Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

Primăria MedgidiaConsiliul Local al Municipiului Medgidia este convocat în data de 29 septembrie 2022de la ora 16.30 în ședință ordinară.

PROIECTUL ORDINII DE ZI este următorul:
 
PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
 1. Proiect de hotărâre nr. 182/16.09.2022 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației ELABORARE P.U.Z. – ZONA SPITAL, aprobat prin H.C.L. nr. 114/26.05.2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 183/16.09.2022 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ MIXTĂ DE SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUIRE, generat de imobilul amplasat în intravilanul municipiul Medgidia, județul Constanța, strada Independenței, numărul 12B, Lot 1/1/1/1/1/1/1/1/1, identificat cu număr cadastral 109835.
 3. Proiect de hotărâre nr. 184/16.09.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 10123/06.09.2022.
 4. Proiect de hotărâre nr. 185/16.09.2022 prin care se ia act de modificarea contractului de comodat nr. 62/22.03.2010 prin încheierea actelor adiționale  nr. 6 - 8 la acesta, cu doamna Simion Elena.
 5. Proiect de hotărâre nr. 186/16.09.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108531 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108531 a localității Medgidia,situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 7, jud. Constanța.
 6. Proiect de hotărâre nr. 187/16.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 1000 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110658 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110658, situat în mun. Medgidia, str. Silozului, nr. 109 B, Lot 2, jud. Constanța, cu acces din strada Dezrobirii.
 7. Proiect de hotărâre nr. 188/16.09.2022 privind schimbarea destinației imobilului Centrală termică – CT 2, identificat cu număr cadastral 106610 și înscris în Cartea Funciară Nr. 106610 UAT Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. General Magheru, nr. 14C, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, din centrală termică în spațiu pentru desfășurarea de activități socio-culturale și religioase și darea în folosință gratuită către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, în scopul desfășurării activității.
 8. Proiect de hotărâre nr. 189/16.09.2022 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 9. Proiect de hotărâre nr. 190/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110391 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110391, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 2, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 10. Proiect de hotărâre nr. 191/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110680 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110680, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/1, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 11. Proiect de hotărâre nr. 192/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 484 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110681 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110681, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/2, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 12. Proiect de hotărâre nr. 193/21.09.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 485 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110682 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110682, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1 Bis, Lot 3/3, jud. Constanța, cu acces prin Lotul 1.
 13. Proiect de hotărâre nr. 194/21.09.2022 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea PNE WIND ROMANIA S.R.L.
 14. Proiect de hotărâre nr. 195/23.09.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 10649/22.09.2022.
 15. Proiect de hotărâre nr. 196/28.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 16. Proiect de hotărâre nr. 197/28.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2022.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

LIVE-VIDEO+TEXT Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință. Scandal pe tema CT BUS între primar și liderul opoziției! (VIDEO)

29 Nov 2022 1196

Ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Proiecte importante. Vezi ordinea de zi completă

24 Nov 2022 653

UPDATE Ședință de Consiliu Județean! Mandate speciale pentru ADD, bani pentru primăriile din județ și transformarea RADJP în societate pe acțiuni

22 Nov 2022 940

LIVE VIDEO-TEXT Consiliul local al municipiului Constanţa a decis - Parcarea va fi gratuită zilnic între orele 20.00 și 8.00 pe tot parcursul anului

22 Nov 2022 2584

LIVE- VIDEO-TEXT Ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (VIDEO)

21 Nov 2022 1008

Consilierii județeni aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de conservare și punere în valoare a ansamblului rupestru de la Murfatlar( DOCUMENTE)

19 Nov 2022 1125

Consiliul local al municipiului Constanţa a aprobat o nouă rectificare bugetară și indicativii tehnico-economici pentru Policlinica Municipală

14 Nov 2022 880

Actele la control! Operatorii de pompe funebre din Constanța trebuie să primească avizul Consiliului Local Municipal pentru prestarea serviciilor funerare(DOCUMENTE)

28 Oct 2022 1545

Ședință ordinară a Consiliului local al Municipiului Constanța. Noul Regulament al parcărilor și înființarea OMD pe ordinea de zi

25 Oct 2022 1028

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

24 Oct 2022 565

Consiliul Local al Comunei 23 August județul Constanța, convocat în ședință. Ce se află pe ordinea de zi (DOCUMENTE)

21 Oct 2022 632

LIVE TEXT+VIDEO Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară. Cât vor plăti constănțenii racordați la sistemul centralizat de termoficare pentru o gigacalorie în sezonul rece 2022-2023(VIDEO+DOCUMENT)

21 Oct 2022 1485

Ședință extraordinară de Consiliu Local. Se stabilește prețul gigacaloriei pentru constănțenii racordați în sistemul centralizat de termoficare!

20 Oct 2022 1045

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

10 Oct 2022 759

Ședință extraordinară de Consiliu Județean. Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor de la Regia Județene de Drumuri și Poduri

09 Oct 2022 874