Sedinte consiliu

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 40 de proiecte pe ordinea de zi! (document)

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 iulie, de la ora 12.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.
 
Iată ce proiecte se află pe ordinea de zi:
 
Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.06.2016; 
Depunerea jurământului de către domnul Patrichi Teodor; 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. pe anul 2015;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 din HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;       iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al HCL nr. 110/2016 prin care se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru str. Scheia, din cartierul Baba Novac, municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța practicate de către R.A.D.E.T. Constanța și stabilirea prețului local de facturare al energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data de 01.07.2016 în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spații aferente unor cluburi pentru pensionari;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea ghiozdanelor și a rechizitelor pentru copiii preșcolari și școlari achiziționate în temeiul HCL nr. 604/2007, modificată prin HCL nr. 171/2015, pentru anul școlar 2016-2017, cu ocazia începerii cursurilor;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 89/2016 privind modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv “Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la HCL nr. 18/2016 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar   2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;iniţiatori: consilieri locali Adriana Câmpeanu, Marioara Cojoc, Irinela Nicolae  și Raluca-Andreea Trandafir
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Onești, str. Unirii și str. Grozești, inițiatori Vural Haci și Nurten;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Făgetului, str. Chiliei, str. Av. Romeo Popescu și str. Garabet Ibrăileanu, inițiator Poalelungi Tudorel;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „str. Neatârnării”, situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Tomis Nord, în „str. Dr. Alexandru Pesamosca”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2016 privind atribuirea denumirii de strada Viorelelor, căii de acces situată în prelungirea străzii cu același nume, aflată în intravilanul municipiului Constanța, zona Billa – Doraly Mall;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiului Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanţa, stațiunea Mamaia, aferent activului Complex Dotări Felix, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa str. Șoseaua din Vii nr. 44-46;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în str. Răscoalei din 1907, nr. 4-8;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile aferente obiectivului Piața Abator;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 538/1995 privind atribuirea în proprietate a suprafeței de 500 mp numitului Rotariu Gheorghe;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosință gratuită Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a unui teren în suprafață de 8 mp situat în str. Decebal  nr. 13C;iniţiator: primar Decebal Făgădău
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța a unor fântâni arteziene;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 305/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 307/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Posturi vacante la Consiliul Județean Constanța

12 Sep 2018 1495

Consiliul Local va aproba majorarea contravenţiilor în domeniul salubrizării pe raza municipiului Constanţa. Poliţia Locală va aplica sancţiunile (documente)

11 Sep 2018 612

Learciu explică motivele pentru care ar fi fost îndepărtat din ALDE Deputatul Gerea nu vrea să intre în polemică, dar anunţă că au un posibil înlocuitor la Consiliul Judeţean Constanţa

11 Sep 2018 1010

Handbal Club Municipal, fondat de CJC, a intrat în faliment. Azi, un nou termen

03 Sep 2018 613

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

31 Aug 2018 300

PUZ-ul iniţiat de Elena Epure pentru un bloc de pe strada Călăraşi, atacat în instanţă de „Constanţa Altfel“ (document)

31 Aug 2018 1491

Premieră în administraţia condusă de Făgădău Luna aceasta nu se întruneşte Consiliul Local Constanţa, deşi comisiile de specialitate au lucrat în regim normal

29 Aug 2018 1302

Ministrul Ioan Deneş explică Situaţie critică în judeţul Constanţa şi Delta Dunării. Câţi mistreţi vor fi ucişi şi ce se întâmplă cu vacile localnicilor (galerie foto)

15 Aug 2018 1743

Protocol de colaborare între Asociaţia Baschet Club Athletic Constanţa şi Primăria Cumpăna

09 Aug 2018 620

RATC Constanţa, anunţ important cu privire la permisul de călătorie gratuit!

08 Aug 2018 1863

Decizia nu este definitivă S-a decis în instanţă. Cât ar putea plăti Consiliul Local Mangalia societăţii Callatis Therm

03 Aug 2018 356

Ce planuri are municipalitatea cu stadionul „Farul“ din Constanţa

31 Jul 2018 3226

UPDATE. Astăzi este ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Alte două, pe ordinea suplimentară (galerie foto)

31 Jul 2018 567

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

31 Jul 2018 511

Consiliul Local Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 56 de proiecte, pe ordinea de zi

25 Jul 2018 1017

La un an de la solicitarea adresată Guvernului Consiliul Local Constanţa primeşte în administrare Complexul Stadion „Gheorghe Hagi“! (document)

25 Jul 2018 1474

Sondaj de opinie Sunteţi de acord cu restricţionarea accesului auto în zona peninsulară?

23 Jul 2018 2789

Hotărâri ale Consiliului Local Constanţa, anulate în primă instanţă. Sunt vizate locuinţe colective (documente)

21 Jul 2018 746

Consiliul Local Constanța, pârât într-un dosar de expropriere!

14 Jul 2018 654

Declaraţia de avere a liberalei Adriana Câmpeanu. Cât a încasat anul trecut din alte activităţi (document)

12 Jul 2018 619

Între viaţa politică şi medicina dentară Raportul de activitate al consilierului municipal Adriana Câmpeanu (document)

11 Jul 2018 1187

Constanţa Decăderea Complexului Sportiv „Triunghi“. Terenul de fotbal, sufocat de bălării. În zona de tenis, picnic! (galerie foto + video)

10 Jul 2018 2773

PUZ-ul pentru extinderea investiţiei de pe bulevardul Mamaia, al firmei Seaview Media SRL, deţinută de Ionuţ Barbu şi Elan Schwartzenberg, atacat în instanţă! (document)

07 Jul 2018 1500

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă de îndată. Primarul Decebal Făgădău o dă la pace cu consilierii opoziției

06 Jul 2018 932

Constanţa. Averea şi interesele liberalului Radu Bogdan Matei la jumătatea mandatului de consilier judeţean (documente)

06 Jul 2018 863

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă de îndată. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

05 Jul 2018 567

Oină Spicu Horia şi CS Win Gym Constanţa participă la Campionatele Naţionale de Junioare I, II şi senioare

28 Jun 2018 459

Bani de la bugetul local pentru ACS Fianchetto Constanţa şi pentru premieri şi lucrări la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“

27 Jun 2018 605

Asociaţia senatorului Chiţac le dă bătăi de cap angajaţilor Inspectoratului în Construcţii, prefectului şi arhitectului-şef Mihai Vânturache!

26 Jun 2018 1657

Spectacol de balet, la Casa de Cultură din Cumpăna

15 Jun 2018 431

Ce societate se ocupă de proiectarea tehnică pentru modernizarea drumurilor din comuna Seimeni, județul Constanța. Ce valoare are contractul (document)

15 Jun 2018 534

Cât pune la bătaie Consiliul Judeţean Constanţa Programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor, evenimentelor şi programelor sportive de interes local

13 Jun 2018 749

Stadionul Farul ar putea trece în administraţia Consiliului Local Constanţa

06 Jun 2018 1446

Este ședința Consiliului local al municipiului Constanţa. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Iată ce se discută. Lista integrală

29 May 2018 1153

Schimb de terenuri între municipiul Constanța și Orient Construct Decor SRL. Unde sunt situate și la cât au fost evaluate (document)

26 May 2018 1053

Primăria Constanța vinde un teren fostului consilier local Tudorel Chesoi. Pe teren funcționează o piață agroalimentară (document)

25 May 2018 4778

Aleșii locali vor stabili marţi prețul de furnizare a energiei termice pentru Constanţa. La cât va ajunge gigacaloria (document)

25 May 2018 1336

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 64 de proiecte pe ordinea de zi

23 May 2018 709

Luv Team administrată de Ion Budi cheamă în judecată Consiliul Local Municipal. Motivul are legătură cu procesul intentat Direcţiei Poliţie Locală

22 May 2018 2359

Societatea care administrează Cimitirul Municipal cheamă în judecată Consiliul Local Constanţa şi contestă taxele şi impozitele locale

15 May 2018 1988

Editorial Un fost consilier al lui Oprescu va inventaria parcurile și spațiile verzi din Constanța. Care parcuri, poate firele de iarbă?!

12 May 2018 1148

Prefectura Constanţa atacă în instanţă actele emise de primarul şi Consiliul Local al oraşului Eforie. Iată despre ce este vorba!

05 May 2018 1941

UPDATE. Ședință de îndată a Consiliului Local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt analizate

04 May 2018 747

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară. Iată ordinea de zi!

04 May 2018 869

Astăzi este ședință de îndată la Consiliul Local Municipal Constanța. Două proiecte pe ordinea de zi. Ce este ședința de îndată. Cine o poate convoca

04 May 2018 1206

Într-un mandat, numărul de dosare noi poate atinge 3.000 Primăria Constanţa, primarul Făgădău şi Consiliul Local Municipal angajează casă de avocatură

04 May 2018 1860

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă de îndată. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

03 May 2018 785

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Apr 2018 1294

Bani de la bugetul local pentru Tomitanii Constanţa, Farul Constanţa şi pentru turneul de baschet „Constanţa Qualifier 3X3“ (documente)

23 Apr 2018 964

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. 62 de proiecte pe ordinea de zi

19 Apr 2018 662