Constanta de odinioara in imagini

Constanţa de odinioară Alexandru Ioan Cuza la Kustenge. Uneltitorii domnitorului (galerie foto)

Domnitorul a fost de două ori în Dobrogea, o dată în 1860 şi apoi în 1864, continuându-şi drumul spre Constantinopol. Iar la întoarcere a refăcut traseul.
 
Ultimul voiaj l-a efectuat la 26 mai 1864. Despre el se ştie cu amănunte: „Sosind la Cernavodă, a fost salutat pe bordul vasului «Sofia» de către Sali Paşa, general de brigadă, care a rămas ca ataşat pe lângă prinţ în tot timpul şederii sale în Turcia. În acelaşi timp i se prezintă prinţul N. Bordeianu, care gira agenţia diplomatică a Principatelor române pe lângă sublima Poartă. Domnitorul a petrecut noaptea la bordul navei «Sofia», iar a doua zi s-a suit într-un tren special, trecând în mică ţinută de general printre cerchezii pedeştri şi călări, înşiraţi de-a lungul căii ferate. La ora 12 a ajuns la Kustenge. În toate localităţile prin care a trecut: Medgidia, Murfatlar, Constanţa, i s-au rezervat ceremonii oficiale, la care, alături de autorităţile civile şi militare, a participat o numeroasă populaţie“.
 
Linia ferată construită de englezi şi inaugurată la 4 octombrie 1860 pleca din portul Constanţa, urca printr-un zig-zag malul din spatele Primăriei (actualul Muzeu de Istorie Naţională şi Arheologie), trecea mai departe, prin spatele Tribunalului şi intra în staţia Constanţa, care se desfăşura în lungul actualului bulevard Ferdinand. Din Constanţa (cota 31,52 m), linia urca circa 5 km, atingând cota cea mai mare de pe întreg traseul (56,65 m) pentru a coborî apoi în valea Carasu, după ce mai întâi trecea prin Murfatlar şi Medgidia, ce avea cota 12,50 m.
Linia urmărea riguros malul văii Carasu, trecând chiar prin balta formată în această vale. În continuare, pe la km 50, atingea cota cea mai joasă (7,70 m), iar în portul Cernavodă (cota 11,71 m) ajungea după 63 km. Sub aspect constructiv, linia a fost cea mai interesantă din toată reţeaua căilor ferate române, ea fiind executată conform normelor după care s-au construit primele linii în Anglia.
Contactul cu Kustenge a fost de scurtă durată. Domnitorul a avut însă timp să vadă şi să analizeze starea Dobrogei sub ocupaţie otomană.
 
„Drumul de fier, coborând la gară, taie prin vechiul cimitir romano-grec, după semnele de morminte şi pietre ce se vedeau în mal de o parte şi de alta. Pe partea de apus miazăzi a malului mării se află vii tăiate scurt şi fără haraci. Aerul de mare este simţit şi pământul aici are culoare cenuşie. Puţurile de apă din apropierea malului mării au apă amară şi sărată ca cea de mare şi nu se poate bea […]. Trebuie să vezi mai întâi marea cu ochii, ca să poţi înţelege.(...) La Kiustenge este şi farul pe malul mării, tot în partea de sus a oraşului, şi o moară de vânt (Constantin T. Grigorescu, D. Brătianu, „Jurnalul de călătorie în Dobrogea“, 1861).
 
Devenit domn la 39 de ani, Cuza a reuşit în doar câţiva ani rodnici de conducere a ţării unite să promulge o constituţie, legi de importanţă vitală pentru noua administraţie, să împroprietărească ţăranii, să pună bazele învăţământului obligatoriu şi gratuit în şcolile statului, să strângă într-o singură lege toate rânduielile în care erau prevăzute îndatoririle cetăţeneşti. Sub sceptrul lui au fost alcătuite Codurile civil şi penal, s-a stabilit conducerea judeţelor şi comunelor, s-au introdus unităţile de măsură şi, mai presus de toate, s-au pus bazele unei oştiri naţionale.
 
Tot lui Cuza i se datorează prima organizare a porturilor româneşti. În domeniul justiţiei, se formează Comisia Centrală şi Curtea de Casaţie. Adoptarea Codurilor penal, civil şi comercial a însemnat modernizarea sistemului judiciar. S-au înfiinţat primele două universităţi româneşti, mai întâi la Iaşi şi apoi la Bucureşti.

Alexandru Ioan Cuza şi-a întins influenţa şi ocrotirea şi asupra Dobrogei. În martie 1861, înfiinţa la Tulcea şi Sulina un post de agent pentru „înlesnirea circulaţiei românilor şi înflorirea comerţului“. Doi ani mai târziu, acest funcţionar plătit de ţară scria şefilor săi la Bucureşti: „Românii dobrogeni sunt ca nişte fraţi şi patrioţi fierbinţi ai patriei noastre şi care au speranţe a se uni cu noi pe viitor“ (Tudor Mateescu, op. cit. pag. 70).
 
Alexandru Ioan Cuza a intervenit decisiv în domeniul transporturilor navale şi al activităţii căpităniilor de port existente în cele două principate, solicitând elaborarea unor regulamente care să slujească interesele ţării şi să fie în acelaşi timp racordate la standardele celorlalte state europene. Ca urmare, în legiuirile Principatelor Unite din august 1862 este emis un „Regulament de navigaţie pentru Marina Comercială a Principatelor Române“. Acest document stabilea pentru prima dată atribuţiile căpităniilor de port, dependente de Ministerul Treburilor Străine, dar şi numeroase elemente de practică marinărească. Spre exemplu, fiecare corabie românească şi străină care naviga spre sau dinspre porturile româneşti trebuia să deţină un act emis de Ministerul Afacerilor Străine sau Agenţia diplomatică de la Istanbul. Regulamentul de navigaţie pentru marina comercială avea „ca ţintă, mai cu seamă, a pune marina noastră în această privinţă pe un asemenea picior ca ale celorlalte ţări civilizate ale Europei“. El a fost conceput în 16 articole în care se stipula în ce condiţii poate o navă să dobândească naţionalitatea română şi actul de „rumânisaţie“, când se ridica bandiera naţională la catargul corăbiilor construite pe teritoriul românesc sau în şantierele altor state, condiţiile în care navele puteau pleca în voiaj, ce documente trebuiau să aibă asupra lor.
 
Regulamentul mai prevedea condiţiile de control la bord efectuate la serviciile de vamă, căpitănii portuare, medicul responsabil cu starea sanitară a portului, pedepsele pe care avea voie să le aplice comandantul membrilor de echipaj (Monitorul (Jurnalul Oficial) al Principatelor Unite, nr. 175, joi, 9 august 1862, din sursa Muzeului Marinei Române).
 
I se atribuie lui Alexandru Ioan Cuza începuturile căpităniilor de port ca instituţii de stat puse să supravegheze navigaţia, dar şi începuturile dreptului maritim naţional. Este adevărat că unele căpitănii funcţionau înaintea momentului 1848, destinate în principal a reglementa conflictele de navigaţie şi garantarea desfăşurării operaţiilor portuare în condiţii de siguranţă.
 
Regulamentul de navigaţie pentru Marina Comercială a Principatelor Române a fost urmat în 1863 de primele măsuri reale privind organizarea porturilor româneşti, subordonate în acest timp Ministerului Afacerilor Străine. El a înlocuit primul Regulament de poliţie a porturilor dunărene din 1845.
 
Prin legea din 1863, domnitorul român face prima organizare a porturilor, care prevedea, printre altele, ca oraşele de-a lungul Dunării să poată încasa, în afară de taxa de cheiaj şi veniturile diverse, o taxă de 0,5% din valoarea mărfurilor tranzitate, venit destinat exclusiv lucrărilor de amenajare şi extindere a porturilor. Această lege, care a rămas în vigoare, cu unele modificări, şi în perioada interbelică, a marcat începutul participării ţării noastre la lucrările pentru îmbunătăţirea navigaţiei dunărene (Carmen Atanasiu, „Problema suveranităţii României la Dunăre şi «Navigaţia Fluvială Român㻓 (1919-1945), Bucureşti, 2003, p. 34).
 
Este de subliniat faptul că, deşi Dobrogea se afla sub stăpânire străină, reprezentantul României a monitorizat constant lucrările Comisiei Europene a Dunării, tânărul stat fiind direct şi legitim interesat de problemele privitoare la Dunăre. Mai mult, au existat legături telegrafice şi poştale între oraşele aflate de o parte şi de alta a Dunării, ceea ce întreţinea o comunicare directă şi permanentă între autorităţi, dar şi între localnici.
 
În mesajul de deschidere a lucrărilor Corpurilor Legiuitoare din 6/18 decembrie 1864, domnitorul Unirii aprecia, în deplină cunoştinţă, că „necesităţi comerciale şi politice reclamă înfiinţarea unui port la Marea Neagră“ (Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu. „Flota maritimă comercială română. Un secol de istorie modernă. 1895-1995“, Constanţa, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, 1995, p. 39).

Uneltitorii domnului erau tot români 

În suplimentul extraordinar al Monitorului Principatelor Unite Române emis la Bucureşti, la 10 mai 1864, sub egida Ministerului de Interne, este publicat un act demn de a fi cunoscut:
 
„Guvernul de câtva timp era încunoştiinţat despre mai multe vinovate uneltiri în contra Unirii şi a Domnitorului, şi în capul cărora se află ambiţioşii capi, de cinci ani ţineau România în nelinişte şi în dezorganizare. Aceste uneltiri aveau de scop de a aduce luptele dinăuntrul, căderea Domnului Alexandru Ioan I, iar prin stăruinţele din afară de a dobândi ruperea unirii şi numirea de-a-dreptul a doi Domni, unul în Bucureşti şi altul în Iaşi. Agentul principal al unora din aceşti răi cetăţeni, era doctorul Dimitrie Lamberti, medicul casei Sfintei Mitropolii şi a Spitalului Brâncoveanu din Bucureşti. Acest agent, de mai mult de un an era în necontenite călătorii în străinătate; în cea de pe urmă dată el se afla la Constantinopol şi ţinea o deasă corespondenţă în ţară prin mijlocirea soţiei sale, rămasă aici.
 
Înştiinţat despre curânda întoarcere a domnului Lamberti în Bucureşti, domnul Ministru de Interne a fost dat de cu timp ordine la prefecturile dunărene, ca la debarcarea sa, să i se cerceteze hârtiile. Domnul Vasile Bucşenescu, prefectul de Vlaşca şi-a îndeplinit misiunea cu inteligenţă şi succes.

Ajuns ieri, sâmbătă, la Giurgiu, doctorul Lamberti a fost chemat în camera vămii şi acolo în fiinţă de martori, prefectul şi căpitanul de port i-au cerut hârtiile ce avea cu sine. El a tăgăduit că avea hârtii; pe urmă scoţând un pachet din haina sa a voit a-l rupe şi a înghiţi unele scrisori. Prefectul l-a oprit de la aceasta şi luându-i hârtiile s-a mărginit de a le închide într-un pachet sub sigiliul său şi al domnului Lamberti. Iar acesta fu lăsat în libertate spre a-şi urma drumul spre Bucureşti.
 
Plicul, adresându-se domnului Ministru de Interne, acesta l-a deschis în fiinţa mai multor martori şi a secretarului Consulatului Grecesc, de a cărui protecţiune ar atârna doctorul Lamberti. Rezultatul cercetării ce deocamdată se poate comunica publicului, este că scopul vinovatei uneltiri era de a ajunge la detronarea lui Alexandru Ioan I, la ruperea Unirii şi la numirea de-a-dreptul din străinătate a câte un principe caimacam pentru fiecare principat“.
 
Detronarea lui Cuza s-a făcut doi ani mai târziu, dar ruperea Unirii nu s-a mai putut face, oricâţi uneltitori a avut în toată istoria sa tânăra naţiune română.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Au început înscrierile pentru Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa. Ce beneficii vor avea viitorii elevi

11 Apr 2018 1336

Revista presei locale

05 Apr 2018 502

Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa îşi va deschide porţile din această toamnă

04 Apr 2018 1501

Ministrul Mihai Fifor a semnat înființarea Colegiului Național Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanța

03 Apr 2018 946

Un nou director general a fost numit la Direcția Generală Anticorupție. Decizia luată de ministrul Carmen Dan

03 Apr 2018 529

Constanţa. Şedinţă extraordinară de CLM. Se aprobă transmiterea în administrarea MApN a imobilului în care va funcţiona Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza“! (document)

12 Mar 2018 851

Părinţii de la Colegiul de Marină ar fi preferat, în locul Şcolii nr. 15, să facă naveta la Colegiul „Tomis“

24 Feb 2018 1821

Reacţia oficială a Liceului „C.A. Rosetti“, legată de schimbarea administrării unor clădiri din propria curte

23 Feb 2018 735

Liceul Militar de Marină, funcţional din toamnă Consilierii locali votează transferul clădirii Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza“ Constanţa la MApN

21 Feb 2018 1118

Hotărâre de Guvern pentru motivarea agenților de poliție, maiștrilor militari și subofițerilor în vederea admiterii la Academia de Poliție

20 Feb 2018 36148

Furtul anului la Iași. Sumă impresionantă, sustrasă de la doi bătrâni

10 Feb 2018 832

Admitere Academia de Poliție. Cum poți să intri fără examen scris. Modificări importante

10 Feb 2018 1985

Flash-uri din Dobrogea otomană în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Române

30 Jan 2018 2240

Imagini de la eveniment Simpozion aniversar la Liceul „I.C. Brătianu“ din Nicolae Bălcescu - „Alexandru Ioan Cuza - simbol al Unirii românilor“

27 Jan 2018 1205

Cine este Dănuț Andrușca, propunerea pentru funcția de ministru al Economiei în Guvernul Dăncilă

26 Jan 2018 510

Ministerul Afacerilor Interne a sărbătorit Unirea Principatelor Române

24 Jan 2018 290

Evocarea Unirii Principatelor Române, forța necesară marilor proiecte

24 Jan 2018 668

Premierului interimar Mihai Fifor a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

24 Jan 2018 376

Trenul Unirii, remorcat de o locomotivă Tricoloră va face legătura între București și Iași, de Ziua Micii Uniri

23 Jan 2018 481

MApN. Manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române în garnizoanele din ţară

23 Jan 2018 736

Domnul Alexandru Ioan Cuza - Dobrogea, Iaşi şi… Bogotá (galerie foto)

23 Jan 2018 1745

Mai multe evenimente organizate la Constanța cu ocazia aniversării a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române

22 Jan 2018 741

Carmen Dan l-a numit pe comisarul Iacob Adrian în funcţia de rector al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”

22 Jan 2018 547

OficialÎn septembrie Constanța va avea Liceu Militar

19 Jan 2018 1131

Imagini de la eveniment. Reînființarea Liceului de Marină la Constanța scoate elevii în stradă. De ce sunt supărați elevii de la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”(galerie foto)

15 Jan 2018 1530

Revista presei locale

15 Jan 2018 939

Mesaj transmis de elevii și profesorii Colegiului de Marină Alexandru Ioan Cuza „Suntem consternați de faptul că vom fi evacuați din propria casă“

14 Jan 2018 5005

UPDATE. Acuzații de hărțuire sexuală la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“. Rectorul a anunțat că demisionează din funcție

12 Jan 2018 1008

De ce a abandonat Vodă „România“? Saltelele, morile turcești și protocolul regal (galerie foto)

01 Dec 2017 1459

Ziua Națională a României sărbătorită în avans de elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ciucurencu“ Tulcea (galerie foto)

29 Nov 2017 695

Două echipe din Constanța participă la Campionatul Național de Oină în Sala pentru Seniori. Când are loc competiția

24 Nov 2017 733

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Iasi

19 Nov 2017 363

Blestemul lui Maican Contraamiralul Nicolae Dumitrescu Maican, 14 ani comandant al Flotilei, ctitor al Marinei Române moderne (galerie foto + document)

13 Oct 2017 2324

Exercițiu de combatere a migrației ilegale pe Marea Neagră. Cum s-a desfăşurat

06 Oct 2017 429

#scrieDobrogea La drum prin trecutul românesc al Dobrogei (galerie foto)

02 Oct 2017 2737

Mihail Kogălniceanu, 200 de ani de la naşterea unei mari personalităţi a Dobrogei

06 Sep 2017 1268

Să-i respectăm. Este Ziua Medicinei Militare. Ei au grijă de sănătatea celor din armată

21 Aug 2017 5338

Interviu online cu comandor (r) Marian Moșneagu „Pentru mine, uniforma a fost nu numai o emblemă, ci și un standard de viață“ (galerie foto)

04 Aug 2017 5830

Ceremonia de numire în funcţie a celor 15 jandarmi ai Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza„ (galerie foto)

24 Jul 2017 1153

Absolvenți ai Academiei de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' încadrați la Serviciul pentru Imigrări al județului Constanța

14 Jul 2017 1051

Tudorel Toader, propus pentru un nou mandat la Ministerul Justiţiei

28 Jun 2017 1131

Cine este Carmen Daniela Dan, propunerea pentru Ministrul Afacerilor Interne

28 Jun 2017 1683

Aniversare la Forțele Navale. Cine este sărbătoritul și câți ani face

12 Jun 2017 2790

La MAI s-au discutat salariile polițiștilor și ale militarilor. Ministrul Carmen Dan despre soldă/salarii, spor de fidelitate, continuitate

26 May 2017 22179

Laurențiu Nicolae Popescu, instructor superior în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, sub control judiciar

18 May 2017 1258

Vrei o carieră în Poliţie? Care sunt condiţiile

23 Apr 2017 5211

Vrei să studiezi în instituțiile de școlarizare ale MAI? Peste 2.000 de locuri sunt puse la bătaie

26 Mar 2017 6172

Peste 2.000 de locuri la admiterea în școlile MAI

26 Mar 2017 1015

Ministrul Apărării despre calitatea vieții personalului militar și civil în activitate, rezervă și retragere. Ce generali au fost la discuții

17 Mar 2017 8042

Militari români, la exerciţiul multinaţional „Dynamic Front II”

24 Feb 2017 755