Sedinte consiliu

LIVE TEXT. În premieră, ședința Consiliului Local al municipiului Constanța are loc la Gara Maritimă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (galerie foto)

Consiliul local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară astăzi de la ora 14.00, la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime.
 
Decizia de a organiza ședința la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime este o premieră la Constanța.

La ședință participă și directorul CN APM Constanța, Dan Nicolae Tivilichi. 

UPDATE. 1

În debutul ședinței sunt intonate Imnul Național și Imnul Dobrogei de către Marius Eftime de la Teatrul Oleg Danovski din Constanța. 

Ședința este condusa de Cristian Tincu de la PSD, care este președinte de ședință. 

După cum a anunțat, primarul Decebal Făgădău oferă în începutul ședinței explicația alegerii locului pentru desfășurarea ședinței de Consiliu Local la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța - Sala de Marmură a Gării Maritime. 

”Ședințele de CLM se vor muta din sediul administrativ al orașului acolo unde viata o va cere.Am început cu APC pentru că orașul și Portul sunt implicate în multe proiecte. Împreună cu conducerea portului și cu operatorii porturi, am fost la Bruxelles. Am fost acasă la investitori împreună. Facem o muncă în echipă și mi s-a părut corect să încep de aici acest periplu pe care CLM îl va face în oraș. Multumesc conducerii APC și îi asigur că echipa primăriei va face echipa cu echipa APC pentru oraș” - a declarat primarul Decebal Făgădău. 

Edilul l-a invitat pe Dan Nicolae Tivilichi la sărbătoarea națională și a precizat că vrea ca acest model construit între administratia locală și Port să rămână pe veci. 

UPDATE. 2

23 de consilieri locali sunt prezenți în sală. Pe ordinea de zi sunt incluse 55 de proiecte. 

Au fost votate proiectele 1, 2, 3 (cu 6 abțineri de la consilierii PNL), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

UPDATE. 3


Au trecut și proiectele 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

UPDATE. 4

Consilierii au votat și proiectele 27, 28, 29, 30, toate cu 23 de voturi „pentru“. 


UPDATE. 5 

Au trecut și proiectele 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

UPDATE. 6


Proiectul 41 a picat.

Au fost votate și proiectele 42 (2 voturi împotrivă), 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 

La proiectul 53, se fac propuneri: 
Aurelian Marin și Dede Perodin de la PSD și Cătălin Papuc de la PMP. 

Este vorba despre proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor a SC CT BUS SA. 

La proiectul 54 propunerea PSD este Marioara Cojoc.

Este vorba despre proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța;

La proiectul 55, de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 157/2006 privind înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice la nivelul municipiului Constanța pe buletinul de vot sunt următorii:
 
1. Iuliu-Valentin Giman şef birou, Infrastructură şi reţele urbane.
2• Ruxandra-Ioana Balica Consilier, Direcţia dezvoltare și fonduri europene
3• Viorel Diaconu Inspector, Serviciul investitii
4• Alexandru Bică -Inspector, Direcția gestionare servicii publice
5. Elena Bănică Inspector, Biroul iluminat public
6. Andreea Dumbravă Inspector, Direcția tehnic-administrativ
7. Carmen Elena Bordea Inginer, RAEDPP
8. Bogdan Orozan Director tehnic, RADET
9. Gevat Bari - Director tehnic, S.C. CT BUS

Comisia a fost înființată în anul 2006. 

UPDATE. 7

La proiectul 53 au fost aleși reprezentanț ai Municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor a SC CT BUS SA. Aurelian Marin și Cătălin Papuc. 

Ședința are următoarea ordine de zi:
 
1.         Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.10.2018;
 
2.         Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.10.2018;
 
3.         Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
5.         Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru     premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada iunie-octombrie 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
6.         Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada iulie-august 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
8.         Proiect de hotărâre privind stabilirea tranșei tichetelor valorice pentru anul 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
9.         Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
10.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și       funcționare al Direcției generale de asistență socială Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
11.         Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de Direcția generală de asistență socială Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
12.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
13.         Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
14.       Proiect de hotărâre privind aprobarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
15.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
16.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
17.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
18.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 266/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 10 m”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
19.       Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 65/2011 privind „Programul de construire unitățí locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campus Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - cartier Palazu Mare amenajare Prelungirea Recoltei;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare  a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții „Sistematizare a circulației și reparații pe b-dul Aurel Vlaicu pe sectorul strada Alba-Iulia - b-dul Tomis, municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
22.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 158532/21.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 809/05.09.2003, adiționat, nr. 980/05.07.2004, adiționat, nr. 1782/12.10.2004, adiționat și nr. 1325/29.08.2008;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
23.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181150/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Orizontului nr. 34A, în suprafață de 18 mp, în vederea vânzării directe către Zaharia Gina;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
24.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181155/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Cleopatra, în suprafață de 29 mp, în vederea vânzării directe către S.C. Mamaia 2000 SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
25.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181162/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Modern, magazin 294, în suprafață de 26 mp, în vederea vânzării directe către SC Alliance Qwest Company SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
26.       Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în suprafață totală de 69,72 mp, pentru specialitatea medicină de familie situat în municipiul Constanța, b-dul I.C. Brătianu nr. 47, în vederea desfășurării activității medicale în sistem de tură/contratură;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
27.       Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în suprafață totală de 105,22 mp, pentru specialitatea medicină de familie situat în municipiul Constanța, b-dul I.C. Brătianu nr. 47, în vederea desfășurării activității medicale în sistem de tură/contratură;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
28.       Proiect de hotărâre privind aprobarea  oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, strada Traian nr. 98A, în suprafață de 20,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
29.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, strada Poporului nr. 143A, în suprafață de 33,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
30.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, intrarea Slt. Bogdan Vasile nr. 11, în suprafață de 31,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
31.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în  municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Mal Lac Siutghiol, în suprafață de 622,00 mp către Autoritatea Navală Română;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
32.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 258/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ovidiu nr. 5, etaj 1, ap. 2, către Enache Mariana, în conformitate cu Sentința civilă nr. 17329/04.11.2009 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 10935/212/2008;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
33.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 338/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Mercur nr. 11, etaj 1, ap. 4, către Haralambescu Mihail și Haralambescu Paulina, în conformitate cu Sentința civilă nr. 3230/22.03.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 13344/212/2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
34.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 339/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Traian nr. 20, etaj 2, ap. 6, către Coman Mitică și Miu Rada, în conformitate cu Sentința civilă nr. 13393/13.11.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 32203/212/2014;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
35.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 340/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, parter, către Damian Profirel, Damian Mariana, Damian Silviu și Damian Aurelia, în conformitate cu Sentința civilă nr. 5210/07.05.2015 pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin Decizia civilă nr. 1155/04.12.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 14524/212/2014;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
36.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 341/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Arhiepiscopiei nr. 1, etaj 1, către Tufeanu Victoria și Tufeanu Constantin, în conformitate cu Sentința civilă nr. 10448/29.09.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța, în conformitate cu Sentința civilă nr. 104448/29.09.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 3113/212/2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
37.       Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 342/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ion Lahovari nr. 7, parter, ap. 1, către Nucu Erica Maria, în conformitate cu Sentința civilă nr. 16756/26.10.2012 pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin Decizia civilă nr. 381/11.06.2013 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 966/212/2012;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
38.       Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
39.       Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
40.       Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
41.       Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa stațiunea Mamaia, zona Hotel Orfeu;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
42.       Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și SC Somaco Construct SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
43.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Irimia Petru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
44.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Andrieș Ioan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
45.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ganea Gelu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
46.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Jarnea Emil, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
47.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Toma Dumitru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
48.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu Traian;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
49.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+1E, b-dul Mamaia nr. 412, investitor Buicli Alexandra;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
50.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
51.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+4E locuință colectivă, str. Berlin nr. 13, investitor SC Magenta Construct SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
52.       Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice carosabile aprobate prin HCL nr. 198/2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
53.       Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor a SC CT BUS SA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
54.       Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
55.       Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 157/2006 privind înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice la nivelul municipiului Constanța.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce hotărâri au fost luate în ședința Adunării Generale a societății constănțene Carmeco

04 Jul 2020 435

Municipiul Constanța, orașul Năvodari și comunele Valu lui Traian și Castelu, cei mai mulți bani pentru dezvoltare locală, infrastructură sau cofinanțări (documente)

04 Jul 2020 2345

Au fost prelungite mandatele membrilor Consiliului de Administrație de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu

03 Jul 2020 429

Primăriile primesc bani. Omul lui Tucan părăsește Consiliul Județean. PNL se întărește cu Emil Banias

02 Jul 2020 677

Decizii importante luate de acţionarii societății constănțene Vega Offshore

02 Jul 2020 755

Ședință la Guvernul României. Un proiect are legătură cu județul Constanța

01 Jul 2020 353

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință extraordinară

01 Jul 2020 321

Medgidia. Proiectele de hotărâre, adoptate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal

01 Jul 2020 269

Ședință de Consiliu Local PSD și PMP au respins acordarea unor facilități fiscale acordate la plata taxelor și impozitelor locale pentru constănțeni!

01 Jul 2020 1108

Ședință CLM. Proiectul PNL privind acordarea de falicități fiscale în 2020 nu a trecut! (documente)

30 Jun 2020 544

PNL Constanța cere Primăriei să facă publice informațiile legate de procedura de achiziție a serviciilor de realizare a PUG-ului orașului

30 Jun 2020 2395

PUD-ul iniţiat de Metfor Travel pentru reabilitarea Vilei Ştirbey din Mamaia, la vot în Consiliul Local Municipal Constanța (documente)

30 Jun 2020 616

Ședința CNSU. A fost aprobată hotărârea numărul 32. Ce prevede (document)

29 Jun 2020 554

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară. Ce se va discuta

29 Jun 2020 363

Un procuror din Constanța, în atenția CSM

27 Jun 2020 843