Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Primarul comunei Valu lui Traian  Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   în data de   19.11.2021, ora-  12,00, ce  va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local, cu  luarea măsurilor de siguranţă care se  impun situaţiei actuale (purtarea de măşti) în contextul epidemiei de coronavirus şi  pentru  prevenirea  riscului  de răspândire la nivelul comunei Valu lui Traian a infecţiei cu  virusul  COVID-19.
 
Proiectul  ordinii de  zi  este  compus din urmatoarele puncte: 
  
   1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  Nomenclaturii  stradale  organizată  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, aprobată  prin H.C.L. nr.40/14.02.2020, cu  modificările şi completările ulterioare.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
            - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3);
            - Comisia pentru administrarea domeniului  public şi privat, amenajarea teritoriului şi  urbanism (C5).
 
   2. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea aderării  U.A.T. Comuna  SĂCELE din  judeţul Constanţa   la  Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal”  Constanţa.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
            - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3).
 
  3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2021, aprobat  prin H.C.L. nr.82/ 09.04.2021, cu modificările ulterioare.

          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
          - Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare  de utilitate publica si comert (C1);

          - Comisia pentru munca, protective sociala, protective copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile  de  urgenta (C2);
          - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3);
          - Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor (C4);
          - Comisia pentru administrarea domeniului  public şiprivat, amenajarea teritoriului şi  urbanism (C5).
 
    4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  atribuirii   unor  loturi  de  teren  în  folosinţă  gratuită  către tinerii  sub 35 de ani în  vederea  construirii  de  locuinţă  proprietate  personală, în  condiţiile  Legii nr.15/2003.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
          - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3);
          - Comisia pentru administrarea domeniului  public şiprivat, amenajarea teritoriului şi  urbanism (C5).
 
    5. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea și  completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2021,  însușit  și aprobat prin H.C.L. nr.18/18.01.2021, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
            - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3);
            - Comisia pentru administrarea domeniului  public şi  privat, amenajarea teritoriului şi  urbanism (C5).
 
   6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  ajutor  de  urgenţă doamnei  BREHUESCU  MARIA.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
          - Comisia pentru munca, protective sociala, protective copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile  de  urgenta (C2);
          - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3).
 
   7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  prin licitație a unor  terenuri   ce fac  parte din  domeniul  privat al comunei Valu lui Traian.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
          - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3);
          - Comisia pentru administrarea domeniului  public şi privat, amenajarea teritoriului şi  urbanism (C5).
 
    8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scoaterii  la  vânzare  a  unei  suprafețe de teren  intravilan ce face parte din domeniul  privat al comunei Valu lui Traian, cu exercitarea dreptului de preempțiune.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
          - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3);
          - Comisia pentru administrarea domeniului  public şi privat, amenajarea teritoriului şi  urbanism (C5).
 
   9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cuantumului   și  a  numărului  de  burse  ce  se  vor acorda în  cursul  anului  şcolar 2021-2022,  elevilor  din  unităţile  de  învăţământ preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  comunei Valu lui Traian.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
           - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3);
          - Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, tineret şi sport, activităţi social-culturale, culte, probleme ale minorităţilor (C4).
 
  10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  protocol  de colaborare  cu   S.C. Candy Factory  VDG SRL, în  vederea desfășurării  campaniei  sociale : „Dulciuri de  ziua ta”.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
          - Comisia pentru munca, protective sociala, protective copii, apararea ordinii si linistii publice, situatiile  de  urgenta (C2);
         - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3).
 
     11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   studiului de oportunitate  privind  delegarea  gestiunii  serviciului de transport  public  local   pe raza UAT Comuna Valu lui Traian.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
          - Comisia pentru agricultura, protecţia si refacerea mediului, turism, servicii comunitare  de utilitate publica si comert (C1);
          - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3).
 
   12. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  îndreptării  unor  erori materiale înscrise  în H.C.L. nr.265/15.2021 privind  aprobarea  scoaterii  la  vânzare  a  unei  suprafețe de teren  intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu exercitarea dreptului de preempțiune,  precum  și  aprobarea  vânzării  directe  a   terenului   intravilan în suprafață de 364,21 m.p. situat în comuna  Valu lui Traian str. Tineretului  nr. 2 A, ce face  parte din domeniul privat al comunei.
          Iniţiator- primar FLORIN MITROI
          Comisii de specialitate  ale Consiliului Local:
            - Comisia  pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii  cu  cetăţenii (C3);
            - Comisia pentru administrarea domeniului  public şi privat, amenajarea teritoriului şi  urbanism (C5).
 
 13.  Diverse:
          -Adresa nr.28.239/03.11.2021 a Instituției Prefectului –județul Constanța înregistrată la Primăria comunei Valu lui Traian sub nr.27.834/10.11.2021;
          -Adresa nr.28.240/03.11.2021 a Instituției Prefectului –județul Constanța înregistrată la Primăria comunei Valu lui Traian sub nr.27.835/10.11.2021.
 
 
        Intocmit:
   Secretar  general comună,
 
    DRAGOE  ILONA-IRINA                                                      P R I M A R,
 
 
        FLORIN  MITROI
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință extraordinară

11 May 2022 398

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință de îndată. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

20 Apr 2022 558

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul CAMPIO ICM S.A.

14 Apr 2022 534

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convoacat în şedinţă extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

08 Apr 2022 733

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară

30 Mar 2022 524

Județul Constanța Consiliul Local al municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi

29 Mar 2022 492

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THR Marea Neagră, convocată în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

28 Mar 2022 676

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Alum SA Tulcea, convocată în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi

25 Mar 2022 827

Consiliul de Administrație al Societății COMVEX SA Constanța convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății

25 Mar 2022 385

Consiliul Local al Comunei 23 August, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi (DOCUMENTE)

22 Feb 2022 848

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

22 Feb 2022 703

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință extraordinară

21 Feb 2022 799

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocată în şedinţă

18 Feb 2022 775

Consilul Local Mangalia dezbate bugetul pe anul în curs

07 Feb 2022 812

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

31 Jan 2022 1046