Declarație de avere Constantin Chirilă, membru în CA al CN APM Constanța SA, averea și interesele (DOCUMENTE)


 
• Constantin Chirilă este membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța SA, dar și președinte CA al RAJA SA, în ambele instituții cu susținere PNL.
• În declaraţia de avere depusă în 2022, Constantin Chirilă a menționat că, împreună cu familia, deține, printre altele, trei terenuri, o casă și un apartament.
• Constantin Chirilă mai este asociat în patru firme, dar și membru într-o fundație.
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele parlamentarilor constănțeni, ale directorilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din Dobrogea şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale lui Constantin Chirilă, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța SA, dar și președinte CA al RAJA SA, în ambele instituții cu susținere PNL.
 
În ultima declarație de avere a lui Constantin Chirilă prezentă pe site-ul oficial al CNAPMC, înregistrată pe 27 mai 2022, acesta a declarat că, împreună cu familia, deține, printre altele, trei terenuri, o casă de locuit și un apartament.
 
Cele trei terenuri (unul forestier și două agricole) nu sunt în județul Constanța. Cel forestier e în localitatea Moroeni, județul Dâmbovița. Are 14.000 de metri pătrați, a fost dobândit în 2008, prin contract de vânzare - cumpărare, iar coproprietari (cu 50% cotă - parte) sunt Constantin Chirilă și soția sa, Aurora Chirilă. Cele două terenuri agricole sunt în județul Iași, la Cristești. Au fost moștenite în 2008 de Constantin Chirilă (care e proprieter, cu 100% cotă - parte), fiecare având câte 2.700 de metri pătrați.
 
În schimb, casa de locuit și apartamentul, la care coproprietari sunt soții Chirilă (cu 50% cotă - parte), se află amplasate în Constanța, fiind dobândite prin contract de vânzare - cumpărare. În suprafață de 152,92 metri pătrați, casa a fost achiziționată în 1996, iar apartamentul (care are 48,15 metri pătrați) - în anul 2000.    
 

Constantin Chirilă a făcut mențiuni în declarația de avere și la categoria „active financiareׅ“, înscriind: fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) - deschis în 2019 la ING fonduri mutuale - 257.803 euro (sold / valoare la zi); cont curent sau echivalente (inclusiv card) - două, deschise la ING, în 2020, unul în lei (270.000), iar celălalt în euro (36.795). În total, valoarea activelor financiare e de 294.598 de euro și 270.000 de lei.     
 
La categoria „Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, Constantin Chirilă a înscris venituri din salarii și din alte surse, în sumă totală de 525.552 lei, astfel: din salarii - Constantin Chirilă - 36.526 lei (CEO la SC Romania Travel Plus SRL București), 16.779 lei (administrator la Contempo SRL Constanța); Aurora Chirilă - 70.793 lei (psiholog la Centrul Constănțean al Resurselor și Asistenței Educaționale Constanța); din alte surse - Constantin Chirilă - 6.534 lei (profit portofoliu fonduri, ING), 69.626 lei (indemnizație membru Consiliul de Administrație la CN APM Constanța SA), 19.152 lei (membru consiliul de conducere la Autoritatea Navală Română), 114.517 lei (membru Consiliul de Administrație RAJA Constanța), 169.125 lei (dividende SC Romania Travel Plus SRL), 20.000 lei (dividende SC Contempo SRL); Aurora Chirilă - 2.500 lei (dividende SC Contempo SRL).        

 
Constantin Chirilă a menționat și că este asociat în patru firme, Contempo SRL Constanța, Romania Travel Plus SRL București, Samaka Imobiliare SRL București și Best Recovery SRL Iași, iar în fundația Dobrogea XXI Constanța deține calitatea de membru.
 
Despre Contempo SRL
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 25 august 2022, Contempo SRL a fost înființată în anul 2003, are adresa în municipiul Constanța, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală este „Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.“. Compania este fără contracte de achziții publice.
 
Date financiare
 
După cum se arată pe Confidas.ro, în 2021 Contempo SRL a avut o cifră de afaceri de 118.946 lei, un profit net de 56.730 lei și un angajat. Situația financiară a anului 2020 prezintă o cifră de afaceri de 115.568 lei, un profit net de 44.648 lei și un angajat.
 
Asociați sunt Constantin Chirilă (90%), care îndeplinește și calitatea de administrator, și Aurora Chirilă (10%).
 
Potrivit Confidas, Constantin Chirilă mai apare, în afară de Contempo SRL, în Romania Travel Plus SRL (în funcțiune) - asociat, administrator (25%), Samaka Imobiliare SRL (în funcțiune) - asociat, administrator (10%), Bestrecovery SRL (în funcțiune) - asociat (38%), CN AMP Constanța SA - administrator, RAJA SA - administrator, dar a fost și în alte câteva firme, radiate în prezent: Arpoval Consulting SA, Energia Management SRL, Contas Office SRL, Farexim SRL, Euro Asia Line Co SRL, Freedom Star Industrial SA, Freedom Star Electronics SA, Unipan SA, ST Real Estate SRL și RNCC Consulting SRL.
  
Despre Romania Travel Plus SRL
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 25 august 2022, Romania Travel Plus SRL a fost înființată în anul 1998, are adresa în municipiul București, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală este „Activităţi ale agenţiilor turistice“.
 
Date financiare
 
După cum se arată pe Confidas.ro, în 2021 Romania Travel Plus SRL a avut o cifră de afaceri de 22.365.553 lei, un profit net de 1.485.675 lei și 15 angajați. Situația financiară a anului 2020 prezintă o cifră de afaceri de 9.840.294 lei, un profit net de 219.202 lei și 18 angajați.
 
Asociați în firmă sunt Constantin Chirilă (25%), care îndeplinește și calitatea de administrator, Macha Eliad (37,5%) și Sam Eliad (37,5%).
 
Tot potrivit Confidas, Romania Travel Plus SRL a încheiat 653 contracte de achiziții publice in valoare totală de 6.391.456,14 lei, printre autoritățile contractante numărându-se Administrația Națională a Penitenciarelor, Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, Asociația de Standardizare din România, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea Navală Română, Avocatul Poporului, Autoritatea pentru Reformă Feroviară sau Federația Română de Atletism.
 
Despre Samaka Imobiliare SRL
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 25 august 2022, Samaka Imobiliare SRL a fost înființată în anul 2008, are adresa în municipiul București, este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală este „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing“. Compania este fără contracte de achziții publice.
 
Date financiare
 
După cum se arată pe Confidas.ro, în 2021 Samaka Imobiliare SRL a avut o cifră de afaceri de 100.800 lei, o pierdere netă de 90.139 lei și 0 angajați. Situația financiară a anului 2020 prezintă o cifră de afaceri de 105.251 lei, o pierdere netă de 102.600 lei și un angajat.
 
Ca și la Romania Travel SRL asociați în firmă sunt Constantin Chirilă (10%), care îndeplinește și calitatea de administrator, Macha Eliad (45%) și Sam Eliad (45%). 
 
Despre Bestrecovery SRL
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 25 august 2022, Bestrecovery SRL a fost înființată în anul 2006, are adresa la Păun (județul Iași), este în stare de funcționare la Registrul Comerțului, iar activitatea principală este „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“. Compania este fără contracte de achziții publice.
 
Date financiare
 
După cum se arată pe Confidas.ro, între 2021 și 2009 la date financiare precum cifră de afaceri, profit / pierdere net(ă) sau număr de angajați, totul a fost 0. În 2009, Bestrecovery SRL a avut o cifră de afaceri de 1.452 lei, o pierdere netă de 11.053 lei și un angajat. Situația financiară a anului 2008 prezintă o cifră de afaceri de 5.373 lei, o pierdere netă de 22.187 lei și un angajat.
 
Asociați în firmă sunt Constantin Chirilă (38,57%), Andrei Pricop (41.43%), care îndeplinește și calitatea de administrator, și Laurențiu Constantin Dincă (20%). 
 
Declarații de avere anterioare
 
În declarația de avere completată pe 30 mai 2021, în calitate de administrator al CN APM Constanța SA, sunt menționate cele trei terenuri declarate și în documentul din 2022, în schimb, la capitolul „clădiri“, nu se menționează nimic. 

Activele financiare declarate au fost în valoare totală de 849.569 lei (un cont bancar la ING) și 146.913 euro (cont bancar la ING - 85.274 euro și fonduri mutual ING - 61.639 euro).

Constantin Chirilă a declarat venituri familiale de 800.323 lei, provenite din salarii și din alte surse, astfel: salarii - Constantin Chirilă - 38.552 lei (CEO la Romania Travel Plus), 16.386 lri (administrator la Contempo SRL), 19.069 lei (consilier la Ministerul Transporturilor); soția - 68.785 lei (psiholog la CJRAE); alte surse - Constantin Chirilă - 107.526 lei (indemnizații RAJA + ANR + CN APMC); 22.504 lei (dividende de la Contempo SRL); 525.000 lei (dividende de la Romania Travel Plus); soția - 2.500 lei (dividende de la Contempo SRL).   
În declarația de interese, Constantin Chirilă a menționat că e asociat în cele patru firme, Contempo SRL, Samaka Imobiliare SRL, Romania Travel Plus SRL și Bestrecovery SRL, declarând totodată și calitățile de vicepreședinte al fundației „Dacia XXI“, de administrator la CN APM Constanța SA și de membru în Consiliul de Conducere al Autorității Navale Române.
 
În declarația de avere înregistrată pe 31 ianuarie 2020, datele de la cele trei terenuri coincid cu cele de la celalalte două declarații. În plus, față de declarația completată în 2021, acum sunt menționate și cele două clădiri menționate în documentul din 2022 (casa și apartamentul).

Activele financiare din declarația completată în 2020 însumează 319.000 lei (două conturi curente, unul la Unicredit, de 75.000 de lei, și unul la ING Bank, de 144.000 lei, și un fond mutual, de 100.000 de lei) și 83.000 de euro (fond mutual).

Și în aceastră declarație de avere veniturile anuale ale familiei Chirilă au venit din salarii și din alte surse, la prima categorie nefiind precizată însă moneda: Constantin Chirilă - 54.000 (CEO la Romania Travel Plus), 16.800 (administrator la Contempo SRL); soția - 36.000 (psiholog la CJRAE). În schimb, veniturile din alte surse au trecută și moneda (lei), valoarea totală fiind de 320.610 lei, astfel: Constantin Chirilă - 147.966 lei (dividend de la Contempo SRL), 155.237 lei (dividend de la Romania Travel Plus SRL); soția - 17.407 lei (dividende la Contempo SRL).

La interese, Constantin Chirilă a menționat în declarația din 2020 șase firme cu el asociat (Mavtex Expert Grup SRL, Contempo SRL, Samaka Imobiliare, Romania Travel Plus SRL, Mega Conect SRL și Bestrecovery SRL), dar și calitatea de vicepreședinte al fundației „Dobrogea XXI“.
 
Experiența profesională a lui Constantin Chirilă
 
1985 - 1988: economist la Întreprinderea Agricolă de Stat Amzacea;
1988 - 1990: șef serviciu financiar - contabiltate la Trustul IAS Constanța;
1990 - 1992: inspector de specialitate gradul I în cadrul Direcției Controlului Financiar, Constanța;
1993 - 1996: vicepreședinte la Tipografia și Editura Mondograf, Constanța;
1994 - 2000: vicepreședinte la Bursa Maritimă și de Mărfuri Constanța și membru în Consiliul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Navigație Constanța;
1996 - 1998: vicepreședinte la Societatea de Valori Mobiliare „Capital Invest“;
1997 - 1998: expert contabil independent, evaluator, auditor;
1998 - 2000: vicepreședinte Tofan Pan București;
2000 - 2003: președinte - director general SC Energia SA Constanța;
2003 - 2004: SC Contempo SRL (societate de consultant financiară și management în domeniile agricol, construcții, turism, comerț exterior;
2003 - 2008: vicepreședinte Romania Travel Plus București;
2008 - 2012: deputat;
2013 - prezent: administrator SC Contempo SRL;
2015 - prezent: CEO Romania Travel Plus.
 
Educație și formare
 
1976 - 1980: Liceul Electrotehnic nr. 2 Iași;
1981 - 1985: Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ Iași;
1991 - expert contabil (Corpul Experților Contabili din România);
1997 - 2000: doctor în economie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași).
 
Constantin Chirilă a mai menționat în CV-ul său că dispune de „Capacitate de adaptare, abilități de lucru în echipă, capacitate de adaptare la medii culturale diferite. Aptitudini în domeniul organizării și gestionării proiectelor, demonstrate prin formare de echipe și colective de lucru performante în toate mediile profesionale în care mi-am desfășurat activitatea. Spirit de conducător organizat, capacitatea de a rezista în condiții de stres, capabilitatea de a lua decizii, gândire analitică și ușurință în readaptare, capacitatea de a dezvolta și strctura proiecte“.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
În secţiunea „Documente“ a acestui articol puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi pe cele de interese ale lui Constantin Chirilă.
 
Sursa foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanța
 
Citește și:
 
Declarație de avere
Adrian Dan Dugăiașu, director coordonator la CN APMC SA Constanța, averea și interesele (DOCUMENTE)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

AGA din iunie 2022 Acționarii Portului Constanța s-au întrunit la Ministerul Transporturilor. Mandate prelungite pentru conducerea portului. Componența actuală a CA

23 Aug 2022 1560

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 30 mai 2022

31 May 2022 1235

RAJA Constanța. Chirilă și Ciutureanu, propuși administratori provizorii neexecutivi

29 Oct 2020 3309

Declaraţie de avere - Constantin Chirilă, membru CA la CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (document)

26 Feb 2020 3846

Administrator nou la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa

25 Feb 2020 2009

Doliu în teatrul românesc. O cunoscută actriță, parteneră de scenă a lui Jean Constantin s-a stins din viață

01 Oct 2018 5892

„Încrengătura afacerilor“ finilor lui Constantin Chirilă, Bogdan Dobre şi Bogdan Teodorescu, martori în dosarul Herghelegiu (documente)

27 Oct 2015 8437

Liberalii îl vor pe Constantin Chirilă în locul lui Gigi Chiru la conducerea PNL Constanţa

30 Mar 2015 2533

Constantin Chirilă a demisionat din funcţia de preşedinte al PDL Constanţa

11 Sep 2014 2345

Constantin Chirilă, preşedintele Organizaţiei Municipale a PDL Constanţa „Iau în calcul varianta demisiei“

26 May 2014 2910

Europa în fiecare casă Chiru, Iorguş şi Chirilă susţin mâine o conferinţă de presă

23 Apr 2014 2272

Litoral TV O scrisoare deschisa... la ,,Radiografia Zilei”

29 Jan 2014 1917

Nimic nou sub soare La PDL Constanţa au fost alegeri. Cine şi ce post a prins (galerie foto)

16 Dec 2013 2708

Rezultatele oficiale ale alegerilor Cine conduce PDL Constanţa

15 Dec 2013 2940

Rezultatele alegerilor din PDL Constanța

14 Dec 2013 2901