LIVE VIDEO+TEXT S-a votat modificarea contractului cu Polaris! Consiliul Local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi (VIDEO)

Sedinta CLM. Foto: Primăria Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară miercuri, 29 iunie 2022, de la ora 12.00, iar aceasta va avea loc în sistem de videoconferință. Proiectul ordinii de zi
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.05.2022; - APROBAT
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.05.2022; - APROBAT
 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.05.2022; - APROBAT
 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;  - APROBAT
       iniţiator: primar Vergil Chițac
      - aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al  S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2022;  - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice , faza de documentație  de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. Soveja/Zorelelor și sensul giratoriu Pescărie intersecție cu Aleea Studenților”; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale societății Termoficare Constanța SRL; -APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021 și a Raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea managementului transportului de călători în Polul de Creștere Constanța prin implementarea unor facilități de informare călători – panouri informative, de aprobare a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect, precum și descrierea sumară a investiției; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 425/2021 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori”; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Construire bazin olimpic în municipiul Constanța”; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Reabilitare urbană a terenurilor situate în zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 1 aferentă Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune nr. 70717/09.05.2008, încheiat cu SC Polaris M Holding SRL; - APROBAT
Menționăm că administratorul Polaris M Holding a înregistrat la secretarul municipiului Constanța, Mirabela Călin,o adresă, în atenția membrilor Consiliului Local ca unic for decizional al municipiului Constanța prin care le aducea oficial la cunoștință acestora faptul că „nu vom semna un act adițional care conține alte clauze decât cele privind tarifele pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile. Considerăm abuzivă introducerea în hotararea sus amintită a unor modificări contractuale prin care se dorește modificarea unilaterală a unor clauze contractuale, aspect imposibil din punct de vedere legal, în contextul în care contractul nu se poate modifica decât cu acordul ambelor părți”, potrivit documentului.

iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 43/2019 privind aprobarea programului social ”Să ajutăm împreună”; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare; - APROBAT cu 18 voturi „pentru" și 6 abțineri
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind arondarea creșelor de stat din municipiul Constanța la unitățile de învățământ cu program prelungit cu personalitate juridică din municipiul Constanța; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de servicii de consultanță/asistență juridică  și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995,  în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Societatea Polaris M. Holding S.R.L; -  APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL; - APROBAT cu 18 voturi pentru si 7 impotrivă
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Palazu Mare, zona mal lac Siutghiol, delimitat de bd. Tomis, limite cadastrale și incinta RAJA, inițiator Building Project & Plans SRL (fostă New Home Construct SA); - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – servicii, comerț, depozitare mic-gros, sediu administrativ, show-room, parcela A 903/27, investitor Gamaro Construct SRL;  - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 312/2020; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil sediu de firmă, servicii pentru întreprinderi și depozitare complementară, bd. Aurel Vlaicu nr. 173 B, investitor Euroțiglă SRL; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P+4-5-7E - locuire colectivă, Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT Intertrade Logistic SRL; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hale de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 1, investitor GENCOM STAR E-M SRL;  - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hală de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 2, investitor GENCOM STAR E-M SRL; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Industrială, str. Depozitelor și limite cadastrale, inițiator Silk Route Shipping SRL; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 202/2020; - APROBAT 
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire corp învățământ, cazare și bazin de antrenamente, zona Campus universitar, Baza nautică lac Siutghiol, investitor CERONAV; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
     - aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;  - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 416/2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în suprafață de 1100 mp situat în Constanța, str. Ștefăniță Vodă- Dionisie cel mic, în vederea edificării unui lăcaș de cult; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 240/2022 privind aprobarea scoaterii din fucţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 110183/25.05.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel/Restaurant Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului autentificat sub nr. 5244/19.12.2011; 7 voturi „pentru", 10 „împotrivă" și 9 „abțineri" - RESPINS
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare și monitorizare a proiectelor implementate în cadrul procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Constanța;  Propuneri Comisie evaluare:  Mihaela Andrei, Dobre Ioana Claudia, Florin Cocargeanu, Andrei Coșuleanu, Elena Coandă și Valentin Ispas.  - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 , nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222/2021 privind aprobarea statului de funcții a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare spital modular pentru consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanța, în contextul Covid-19”; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.; Gelu Sauciuc - 24 voturi pentru si 1 impotriva - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;  Propuneri: Stere Hira si Mădălina Filip - APROBAT
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Propuneri: Cristiana Popescu, consilier USR
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire structură de primire turistică și alimentație publică, restaurant Albatros, Stațiunea Mamaia, investitor Crescendo LCL SRL;iniţiator: primar Vergil Chițac - APROBAT
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
       2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului Constanța către societatea Termoficare Constanța S.R.L; - APROBAT

iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr.1

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea terenului cu numărul cadastral 245801 din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Constanța.iniţiator: consilier local, Mihai Ochiuleț    - APROBAT                                                  
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

29 Sep 2022 165

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

23 Sep 2022 460

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, convocat în ședință extraordinară. Ce se află pe ordinea de zi

23 Sep 2022 409

Mihai Lupu, despre vicepreședintele CJC, Petre Enciu - „I-am cerut un raport. Depinde de el dacă vrea să rămână în echipă sau să treacă în opoziție”

21 Sep 2022 989

Sedinţă extraordinară de CLM transformată în cacialma administrativă. Exercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea terenului afaceristului Comănescu a fost respins! (VIDEO)

20 Sep 2022 1468

Consiliul Local Constanţa votează în şedinţă extraordinară predarea autobuzelor electrice către CT BUS! Ulterior aceasta vor intra pe trasee

12 Sep 2022 648

Precizările celor de la Polaris M Holding față de modificarea Regulamentului privind salubrizarea în Constanța

31 Aug 2022 1074

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință ordinară. S-a suplimentat ordinea de zi

31 Aug 2022 523

Ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. Mai multe proiecte, aflate pe ordinea de zi

26 Aug 2022 553

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi

26 Aug 2022 601

Ani Merlă, directorul Direcției Fonduri Europene din Primăria Constanța, convocată la biroul edilului Chițac. Consilierii au semnalat greșeli în proiectele supuse votului în cadrul ședinței CLM de astăzi

24 Aug 2022 1398

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară. Mai multe școli și grădinițe vor intra în reabilitare

24 Aug 2022 608

LIVE VIDEO-TEXT Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă extraordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi (VIDEO)

11 Aug 2022 907

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța, convocat în ședință extraordinară

08 Aug 2022 706

Ședință extraordinară a Consiliului Județean Constanța. Pe ordinea de zi, un singur proiect

05 Aug 2022 778