Sedinte consiliu

LIVE TEXT În premieră, ședința Consiliului Local Constanța are loc la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat astăzi în şedinţă ordinară, joi, 31 ianuarie  2019, ora 12.00, în sala „Prof. Gheorghe Coriolan” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”Constanța.

În sală este prezent și directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”Constanța, prof. Vasile Nicoară care a precizat că este onorat de vizita Consiliului Local. 

”Astăzi Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”Constanța este Agora Constanței” - a declarat prof. Nicoară. 

25 consilieri sunt prezenți la ședință. A fost înregistrată o înscriere la cuvânt. Este vorba despre Sorin Belu de la Baricada Verde care vorbește în legătură cu proiectul 4 de pe ordinea de zi Acesta susține că Primăria nu a prelungit licențele pentru 2018 dar microbuzele circulă prin oraș. 

UPDATE. 1 ora 12.05

A început ședința. Au fost incluse două proiecte pe ordinea suplimentară: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităților de învățământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanța, pentru anul școlar 2019-2020; inițiatori: consilteri locali Trandafir Raluca-Andreea, Cojoc Marioara, Niculae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, Florea Răzvan-lonuţ
 
Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular din municipiul Constanţa în anul școlar 2018-2019;
Inițiatori: consilieri locali Trandafir Raluca-Andreea, Cojoc Marioara, Niculae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, Florea Răzvan-lonuţ
 
UPDATE. 2 ora 12.10
 
Au trecut proiectele 1 și 2. Au fost 6 abțineri la proiectul referitor la rectificarea bugetului. A trecut și proiectul 3 cu 6 abțineri. 

A fost votat și proiectul 4. 
La proiectul 5 de stabilire a prețului gigacaloriei, consilierii PNL nu sunt de acord cu acest proiect de de majorare a prețului gigacaloriei. 

Consilierii au precizat că până nu se vor propune măsuri pe termen mediu și lung, PNL nu e de acord cu acest proiect. 

Proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru, 7 împotrivă și 3 abțineri. 

La proiectul 6 s-a votat mărirea prețului gigacaloriei pentru populație. Mai exact a fost majorat cu 20% acesta urmând să fie 275 de lei. 

UPDATE. 3 ora 12.17

Au trecut și proiectele 7, 8, 9, 10, 11, 12 (cu 6 abțineri), 13 (cu 7 abțineri), 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

UPDATE. 4. ora 12.22

La proiectul 20 au fost 7 voturi împotrivă și 3 abțineri. Proiectul nu a trecut. 

Au trecut proiectele 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Proiectele 31 și 32 sunt două PUZ-uri controversate, a precizat Romeo Rezeanu. 

Astfel, proiectul 31 nu a trecut, fiind înregistrate 13 voturi împotrivă. 

Proiectele 32, 33, 34 au trecut. 

UPDATE. 5 ora 12.30

La proiectul 35, pentru stabilirea unui reprezentat al CLM în RAJA SA singura propunere este Teodor Patrichi, de la PSD. 

La proiectul 36, privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al SC Ecosal SRL Constanța se votează administratorii Mihai Petre și Oana Dobre. 

Au trecut proiectele 35 și 37. 

AU fost votate și cele două proiecte de pe ordinea suplimentară. 

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:
 
 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 19.12.2018; 
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2018;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea „CT BUS SA”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local – preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat, începând cu data de 01.01.2019 în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019 în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea a trei locuințe pentru victimele violenței în familie;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 8. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2018;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 337/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea Muzeului de Artă Populară Constanța”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 12. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 13. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 241/2017 privind actualizarea HCL nr. 629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5288 mp, situat în zona Palazu Mare – ANL 1, în vederea construirii unui ansamblu de locuințe;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 15. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 16. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 61;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 17. Proiect de hotărâre privind retragerea din folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea acestora în administrarea unităților de învățământ;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 18. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul Constanța, Piața Agroalimentară Tomis Nord;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic George Emil Palade a unui mijloc fix ce constituie domeniul public al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E – Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3493/09.01.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2852/17.11.2003, rectificat, și nr. 497/21.04.2004;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 219988/ 18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Turda nr. 6, în suprafață de 75,75 mp, în vederea vânzării directe către Tănăsie Lidia;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 219986/ 18.12.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Siretului nr. 17, etaj 1, ap. 3, în suprafață utilă de 25,40 mp, cote părți comune de 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză de 11,88 mp (integral construit), în vederea vânzării directe către Memet Sadife;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 214367/ 10.12.2018 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefăniță Vodă/str. Prelungirea Delavrancea, în suprafață de 3.124 mp, precum și a caietului de sarcini;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Voinicului nr. 22, în suprafață de 49 mp;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Moților nr. 8, în suprafață de 61 mp către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Petre Dascălu nr. 10, în suprafață de 84 mp, către Aziz Mariana și Aziz Daniar;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Valului nr. 5B, în suprafață de 29 mp, către Nistorescu Iulian Ion;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții – extindere Delfinariu;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 31. Proiect de hotărâre privind completarea documentației anexă la HCL nr. 145/2009 privind aprobare PUZ – construire imobil S+D+P+M+4-6E+T – locuințe și spații comerciale, str. General Manu nr. 60, teren în suprafață de 274,34 mp, proprietate SC Rezkozan Impex SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Building Development SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor societății RAJA SA;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 36. Proiect de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al SC Ecosal SRL Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
 37. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.iniţiator: primar Decebal Făgădău

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Constanța va prelua magistralele de distribuție a energiei termice de la CET (galerie foto)

22 Aug 2019 486

Preluarea magistralelor CET, subiect de campanie electorală. Liberalii şi primarul Făgădău îşi umflă muşchii pe spatele constănţenilor

21 Aug 2019 554

Modificări în societatea Cher One. Un asociat s-a retras, doi au fost cooptați

20 Aug 2019 239

Căldura, mărul discordiei Decebal Făgădău îi acuză pe liberali că fac politică în batjocură, iar Bogdan Huţucă îl somează pe primar să refacă proiectul de hotărâre

15 Aug 2019 330

LIVE TEXT Sportul constănţean, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local (galerie foto)

14 Aug 2019 862

Alum Tulcea Au fost reconfirmaţi pe funcţii preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de Administraţie

13 Aug 2019 302

Administratorii CN APM SA Constanţa vor fi revocaţi. Şedinţă a Consiliului de Administraţie la Ministerul Transporturilor

13 Aug 2019 1267

Făgădău aruncă bani grei din bugetul Constanţei pentru finanţarea unor cluburi sportive private! Liberalii cer explicaţii în legătură cu oportunitatea alocării acestor sume colosale

13 Aug 2019 3001

Şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu CN APM Constanţa

11 Aug 2019 635

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință extraordinară

09 Aug 2019 409

Ajutoare de urgenţă Un copil din comuna Agigea cu probleme medicale a primit 7.000 de lei de la Guvernul României

09 Aug 2019 387

Acte normative dezbătute în ședința Guvernului de astăzi

08 Aug 2019 381

Ședință la Guvernul României, programată joi. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

07 Aug 2019 416

Bursa.ro Americanii de la GPS şi Amerocap, discuţii pe marginea preluării Oil Terminal

06 Aug 2019 488

Acționarii Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia, convocați în ședință

06 Aug 2019 406