Sedinte consiliu

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 40 de proiecte pe ordinea de zi! (document)

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 iulie, de la ora 12.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.
 
Iată ce proiecte se află pe ordinea de zi:
 
Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.06.2016; 
Depunerea jurământului de către domnul Patrichi Teodor; 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. pe anul 2015;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 din HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;       iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al HCL nr. 110/2016 prin care se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru str. Scheia, din cartierul Baba Novac, municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța practicate de către R.A.D.E.T. Constanța și stabilirea prețului local de facturare al energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data de 01.07.2016 în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spații aferente unor cluburi pentru pensionari;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea ghiozdanelor și a rechizitelor pentru copiii preșcolari și școlari achiziționate în temeiul HCL nr. 604/2007, modificată prin HCL nr. 171/2015, pentru anul școlar 2016-2017, cu ocazia începerii cursurilor;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 89/2016 privind modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv “Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la HCL nr. 18/2016 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar   2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;iniţiatori: consilieri locali Adriana Câmpeanu, Marioara Cojoc, Irinela Nicolae  și Raluca-Andreea Trandafir
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Onești, str. Unirii și str. Grozești, inițiatori Vural Haci și Nurten;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Făgetului, str. Chiliei, str. Av. Romeo Popescu și str. Garabet Ibrăileanu, inițiator Poalelungi Tudorel;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „str. Neatârnării”, situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Tomis Nord, în „str. Dr. Alexandru Pesamosca”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2016 privind atribuirea denumirii de strada Viorelelor, căii de acces situată în prelungirea străzii cu același nume, aflată în intravilanul municipiului Constanța, zona Billa – Doraly Mall;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiului Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanţa, stațiunea Mamaia, aferent activului Complex Dotări Felix, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa str. Șoseaua din Vii nr. 44-46;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în str. Răscoalei din 1907, nr. 4-8;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile aferente obiectivului Piața Abator;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 538/1995 privind atribuirea în proprietate a suprafeței de 500 mp numitului Rotariu Gheorghe;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosință gratuită Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a unui teren în suprafață de 8 mp situat în str. Decebal  nr. 13C;iniţiator: primar Decebal Făgădău
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța a unor fântâni arteziene;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 305/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 307/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şedinţă de îndată a CLM. Se aprobă contractul şi cheltuielile legate de proiectul „SMART CT”

10 Dec 2018 169

A atacat în instanţă ordinul de încetare a mandatului de consilier şi excluderea din PSD. Juriştii Prefecturii Constanţa i-au greşit numele. Ordin lovit de nulitate!

04 Dec 2018 1104

S-au constituit comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din Constanţa. Consilierii locali şi şcolile de care răspund

03 Dec 2018 890

LIVE TEXT. În premieră, ședința Consiliului Local al municipiului Constanța are loc la Gara Maritimă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (galerie foto)

29 Nov 2018 672

Asociaţia „Constanţa Altfel“ cere în instanţă anularea unui alt PUZ iniţiat de societatea lui Bela Tănase

29 Nov 2018 1575

Monumentul „Memorialul Eroilor”, dezvelit la Cumpăna

28 Nov 2018 517

UPDATE. Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Constanța. Un singur proiect aflat pe ordinea de zi (galerie foto)

26 Nov 2018 401

Sportivi şi antrenori, premiaţi Bani de la bugetul local pentru performanţele internaţionale ale CS Farul Constanţa şi ale LPS „Nicolae Rotaru“ Constanţa (documente)

26 Nov 2018 596

Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice Două proiecte de hotărâre, pe masa consilierilor locali constănţeni (documente)

26 Nov 2018 496

Premieră la Constanța. Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa va avea loc la sediul CNAPM Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime

23 Nov 2018 776

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Nov 2018 281

Anunţ important de la Primăria Constanţa privind Regulamentul activităților de administrație social-comunitară

13 Nov 2018 2278

Curtea de Apel a trimis dosarul spre rejudecare. Mihai Petre vrea cu orice preţ suspendarea unui PUZ aprobat de Consiliul Local Municipal (document)

09 Nov 2018 782

PUZ devorator de spații verzi de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, suspendat de Curtea de Apel Constanța (document)

08 Nov 2018 972

La solicitarea SRI, o hotărâre a Consiliului Local Constanţa a fost declarată nelegală (document)

05 Nov 2018 2334

Cristinel Dragomir a demisionat din funcţia de administrator al RAEDPP Constanţa

31 Oct 2018 1219

LIVE TEXT. Consiliul Local Municipal Constanţa, în şedinţă ordinară. Zeci de proiecte, aflate pe ordinea de zi (galerie foto)

31 Oct 2018 1510

ABADL a avut șapte ani la dispoziție să consolideze taluzul din Faleză Nord. Urmare a reclamațiilor localnicilor, Primăria Constanța își ia terenul înapoi! (document)

30 Oct 2018 407

Un copac a căzut peste o maşină în Mamaia. Pomacost SA, scoasă de la plată Reparaţiile, suportate de Consiliul Local şi de Municipiul Constanţa, prin primar

30 Oct 2018 1432

„Medaliile obținute de elevi și de profesori sunt și ale orașului“ Mirciștii Gabriel-Darius Mardaru și Robert Gabriel Pășcălău, premiați de Primăria Constanța (document)

29 Oct 2018 867

O familie din Constanţa a depus dosarul acum şapte ani pentru o locuinţă ANL. Proiectul, pe ordinea de zi a şedinţei CLM (document)

29 Oct 2018 520

Consilierii locali ai municipiului Constanţa stabilesc valoarea şi numărul burselor pentru semestrul I al anului şcolar 2018-2019 (documente)

29 Oct 2018 765

Consilierii locali din conducerea grădiniţelor, a şcolilor şi a liceelor din Constanţa. Cui să vă adresaţi la nevoie (document)

29 Oct 2018 1835

Regulamentul de folosire a Complexului stadion „Gheorghe Hagi“ va fi supus votului consilierilor locali

26 Oct 2018 1169

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 466

Fostul primar Nicolae Iustin Udrea, obligat în primă instanţă să achite Comunei Limanu peste 100.000 de lei

23 Oct 2018 239

Asfalt Dobrogea SRL va executa drumurile din comuna Aliman, judeţul Constanţa (document)

19 Oct 2018 747

Peste 200 de oficiali din Constanţa şi Tulcea dau mână cu mână. Se va adopta un act de promisiune civică. Cât va costa şedinţa dedicată Centenarului Marii Uniri? (document)

18 Oct 2018 1193

Judecătorii au suspendat două hotărâri ale Consiliului Local Constanţa. Despre ce este vorba (document)

17 Oct 2018 1830

Consilierii locali vor aproba studiile de fezabilitate pentru lucrările de asfaltare a străzilor din cartierele Compozitorilor și Baba Novac din municipiul Constanța

16 Oct 2018 1098

Decebal Făgădău, către Consiliul de Administraţie al Electrocentrale - "Porniţi instalaţiile şi daţi drumul apei calde"

02 Oct 2018 8059

Se caută soluții pentru criza apei calde. Consiliul local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă de îndată. Se va stabili și prețul pe care îl vor plăti constănțenii pentru căldură

01 Oct 2018 2354

Ce spune primarul Decebal Făgădău, despre decizia luată în Consiliul Local referitoare la zona peninsulară

27 Sep 2018 701

Consiliul Local al Municipiului Constanța a aprobat închiderea traficului rutier în Piața Ovidiu (galerie foto+document)

27 Sep 2018 1499

Consiliul Local Municipal Constanţa transferă un teren către MApN pentru amenajarea unui cimitir al militarilor şi veteranilor de război (document)

26 Sep 2018 1106

Bani, din nou, de la bugetul local pentru sportul constănţean. La ce structuri se referă proiectele de hotărâre (documente)

24 Sep 2018 1154

Consiliul Municipal Constanţa votează prelungirea contractului cu Societatea de Avocaţi „Trandafir şi Asociaţii“. Vezi de ce! (document)

24 Sep 2018 275

Primăria Constanța, nevoită să modifice suma din documentație pentru „Incubatorul de afaceri“. Iată motivul!

24 Sep 2018 644

Elevii premianţi la olimpiadele şi concursurile internaţionale şi cei cu media 10 la Bacalaureat, răsplătiţi financiar de Primăria Constanţa (documente)

24 Sep 2018 519

Consiliul Local Municipal Constanţa dă repartiţii pe locurile libere din locuinţele ANL. Cine sunt beneficiarii (document)

24 Sep 2018 1396

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 66 de proiecte, pe ordinea de zi

21 Sep 2018 408

Consilierii personali ai primarului Făgădău, membri în Consiliul de Administraţie al Ecosal SRL

21 Sep 2018 2294

Posturi vacante la Consiliul Județean Constanța

12 Sep 2018 1649

Consiliul Local va aproba majorarea contravenţiilor în domeniul salubrizării pe raza municipiului Constanţa. Poliţia Locală va aplica sancţiunile (documente)

11 Sep 2018 833

Learciu explică motivele pentru care ar fi fost îndepărtat din ALDE Deputatul Gerea nu vrea să intre în polemică, dar anunţă că au un posibil înlocuitor la Consiliul Judeţean Constanţa

11 Sep 2018 1331

Handbal Club Municipal, fondat de CJC, a intrat în faliment. Azi, un nou termen

03 Sep 2018 727

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

31 Aug 2018 515

PUZ-ul iniţiat de Elena Epure pentru un bloc de pe strada Călăraşi, atacat în instanţă de „Constanţa Altfel“ (document)

31 Aug 2018 1786

Premieră în administraţia condusă de Făgădău Luna aceasta nu se întruneşte Consiliul Local Constanţa, deşi comisiile de specialitate au lucrat în regim normal

29 Aug 2018 1540

Ministrul Ioan Deneş explică Situaţie critică în judeţul Constanţa şi Delta Dunării. Câţi mistreţi vor fi ucişi şi ce se întâmplă cu vacile localnicilor (galerie foto)

15 Aug 2018 1868