Sedinte consiliu

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă  ordinară  a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată , cu  modificările  şi  completările  ulterioare  în data de   07  septembrie   2018 (vineri)  ora-  12,00, ce va  avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
Ordinea de  zi  este  compusă din urmatoarele puncte:
 
1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și completarea  H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale  la  nivelul  comunei  Valu  lui Traian, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  termen  în  vederea  eliberării  unor  autorizaţii  de  construire.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

3. Proiect  de hotărâre  privind  însuşirea  unor  rapoarte  de  evaluare asupra unor  terenuri   intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

4. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu  modificările ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

5. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI  LOCAL pe anul 2018 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/14.02.2018, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

6. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea   anexei   nr.2  la    H.C.L. nr.437/ 15.12.2017  privind  aprobarea  PROGRAMULUI  DE  ACHIZIŢII   şi a  STRATEGIEI  de ACHIZIŢIE  PUBLICĂ, pentru  anul 2018, cu modificările  şi  completările  ulterioare.
Iniţiator-Primar-  MITROI  FLORIN

7. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unui teren ce face parte din domeniul privat al comunei.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

8. Proiect de  hotărâre  privind   desemnarea   persoanelor  ce  vor  reprezenta  Consiliului Local  al  comunei  Valu  lui  Traian,  în  calitate  de  membri,  în cadrul  Consiliilor  de  Administrație  ale  unităţilor  de  învăţământ   preuniversitar de  stat  organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian, pentru  anul  şcolar 2018-2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

9. Proiect de  hotărâre  privind   desemnarea   reprezentantului  Consiliului Local  al  comunei  Valu  lui  Traian  în  Comisiile  de Evaluare  şi  Asigurare  a  Calităţii, înfiinţate la   nivelul unităţilor  de  învăţământ   preuniversitar de  stat  organizate  pe  raza  comunei  Valu  lui  Traian, pentru anul şcolar 2018-2019.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

10. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  public al comunei Valu lui Traian, însuşit  şi  aprobat prin  H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu  modificările şi  completările   ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

11. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea organigramei   şi  a  statului  de  funcţii   pentru   aparatul de specialitate  al primarului comunei  Valu lui Traian, precum şi   pentru  serviciile  publice locale  din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

12. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unor   ajutoare  de  urgenţă.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

13. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea H.C.L. nr.160/15.05.2015  privind  stabilirea  regulilor  şi  măsurilor  privind  protecţia  mediului, precum  şi  a  Normelor  de  igienă  şi  sănătate  publică  a  populaţiei, specifice  zonei  de  competenţă  administrativ-teritorială  a   comunei  Valu  lui Traian.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

14. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  din  bugetul  local  pe  anul 2018  a  cheltuielilor  ce se  vor  efectua  cu  organizarea  festivalului anual  al  comunei  Valu lui  Traian „Ziua  Recoltei”.
Iniţiator- consilier local DUMITRACHE  DRAGOŞ-ALEXANDRU

15. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  Regulamentului  referitor la constituirea  dreptului de superficie  asupra terenurilor  din domeniul privat al comunei Valu lui Traian  aprobat  prin H.C.L. nr.234/17.07.2015, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

16. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  terenurilor  ce fac  parte din  domeniul  privat al comunei  Valu  lui Traian şi asupra cărora  s-a  constituit  dreptul de  superficie conform  Regulamentului  aprobat  prin H.C.L. nr.234/17.07.2015, cu  modificările  ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

17. Proiect de  hotărâre  privind  stabilirea  unor  măsuri   cu  privire  la  prelungirea  termenului  de  închiriere  pentru   unele locuinţe sociale.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

18. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  Bugetului  de Venituri  și  Cheltuieli  a  Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI TRAIAN”SRL  pe  anul 2018,  aprobat  prin  H.C.L. nr.42/14.02.2018.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

19. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea   Anexei la  H.C.L. nr.438/ 15.12.2017   privind  aprobarea   Programului  de  achiziții de  bunuri  și  servicii pentru  desfășurarea  activității  Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2018, cu  modificările  şi  completările ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN

20. Proiect  de  hotărâre  privind   alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al  Consiliului Local  al  Comunei  Valu  lui Traian, pe  perioada octombrie -decembrie   2018.
Iniţiator- consilier local IUREA  IULIA-CLAUDIA
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constănțenii pot sesiza problemele legate de învățământ, sănătate, cultură, sport, în ședința Comisiei specifice, care are loc marți, 23 iulie

20 Jul 2019 413

A fost desemnat administratorul special al Electrocentrale Constanţa. Decizia, publicată în Monitorul Oficial

19 Jul 2019 792

Drepturi sau libertăți cetățenești încălcate? Primăria invită constănțenii interesați să participe la ședința Comisiei din 24 iulie

18 Jul 2019 352

Au fost aleşi noii administratori de la Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa (document)

18 Jul 2019 758

Acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 17 iulie

17 Jul 2019 411

Ședință la Guvernul României. Un proiect are legătură cu orașul Constanța

16 Jul 2019 453

A fost convocată ședința ordinară a CJ Constanța. Consilierii județeni vor decide constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă într-un dosar penal

16 Jul 2019 608

Societatea Property Development SRL, absorbită de Sea Container Serves SRL

16 Jul 2019 355

Ministrul Transporturilor, Răzvan Alexandru Cuc, implicat într-un accident rutier

15 Jul 2019 866

Şedinţa CEx PSD Felix Stroe îl susţine ferm pe Nicolae Moga pentru portofoliul Ministerului de Interne

15 Jul 2019 1140

Interviu online cu Darius Mardaru, olimpic internațional la doar 16 ani. Când era mic, își stresa părinții cu întrebări, iar astăzi are răspunsurile la ele

15 Jul 2019 1309

Mandate prelungite la societatea North Star Shipping SRL. Până când rămân în funcţie directorii

13 Jul 2019 692

#DobrogeaAcademică Arc peste timp. Azi, olimpici internaţionali, mâine, academicieni

12 Jul 2019 1147

Guvernul României va dezbate în ședința de mâine mai multe proiecte de acte normative

08 Jul 2019 549

Evenimentul are loc miercuri Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu, cetăţeni de onoare ai municipiului (document)

08 Jul 2019 1256