Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi (document)

  • Consiliul Local al comunei Mircea Vodă este convocat în ședință ordinară în data de 27.10.2021, ora 15.00.
  • Ședința se va desfășura la sediul primăriei comunei Mircea Vodă.

Iată proiectul ordinii de zi!

PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (noiembrie 2021 — ianuaric 2022). iniţiator: primar lonaşcu George

2. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mircea Vodă în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocupama funcțiilor de director şi director adjunct al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă. iniţiator: primar lonaşcu Ceorge

3. Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 149/27.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Mircea Vodă in Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul şcolar 2021-2022. iniţiator: primar lonaşcu George

4. Aproharea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru 1una octombrie 2021. initiator: primar lonaşcu George

5. Aprobarea oportunităţii vânzării prin licitație publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 493 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Fundătura Cimitirului, nr. 2, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 100305. iniţiator: primar lonaşcu George

6. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din invăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna septembrie 2021. iniţiator: primar lonașcu George


7. Atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobil-tcrcn. iniţiator: primar Ioneșcu George

8. Validarea Dispoziţiei nr. 221/13.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021.
iniţiator: primar lonaşcu George

9. Aprobarea acordării dc sprijin financiar d-nei Dumitru Aurica, domiciliată în localitatea Satu Nou, str. Prunului, nr. 58, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa.
iniţiator: primar lonaşcu George

10. Prelungirea duratei delegării mandatului de administrator al S.C. RURAL SALUBR1TATE M1RCEA VODĂ S.R.L. către d-na Bălan Gabriela, pentru o perioadă de 12 luni. iniţiator: primar lonaşcu George

11. Aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa. iniţiator: primar lonaşcu George

12. Însuşirea Raportului de informare şi consultare a publicului privind documentaţia de urbanism: "Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent parcelare teren intravilan cu S=19.645 mp pentru realizarea unui ansamblu rezidenţial". iniţiator: primar lonaşcu George.

Aprobarca solicitării de acordarc a unei scrisori de garanţie in valoare de 219.073,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM IFN SA), în vederea finanţării obiectivului "Achiziţie de utilaje pentru Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa". primar lonaşcu George

14. Aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modemizare infrastructură rutieră în comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa". primar lonașcu George

15. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modemizare cămin multifuncţional în localitatea Mircea Vodă, jud. Constanţa".
inițiator: primar lonaşcu George

16. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021. inițiator: primar lonaşcu George

Pe ordinea de zi se află și secțiunea diverse.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Oil Terminal Constanța convocată în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi

01 Dec 2021 559

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Niculițel, județul Tulcea. Ce cuprinde odinea de zi

19 Nov 2021 411

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare a acționarilor firmei Alum SA Tulcea, convocate în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

18 Nov 2021 441

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

12 Nov 2021 805

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (document)

12 Oct 2021 634

Consilierii locali ai comunei Mihail Kogălniceanu au fost convocați în ședință ordinară

29 Sep 2021 612

Județul Constanța Consiliul Local al comunei Târgușor, convocat în ședință ordinară. Ce se va discuta

17 Sep 2021 603

Consiliul de Administrație al societății Neptun-Olimp SA a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor

07 Sep 2021 609

Județul Constanța Consiliul Local al orașului Eforie, convocat în şedinţa ordinară. Ce s-a discutat (document)

01 Sep 2021 639

Județul Constanța Consiliul Local al comunei Târgușor, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (document)

30 Aug 2021 1207

Județul Tulcea Consiliul Local al comunei Carcaliu, convocat în ședință ordinară. Ce se va discuta (documente)

30 Aug 2021 584

Județul Constanța Consilierii locali din Fântânele, convocați în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (document)

30 Aug 2021 633

Județul Constanța Consiliul Local al Comunei Crucea, convocat în ședință ordinară. Ce se va discuta (document)

30 Aug 2021 589

Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce se va discuta (document)

26 Aug 2021 703

Județul Constanța Consiliul Local al municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Un proiect despre repartizarea de locuințe în blocuri ANL

24 Aug 2021 1502