Aleşii locali din Valul lui Train, convocaţi în şedinţă. Proiecte importante pe ordinea de zi

 

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian,  în data de 14 aprilie 2017, ora 12.00, ce  va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte: 

              
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian, pentru perioada aprilie - iunie 2017. Iniţiator consilierul local Ghiorghe Bebeşelea ,

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului desemnat în Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei conventii de colaborare cu Fundaţia „Project Romanian Rescue” în domeniul asistenţei sociale. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  cu Grădiniţa cu program normal nr.2 Valu lui Traian, în cadrul proiectului educaţional „Culoare şi candoare în gând de copil!”. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect  de  hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unui teren ce face parte din domeniul privat al comunei. Iniţiator Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2017, aprobat prin H.C.L. nr.23/ 31.01.2017, cu  modificările şi completările ulterioare. Iniţiator primarul  Florin Mitroi,


Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiator primarul  Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor autorizaţii de construire. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect  de  hotărâre pentrumodificarea H.C.L. nr.420/12.12.2016 privind aprobarea retragerii dreptului de  folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei  nr. 2  la H.C.L. nr.44/ 31.01.2017 privind  aprobarea  programului de achiziţii pe anul 2017, cu modificările ulterioare. Iniţiator primarul  Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării directe a contractului de achiziţie servicii de consultanţă Enel. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării directe a contractului de achiziţie - servicii de expertiză şi verificare securitate la incendiu Şcoala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu”. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării directe a contractului de achiziţie  asfaltare alei par  str. Deltei. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr.116/20.03.2017. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre pentru completarea anexei  la H.C.L. nr.392/ 19.11.2015, cu modificările şi completările ulterioare (darea în administrarea  Gospodărie Comunală Valu lui Traian SRL a clădirii Centrul de Tineret). Iniţiator primarul  Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.87/27.02.2017 privind aprobarea acordării de pachete cu alimente, cu ocazia sărbătorilor de Paşte. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de hotărâre  privind aprobarea finanţării din bugetul local pe anul 2017 a cheltuielilor ce se  vor  efectua cu organizarea activităţilor specifice luptelor tătărăşti (KÜREŞ)  în data de 01.05.2015. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de  hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor loturi de casă din zona lotizată F. Iniţiator primarul Florin Mitroi,

Proiect de  hotărâre  privind  aprobare organizării şi desfăşurării de  activităţi sportive în incinta clădirii  Centrul de Tineret. Iniţiator primarul  Florin Mitroi,

Diverse.                  

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.