Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte se află pe listă

Sediu Primăria Constanța
 
 • Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 29 aprilie 2022, ora 11.00 .

 
Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.                                                                             


Proiectul ordinii de zi
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 12.03.2022;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.03.2022;
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.03.2022;
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I din anul 2022;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 ale CT BUS SA;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 39, Nicolae Tonitza” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 
 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin HCL nr. 23/2018;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei, calea ferată și limite cadastrale, inițiator Euro House Construct SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile parter – depozitare, comerţ en-gros, spaţii de prezentare, birouri, bd. Aurel Vlaicu nr. 143, investitor Pălimaru Constantin Alin;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E, bd. Aurel Vlaicu, zona Metro I, parcela A592/20, lot 2/2/2/2, investitor Pak Autotrans SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E, bd. Aurel Vlaicu, zona Metro I, parcela A592/20, lot 2/2/2/1, investitor Pavel Sebastian;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil multifuncțional P+3E, restaurant Estival, Stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord, investitor Carzo Estival SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, str. Calafatului nr. 37, investitor Marinică George;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil birouri S+P+4-5E - modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, investitor Herda Iulian;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă și birouri, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 1 - str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor Solid House SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+3-4E cu funcțiunea de structură de primire turistică - unități de  cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, lot 18, careu 41, investitor Veniamin Nicolae;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile cu funcțiunea de unități mici și mijlocii productive și de servicii, str. Septimius Severus nr. 7, investitor Constantinescu Ionuț - Mircea;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3C şi limite cadastrale, iniţiat pentru parcela A 610/1, lot 1+2, inițiator Proximus Andremar SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ștefănescu Marian Laurențiu, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977,  cu modificările și completările ulterioare;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța bd. Mamaia nr. 331A, în vederea înscrierii în cartea funciară;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenurilor identificate cu numerele cadastrale 253963, 254095, 253985, 253986, 253987 situate în municipiul Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Constanța, asupra unor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situate în municipiul Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru administrarea eficientă a bunurilor aflate în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța str. Ștefan Cel Mare nr. 90 (zona A), în suprafaţă utilă de 100,59 mp și beci în suprafață de 72,37 mp;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Salvate de pandemie și de votul PNL și PSD din CLM Constanța. Turnuri de 15 etaje pe locul fostului restaurant Parc din Mamaia (DOCUMENTE)

01 Jul 2022 2116

Contractul cu Polaris a fost adiționat! Primarul Chițac se așteaptă ca instanța să decidă cine are dreptate

30 Jun 2022 784

LIVE VIDEO+TEXT S-a votat modificarea contractului cu Polaris! Consiliul Local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi (VIDEO)

29 Jun 2022 978

LIVE TEXT+VIDEO UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară. Trei proiecte retrase de pe ordinea de zi

10 Jun 2022 971

Constanța. Ședință extraordinară a CLM. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

06 Jun 2022 613

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac acuză USR Constanța că îi boicotează mandatul (VIDEO)

04 Jun 2022 876

CLM Constanța a aprobat sumele pentru parcul din zona Brotăcei. Georgeta Tapangea construiește în continuare

01 Jun 2022 1103

LIVE VIDEO-TEXT Ședința Consiliului local municipal. Taluzul Constanței rămâne deocamdată al orașului! Șoseaua propusă de Chițac a picat la vot (VIDEO)

30 May 2022 1522

Peninsularii s-au mobilizat din nou! Consultare publică în mediul online - Sunteți sau nu de acord cu proiectele imobiliare de pe taluzul falezei Constanța?

30 May 2022 1133

Consiliul local al municipiului Constanța, în ședință. A fost suplimentată lista proiectelor aflate pe ordinea de zi

26 May 2022 784

Consilierii locali constănțeni, chemați să aprobe noi repartiții în blocurile ANL. Cine sunt beneficiarii? (DOCUMENT)

26 May 2022 945

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 May 2022 505

Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Vezi ordinea de zi completă

23 May 2022 759

LIVE VIDEO-TEXT Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (VIDEO)

20 May 2022 969

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

19 May 2022 659