Sedinte consiliu

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 40 de proiecte pe ordinea de zi! (document)

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 iulie, de la ora 12.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.
 
Iată ce proiecte se află pe ordinea de zi:
 
Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.06.2016; 
Depunerea jurământului de către domnul Patrichi Teodor; 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. pe anul 2015;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 din HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;       iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al HCL nr. 110/2016 prin care se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru str. Scheia, din cartierul Baba Novac, municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța practicate de către R.A.D.E.T. Constanța și stabilirea prețului local de facturare al energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data de 01.07.2016 în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spații aferente unor cluburi pentru pensionari;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea ghiozdanelor și a rechizitelor pentru copiii preșcolari și școlari achiziționate în temeiul HCL nr. 604/2007, modificată prin HCL nr. 171/2015, pentru anul școlar 2016-2017, cu ocazia începerii cursurilor;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 89/2016 privind modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv “Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2016;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la HCL nr. 18/2016 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar   2016-2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;iniţiatori: consilieri locali Adriana Câmpeanu, Marioara Cojoc, Irinela Nicolae  și Raluca-Andreea Trandafir
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Onești, str. Unirii și str. Grozești, inițiatori Vural Haci și Nurten;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Făgetului, str. Chiliei, str. Av. Romeo Popescu și str. Garabet Ibrăileanu, inițiator Poalelungi Tudorel;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „str. Neatârnării”, situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Tomis Nord, în „str. Dr. Alexandru Pesamosca”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
  
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2016 privind atribuirea denumirii de strada Viorelelor, căii de acces situată în prelungirea străzii cu același nume, aflată în intravilanul municipiului Constanța, zona Billa – Doraly Mall;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiului Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanţa, stațiunea Mamaia, aferent activului Complex Dotări Felix, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa str. Șoseaua din Vii nr. 44-46;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în str. Răscoalei din 1907, nr. 4-8;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile aferente obiectivului Piața Abator;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 538/1995 privind atribuirea în proprietate a suprafeței de 500 mp numitului Rotariu Gheorghe;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosință gratuită Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a unui teren în suprafață de 8 mp situat în str. Decebal  nr. 13C;iniţiator: primar Decebal Făgădău
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța a unor fântâni arteziene;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 305/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 307/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul     “Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;iniţiator: primar Decebal Făgădău.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

LIVE TEXTConsilierii locali constănţeni, întruniţi în şedinţă ordinară. Zeci de proiecte importante, pe ordinea de zi (galerie foto)

23 Mar 2018 476

Ședință de Consiliu Local Municipal la Constanța mai rar întâlnită Solicitări ale revoluționarilor. Alocări de fonduri. Cine devine cetățean de onoare. Majorări de impozite

23 Mar 2018 625

Consiliul Local Municipal Constanţa votează repartiţii în blocurile ANL (document)

23 Mar 2018 452

Un proces de milioane! Sunt vizate peste 12 mii de metri pătraţi de plajă din Mamaia (document)

23 Mar 2018 2341

Bani de la bugetul local pentru SSC Farul Constanţa şi CS Farul Constanţa (documente)

22 Mar 2018 1142

De ce va adera Municipiul Constanța la asociația Consiliului Local din Barcelona „Xarxa FP“?

22 Mar 2018 350

Un bărbat din Techirghiol a cerut de trei ori Consiliului Local să-i schimbe un teren dobândit pe Legea 15/2003. Prefectura Constanța s-a sesizat și a deschis proces!

22 Mar 2018 1950

Mai mulţi revoluţionari constănţeni primesc locuri de veci gratuite de la Consiliul Local. Despre cine este vorba!

18 Mar 2018 1188

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. 79 de proiecte pe ordinea de zi

16 Mar 2018 527

Municipiul Constanţa, Consiliul Local şi mai mulţi constănţeni, chemaţi la bară de investitorul Cătălin Guriţă. În 2015, a fost reclamat de vecini

15 Mar 2018 1278

Liceul Militar de Marină, în așteptarea cifrei de școlarizare. Cu sediul s-a rezolvat!

13 Mar 2018 1241

ALDE declanşează referendum pentru schimbarea primarului PSD de la Mereni, pe care îl acuză de abuz în serviciu

09 Mar 2018 425

ALDE Constanţa declanşează referendum la Mereni. Vor ca primarul să fie demis!

08 Mar 2018 410

Campanie TNL. Veniturile la bugetul Constanţei au scăzut în 2018 cu aproape 50 de milioane de euro faţă de 2017. PNL a votat împotriva bugetului (documente)

06 Mar 2018 579

PMP Constanța a comunicat astăzi către Consiliul Local Crucea propunerea de validare în calitatea de consilier a doamnei Costea Elena

05 Mar 2018 554

Electrocentrale SA a chemat la judecată Consiliul Local Constanța și municipalitatea prin primar. Iată motivul! (document)

02 Mar 2018 478

Părinţii de la Colegiul de Marină ar fi preferat, în locul Şcolii nr. 15, să facă naveta la Colegiul „Tomis“

24 Feb 2018 1735

Reacţia oficială a Liceului „C.A. Rosetti“, legată de schimbarea administrării unor clădiri din propria curte

23 Feb 2018 648

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Cinci proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 467

Paradoxala reacție a conducerii Colegiului „Rosetti“ legată de mutarea elevilor de la Marină. „Nu e normal să se rezolve situația unei unități școlare prin ciuntirea alteia“

23 Feb 2018 1925

Curat sprijin al educaţiei! Şcolile închiriază spaţii, iar 50 de procente revin Consiliului Local

22 Feb 2018 735

Liceul Militar de Marină, funcţional din toamnă Consilierii locali votează transferul clădirii Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza“ Constanţa la MApN

21 Feb 2018 1006

Handbal Club Municipal, fondat de Consiliul Judeţean Constanţa, a întrat în faliment

21 Feb 2018 995

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Feb 2018 577

Bugetul Constanţei a fost aprobat cu două amendamente - elaborarea unei strategii de smart city şi a studiilor de fezabilitate pentru porturi turistice

16 Feb 2018 720

LIVE TEXT. Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

15 Feb 2018 630

Este ședința Consiliului Local Municipal Constanța. 23 de proiecte cu inițiator unic. Noi am subliniat ce ne-a atras atenția

15 Feb 2018 574

Bani de la Consiliul Local pentru sportul constănţean. La cine se referă proiectele de hotărâre (documente)

12 Feb 2018 998

Consiliul Local al comunei 23 August, județul Constanța, a înființat o societate. Ce domeniu de activitate are

10 Feb 2018 426

Consiliul Local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Va fi votat bugetul pe anul 2018. Ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi

09 Feb 2018 460

LIVE TEXT Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte vor fi analizate

30 Jan 2018 886

Astăzi este ședința Consiliului local al municipiului Constanţa. Vor fi 34 de proiecte. Se va discuta despre gigacalorie. Dar și despre altele

30 Jan 2018 787

Cât va costa abonamentul RATC lunar pe toate liniile de la 1 februarie. Va putea fi achitat prin aplicații sau SMS

29 Jan 2018 997

Consiliul Local Mereni, ameninţat cu „descinderea“ Corpului de Control al Prefecturii dacă nu se întruneşte de urgenţă

25 Jan 2018 437

Imagini de la evenimentManifestări dedicate Zilei Unirii Principatelor Române la Constanţa (galerie foto+video)

24 Jan 2018 1003

S-a decis „soarta“ Colegiului de Marină. Deocamdată!?

24 Jan 2018 2478

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Primăria Constanţa îşi dispută în instanţă zona Poligon 23. Administraţia locală demarase amenajarea unui adăpost pescăresc! (galerie foto + document)

24 Jan 2018 1231

Iată ce școală constănțeană a fost desființată!

23 Jan 2018 5046

Liviu Pătraşcu a dat în judecată Primăria Constanţa şi pe primarul Făgădău! Postul său s-a desfiinţat anul trecut! (document)

22 Jan 2018 2054

Consiliul Local al comunei Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

19 Jan 2018 985

Mirosuri pestilenţiale, şobolani şi gândaci O femeie din Constanţa a dat în judecată Consiliul Local şi cere relocarea cantinei sociale din Piaţa Griviţei (galerie foto)

17 Jan 2018 4037

Încep angajările masive în Poliţia Locală Constanţa! Câte posturi sunt vacante

15 Jan 2018 1436

Ca urmare a unui control al Curţii de Conturi Patru directori ai Confort Urban, chemaţi la judecată în 15 dosare (document)

15 Jan 2018 635

USR Constanţa, o nouă plângere prealabilă către Consiliul Local Municipal

12 Jan 2018 593

Primăria Constanţa a încheiat selecţia de dosare pentru concursurile de ocupare a posturilor din organigramă. Vezi dacă ai fost admis pentru probele scrise!

07 Jan 2018 927

A fost dezbatere publică, dar au avut loc și proteste de stradă. Consiliul Local Municipal votează astăzi taxele și impozitele constănțenilor pentru 2018

28 Dec 2017 1319

Consilierii Locali Municipali votează mâine salariile funcţionarilor din Primăria Constanţa. Nu sunt deloc de lepădat! (document)

27 Dec 2017 1498

Indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor aflate în subordinea CL Constanța, majorate (document)

27 Dec 2017 1548

Impozit majorat cu 500% de Primăria Constanţa pentru o firmă cipriotă. Iată despre ce este vorba (document)

26 Dec 2017 1465

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 48 de proiecte pe ordinea de zi

22 Dec 2017 511