Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

Primăria MedgidiaConsiliul Local al Municipiului Medgidia este convocat în data de 29 septembrie 2022de la ora 16.30 în ședință ordinară.

PROIECTUL ORDINII DE ZI este următorul:
 
PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
 1. Proiect de hotărâre nr. 182/16.09.2022 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației ELABORARE P.U.Z. – ZONA SPITAL, aprobat prin H.C.L. nr. 114/26.05.2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 183/16.09.2022 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ MIXTĂ DE SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUIRE, generat de imobilul amplasat în intravilanul municipiul Medgidia, județul Constanța, strada Independenței, numărul 12B, Lot 1/1/1/1/1/1/1/1/1, identificat cu număr cadastral 109835.
 3. Proiect de hotărâre nr. 184/16.09.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 10123/06.09.2022.
 4. Proiect de hotărâre nr. 185/16.09.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 62/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale  nr. 6 - 8 la acesta, cu doamna Simion Elena.
 5. Proiect de hotărâre nr. 186/16.09.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108531 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108531 a localității Medgidia,situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 7, jud. Constanța.
 6. Proiect de hotărâre nr. 187/16.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 1000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110658 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110658, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 2, jud. Constanța, cu acces din strada Dezrobirii.
 7. Proiect de hotărâre nr. 188/16.09.2022 privind schimbarea destinației imobilului Centrală termică – CT 2, identificat cu număr cadastral 106610 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106610 UAT Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. General Magheru, nr. 14C, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, din centrală termică în spațiu pentru desfășurarea de activități socio-culturale și religioase și darea în folosință gratuită către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, în scopul desfășurării activității.
 8. Proiect de hotărâre nr. 189/16.09.2022 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 190/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110391 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110391, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 2, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 10. Proiect de hotărâre nr. 191/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110680 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110680, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/1, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 11. Proiect de hotărâre nr. 192/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110681 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110681, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/2, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 12. Proiect de hotărâre nr. 193/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 485 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110682 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110682, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/3, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 13. Proiect de hotărâre nr. 194/21.09.2022 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea PNE WIND ROMANIA S.R.L.
 14. Proiect de hotărâre nr. 195/23.09.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 10649/22.09.2022.
 15. Proiect de hotărâre nr. 196/28.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 16. Proiect de hotărâre nr. 197/28.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2022.

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

14 Jun 2024 492

LIVE VIDEO-TEXT Primarul Chițac lipsește. Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Iată ce proiecte au votat consilierii locali (DOCUMENTE)

30 May 2024 987

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CLM, suplimentată Înainte de alegeri, primarul propune fuziunea dintre Confort Urban și Administrația Fondului Imobiliar! (DOCUMENTE)

29 May 2024 656

Mihai Lupu, la finalul ședinței ordinare a CJ Constanța -„ Am un gust amar de eșecul pe care l-am avut astăzi!”

29 May 2024 900

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare ale societăţii Confort Urban SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 465

Ședință CLM Aleșii locali votează execuția bugetului local pe anul 2023. Excedentul a depășit 2 milioane de lei (DOCUMENT)

26 May 2024 400

Ședință Consiliu Județean Constanța Se actualizează devizul general pentru ​roiectul „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu” (DOCUMENT)

26 May 2024 592

Ședință CL Constanța Aprobarea tarifelor practicate de Termoficare Constanța SRL, unul dintre proiecte (DOCUMENT)

26 May 2024 1737

Ședința Consiliului Local Constanţa Raportul de activitate al Termoficare Constanața, pe ordinea de zi (DOCUMENT)

26 May 2024 619

Ședință CJ Constanța Clădirile la fostul Spital de Oase de la Eforie vor fi demolate. Ce se va construi în locul său?

24 May 2024 4002

Un proiect ce vizează Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie, pe ordinea de zi a ședinței CJ Constanța (DOCUMENT)

24 May 2024 478

Ședință CJC Unul dintre proiecte vizează modificarea și completarea actului constitutiv al Drumuri Județene Constanța SA (DOCUMENT)

24 May 2024 761

Ședință CJC Proiectul despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea DJ 392- Vânători – Pecineaga, pe masa consilierilor județeni (DOCUMENT)

24 May 2024 373

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor pe ordinea de zi

17 May 2024 772

Consiliul Local Municipal Medgidia, în ședință ordinară. Iată ce se va discuta

25 Apr 2024 587