Sedinte consiliu

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 40 de proiecte pe ordinea de zi! (document)

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 iulie, de la ora 12.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.
 
Iată ce proiecte se află pe ordinea de zi:
 
Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.06.2016; 
Depunerea jurământului de către domnul Patrichi Teodor; 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. pe anul 2015;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 din HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;       iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al HCL nr. 110/2016 prin care se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru str. Scheia, din cartierul Baba Novac, municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța practicate de către R.A.D.E.T. Constanța și stabilirea prețului local de facturare al energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data de 01.07.2016 în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spații aferente unor cluburi pentru pensionari;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea ghiozdanelor și a rechizitelor pentru copiii preșcolari și școlari achiziționate în temeiul HCL nr. 604/2007, modificată prin HCL nr. 171/2015, pentru anul școlar 2016-2017, cu ocazia începerii cursurilor;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 89/2016 privind modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv “Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la HCL nr. 18/2016 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar   2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;iniţiatori: consilieri locali Adriana Câmpeanu, Marioara Cojoc, Irinela Nicolae  și Raluca-Andreea Trandafir
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Onești, str. Unirii și str. Grozești, inițiatori Vural Haci și Nurten;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Făgetului, str. Chiliei, str. Av. Romeo Popescu și str. Garabet Ibrăileanu, inițiator Poalelungi Tudorel;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „str. Neatârnării”, situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Tomis Nord, în „str. Dr. Alexandru Pesamosca”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2016 privind atribuirea denumirii de strada Viorelelor, căii de acces situată în prelungirea străzii cu același nume, aflată în intravilanul municipiului Constanța, zona Billa – Doraly Mall;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiului Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanţa, stațiunea Mamaia, aferent activului Complex Dotări Felix, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa str. Șoseaua din Vii nr. 44-46;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în str. Răscoalei din 1907, nr. 4-8;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile aferente obiectivului Piața Abator;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 538/1995 privind atribuirea în proprietate a suprafeței de 500 mp numitului Rotariu Gheorghe;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosință gratuită Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a unui teren în suprafață de 8 mp situat în str. Decebal  nr. 13C;iniţiator: primar Decebal Făgădău
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța a unor fântâni arteziene;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 305/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 307/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Spectacol de balet, la Casa de Cultură din Cumpăna

15 Jun 2018 299

Ce societate se ocupă de proiectarea tehnică pentru modernizarea drumurilor din comuna Seimeni, județul Constanța. Ce valoare are contractul (document)

15 Jun 2018 328

Cât pune la bătaie Consiliul Judeţean Constanţa Programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor, evenimentelor şi programelor sportive de interes local

13 Jun 2018 602

Stadionul Farul ar putea trece în administraţia Consiliului Local Constanţa

06 Jun 2018 1253

Este ședința Consiliului local al municipiului Constanţa. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Iată ce se discută. Lista integrală

29 May 2018 1036

Schimb de terenuri între municipiul Constanța și Orient Construct Decor SRL. Unde sunt situate și la cât au fost evaluate (document)

26 May 2018 864

Primăria Constanța vinde un teren fostului consilier local Tudorel Chesoi. Pe teren funcționează o piață agroalimentară (document)

25 May 2018 4593

Aleșii locali vor stabili marţi prețul de furnizare a energiei termice pentru Constanţa. La cât va ajunge gigacaloria (document)

25 May 2018 1116

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 64 de proiecte pe ordinea de zi

23 May 2018 539

Luv Team administrată de Ion Budi cheamă în judecată Consiliul Local Municipal. Motivul are legătură cu procesul intentat Direcţiei Poliţie Locală

22 May 2018 2049

Societatea care administrează Cimitirul Municipal cheamă în judecată Consiliul Local Constanţa şi contestă taxele şi impozitele locale

15 May 2018 1856

Editorial Un fost consilier al lui Oprescu va inventaria parcurile și spațiile verzi din Constanța. Care parcuri, poate firele de iarbă?!

12 May 2018 1064

Prefectura Constanţa atacă în instanţă actele emise de primarul şi Consiliul Local al oraşului Eforie. Iată despre ce este vorba!

05 May 2018 1654

UPDATE. Ședință de îndată a Consiliului Local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt analizate

04 May 2018 672

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară. Iată ordinea de zi!

04 May 2018 739

Astăzi este ședință de îndată la Consiliul Local Municipal Constanța. Două proiecte pe ordinea de zi. Ce este ședința de îndată. Cine o poate convoca

04 May 2018 1015

Într-un mandat, numărul de dosare noi poate atinge 3.000 Primăria Constanţa, primarul Făgădău şi Consiliul Local Municipal angajează casă de avocatură

04 May 2018 1677

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă de îndată. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

03 May 2018 714

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Apr 2018 1152

Bani de la bugetul local pentru Tomitanii Constanţa, Farul Constanţa şi pentru turneul de baschet „Constanţa Qualifier 3X3“ (documente)

23 Apr 2018 818

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. 62 de proiecte pe ordinea de zi

19 Apr 2018 558

Constănţeanul supărat Consiliul Local Constanţa, chemat în instanţă pentru o hotărâre adoptată anul trecut! (document)

19 Apr 2018 2873

Interviu online cu Adriana Arghirescu, consilier local PNL în CLM Constanţa „Atitudinea primarului Făgădău este una de superioritate faţă de consilieri. Nu are deschiderea necesară să putem comunica!“

14 Apr 2018 2007

Câinii fără stăpân au devenit o problemă pentru administraţia din Negru Vodă. Prefectura a atacat HCL-ul privind activitatea de ecarisaj din localitatea de la graniţa cu Bulgaria

13 Apr 2018 1483

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, convocat în şedinţă ordinară

05 Apr 2018 824

După aprobarea noului regulament de către CLM ONG-urile constănţene, sceptice în a aplica pentru evenimentele culturale şi sportive finanţate de Primăria Constanţa! (document)

04 Apr 2018 589

Primarul comunei Mereni, obligat de magistraţi să convoace de urgenţă Consiliul Local

26 Mar 2018 1957

LIVE TEXTConsilierii locali constănţeni, întruniţi în şedinţă ordinară. Zeci de proiecte importante, pe ordinea de zi (galerie foto)

23 Mar 2018 910

Ședință de Consiliu Local Municipal la Constanța mai rar întâlnită Solicitări ale revoluționarilor. Alocări de fonduri. Cine devine cetățean de onoare. Majorări de impozite

23 Mar 2018 994

Consiliul Local Municipal Constanţa votează repartiţii în blocurile ANL (document)

23 Mar 2018 1069

Un proces de milioane! Sunt vizate peste 12 mii de metri pătraţi de plajă din Mamaia (document)

23 Mar 2018 3333

Bani de la bugetul local pentru SSC Farul Constanţa şi CS Farul Constanţa (documente)

22 Mar 2018 1459

De ce va adera Municipiul Constanța la asociația Consiliului Local din Barcelona „Xarxa FP“?

22 Mar 2018 548

Un bărbat din Techirghiol a cerut de trei ori Consiliului Local să-i schimbe un teren dobândit pe Legea 15/2003. Prefectura Constanța s-a sesizat și a deschis proces!

22 Mar 2018 2376

Mai mulţi revoluţionari constănţeni primesc locuri de veci gratuite de la Consiliul Local. Despre cine este vorba!

18 Mar 2018 1319

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. 79 de proiecte pe ordinea de zi

16 Mar 2018 747

Municipiul Constanţa, Consiliul Local şi mai mulţi constănţeni, chemaţi la bară de investitorul Cătălin Guriţă. În 2015, a fost reclamat de vecini

15 Mar 2018 1568

Liceul Militar de Marină, în așteptarea cifrei de școlarizare. Cu sediul s-a rezolvat!

13 Mar 2018 1847

ALDE declanşează referendum pentru schimbarea primarului PSD de la Mereni, pe care îl acuză de abuz în serviciu

09 Mar 2018 548

ALDE Constanţa declanşează referendum la Mereni. Vor ca primarul să fie demis!

08 Mar 2018 551

Campanie TNL. Veniturile la bugetul Constanţei au scăzut în 2018 cu aproape 50 de milioane de euro faţă de 2017. PNL a votat împotriva bugetului (documente)

06 Mar 2018 797

PMP Constanța a comunicat astăzi către Consiliul Local Crucea propunerea de validare în calitatea de consilier a doamnei Costea Elena

05 Mar 2018 1432

Electrocentrale SA a chemat la judecată Consiliul Local Constanța și municipalitatea prin primar. Iată motivul! (document)

02 Mar 2018 555

Părinţii de la Colegiul de Marină ar fi preferat, în locul Şcolii nr. 15, să facă naveta la Colegiul „Tomis“

24 Feb 2018 1948

Reacţia oficială a Liceului „C.A. Rosetti“, legată de schimbarea administrării unor clădiri din propria curte

23 Feb 2018 844

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Cinci proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 552

Paradoxala reacție a conducerii Colegiului „Rosetti“ legată de mutarea elevilor de la Marină. „Nu e normal să se rezolve situația unei unități școlare prin ciuntirea alteia“

23 Feb 2018 2167

Curat sprijin al educaţiei! Şcolile închiriază spaţii, iar 50 de procente revin Consiliului Local

22 Feb 2018 928

Liceul Militar de Marină, funcţional din toamnă Consilierii locali votează transferul clădirii Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza“ Constanţa la MApN

21 Feb 2018 1349

Handbal Club Municipal, fondat de Consiliul Judeţean Constanţa, a întrat în faliment

21 Feb 2018 1134