Franţa –  procese istorice, civilizaţie şi oameni (II)

Anul Omagial Iorga: N. Iorga şi Franţa – procese istorice, civilizaţie şi oameni (II)

1161
#DobrogeaDigitală: Inaugurarea tramvaielor constănțene, „salutată cu vie satisfacție de populație”

#DobrogeaDigitală: Inaugurarea tramvaielor constănțene, „salutată cu vie satisfacție de populație”

1148
#DobrogeaDigitală: Pincus Șapira, bijutierul Casei Regale cu cel mai mare magazin din Constanța  anului 1920

#DobrogeaDigitală: Pincus Șapira, bijutierul Casei Regale cu cel mai mare magazin din Constanța anului 1920

1391