Sedinte consiliu

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”Constanța. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, joi, 31 ianuarie  2019, ora 12.00, în sala „Prof. Gheorghe Coriolan” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”Constanța, cu următoarea ordine de zi: 
 
 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 19.12.2018; 
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 3.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2018;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea „CT BUS SA”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local – preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat, începând cu data de 01.01.2019 în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 6.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019 în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 7.  Proiect de hotărâre privind închirierea a trei locuințe pentru victimele violenței în familie;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 8.  Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2018;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 337/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 10.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea Muzeului de Artă Populară Constanța”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 12.  Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 13.  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 14.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 241/2017 privind actualizarea HCL nr. 629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5288 mp, situat în zona Palazu Mare – ANL 1, în vederea construirii unui ansamblu de locuințe;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 15.  Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 16.  Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 61;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 17.  Proiect de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea acestora în administrarea unităților de învățământ;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 18.  Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul Constanța, Piața Agroalimentară Tomis Nord;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic George Emil Palade a unui mijloc fix ce constituie domeniul public al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 20.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E – Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3493/09.01.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2852/17.11.2003, rectificat, și nr. 497/21.04.2004;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 219988/ 18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Turda nr. 6, în suprafață de 75,75 mp, în vederea vânzării directe către Tănăsie Lidia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 219986/ 18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Siretului nr. 17, etaj 1, ap. 3, în suprafață utilă de 25,40 mp, cote părți comune de 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză de 11,88 mp (integral construit), în vederea vânzării directe către Memet Sadife;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 214367/ 10.12.2018 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefăniță Vodă/str. Prelungirea Delavrancea, în suprafață de 3.124 mp, precum și a caietului de sarcini;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Voinicului nr. 22, în suprafață de 49 mp;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Moților nr. 8, în suprafață de 61 mp către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Petre Dascălu nr. 10, în suprafață de 84 mp, către Aziz Mariana și Aziz Daniar;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Valului nr. 5B, în suprafață de 29 mp, către Nistorescu Iulian Ion;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții – extindere Delfinariu;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 31.  Proiect de hotărâre privind completarea documentației anexă la HCL nr. 145/2009 privind aprobare PUZ – construire imobil S+D+P+M+4-6E+T – locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, teren în suprafață de 274,34 mp, proprietate SC Rezkozan Impex SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Building Development SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 35.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor societății RAJA SA;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 36.  Proiect de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al SC Ecosal SRL Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 37.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.iniţiator: primar Decebal Făgădău

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

LIVE TEXT Consilierii locali municipali, convocaţi în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi (galerie foto + document)

30 Sep 2019 747

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiect se află pe Ordinea de zi

26 Jul 2019 517

Consiliul local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară (document)

19 Jul 2019 501

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa este convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

22 May 2019 611

Ce valoare au dividendele oferite de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

23 Apr 2019 517

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Mai multe proiecte pe ordinea de zi

19 Apr 2019 692

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

21 Feb 2019 843

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședinţă ordinară. Sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi

15 Feb 2019 733

Consiliul local al comunei Cumpăna, convocat în ședință ordinară. Sunt mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi

25 Jan 2019 652

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (document)

22 Jan 2019 692

Ședință de îndată a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Un proiect pe ordinea de zi

17 Dec 2018 567

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

06 Dec 2018 952

Premieră la Constanța. Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa va avea loc la sediul CNAPM Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime

23 Nov 2018 1307

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Nov 2018 756

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 795