Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Mai multe proiecte, pe ordinea de zi

Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară pentru data de 30.05.2023, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ sedință ce se va desfășura în format fizic. 

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 
 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 26.04.2023 .
 
 1. Proiecte de hotărâri
  1. Proiect de hotărâre nr.65/10.03.2023 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța-LOT3: GRUPA 03.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană de Transport)
 1. Proiect de hotărâre nr.109/25.04.2023 privind stabilirea tarifelor Muzeului de Artă Populară Constanța în anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
 1. Proiect de hotărâre nr.110/04.05.2023 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța în care își desfășoară activitatea operatorul regional RAJA S.A Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)
 1. Proiect de hotărâre nr.111/04.05.2023 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)
 1. Proiect de hotărâre nr.112/10.05.2023 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Judeţean Constanţa prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Ristea Mihaela Șef Serviciul Juridic și Contencios, persoana propusă de doamna Director General Răducu Carmen, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.113/10.05.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Județean „Sfântul Apostol Andrei” Constanța”, a cheltuielilor aferente și a Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, Consiliul Județean Constanța și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.114/11.05.2023 privind desemnarea unui consilier județean pentru a exercita calitatea de reprezentant al Județului Constanța în Proiectul Construim Europa împreună cu autoritățile locale lansat de Comisia Europeană.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Labeș Raluca Andreea, Șef Serviciul Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri )
 
 1. Proiect de hotărâre nr.115/15.05.2023 privind aprobarea contribuției Județului Constanța la bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.121/16.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judetului Constanța pe anul 2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Țuțui Emilia Georgeta, Direcția Generală Economico-Financiară)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.116/16.05.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei Investitii și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Abibula Stroe Ștefania Laura, Centrul Cultural Judetean Constanta
„Teodor T. Burada”)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.117/16.05.2023 privind transmiterea temporară a dreptului de administrare către Consiliul Local al Municipiului Medgidia a unui tronson din drumul județean DJ 222.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.118/16.05.2023 privind revocarea dreptului de administrare a imobilului (teren) în suprafață de 1356 mp înscris în cartea funciară 251607 instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori".
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.119/16.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare de la Muzeul de Artă Populară Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.120/16.05.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Muzeul de Artă Populară Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.122/17.05.2023 privind aprobarea participării Județului Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios )
 
 1. Proiectul de hotărâre nr.123/17.05.2023 privind depunerea proiectului Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează pe raza Județului Constanța și a cheltuielilor aferente.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte )
 
 1. Proiect de hotărâre nr.124/17.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate , Sport și Învățământ)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.125/18.05.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului drumuri județene, poduri și podețe aflate în patrimoniul județului Constanta.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.126/18.05.2023 privind încetarea calităţii de membru din Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Maria Montessori’’ Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)

 
 1. Proiect de hotărâre nr.127/19.05.2023 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța, membru în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța, pentru anul școlar 2022-2023.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.128/19.05.2023 privind darea în folosință gratuită Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța a unor spații din interiorul imobilului situat în strada Nicolae Titulescu nr. 32, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate publică a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană de Transport)
 
 1. Proiect de hotărâre nr.129/19.05.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici faza DALI aferenți proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța” .
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)


 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliu Județean Constanța se reunește în ședință. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

15 Sep 2023 618

Ședință CJC Declanșarea selecției administratorilor societății Drumuri Județene Constanța SA a fost respinsă de consilierii județeni (VIDEO)

31 Aug 2023 991

Știri Constanța Conducerea CJC renunță la revocarea mandatelor acordate Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța

30 Aug 2023 829

UPDATE. ADDJC a prezentat stadiul activităților derulate Consilierii liberali vor spune „Pas" ! Urmează o ședință tensionată la Consiliul Județean Constanța

29 Aug 2023 1481

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Constanța, suplimentată

29 Aug 2023 473

Consiliul Județean Constanța se reunește în ședință pe 31 august! Un nou consilier județean va depune jurământul

27 Aug 2023 609

Licitații Constanța Se dorește amenajarea unei săli de ședinte pentru grupuri de lucru restrânse în fostul sediu al Biroului Electoral Județean

29 Jul 2023 771

Cultură Constanța Bugetul Teatrului de Stat a fost majorat cu un 1.000.000 de lei (DOCUMENT)

27 Jul 2023 523

Biletul unic pentru vizitarea muzeelor, upgradat în ședința de Consiliu Județean Constanța (DOCUMENT)

23 Jul 2023 845

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

21 Jul 2023 745

Consiliul Județean Constanța, în ședință. Ce decizii au luat consilierii județeni

28 Jun 2023 794

A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța

26 Jun 2023 908

Se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară în sistem de videoconferință

22 Jun 2023 889

LIVE VIDEO TEXT Ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (GALERIE FOTO+VIDEO)

30 May 2023 1322

Instalați în același sediu cu ADD Cine sunt membrii fondatori ai Asociației Organizația de Management al Destinației Județul Constanța? (DOCUMENTE)

25 May 2023 1577