După 5 ore de nervi, amendamente și „negocieri", Chițac a cedat! Taxa de salubritate în 2023 va fi de 8 lei/lună, așa cum au votat consilierii locali!

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, marţi, 27.12.2022, ora 13.00. 

Ședința a început cu întârziere de mai multe de jumatate de oră, deoarecere reprezentanții grupurilor politice din cadrul CLM nu au căzut la înțelegere în privința taxei de sulubrizare, care urmează să se dubleze de anul viitor de la 7.5 la 14 lei de persoană. Consilierii de la PSD au anunțat deja că nu vor vota majorarea taxei și au propus ca majorarea taxei să se facă doar cu rata inflației de 5.1%.

Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință și participă 26 de aleși locali municipali.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.11.2022; - APROBAT
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.11.2022; - APROBAT
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.11.2022; - APROBAT
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.11.2022; -APROBAT
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 742/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

La acest punct, consilierii au mai multe amendamente. Aleșii USR- PNL propun printr-un amendament reducerea taxelor pe clădiri pentru anul 2023 pentru proprietarii care au executat lucrări de intervenție pentru reabilitare energetică a imobilelor deținute pe cheltuială proprie. Amendamentul a fost aprobat.

Cel de-al doilea amendament, doar al USR vizează creșterea taxei de salubritate doar cu rata inflației, de la 7.5 lei la 8 lei de persoană pe lună. Cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă și 8 abțineri, amendamentul a fost aprobat.

Inițial cuatumul taxei propus de primarul Chițac era de 14 lei/lună/persoană.


Într-o luare de cuvînt, în cadrul ședinței, primarul spune că „această măsură a USR este una sub zodia populismului și că inițiatorii amendamentului privind taxa de salubritate nu au la bază niciun studiu de calcul iar componenta subvenției trebuie să fie eminamente una socială, așa cum stipulează Legea salubrității nr.1/2006, care ne arată că ne aflăm în acest moment într-o stare de ilegalitate", a mai spus Chițac referitor la taxa de salubritate.

De altfel, Chițac a venit cu un amendament propriu la acest proiect privind reducerea cu 40% a taxei de salubritate pentru persoanele fără venit și a celor care beneficiază de programul RESPECT, respectiv persoanele care se încadrează într-una din următoarele categorii:
 
a) persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 2.024 lei;

b) persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;

c) persoane cu handicap grav sau accentuat;

d) persoane care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001;

e) persoane care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal;

f) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).

Toate aceste categorii de persoane pot beneficia de o reducere cu 40% a taxei de salubritate printr-o cerere depusă la Serviciul Public de Taxe și Impozite Locale până la 31 ianuarie 2023, a anunțat Chițac.

Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri amendamentul a fost aprobat și astfel persoanele defavorizate vor plăti 8.4 lei pentru taxa de salubritate pe lună anul viitor.

Situația creată în Consiliul Local Municipal este una hilară, deoarece aparent adoptarea amendamentului introdus de Chițac anulează prevederile amendamentului introdus de USR.

A fost nevoie de un nou vot al amendamentelor în proiecte de hotărâre diferite pentru departajarea voturilor, cu toate că secretarul municipiului, Fulvia Dinescu a spus că cele trei amendamente nu se exclud între ele.

După ce ambele proiecte au fost aprobate, consilierii au decis să continue cu votarea ordinii de zi și până la finalul ședinței să se edifice cu privire la valoarea taxei de salubritate pe care o vor plăti constănțenii în 2023!

Cât vom plăti taxa de salubritate?!

În finalul ședinței de CLM, primarul Vergil Chițac a invocat prevederile unei OUG adoptate în luna septembrie, prin care autoritățile publice locale pot acorda ajutoare doar familiile și persoanele vulnerabile. Potrivit lui Chițac, filosofia OUG-urilor este încurajarea reciclării și se bazează pe principiul plătești cât arunci.

Chițac le cere consilierilor de la USR să-și retragă amendamentul iar pe cei de la PSD să voteze amendamentul care vine în ajutorul persoanelor vulnerabile.

PSD nu renunță la solicitarea lor ca această taxă de salubritate să fie indexată doar cu rata inflației și spune că nu este normal ca doar o parte dintre constănțeni să fie sprijiniți, respectiv 10% dintre constănțeni.

Chițac susține că prețul real este de 14 lei, în urma calculului aplicat la numărul de locuitori.

Nici USR nu vrea să renunțe la amendament și vor ca taxa să fie 8 lei de persoană pentru 2023.

Secretarul municipiului Constanța, Fulvia Dinescu susține că subvențiile trebuie aplicate așa cum a fost modificată legislația prin OUG, pentru că altfel riscăm să aprobăm un amendament care contravine legii. Chițac le transmite aleșilor USR că va chema Curtea de Conturi și se va adresa prefectului dacă USR nu renunță la amendamentul lor.

S-a cerut o pauză de 5 minute pentru lămurirea acestui vot!  Pauza s-a prelungit însă și a mai trecut o oră și jumătate până s-a revenit la ședință.
După aceste „consultări" nu se știe cu cine, primarul Chițac și-a retras amendamentul, astfel încât proiectul de hotărâre va conține doar amendamentele USR - PNL, respectiv USR privind creșterea taxei de salubritate doar cu rata inflației, de la 7.5 lei la 8 lei de persoană pe lună.

Proiectul a fost APROBAT cu 26 de voturi pentru.

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 630/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța; - RETRAS
inițiator: consilier local Rusu Ionuț
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 721/2022 privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 46; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 720/2022 privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, str. Revoluției din 22 Decembrie 1989 nr. 25, proprietatea societății Marcos SRL; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 727/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Confort Urban SRL; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 712/2022 privind aprobarea încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, prin promovarea și susținerea unei acțiuni în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ în contradictoriu cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 735/2022 pentru modificarea HCL nr. 482/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 722/2022 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitate boli infecțioase, din cadrul Camerei de gardă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 743/2022 pentru completarea HCL nr. 15/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, axa prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1 ”Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii FESI”; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 745/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de transport public prin construire/modificare/reabilitare stații de transport în comun la capete de linii”; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 746/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuri de joacă noi (10 locații);- APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 719/2022 privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuința situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 6, et. 1, ap. 9; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 737/2022 privind numirea auditorului statutar al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL pentru exercițiul financiar 2022;  - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Ceaușescu&Partners SRL din Constanța este auditorul desemnat.

Firma a fost înființată la data de 28 septembrie 2010 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.
Are un punct de lucru în Constanța. Cifra de afaceri a fost de 2.227.901 lei în anul 2021, cu un profit de 167.214 lei, după 12 ani de activitate.
Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 15% și a raportat un număr de 14 angajați în anul 2021.
Asociații firmei sunt Andreea și Leonardo Petre Ceaușescu. Femeia are și rolul de administrator.
Potrivit www.confidas.ro, SRL-ul a încheiat 28 de contracte din achiziții publice în valoare de  1.286.417,77 lei.

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 733/2022 pentru modificarea HCL nr. 373/2022 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța prin transformare în societate cu răspundere limitată cu asociat unic cu denumirea ”Administrația Fondului Imobiliar SRL”;  - APROBAT  cu 23 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă. Primarul Vergil Chițac susține că RAEDPP era singura regie rămăsă la nivel național. De aceea, Primăria Constanța va avea o structură la nivel de serviciu, care se va ocupa de administrarea patrimoniului imobiliar. Perioada de restructurare se extinde cu 6 luni. Atsfel, activitatea RAEDPP pe componentele legate de locurile de joacă și direcția de piețe și oboare vor intra în subordinea Confort Urban SRL iar fondul imobiliar va fi administrat direct de Primăria Constanța.
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 736/2022 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Unitatea administrativ teritorială a municipiului Constanța și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului “HUB de servicii MMSS – SII MMSS”  cod SMIS 2014 + 130963; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 744/2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 59/2020 privind aprobarea proiectului “INFANT”;  - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 739/2022 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Dragnea Gabriela; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 711/2022 privind aprobarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2023; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 738/2022 privind aprobarea stabilirii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2023; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 732/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 492 mp, situat pe strada Mircea cel Bătrân nr. 45, în favoarea societății Transgaz SA; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5   
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 714/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța; -APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 740/2022 privind revocarea dreptului de folosință gratuită a Direcției generale de asistență socială Constanța asupra imobilului Creșa nr. 13 situat în municipiul Constanța, Al. Pelicanului nr. 3, bl. AV29, parter și darea acestuia în administrare, în favoarea Grădiniței cu program prelungit ”Lumea Copiilor”; -APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 715/2022 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 741/2022 privind constituirea unui drept de administrare asupra unor imobile (terenuri), aparținând domeniului public al UAT Municipiul Constanța, în favoarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat; -APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 713/2022 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 200049, înscris în cartea funciară nr. 200049, în suprafață de 22,22 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia-Complex Savoy, în favoarea Complex Savoy SA; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 716/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile locuințe colective P+4-6E, str. Rozelor nr. 5, parcelele VN 387/3/1 și VN 387/4, investitor societatea Cambela Prod SRL; Proiectul are aviz negativ de la Comisia nr.2 de Urbanism a Consiliului Local Constanța.  Consilierul USR, Cristiana Popescu spune că exista deja și alte proiecte imobiliare în zonă și vor fi mari probleme de acces dacă și acest proiect imobiliar se va realiza. Aceasta spune că aleșii locali trebuie să țină cont de locuitorii cartierului care au avut încredere în Primăria Constanța în momemtul în care s-au mutat în acest cartier și care acum au ajuns să fie sufocați de construcții a unor dezvoltatori imobiliari. Un locuitor din Palazu Mare a intervenit în ședința de CLM și se declară uimit de avizul dat de primar și de arhitectul-șef pentru proiectul imobiliar de pe strada Rozelor din Palazu Mare. ”Este o stradă de pământ cu acces la bulevardul Tomis de 2.5 m, nu știu cum investitorul ar putea duce aici utilaje. Noi nu avem treabă cu investitorii, însă noi cei care am construit aici în 2009 -2010 am ținut cont de realitățile timpului, când regimul de întălțime era de P+1", a susținut locuitorul din Palazu Mare în fața consilierilor locali. Primarul Vergil Chițac spune că el a propus revocarea PUZ-ului din 2011 valabil pentru Palazu Mare, dar nu a fost susținut de consilierii locali. Se supune la vot acest proiect de oportunitate.  - RESPINS cu 8 voturi pentru, 9 împotrivă și 9 pentru.
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 717/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală și birou, str. Dragoslavele nr. 4, investitor Panait Vali-Cătălin; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 718/2022 privind prelungirea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 208/2020, inițiator Gheorghe Haliț; Proiectul are aviz negativ de la Comisia de Urbanism a Consiliului Local Municipal. - RESPINS  cu 7 voturi pentru și 17 abțineri.
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 731/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 578 mp, situat în municipiul Constanța, str. Avram Iancu nr.31 identificat cu număr cadastral 211948, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcţiei C1-Depozit-parter, cu respectarea dreptului de preempţiune al societăţii DORIS TRADING S.R.L.; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 730/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 114 mp (95 mp+19 mp), situat în municipiul Constanța, str.Intrarea Smârdan FN actual str. Mihai Eminescu nr. 5A, proprietatea privată a municipiului Constanța; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 729/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 33 mp, situat în municipiul Constanța, str. Poporului FN, identificat cu număr cadastral 251715, proprietatea privată a municipiului Constanța; -APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 728/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 49 mp, situat în municipiul Constanța, str. Voinicului nr. 22, proprietatea privată a municipiului Constanța; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 734/2022 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 263140/15.12.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță, Luna Park, în suprafață totală de 1622 mp; Proiectul are avize negative de la Comisiile 1 și 5. - RESPINS cu 9 voturi impotriva, 8 abtineri si 9 pentru proiectul nu a trecut de plenul CLM.
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 747/2022 pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța; -APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 723/2022 pentru modificarea HCL nr. 452/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, cu modificările și completările ulterioare; RETRAS
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 726/2022 pentru modificarea HCL nr. 603/2022 privind aprobarea profilului si a matricei profilului consiliului de administratie , a profilului personalizat şi a matricei profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului de administratie al societăţii Confort Urban S.R.L; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 725/2022 pentru modificarea HCL nr. 604/2022 privind aprobarea profilului si a matricei profilului consiliului de administratie , a profilului personalizat şi a matricei profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului de administratie al societăţii CT BUS S.A. Constanța; - APROBAT
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 748/2022 privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.;  Propunerile pentru Componența Consiliului de Administrație al societății sunt: Lavinia Anton, Popa Liviu Dorel, Chirtop Laurențiu, Gheorghe Lăzărescu și Aurel Iulian Gropoșilă - APROBAT cu 25 de voturi pentru și o abținere
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 724/2022 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A;  Propunerea este Gelu Sauciuc - APROBAT cu 26 voturi pentru.
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 710/2022 privind alegerea președintelui de ședință. Viitorul președinte de ședință pentru următoarele trei luni va fi Mirela Garip, consilier local USR.
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

 
UPDATE: 


Proiect ordine de zi suplimentară

 
 
1. Proiect de hotărâre nr. 751/2022 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022. Excedentul este de aproximativ de 60 de milioane de lei, răspunde primarul Vergil Chițac și vrea să-i cheltuiască pentru funcționare pentru începutul anului viitor.  - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
-aviz Comisia de specialitate nr.1

2. Proiect de hotărâre nr. 752/2022 privind aprobarea execuției bugetului local la data de 20.12.2022; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr.1

3. Proiect de hotărâre nr. 753/2022 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

4. Proiect de hotărâre nr. 749/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „BULEVARDUL MADRID‟ din Municipiul Constanța; Valoarea proiectului este de 61.760.739,77 lei fără TVA, respectiv 71.626.062,95 lei cu TVA, din care valoarea constructii-montaj (C+M) este de 45.172.472,52 lei fara TVA, respectiv 53.755.242,30 lei cu TVA, conform devizului general - APROBAT

iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre nr. 750/2022 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023, în municipiul Constanța.
iniţiator: primar Vergil Chițac. Prețul este de 450 lei /gigacalorie inclusiv TVA, iar subvenția este de 667,94 lei/gigacalorie inclusiv TVA.
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3


La finalul ședinței, consilierul local PSD, Daniel Georgescu spune că s-a simțit umilit de modul în care a fost organizată această ședință  și speră ca anul viitor activitatea Consiliului Local Municipal să intre în normalitate. De altfel, mai în glumă, mai în serios, toți aleșii locali s-au felicitat pentru rezilițență!

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:

Proiectul a fost respins! Consilierii municipali USR Constanţa se vor opune aprobării PUD pentru un bloc cu 6 etaje pe strada Rozelor din cartierul Palazu Mare

Consilierii PSD Constanța nu vor vota astăzi majorarea taxei de salubrizare de la 7,5 lei/pers/lună la 14 lei

 


 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

UPDATE Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă extraordinară. Trei grădinițe vor fi reabilitate (VIDEO)

07 Mar 2023 928

Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa. Mai multe proiecte, pe ordinea de zi

23 Feb 2023 1025

Cum va arăta Ansamblul memorial Ivan Patzaichin care va fi construit pe faleza municipiului Tulcea?

07 Feb 2023 755

„E foame de bani, băieți. Lumea tre' să știe ce fel de băieți sunteți!” Administrația Chițac vrea să transforme și stațiile de autobuz în panouri publicitare (DOCUMENTE)

31 Jan 2023 4384

Consilierii locali aprobă modificări la Regulamentul parcărilor din municipiul Constanța. Este vizată Peninsula! (DOCUMENTE)

26 Jan 2023 1980

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

26 Jan 2023 797

Consilierii PSD Constanța nu vor vota astăzi majorarea taxei de salubrizare de la 7,5 lei/pers/lună la 14 lei

27 Dec 2022 1031

Ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local al Municipiului Constanța suplimentată. Se va stabili și subvenția la căldură pentru populație

23 Dec 2022 1039

UPDATE Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară în a treia zi de Crăciun. Mai multe proiecte, pe ordinea de zi

22 Dec 2022 1439

Consiliul Local chemat să aprobe proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa”, finanțabil prin PNRR (DOCUMENTE)

13 Nov 2022 1077

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în ședință extraordinară! Iată ordinea de zi

11 Nov 2022 1140

Regulamentul parcărilor rămâne neschimbat. Varianta de modificare inițiată de PSD a fost respinsă de CLM

31 Oct 2022 1349

Actele la control! Operatorii de pompe funebre din Constanța trebuie să primească avizul Consiliului Local Municipal pentru prestarea serviciilor funerare(DOCUMENTE)

28 Oct 2022 1953

Ședință extraordinară de Consiliu Local. Se stabilește prețul gigacaloriei pentru constănțenii racordați în sistemul centralizat de termoficare!

20 Oct 2022 1373

Consiliul Local al Municipiului Constanța, convocat în ședință extraordinară. Mai multe proiecte pe ordinea de zi

05 Oct 2022 1078