Sedinte consiliu

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (document)

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă este convocat în data de 29.01.2019, ora 15.00(şedintele pe comisii în data de 29.01.2019, ora 14.00), în şedința ordinară organizată la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRT privind:
 
1. Aprobarea contului anual de executie pe anul 2018. inițiator: primar Ionaşcu George
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2019. iniţiator: primar Ionașcu George
3. Aprobarea modificării statului de functii al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODA S.R.L. iniţiator: primar Ionaşcu George
4. Aprobarea actualizării tarifelor practicate de către SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODA SRL pentru serviciile şi lucrările prestate. iniţiator: primar Ionașcu George
5. Aprobarea preluării autospecializatei ARO 338 TC de la S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ S.R.L.  iniţiator: primar Ionașcu George
6. Aprobarea scoaterii din functiune în vederea casării şi valorificării autospecializatei ARO 338 TC, cu număr de înmatriculare CT-2I-CMV. iniţiator: primar Ionașcu George 7. Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice şi contractuale din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanta, începând cu 1 ianuarie 2019. iniţiator: primar Ionașcu George
8. Stabilirea indemnizatiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Mircea Vodă, jud. Constanța, începând cu 1 ianuarie 2019. iniţiator: primar Ionașcu George
9. Aprobarea prelungirii valabilitătii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Mircea Vodă, jud. Constanta, aprobat prin H.C.L. nr. 2/23.01.2003, prelungit prin H.C.L. nr. 15/31.01.2013 modificată prin H.C.L. nr. 23 / 28.01.2016, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de data 31.12.2023. iniţiator: primar Ionaşcu George
10. Aprobarea alocării sumei de 35.000 lei în vederea organizării unor manifestări cultural artistice, cu ocazia sărbătoririi Zilei de 8 Martie 2019. iniţiator: primar Ionașcu George
11. Aprobarea indexării chiriei şi a redeventei pentru anul 2019, potrivit indicelui de inflație. Inițiator primar Ionaşcu George
12. Aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local intocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2019. iniţiator: primar Ionașcu George
13. Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanta, pe anul 2019.
iniţiator: primar Ionașcu George
14. Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1). iniliator: primar Ionaşcu George
15. Aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică. Inițiator: primar Ionașcu George
16. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învătământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna decembrie 2018. iniţiator: primar Ionașcu George
17. Aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019. iniţiator: primar Ionaşcu George
18. Aprobarea acordării de sprijin financiar unor familii din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa. Inițiator: primar Ionaşcu George
19. Aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa. iniţiator: primar Ionașcu George
20. Aprobarea inițierii procedurii de achizitie a unui teren in suprafaţă de 196 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, zona Gării, în vederea lărgirii străzii Cartierul Nou. iniţiator: primar Ionaşcu George
21. Aprobarea includerii în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a cotei de cofinanţare aferentă Comunei Mircea Vodă. iniţiator primar Ionaşcu George
22. Propunere de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Mircea Vodă, pentru perioada 01.01.2018 — 31.12.2018. iniţiator: primar Ionaşcu George
 
DIVERSE:
1. Raport pentru semestrul II 2018 privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali, conform art. 29 din HG nr. 268/2007.
2. Raport de activitate al Poliţiei Locale Mircea Vodă, pe anul 2018
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Post vacant la Primăria comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

07 Apr 2019 1323

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Mar 2019 706

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în şedinţă ordinară (document)

06 Dec 2018 533

Consiliul Local al Comunei Mircea Vodă, convocat în şedinţă ordinară (document)

17 Oct 2018 785

Primăria Comunei Mircea Vodă, județul Constanța recrutează. Care sunt condițiile de angajare

27 Sep 2018 654

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în şedinţă ordinară. Zece proiecte, pe ordinea de zi (document)

22 Jun 2018 692

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în şedinţă ordinară. Care sunt proiectele de pe ordinea de zi (document)

18 May 2018 608

Primăria Saligny a semnat contractul de finanţare pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă în Făclia

14 May 2018 985

General Concrete Cernavodă SRL va construi o sală de sport în comuna Mircea Vodă, județul Constanța (document)

07 Apr 2018 1821

Audit Camera de Conturi. Primăria Mircea Vodă a finanţat nelegal Parohia Satu Nou. Banii nu au fost aprobaţi prin hotărâre de Consiliu Local. Arbitrii de la clubul sportiv, plătiţi peste baremele legale (document)

12 Mar 2018 1524

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 895

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

15 Dec 2017 1156

Ședință ordinară la Consiliul Local al comunei Mircea Vodă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Nov 2017 939

Post vacant la Primăria comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Când este programat concursul

27 Sep 2017 1828

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă convocat ​în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte sunt pe ordinea de zi

26 Jul 2017 1217