Județul Constanța Consiliul Local al orașului Eforie, convocat în şedinţa ordinară. Ce s-a discutat (document)

  • Consiliul Local al orasului Eforie a fost convocat  în şedinţa ordinară în data de 19 august 2021.


Primarul Orasului Eforie dispune
 
Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al Orasului Eforie în sedinţă ordinară, joi 19 august 2021, ora 13:00, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, situat în sediul Centrului de Relatii cu Publicul din Eforie Sud, strada Avram lancu.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi este anexat la prezenta dispoziţie.
Art. 3 Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziţia consilicrilor locali ai oraşului Eforie, pe suport de hartie la sediul Primăriei oraşului Eforie (birou secretar general) şi se transmit acestora în format electronic.
 Art. 4. Consilierii locali ai oraşului Eforie sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. Art. 5 Prczenta dispozitie va fi transmisa tuturor autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.
 
 
Proiectul ordinii de zi  
 
I. Aprobare proces-verbal sedintă ordinară din data de 22.07.2021; 
II.
 
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Orasului Eforie la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national — programul RABLA 2021, in vederea achizitionarii a unui numar de 3 autoturisme prin acest program de catre UAT Orasul Eforie

Proiect de hotarare privind oportunitatea trecerii unui imobil din domeniul public al UAT Eforie in domeniul public al statului si in administrarea MAI — IPJ.

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare prirnire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 4), ce stabileste valoarea echitabila de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei nr.6, lot 37, careu 8, parcelarea Proiect 11/1992, identificat cu numar cadastral 102937, inscris in Cartea funciara 102937, in suprafata de 300 mp.


Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 1), ce stabileste valoarea echitabila de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.lon Movila nr.8, identificat cu numar cadastral 101698, inscris in Cartea funciara 101698, in suprafata de 137 mp.

Proiect de hotarare privind apmbarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 5), ce stabileste valoarea echitabila de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.23 August lot 727 partial, identificat cu numar cadastral 509, inscris in Cartea funciara 104868, in suprafata de 60 mp.

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 5), ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.45A, lot 1564 partial, in suprafata de 480 mp, identificat cu IE 102827, precum si a documentatiei de licitatie.

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 9), din care rezulta o valoare de piata a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Nucului nr.11, in suprafata de 120 mp, identificat cu IE 107154, precum si a documentatiei de licitatie.

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 1), din care rezulta o valoare de piata a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.23 August prin alee acces, in suprafata de 55 mp, loturi 709, 690 partiale, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, precum si a documentatiei de licitatie
 
 Proiect . de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 2), ce stabileste valoarea redeventei si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Siretului nr.5A, identificat in planul de situatie intocmit de Morandau Anton Sever, in suprafata de 507 mp .
 
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predarc primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 3), ce stabileste valoarea redeventei si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Nicolae Filipescu nr.16, identificat in planul de situatie intocmit dc Bordea Stefan, in suprafata indiviza de 144 mp, din suprafata totala de 444 mp.

 Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/ 05.08.2021 (pozitia 4), din care rezulta valoarea redeventei si aditionarea Contractului de concesiune nr.119/ 19.04.1999 

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 3), din care  rezulta valoarea redeventei si aditionarea Contractului de concesiune nr.118/19.04.1999.

Proiect de hotarare privind alipirea imobilului cu IE 101036 cu imobilul cu numar cadastral 1904, Eforie Sud Primar Robert—Nicolae ŞERBAN Comisia 1 Comisia 2 Comisia 3 Comisia 4 16. Proiect de hotarare privind încetarea valabilitatii unor contracte de concesiune Primar Robert--Nicolae ŞERBAN Comisia 1 Comisia 2 Comisia 3 Comisia 4 17.

Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 1243/1 inscris in Cartea Funciară nr. 104470 Eforie conform planului de situatie intocmit de Morindau Anton-S ever.

Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de concesiune nr. 241/1999 conform planului de situatie intocmit de Morindau Anton-Sever.

Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de folosinta nr.30/28.03.2002 conform planului de situatie intocmit de Datcu Dumitru

Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului cu IE 104470 conform planului de situatic intocmit dc Gcocad Limits SRL Primar Robert—Nicolae ŞERBAN Comisia 1 Comisia 2 Comisia 3 Comisia 4 21. Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de inchiriere nr.8/29.05.2012 conform planului de situatie intocmit de Geocad Limits SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Serei, in suprafata de 2529 mp.

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu f.n., lotul 75 partial din parcelarea Moviia Techirghiol, in suprafata de 235 mp.

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafaţă indiviză de 188,50 mp din terenul în suprafaţă totală de 377 mp situat în oraşul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Independenţei, nr. 3 (cererea nr. 17245).

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafaţă indiviză de 188,50 mp din terenul  în suprafată totală de 377 mp situat în oraşul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Independenţei, nr. 3 (cererea nr. 10522).

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficic cu titlu oneros asupra terenului in suprafaţă de 2.818 mp situat în oraşul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Republicii, nr. 32A Primar Robert—Nicolae ŞERBAN Comisia 1 Comisia 2 Comisia 3 Comisia 4 27. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafaţă de 283 mp situat în oraşul Eforie, loc. Eforie Sud. str. Serei. nr. 4.

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafaţă de 425 mp situat în oraşul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Serei, nr. 4A

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafaţă de 1.585 mp situat în oraşul Eforie, loc. Eforie Sud, sir. Serei, nr. 4B.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Județul Constanța Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară. Ordinea de zi

25 Jan 2022 417

Convocare Adunare Generală Ordinară a acționarilor SC Neptun Olimp SA

20 Jan 2022 582

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății Neptun Olimp, convocată în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

19 Jan 2022 451

Constantin Frățilă nu mai este administrator la SCUT SA

10 Jan 2022 1660

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, convocat în ședință extraordinară

06 Jan 2022 540

Ședință de îndată la Consiliul Local Municipal Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

20 Dec 2021 595

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

17 Dec 2021 724

Județul Tulcea Consiliul local al comunei Beștepe, convocat în ședință ordinară. Ce se va discuta (DOCUMENTE)

10 Dec 2021 535

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Oil Terminal Constanța convocată în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi

01 Dec 2021 746

Ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Niculițel, județul Tulcea. Ce cuprinde odinea de zi

19 Nov 2021 573

Adunările Generale Ordinare și Extraordinare a acționarilor firmei Alum SA Tulcea, convocate în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

18 Nov 2021 560

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

12 Nov 2021 955

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, convocat în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi (document)

21 Oct 2021 627

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (document)

12 Oct 2021 748

Consilierii locali ai comunei Mihail Kogălniceanu au fost convocați în ședință ordinară

29 Sep 2021 708