Județul Constanța Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară. Ordinea de ziConsiliul Local al comunei Mircea Vodă este convocat în ședință ordinară, în data de 31 ianuarie 2022, organizat la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă.
 

Proiectul ordinii de zi:
 
I. PROIECTE DE HOTÂRÂRI privind:

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (februarie- aprilie 2022).

Initiator: Primar Ionașcu George

2. Aprobarea contului anual de execuţie pe anul 2021.

iniţiator: primar Ionaşcu George

3. Aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Mircea Vodă, jud. Constanta, pentru anul şcolar 2022-2023.

inițiator: primar Ionaşcu George


4. Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2022.

iniţiator: primar Ionașcu George

5. Aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022.

iniţiator: primar Ionașcu George

6. Aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rl).

inițiator: primar Ionaşcu George

7. Aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică.

inițiator: primar Ionaşcu George
 
8. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren in suprafaţă de 136 mp, proprietate private a comunei, situat în sat Satu Nou, str. Gutuiului, nr. 53A

Iniţiator: primar Ionașcu George

9. Aprobarea concesionării prin licitaJie publică a unui imobil-teren în suprafață de 672 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Cantonului, nr. 6

Iniţiator: primar Ionașcu George

10. Aprobarea concesionării prin licitatie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 672 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Cantonului nr. 8

Iniţiator: primar Ionașcu George

11. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren in suprafaţă de 672 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Cantonului , nr. 10

iniţiator: primar Ionaşcu George

12.  Aprobarea concesionării prin licitaţie publicii a unui imobil-teren în suprafaţă de 672 mp, proprietate privată  a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Cantonului, nr. 12

iniţiator: primar Ionaşcu George

13. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 1
 
14. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 2

iniţiator: primar Ionaşcu George

15. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobii-teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 3

iniţiator: primar Ionaşcu George

16. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafa{li de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 4

iniţiator: primar Ionașcu George

17. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 5

iniţiator: primar Ionașcu George

18. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 6

iniţiator: primar Ionașcu George

19. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 7

iniţiator: primar Ionașcu George

20. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafață, de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 8

iniţiator: primar Ionașcu George

21. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 695 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Viitorului, nr. 2

iniţiator: primar Ionașcu George

22. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 69S mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Viitorului, nr. 4

iniţiator: primar Ionașcu George

23. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafală de 695 mp, proprietate privată a comunei, situat în sat Mircea Vodă, str. Viitorului, nr. 6

iniţiator: primar Ionașcu George

24. Desemnarea consilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mircea Vodă. jud. Constanta.

iniţiator: primar Ionașcu George

25. Aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna ianuarie 2022.

iniţiator: primar Ionașcu George

26. Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol la 31 decembrie 2021 şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

iniţiator: primar Ionașcu George

27.  Aprobare încheierii unui act adiţional la contractul pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeuri municipale colectate şi transportate separat, stocate temporar, sortate şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Mircea Vodă, jud. Constanţa, înregistrat sub nr. 133/07.01.2021 la Primăria Mircea Vodă si 1526/15.01.2021 la OIREP.

iniţiator: primar Ionașcu George
 
28.  Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învățământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna decembrie 2021.

iniţiator: primar Ionașcu George

29. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanta, pe anul 2022.

iniţiator: primar Ionașcu George

30. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2022.

iniţiator: primar Ionașcu George

31. Aprobarea modificării statului de funcţii al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODA S.R.L.

iniţiator: primar Ionașcu George

32. Aprobarea modelelor de registru de intrare gunoi de grajd şi registru de ieşire compost, pentru Platforma comunală de gunoi de grajd.

iniţiator: primar Ionașcu George

33. Aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

iniţiator: primar Ionașcu George

34. Atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobil-teren.

iniţiator: primar Ionașcu George

35. Aprobarea actualizării preţurilor pentru concesiuni şi închirieri persoane fizice şi juridice pe anul 2022, în conformitate cu datele fumizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa.
 
iniţiator: primar Ionașcu George

Diverse
  • Informare remediere lucrări canalizare.
  • Raport pentru semestrul II 2021, privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali, conform art. 29 din HG nr. 268/2007.
iniţiator: primar Ionașcu George

Proiectele de hotărâre pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă - Birou secretar general al comunei, iar cei interesaţi pot depune cerere pentru primirea documentelor.  

Persoanele fizice şi juridice interesate, pot formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare referitoare la proiectele de hotărâri, pe adresa de e-mail a Primăriei comunei Mircea Vodă (primar@primaria-mirceavoda.ro} sau la sediul din localitatea Mircea Vodă, str. Primăriei, nr. 47.

Sursă foto: unsplash.com/ NORTHFOLK

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședință ordinară

21 Jun 2022 375

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 May 2022 502

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

22 Feb 2022 786

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară. Când va avea loc și ce este pe ordinea de zi (DOCUMENT)

16 Nov 2021 875

Hotărâri adoptate de Consiliul local Mircea Vodă, atacate în instanță de Prefectura Constanța

26 Oct 2021 1157

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi (document)

21 Oct 2021 897

Două hotărâri adoptate de CL Mircea Vodă atacate de prefect în contencios-administrativ

11 Oct 2021 1213

Județul Constanța Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă. Ce proiecte se află pe listă (document)

22 Jul 2021 1373

Județul Constanța Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară

11 Feb 2021 1450

Consiliul local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară (document)

12 Dec 2019 2225

Consiliul local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară (document)

24 Oct 2019 2070

Consiliul local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară (document)

19 Jul 2019 1421

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța. Mai multe proiecte pe ordinea de zi

19 Apr 2019 1385

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Mar 2019 1951

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, județul Constanța, convocat în ședinţă ordinară. Sunt mai multe proiecte pe ordinea de zi

15 Feb 2019 1505