Declaratii de avere Constanta

Declaraţie de avere - Dorin Raicu Consilierul juridic din cadrul CN APMC nu deţine bunuri mobile şi imobile (document)

Aleşii locali, demnitarii, persoanele cu funcţii de conducere şi control, precum şi funcţionarii publici au obligaţia să îşi depună sau să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
Dorin Raicu, consilier juridic în cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC), a obţinut, în anul 2016, aşa cum reiese din declaraţia de avere completată în martie 2017, venituri în valoare de 48.825 (unitate monetară neprecizată), de la CN APMC.
 
Potrivit aceluiaşi document, acesta nu deţine bunuri mobile sau imobile. Nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică sau obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Nu are nici conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii sau forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv carduri de credit, ale căror sume totale să depăşească 5.000 de euro.
 
În ultimul an nu a obţinut servicii, cadouri sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depăşească 500 de euro.
În declaraţia de interese completată în anul 2017 nu sunt menţiuni. 
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi de interese ale lui Dorin Raicu, consilier juridic în cadrul CN APM SA Constanţa. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Condamnaţi pentru etnobotanice

26 Jun 2013 1546

Afacerişti puşi în libertate de Curtea de Apel

10 Sep 2012 1305

Presupuşii „stăpâni“ ai viselor Judecaţi pentru etnobotanice, eliberaţi de instanţă

08 Sep 2012 1122

Judecaţi pentru etnobotanice, dezamăgiţi la Curte

14 Jul 2012 1645

8 persoane trimise în judecată la Constanţa

07 Jul 2012 1394

Cercetaţi de DIICOT, la un pas de judecată pentru etnobotanice

04 Jul 2012 1223

Acuzaţi de DIICOT că vindeau „vise“, puşi în libertate

27 Jun 2012 932

Afaceri cu etnobotanice S-a interesat la DIICOT de drogurile legale

20 Jun 2012 4023

Arestat în lotul magazinelor de vise, cere eliberarea

19 Jun 2012 871

„Blind Heat", „Knock Out" şi „Diesel Power" Ce ierburi vindeau patronii magazinelor de vise drept etnobotanice

14 Jun 2012 2627

Patronii magazinelor de vise rămân în arest

13 Jun 2012 988

Patronii magazinelor de vise din Constanţa, aduşi în cătuşe la Curtea de Apel

13 Jun 2012 971

Patronii „viselor" nu suportă arestul

12 Jun 2012 1117

Etnobotanice sub paravanul afrodiziacelor Au „căzut" stăpânii viselor constănţene

11 Jun 2012 1798

Lovitură grea în lumea „patronilor“ de vise Cine sunt afaceriştii încătuşaţi de magistraţi

10 Jun 2012 996

Iată numărul de voturi obţinute de vicepreşedinţii PDL

15 May 2011 1216

Monica Macovei şi Toader Paleologu, aleşi vicepreşedinţi ai PDL

15 May 2011 1191