#GhidDobrogean1924: „Societățile și asociațiile culturale, profesionale și de asistență“ din Constanța interbelică

Sursă foto: „Constanţa şi Techirghiol, 1924: ghid ilustrat pentru vizitatori” de de Th. Ionescu și I. N. Duployen
  • Autorii fac un istoric al orașului de la malul mării, din timpurile legendare, trecând prin epoca romană și stăpânirea turcească, și până în „vremurile noui”. Lucrarea cuprinde și un capitol intitulat „Societăți și Asociații“. 

Cele aproape 200 de pagini ale volumului „Constanţa şi Techirghiol, 1924: ghid ilustrat pentru vizitatori”ne poartă cu un secol în urmă, în atmosfera interbelică a urbei pontice aflate în plin avânt economic.
 
Lucrarea a fost alcătuită de Th. Ionescu și I. N. Duployen și este gândită ca o prețioasă călăuză, atât pentru turiștii sosiți pe litoral, dar și pentru localnicii care se puteau astfel familiariza cu istoria, geografia sau etnografia spațiului dobrogean.
 
Buni cunoscători ai oraşului de la malul mării, autorii îl pun în lumină sub toate aspectele şi reuşesc să trezească interesul prin modul pitoresc de prezentare și structurare a materialului.
 
Un parfum de epocă se degajă din textele de promovare (prime încercări de publicitate) dedicate firmelor existente în Constanța: hoteluri, restaurante, drogherii, ateliere de manufactură sau reparații, bănci, societăți de asigurări, magazine de coloniale, prăvălii de încredere, medici, avocaţi etc. Toți cei care și-au dorit promovarea afacerii au apărut în acest ghid, cu tiraj impresionant, răspândit de editorii săi pe tot teritoriul României.
 


Au fost promovate, de asemenea, publicațiile care apăreau în anii ’20 la Constanța - ziarul „Dacia”, revista „Dobrogea economică”, ziarele „Dobrogea jună” sau „Marea Neagră”.
 
Autorii fac un istoric al orașului de la malul mării, din timpurile legendare, trecând prin epoca romană și stăpânirea turcească, și până în „vremurile noui”. Este prezentată geografia urbei, ghidul străzilor, în ordine alfabetică, liste de telefoane ale instituțiilor, firmelor, dar și a puținelor persoane fizice care dețineau la vremea aceea miraculosul mijloc de comunicare. Sunt trecute în revistă (cu fotografii ale celor aflați la conducere) autorități publice, ecleziastice, civile și militare: Episcopia, Prefectura, Primăria, Gara Constanța, Tribunalul, Căpitănia Portului, Comandamentul Diviziei de mare etc.
 
În ediția de astăzi abordăm „Societățile și Asociațiile“ din Constanța anilor 1920. Lucrarea mai sus menționată prezintă succint organizațiile culturale, profesionale și de asistență socială din acei ani. Sunt trecute în revistă diverse Ligi, de la Liga Culturală până la Liga Proprietarilor, sindicate, cercuri etc. În scurtele descrieri realizate de autorii volumului sunt integrate detalii precum adresa sediilor organizațiilor și lideri acestora. Remarcăm printre numele menționate personalități dobrogene precum Constantin Brătescu, Ioan N. Roman, Col. Marin Ionescu Dobrogeanu.   
 
Textul integrat în lucrarea antemenționată ne introduce în atmosfera acelor ani prin detaliile oferite și contrucția narativă spefică, cititorul parcurgând ușor rândurile redate mai jos:
 
Liga Culturală, sediul Şcoala Comercială, str. Cuza Vodă 18., C. Bratescu prezident; N. Chirescu vice-prezident; I. Borcea, seretar; P. Postelnicu, casier.
 
Societatea magazinerilor de cereale, str. Pescari 2, prezident de onoare G. I. Georgescu; prezident activ I. Vişenescu; secretar Manea Alexia.
 
Corpul Contabililor Autorizaţi, sediul Banca Naţională, IIie Mecu, prezident; Sp. Constaniinescu, secretar
 
Cercul farmaciştilor, st. Traian 7, Pompei Ciupercescu, prezident; Ion Berbereanu, secretar; I. Ştăncescu, casier
 
Soc. Demobilizaţilor „Fii Apărători ai Patriei“, sediul: strada Dragoş Vodă 6, N. D. Chirescu, prezident; Ștef. Ştefănescu, vice-prezid. Marin Dăscâlescu, viceprezid; Nicu lonescu, secretar.
 
Liga Chiriaşilor, B-dul Ferdinand (Arena Grand), A. Mureşanu, prezident; Francisc Sachetti viceprezident; Vasile Făgă­raş, viceprezident; I. Tranulis, secretar-casier.
 
Liga Propietarilor, sediul Grand Hotel (Piaţa Carol). Col. lonescu-Dobrogeanu, prezident; D. Șt. Dimitriu. vice-prezident.
 
Societatea Culturală Dobrogeană, sediul str. Carol 127, I. N. Roman, prezident; C. Brătescu, secretar Gh. Stefcu, secretar.
 
Sfatul Negustoresc, strada Traian, Ilie Mecu, Prezident, Nicolae Ştefan, vice-prezident, loan O. loan, vice-prezident, Gh. Stefcu, secretar.
 
Societatea Mutuo-Soccrso (ajutor reciproc al italienilor). Sediul Lloyd-Triestino. str. Vânători, Prezident, Aurelio Zanelli; Secretar, Pietro Gasparini.
 
Asociaţia invalizilor de Răsboi. Prezident. Căp. N. Stefan
 
Junimea Macedo-Română, Societate culturală. Sediul Str. Lascăr Catargiu 9, Hotel Regina, prezident. Dr. Virgil Apostolescu, vice-prezidenţi: Papleacu Nicolaie şi lancu Mihăilescu, secretar N. Beza.
 
Societatea „Ajutorul“ a meseriaşilor israeliţi. Sediul I. C. Brătianu 6. Preşedinte, Ad. Sapira; vice preşedinte, Zumer; secretar. Tully Schwartz; casier; Wolf Scheartz.
 
Uniunea Comercianțialor de cereale din Dobrogea, Sediul strada Marcu Aureliu No. 11. G. Georgescu, prezident; Tulea Weissbuch, vice-prezident; I. D. Xantopol, vice-prezident; Gh. lonescu, secretar; Florea I. Florea, casier.
 
Uniunea Generală a micilor industriaşi şi meseriaşi patroni din România Mare, Str. Carol 57, Romulus Cocea, prezident; Făgăraş Vasile, vice-prezident; Badea Constantinescu, vice-prezident.
 
Sindicatul Automobiliştilor, Preşedinte de onoare; I. Gheorghiu, şeful brigăzei de siguranţă.
 
Soc. pentru ajutorarea celor lipsiţi de mijloace şi a copiilor sugaci, Prezidentă, D-na Dr. Al. Pilescu
 
Sindicatul Hotelierilor, Hotei Princiar, str. ştefan cel Mare 64
 
Societatea văduvelor din răsboi. - Secţia Constanţa
 
Societatea generală a funcţionarilor comerciali. - Secţia Constanţa
 
Ocrotirea Orfanilor din Răsboi (Palatul Prefecturei), Prezident G. L. Dumitru, consilier la Curtea de apel.
 
Bekur-Hullm Rebiţa (Soc. Sacra) a evreilor de rit spaniol, înfiinţată în 1921. Prezident, Ilie Seni; vice prezident, Haim Benun; secretar Sllberştein Hoffner; cenzori, Ilie Israel şi Jacques Gabay; membrii: David Levy, I. Beniamin, Albert Veisi şi losef Franzi.
 
Descarcă gratuit volumul „Constanţa şi Techirghiol, 1924: ghid ilustrat pentru vizitatori” de Th. Ionescu și I. N. Duployen
 
Sursă foto: „Constanţa şi Techirghiol, 1924: ghid ilustrat pentru vizitatori” de de Th. Ionescu și I. N. Duployen
 
Citește și:

#GhidDobrogean1924: Asociațiile sportive din Constanța interbelică


Galerie foto:


Ti-a placut articolul?Nume:

Email:

Comentariu*:

Din aceiași categorie

#citeșteDobrogea: Anumite aspecte privind populația orașului Medgidia și a centrului Dobrogei

#citeșteDobrogea: Anumite aspecte privind populația orașului Medgidia și a centrului Dobrogei

2128
#citeșteDobrogea: Rapoarte adresate Ministerului Cultelor și Artelor cu privire la situația școlară a elevilor Seminarului Musulman din Medgidia în anii 1923 și 1924

#citeșteDobrogea: Rapoarte adresate Ministerului Cultelor și Artelor cu privire la situația școlară a elevilor Seminarului Musulman din Medgidia în anii 1923 și 1924

3662
#citeșteDobrogea: Ziua independenței de stat a României

#citeșteDobrogea: Ziua independenței de stat a României

4523
#citeșteDobrogea: Aprovizionarea vapoarelor străine ce acostau în portul Constanța în perioada interbelică

#citeșteDobrogea: Aprovizionarea vapoarelor străine ce acostau în portul Constanța în perioada interbelică

4659
#DunăreaCălăuzăTuristică: Defileul Dunării - „Frumuseţea pitorescului său este de o grandoare apăsătoare“ (I)

#DunăreaCălăuzăTuristică: Defileul Dunării - „Frumuseţea pitorescului său este de o grandoare apăsătoare“ (I)

3627
#DunăreaCălăuzăTuristică: „Dunărea românească - Generalități (II)“

#DunăreaCălăuzăTuristică: „Dunărea românească - Generalități (II)“

2662
#DunăreaCălăuzăTuristică: „Dunărea românească - Generalități“

#DunăreaCălăuzăTuristică: „Dunărea românească - Generalități“

1547
#citeșteDobrogea: Iluminatul public în municipiul Constanța în anul 1947

#citeșteDobrogea: Iluminatul public în municipiul Constanța în anul 1947

1955
#DunăreaCălăuzăTuristică: „Dunărea de la izvor până la frontiera României“

#DunăreaCălăuzăTuristică: „Dunărea de la izvor până la frontiera României“

1792
#GhidDobrogean1924: Techirghiolul, locul cu „cel mai superior nămol din lume“

#GhidDobrogean1924: Techirghiolul, locul cu „cel mai superior nămol din lume“

1938
#citeșteDobrogea: Vizita muftiilor din Dobrogea în Republica Turcia în anul 1923

#citeșteDobrogea: Vizita muftiilor din Dobrogea în Republica Turcia în anul 1923

2154
#GhidDobrogean1924: Retrospectiva sezonului la stațiunea balneară Tekirghiol-Sat în perioada interbelică

#GhidDobrogean1924: Retrospectiva sezonului la stațiunea balneară Tekirghiol-Sat în perioada interbelică

2621
​#GhidDobrogean1924: „Satul Tekirghiol - scurtă monografie“

​#GhidDobrogean1924: „Satul Tekirghiol - scurtă monografie“

2906
#citeșteDobrogea:Examenele elevilor Seminarului musulman din Medgidia în anul 1937

#citeșteDobrogea:Examenele elevilor Seminarului musulman din Medgidia în anul 1937

2691
#GhidDobrogean1924: „Lacurile sărate de pe malul Mării Negre“

#GhidDobrogean1924: „Lacurile sărate de pe malul Mării Negre“

2629
#citeșteDobrogea: Istrate Micescu  și legătura sa cu Dobrogea

#citeșteDobrogea: Istrate Micescu și legătura sa cu Dobrogea

2531
#GhidDobrogean1924: „Tekirghiolul - Staţiune balneară şi climaterică“

#GhidDobrogean1924: „Tekirghiolul - Staţiune balneară şi climaterică“

3301
#GhidDobrogean1924: „Teatre și Grădini“ din Constanța interbelică

#GhidDobrogean1924: „Teatre și Grădini“ din Constanța interbelică

2139
#citeșteDobrogea: Căile ferate în Dobrogea

#citeșteDobrogea: Căile ferate în Dobrogea

2129
#citeșteDobrogea: Disciplinele studiate în cadrul Seminarului musulman din Medgidia în perioada 1932-1933

#citeșteDobrogea: Disciplinele studiate în cadrul Seminarului musulman din Medgidia în perioada 1932-1933

2593