#DobrogeaDigitală: „Urale entuziaste pentru Suverani!”


În primăvara anului 1911, familia regală a României făcea o vizită în Dobrogea, consemnată pe larg în ziarul „Conservatorul Constanţei”, II, nr. 8, 10 mai 1911.

Regele Carol I intuise încă de la începutul domniei sale însemnătatea majoră a provinciei dintre Dunăre și Marea Neagră, atribuindu-i vestita sintagmă de „plămân al României” și preocupându-se cu prioritate de investițiile strategice care să lege ținutul de restul țării și să asigure României deschiderea spre lume.

Sub titlul „Escursiunea suveranilor pe Dunăre”, este trecut în revistă, cu detalii, parcursul familiei regale prin localitățile din Tulcea și din Deltă, atmosfera generală de sărbătoare și entuziasm al populației, precum și discursurile autorităților.
 

„La Măcin
În dimineaţa zilei de 29 Aprilie, orăşelul Măcin avea un aspect cu totul deosebit. În vederea vizitei Suveranilor, toate clădirile erau splendid împodobite, cheiul frumos decorat cu drapele naţionale şi verdeaţă, în mijlocul căruia se ridica un măreţ pavilion de recepţie artistic executat. D. Petru Th. Sfetescu, prefectul judeţului, sosit din timp, a dat ultimele instrucţiuni în privinţa recepţiunei Auguştilor vizitatori, iar la orele 3 p.m. yachtul regal "Ştefan-cel-Mare" acostă la ponton. D. prefect Sfetescu, care de aci urma să însoţească pe Suverani pe tot parcursul cît escursiunea va fi în judeţul Tulcea, ură buna venire M.M. L.L., după care d. V. Constantinescu, primarul Măcinului, prezintă pîinea şi sarea tradiţională.
Printre persoanele asistente se notează d-nii: subprefectul Miclescu; colonel Demetriad, cu întreg corpul ofiteresc al batalionului de pontieri; silvicultor Rapotescu; Rădulescu, dirigintele oficiului telegrafopoştal; Concita, şeful culturei tutunului; judecător R. Romalo, etc., cum şi un numeros public; şcoalele şi delegaţi uni de săteni din comunele Văcăreni, Cerna, Luncaviţa, Garvăn, Jijila, etc., cu şcoalele respective.
Tot în vederea vizitei Suveranilor, se aflau sosite din Brăila mai multe persoane, cu un remorcher, printre cari d-nul Faranga, primarul oraşului, în uniformă de locotenent de pontonieri şi mf.tzica comunală din Brăila. M.S. Regele a descins însoțit de A.A. L.L. Principese1e Maria şi Elisabeta şi de Principii Ferdinand şi Carol, cari s'au întreţinut cu persoanele prezente şi cu veteranii. După trecerea în revistă a trupelor, un frumos cor, sub conducerea d-lui institutor Mihăilescu, a intonat "Imnul regal", pe care l'a repetat apoi şi muzica comunală sosită din Brăila.
După dorința exprimată de M.S. Regele, corul şcoalelor turceşti a intonat cîteva bucăţi muzicale orientale. A urmat apoi prezentarea persoanelor oficiale, iar la orele 4 yachtul s'a pus în mişcare, în uralele nesfîrşite ale mulţimei venită din împrejurimi pentru a saluta pe Iubiţii noştri Suverani.
D. Petru Th. Sfetescu, prefectul judeţului, a luat loc pe yacht lîngă Suverani. lată acum şi numele tuturor persoanelor cari au însoţit pe Suverani în escursiune: d-nii I. Lahovary, ministrul Agriculturei şi Domeniilor; general Mavrocordat, mareşalul Curţei M.S. Regelui; comandor Gracoski şi locot.-colonel Berindei, adjutanţi regali; dr. Mamulea, medicul M.S. Regelui; d-nele Bengescu şi Poenaru, mari doamne de onoare ale M.S. Reginei; comandor Spiropol; inginer Rîmniceanu, directorul căilor de comunicaţie pe apă; inginer Ştefănescu, directorul N.F.R. şi a docurilor din Galaţi. Yachtul era condus de d. C. Şerbu, inspector al N.F.R. D. ministru Delavrancea, împreună cu d-nii Davidescu, secretar general şi inginer inspector general Elie Radu, au rămas în Măcin, de unde apoi au plecat cu automobilul la Constanţa.
Yachtul regal a trecut apoi prin faţa Galaţilor, precedat de două vedete şi escortat de vaporul N.F.R. "Vasile Lupu", "Principele Nicolae" şi "Razelm". Monitoarele aflate în portul Galaţi au salutat cu salve de tunuri trecerea Suveranilor, iar mulţimea adunată pe cheiu a isbucnit în urale formidabile. Satul l.C. Brătianu din faţa Galaţilor, a fost frumos pavoazat, mulţimea a aclamat pe Suverani, iar elevii şcoalei au întonat imnul regal.
Continuîndu-şi drumul, yachtul a trecut la orele 6 jum. seara în dreptul comunei Luncaviţa. Soarele începuse a scăpăta şi drumul devenea clin ce în ce mai interesant. Peste 1000 de locuitori, în haine de sărbătoare, au salutat cu urale entuziaste pe Suverani. 100 bărci, frumos împodobite, erau înşirate dealungul malului drept al Dunărei în faţa importantului punct de pescărie Crapina. Un cor a întonat Imnul Regal şi mulţimea a salutat şi aci trecerea yachtului, care şi-a micşorat viteza, apropiindu-se de mal.
În dreptul comunei Principele Nicolae, spectacolul ce se oferea privirilor era dintre cele mai pitoreşti. Pe dealul din faţă, peste o sută de veterani au salutat trecerea Suveranilor. Dealul era tot pavoazat, până la Isaccea, care începu să se distingă încetul cu încetul.”


#citeşte mai departe în „Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei“ 
#„Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947) Vol. I (1878-1916)“
#Autor Stoica Lascu

Dacă, în urmă cu 123 ani, pionierul culturii româneşti în Dobrogea, Petru Vulcan, inaugura prima bibliotecă publică la Constanţa, pe 23 noiembrie 2017, printr-o onorantă coincidenţă, cotidianul ZIUA de Constanţa, conştient de rolul său pe tărâmul cultural dobrogean, a inaugurat prima  BIBLIOTECĂ DIGITALĂ - Fondul Documentar „Dobrogea de ieri şi de azi“.  
 

DREPTURI DE AUTOR
 
a) Toate informaţiile publicate pe site de către ZIUA de Constanţa (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, fişiere audio, bannere publicitare) sunt protejate de dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor), titulari ai drepturilor protejate de lege fiind ZIUA de Constanţa.sau, după caz, furnizorii săi de informaţii.
 
b) Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial în lipsa unui acord scris din partea ZIUA de Constanţa.

Sursa foto: imagoromaniae.ro

Citește și:

#DobrogeaDigitală: „Cu alcătuirea de astăzi, Ţara nu poate merge mai departe...”
 
#DobrogeaDigitală: „De la streini nimic nu putem aştepta în bine pentru neamul nostru”


Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

 #Dobrogea Digitală: Prefect și primar al Constanței, „una din cele mai de seamă figuri ale Dobrogei contemporane”

#Dobrogea Digitală: Prefect și primar al Constanței, „una din cele mai de seamă figuri ale Dobrogei contemporane”

197
#Dobrogea Digitală: Titu Maiorescu și „păcatele” sale

#Dobrogea Digitală: Titu Maiorescu și „păcatele” sale

1190
#DobrogeaDigitală: In memoriam Anghel Saligny – simbolul modernizării Dobrogei

#DobrogeaDigitală: In memoriam Anghel Saligny – simbolul modernizării Dobrogei

1853
#DobrogeaDigitală: „Mangalia va căpăta o altă înfăţişare şi însemnătate”

#DobrogeaDigitală: „Mangalia va căpăta o altă înfăţişare şi însemnătate”

1731
#DobrogeaDigitală: Mănăstirea Balaciu, ctitoria episcopului Gherontie Nicolau

#DobrogeaDigitală: Mănăstirea Balaciu, ctitoria episcopului Gherontie Nicolau

1552
#DobrogeaDigitală: Nae Ionescu - un profesor atipic, un profet al vremurilor sale

#DobrogeaDigitală: Nae Ionescu - un profesor atipic, un profet al vremurilor sale

1716
#citeșteDobrogea: Localităţi din sudul Dobrogei la începutul secolului XX (II)

#citeșteDobrogea: Localităţi din sudul Dobrogei la începutul secolului XX (II)

944
#DobrogeaDigitală: Iubirea de teatru... „însăși viața lui”

#DobrogeaDigitală: Iubirea de teatru... „însăși viața lui”

2264
#DobrogeaDigitală: In memoriam Aida Abagief – 85 de ani de la naștere

#DobrogeaDigitală: In memoriam Aida Abagief – 85 de ani de la naștere

2363
#DobrogeaDigitală: Lista primăriilor ale căror fonduri și colecții pot fi cercetate la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

#DobrogeaDigitală: Lista primăriilor ale căror fonduri și colecții pot fi cercetate la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

2257
#citeșteDobrogea: Jean Tița Bibu - o minunată lecție de viață și un exemplu de caracter!

#citeșteDobrogea: Jean Tița Bibu - o minunată lecție de viață și un exemplu de caracter!

2792
#DobrogeaDigitală: „Doamne, binecuvântează ţara care păstrează, în sbuciumatele ei pagini de istorie, munca şi fapta înţeleptului Nicolae Iorga”

#DobrogeaDigitală: „Doamne, binecuvântează ţara care păstrează, în sbuciumatele ei pagini de istorie, munca şi fapta înţeleptului Nicolae Iorga”

2300
#DobrogeaDigitală: Despre „techir” și istoricul locului din care se extrage „nămolul pentru vindecarea reumatismelor”

#DobrogeaDigitală: Despre „techir” și istoricul locului din care se extrage „nămolul pentru vindecarea reumatismelor”

4213
#DobrogeaDigitală: Parohia Satu-Nou, comuna Oltina. Biserica veche își serbează hramul de Înălțare

#DobrogeaDigitală: Parohia Satu-Nou, comuna Oltina. Biserica veche își serbează hramul de Înălțare

2558
#citeșteDobrogea: În premieră despre creație, învățare și organizarea minții - Testamentul dr. Ștefan Odobleja pentru tineri

#citeșteDobrogea: În premieră despre creație, învățare și organizarea minții - Testamentul dr. Ștefan Odobleja pentru tineri

2025
#DobrogeaDigitală: Jeni Acterian, autoare și personaj fermecător, dintr-o lume dispărută sub tăvălugul istoriei

#DobrogeaDigitală: Jeni Acterian, autoare și personaj fermecător, dintr-o lume dispărută sub tăvălugul istoriei

1044
#DobrogeaDigitală: Jean Ionescu – înțelepciune și tact, în fața tuturor provocărilor

#DobrogeaDigitală: Jean Ionescu – înțelepciune și tact, în fața tuturor provocărilor

1263
#citeșteDobrogea: Localități din sudul Dobrogei la începutul secolului XX (I)

#citeșteDobrogea: Localități din sudul Dobrogei la începutul secolului XX (I)

1228
#DobrogeaDigitală: „Alergați cu mic, cu mare și închinați-vă”. Icoana Maicii Domnului „Prodromița” din Catedrala din Constanța

#DobrogeaDigitală: „Alergați cu mic, cu mare și închinați-vă”. Icoana Maicii Domnului „Prodromița” din Catedrala din Constanța

1546
#DobrogeaDigitală: Lista instituțiilor școlare ale căror fonduri și colecții pot fi cercetate la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

#DobrogeaDigitală: Lista instituțiilor școlare ale căror fonduri și colecții pot fi cercetate la Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

1127