Declarație de avere Stere Hira, director general provizoriu la Confort Urban SRL – averea și interese (DOCUMENTE)

Stere Hira, foto: ZIUA de Constanța
  • Hira Stere a fost ofițer în cadrul MAPN (1995-1997)
  • Anterior funcției de director general la Confort Urban, a fost în fruntea Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele parlamentarilor constănțeni, ale directorilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din Dobrogea şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.
 
În ediţia de astăzi, prezentăm declaraţia de avere şi pe cea de interese ale lui Stere Hira, director general la Confort Urban SRL. Conform portalului instituției, director general provizoriu este ing. Stere Hira, director adjunct este ing. Alexandru Ștefan Bică, director economic provizoriu este ec. Brândușa Mădălina Mărgărit. Consiliul de Administrație al Confort Urban SRL este format din următorii administrator provizorii: Stere Hira, Ioan Solomon, Daniel Darea, Radu Liviu Anghel, Horia Marius Căliminte. Hira Stere este administrator la Confort Urban și Administrația Fondului Imobiliar SRL, și asociat unic la societatea Premium Lac SRL.
 

CV Hira Stere

 
Hira Stere a fost ofițer în cadrul MAPN (1995-1997), ulterior a lucrat ca director producție la o companie de produse lactate, până în anul 2001. În 2001 s-a angajat director general la o companie de transport, unde a stat până în anul 2004. Între 2004 și 2009 a fost director general la o companie de construcții și transport rutier mărfuri. Din 2009 este administratorul companiei de turism Premium Lac SRL din Eforie Nord.
 
Ca studii, Stere Hira a absolvit Colegiul Național de Apărare din cadrul UNAP Carol I (2019), anterior având o diploma de formator la un curs postunversitar formator (2015). În 2013 și-a luat diploma de manager turism, în urma unui curs postunversitar în turism. Între 1990 și 1995 a absolvit Facultatea de Marină Militară – specializarea artilerie și rachete, cu diploma de inginer.
 

2022

 
Conform ultimei declarații de avere din data de 19 iulie 2022, depusă la numirea în funcția de director al companiei amintite, Stere Hira deținea un teren intravilan de 685 mp, la Techirghiol, cumpărat în anul 2008, cât și alte două terenuri intravilane la Eforie Nord, primul cumpărat în 2009, în suprafață de 613 mp, iar al doilea achiziționat în 2019, cu o suprafață de 149 mp. Toate cele trei terenuri sunt cumpărate în coproprietate (50%). Ca autoturisme, a declarat un Opel Astra, fabricat în anul 2001.
 
Are două conturi deschise la OTP Bank, unul în euro, cu un sold la zi de 10 euro și unul în lei, cu un solt de 54.858 lei, ambele conturi fiind deschise în anul 2006. Ca plasamente, a declarat un împrumut în nume personal către SC Premium Lac SRL, în valoare de 1.474.819 lei. Are un credit contractat de la Hira Costică, din 2007, care e scadent în 2027, cu o valoare totală de 1.200.000 lei.
 
Ca venituri, în anul anterior completării declarației de avere, a declarat un salariu de 111.921 lei de la RAEDPP Constanța, unde a fost director general, iar soția a încasat 14.350 lei de la Premium Lac SRL, unde este angajată ca administrator.
 
Stere Hira a mai primit alocații și intemnizații pentru copil de la AJPS în valoare de 2.539 lei, de la MAN are drepturi bănești de 7.161 lei, iar de la Consiliul Local Constanța a primit 1.095 lei indemnizație. Conform declarației de interese este asociat unic la Premium Lac SRL.

 

2021

 
Stere Hira a depus, anterior, o declarație de avere în februarie 2021, când deținea funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța. A declarat aceleași trei terenuri, pe care le are în coproprietate cu soția, Ana Hira. Deținea același autoturism Opel Astra și avea aceleași două conturi la OTP, singura diferență fiind suma din contul în lei – 45.569 lei. Ca plasamente, a declarat suma de 1.939.574 lei în firma Premium Lac SRL. Ca datorie, este specificat același împrumut la Hira Costică. Ca venituri, a declarat 6.192 lei de la Premium Lac SRL, 2.190 de la CLM Constanța, iar Ana Hira a declarat 6.045 ca secretar la Premium Lac SRL. Ca alte tipuri de venituri, în 2021, Hira Stere a declarat 1.982 lei indemnizație/alocație copii, 9.666 lei de la MAN – drepturi bănești, cât și suma de 30.000 lei de la Monica Elena Popa – restituire împrumut.
 

2020

 

În declarația completată în anul 2020, deținea aceleași terenuri și același vehicul. A înstrăinat, la data de 19 septembrie 2019 către CMI Balogh G un cabinet medical pentru suma de 383.298,30 lei. În contul în lei deschis la OTP Bank dețineea suma de 39.011 lei. Ca plasamente, a declarat suma de 2.380.000 lei către Premium Lac SRL.  Ca venituri, a declarat 28.464 lei de la Premium Lac SRL, iar soția a declarat 2.900 lei în calitatea de medic de la CMI Hira Ana. Ca dividende, a declarat suma de 297.839 lei. Totodată, a primit 1.536 lei ca indemnizație/alocație. A mai primit 40.500 lei de la Premium Lac SRL – restituire parțială împrumut asociat unic, cât și 144.000 lei de la HBB Minerals SRL, restituire pentru asociat creditare.
 

Stere Hira și politica

 
Numele lui Stere Hira apare în documentul public publicat în Monitorul Oficial nr. 326/5.05.2017, la poziția 154, la lista persoanelor care au făcut în anul 2016 donații, cu suma de 64.200 lei, plătită în cinci tranșe, în intervalul martie-noiembrie 2016.
 
 

Premium Lac SRL

 
Firma Premium Lac SRL a fost înființată în anul 2009, cu sediul social în Eforie, pe strada Mării. Conform Registrului Comerțului, are un capital social subscris de 10.000 de lei, cu un număr de 100 de părți sociale, valoarea fiecăreia fiind de 100 de lei. Asociat unic în firmă este Stere Hira, iar Ana Hira este administrator. În anul 2021, firma a raportat 4 salariați, la o cifră de afaceri de 2.262.079 lei, cu un profit de 1.559.474 lei.
 

Afacerile

 
Societățile Anteh Group SRL, Conmax Group SRL, Solvari Investment SRL și Hbb Minerals SRL fac parte din trecutul afacerilor lui Hira Stere și a familiei sale, respectiv Hira Vasile și Costică senior. 

strada Soveja 79, bloc 29
 
Societatea Anteh Group SRL, în prezent radiată, s-a înființat la sfârșitul anului 2008, asociați fondatori fiind Hira Stere cu 99% și administrator, alături de Hira Vasile. Firma era cu sediul în Constanța, strada Soveja 79, bloc 29, cu activitate declarată lucrări de construcții. Firma are un rulaj substanțial  în primul an de activitate, declară cifră de afaceri de 2.309.557 lei, și cu toate acestea înregistrează pierdere de 49.876 lei. La începutul anului 2010, în martie, familia Hira Stere și Vasile se retrage din societatea Anteh Group SRL, iar noii asociați Zahariuc Ionuț și Anechiforesei Constantin, care schimbă sediul social în sat Pietreni, comuna Deleni și nu mai derulează nicio activitate.
 
Mai mult, cei doi figurează la Registrul Comerțului. Zahariuc Ionuț apare în patru firme radiate, dintre care una Theo Chili SRL cu sediul în Baia, Tulcea, care este cesionată tot de un membru al familiei Hira, iar Anechiforesei Constantin a fost asociat în 12 firme radiate.Theo Cili SRL Tulcea, în prezent radiată, prin asociat unic și administrator Hira Costică, a hotărât (Mof. 1528/12.04.2010) închiderae punctului de lucru din comuna Baia, jud. Tulcea și retragere din calitatea de asociat și administrator, și cesionarea părților sociale către Zahariuc Ionuț 90% și Anechiforesei Constantin 10%, primul având și calitatea de administrator.
 
Societatea Conmax Group SRL s-a înființat la sfârșitul anului 2004, la aceeași adresă ca Anteh Group SRL, Soveja nr. 79, bloc 29, și cu aceeași asociați fondatori, Hira Vasile Hira Stere care este și administrator, cu activitate declarată lucrări de construcții.
 
La sfârșitul anului 2008, asociații Hira Stere și Vasile hotărăsc schimbarea sediului în Constanța, strada București 25, iar în ianuarie 2009 cesionează integral părțile sociale către Niță Georgeta-Maria și Dumitru Constantin (Mof. 0971/13.02.2009). Societatea Conmax Group SRL este radiată prin dizolvare judiciară cf. art. 237 din L31/1990.

Strada București nr. 25

Despre Niță (actual Furtună) Georgeta-Maria și Dumitru Constantin

 
Cei doi au fost, fie asociați, fie administratori, conform Registrului Comerțului, în 21 de firme, și respectiv 27 de firme,dintre care majoritatea sunt radiate sau inactive fiscal. Majoritatea societăților au sediul pe strada Comarnic 72, Complex Expozițional KM 5, la diferite standuri.


 
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari, la data 1 februarie 2018, au depistat o femeie, de 43 ani, din Năvodari, pe numele căreia Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Este vorba despre Maria Georgeta Niță, în cazul căreia prima instanță s-a pronunțat în iunie 2017. Redăm mai jos sentința – „Obligă inculpaţii Dumitru Constantin și Niţă Maria Georgeta, în solidar, la plata sumei de 897.095,61 lei (din care 410.100,85 lei reprezentând TVA și 486.994,76 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.
 
Instituie măsura sechestrului asigurător prin indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile, conturi bancare şi cutii de valori aparţinând inculpaţilor Niţu Maria Georgeta şi Dumitru Constantin pentru repararea pagubei produse până la concurenţa sumelor stabilite de instanţă, bunuri care vor fi identificate de către organele de executare care aduc la îndeplinire măsurile asiguratorii dispuse”.
 
De curând, conform portalului instanțelor, Niță (actual Furtună) Georgeta-Maria în calitate de asociat și administrator al societății Mini House SRL, i-a fost antrenată răspunderea patrimonială formulată de către lichidatorul judiciar. Niță (actual Furtună) Georgeta-Maria și Dumitru Constantin au preluat integral societatea, în luna august 2009, în același an când au preluat societatea familiei Hira, respectiv Conmax Group SRL. Conform portalului instanțelor, la data de 7 noiembrie 2022 a fost dată următoarea soluție pe scurt: „Admite acţiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale formulată de reclamantul Iorgu, Pisargeac & Asociaţii SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Mini House S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Furtună (fostă Niţă) Maria Georgeta, administrator şi asociat al debitoarei Mini House S.R.L. În baza art. 169 alin. 1 lit. d, e din Legea nr. 85/2014, dispune ca suma de 711.192 lei, reprezentând masa pasivă, conform tabelului definitiv rectificat al obliga?iilor debitoarei Mini House S.R.L. nr. 19657/28.05.2021, să fie suportată de pârâta Furtună (fostă Niţă) Maria Georgeta, administrator şi asociat al debitoarei. Executarea silită a prezentei sentinţe, după rămânerea irevocabilă, se va efectua de către executorul judecătoresc potrivit Codului de procedură civilă, în conformitate cu disp. art. 173 din Legea nr. 85/2014 mod. şi compl. şi / sau potrivit Codului de procedură fiscală, pentru creanţele bugetare, în conformitate cu Decizia nr. 6/2012 pronunţată de Î.C.C.J. în recursul în interesul legii. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, calea de atac urmând a se depune la Tribunalul Constan?a. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.11.2022”

 
Societatea Solvari Investment SRL, în prezent inactivă fiscal, s-a înființat în februarie 2010, asociați fondatori Hira Stere administrator 98% și Hira Vasile 2%, cu activitate declarată lucrări de construcții, și sediul pe B-dul Mamaia 202A. La scurt timp Hira Stere și Vasile se retag din societate, iar asociat unic este Hira Costică (născut în 1947), care în august 2010 schimbă sediul societății pe strada București 25, așa cum au procedat cu doi ani în urmă și asociații Conmax Group SRL.

Strada București nr. 25
 
Cifra de afaceri declarată pentru anul fiscal 2010 a fost de 2.329.840 lei, cu toate aceste și societatea are aceeași traiectorie ca și Anteh Group SRL și Conmax Group SRL. La începutul anului 2011, seniorul Hira Costică îl cooptează, inițial cu 16,7% pe Ciritel Cristi-Constantin, care devine și administrator. Hira Costică se retrage definitiv din societatea Solvari Investment SRL în luna martie 2011 (Mof. 1074/30,03,2011), iar firma nu mai derulează nicio activitate.
 

Societatea HBB Minerals SRL, Hira, Beu și Balagiu, fostă Agro Nick Industry SRL

 
Societatea s-a înființat în ianuarie 2017, asociat unic fondator Balagiu Daniel, cu sediul în localitatea Poarat Albă, activitatea declarată fiind de creșterea animalelor.
 
Balagiu Daniel, în luna mai 2017, cooptează noi asociați, respectiv pe Beu Florin și Balagiu Adrian, nume importante în lucrările de construcții, dar și pe Hira Stere, pe atunci un anonim. Asociații impart în cote egale procentele, câte 25% de fiecare, schimbă numele societății cu inițialele lor HBB ( HiraBeuBalagiu) Minerals SRL, schimbă obiectul de activitate, din creșterea animalelor, în extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei, iar Hira Stere devine administratorul societății.
 
În luna iunie 2017 (Mof. 1912/6.06.2017), Balagiu Daniel se retrage, iar procentele se redistribuie astfel. Hira Stere și Beu Florin câte 33,33%, iar Balagiu Adrian 33,34%.


 
La loc comandă, arată Mof. 880/5.03.202 , deoarece Hira Stere (care se retrage și din administrator), Beu Florin și Balagiu Adrian cesionază din nou părțile sociale către Balagiu Daniel care devine, din nou asociat unic și administrator al societății HBB Minerals SRL.
 
Beu Florin este asociat și administrator în Daf Trans 2000 SRL și doar asociat în Roadmax Construct SRL. Balagiu Adrian este asociat și administrator în societatea Autoprima Serv SRL, și asociat în Road Mix Technology SRL București și Roadmax Construct SRL Constanța.
 
În secţiunea „Documente“ a acestui articol puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi pe cele de interese, ale lui Stere Hira, director general al Confort Urban SRL.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Stere Hira a numit un nou administrator la firma sa, Premium Lac SRL

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Confort Urban SRL a executat lucrări cu nerespectarea autorizației de construire. Primăria Constanța a eliberat un nou document de urbanism

20 May 2024 466

Decizie, publicată în Monitorul Oficial al României Prelungire de mandate pentru administratorii Administrației Fondului Imobiliar SRL Constanța

17 May 2024 381

Tribunalul Constanța a admis acțiunea Disan Antrepriza și Construcții contra Premium Lac, fosta firmă a lui Stere Hira, directorul Confort Urban SRL

19 Mar 2024 828

Justiție Constanța Disan Antrepriza și Construcții, proces cu Premium Lac, fosta firmă a lui Stere Hira, directorul Confort Urban SRL

20 Feb 2024 1258

Seria asfaltărilor în an electoral continuă Primăria Constanța modernizează mai multe străzi din Palazu Mare. 1,8 milioane lei pentru 1,1 kilometri (DOCUMENT) II

08 Feb 2024 1382

Se cere insolvența Confort Urban SRL, controlată de Consiliul Local Constanța! Newlife Construct SRL cere, în instanță, aproape 80.000 de euro (DOCUMENT)

08 Feb 2024 3753

Documente Primăria Constanța asfaltează „de urgență” în an electoral cartierul Veterani. 3,3 milioane euro pentru aproape 3 kilometri (I)

02 Feb 2024 2678

Constanța Mandat prelungit pentru Stere Hira, în fruntea Confort Urban!

31 Jan 2024 1297

Afaceri Constanța S.C. Confort Urban SRL va achiziționa un miniexcavator. Cât costă achiziția? (DOCUMENT)

18 Aug 2023 943

Știri Constanța Președintele CA este membru PSD. Cine va conduce Confort Urban SRL pentru următorii patru ani? (DOCUMENTE)

07 Aug 2023 2948

Directorul Confort Urban Constanța a ieșit din afacerea de la Eforie Nord Hira a cedat Premium Lac SRL și a dezmembrat/alipit mai multe terenuri (DOCUMENTE)

18 Jul 2023 3058

A fost publicată în MO prelungirea mandatelor administratorilor de la Administrația Fondului Imobiliar SRL. Alexandru Marius Timofte, președinte CA

14 Jul 2023 1199

Patrimoniul societății municipiului Constanța După slujba de duminică, va fi desemnat noul director provizoriu al Administrației Fondului Imobiliar SRL!

08 Jul 2023 2793

Premium Lac SRL, firma soției lui Stere Hira, va demola vila YZA din Eforie și va construi un imobil nou

24 Jun 2023 4438

Asistații social, paravan pentru „mafia" fondului locativ Repartiții în case din centrul municipiului. Ce documente a ridicat DNA Constanța de la Administrația Fondului Imobiliar SRL? (DOCUMENTE)

16 May 2023 7285