LIVE VIDEO & TEXT. Ședință CLM Constanța Contre pe Regulamentul parcărilor, pe cel de publicitate și pe modernizarea școlilor

 • Ședință ordinară la Consiliul Local Constanța.
UPDATE 29

Se votează proiectul de ordine suplimentară

Iată ordinea suplimentară:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1, revizia 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2, revizia 1” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1, revizia 2” și Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2, revizia 1”, pentru perioada 2021-2040
4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 4
5. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS SA” Constanța

Au fost adoptate proiectele cu nr.1, nr.2., nr3. , nr.4.

La proiectul de hotărâre nr.5 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS SA” Constanța, din partea grupului PNL este propus Dugăiașu Adrian. Din partea grupului USR PLUS sunt propuneri.

 Proiectul cu nr. 5 a fost adoptat.

UPDATE 27


Se votează proiectul nr.47, despre  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța. Acesta a fost adoptat.

Și proiectul cu nr. 48, despre modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare, a fost și el aprobat cu 19 voturi pentru.

UPDATE 26

Se votează Proiect de hotărâre nr. 46, privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța.

Serviciile publice sunt prima interfață dintre cetățean și primărie. Organigrama și statul de funcții este primul pas în reducerea aparatului administrativ. În perioada următoare, SPIT-ul va intra în restructurare. , a precizat primarul Chițac.

Proiectul a fost adoptat.

UPDATE 25

Proiectele nr. 44, 45
au fost adoptate.

UPDATE 24

Se discută proiectul nr.24, depre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța.

Viceprimarul Ionuț Rusu: ”Regulamentul Parcărilor practic a fost realizat astfel încât să ofere un cadru absolut corect deținătorilor de autovehicule din Constanța și să încurajeze deplasarea cu mijloace de transport alternative sau cu transportul în comun. Primele 30 de minute de staționare, conform acestui proiect, vor fi gratuite, asta dovedește că cei care s-au gândit la acest proiect au vrut să pună pe masă o mobilitate cît mai bună a constănțenilor”.

Costin Răsăuțeanu: ”Grupul PSD are niște amendamente. Dorim să unificăm Zona 0 cu Zona 1, să existe o singură Zonă. Dorim să eliminăm conform Anexei 1 Zona 2, adică nu suntem de acord cu acea vignetă, nu suntem de acord să obligăm constănțenii să plătească parcarea oriunde parchează, considerăm că unificarea celor două zone este suficientă”.

Oamenii deja plătesc pentru a-și parca mașina în fața casei.

Răsăuțeanu a mai precizat că ”Oamenii deja plătesc pentru a-și parca mașina în fața casei. Scăpderea tarifului la 2 lei ora, completarea cu auovehiculele hibrid, pentru că momentan sunt prevăzute doar cele electrice și vrem să încurajăm alternativele. Dorim să unificăm, conform Anexei 2, între 8 seara și 8 dimineața să  fie parcarea liberă”.

Tot Răsăuțeanu a afirmat că Primăria nu trebuie să se comporte ca o societate care vrea să facă profit de pe urma constănțenilor.

Viceprimar Ionuț Rusu: ”Domnul Răsăuțeanu nu a citit regulamentul, trebuie să facă o lcetură cât mai amănunțită. Vigneta nu există în regulamentul expus”.

Costin Răsăuțeanu: ”Regulamentul parcărilor l-ați ținut ascuns până în ultimul moment”.

Cristian Tincu: ”Oare nu revenim la același Regulament anterior, dar diferența este că este mult mai scump și acoperă o arie mult largă, respectiv toată Constanța, la plată?”

Costin Răsăuțeanu: ”În Regulament nu ați specificat nimic de majorarea plății pentru parcările rezidențiale, dar eu știu că vreți să faceți aceasta”

Cristian Dincu a mai precizat că cetățenii vor fi amendați dacă nu vor plăti parcarea strict prin SMS.

Vergil Chițac: ”Vă invit la primărie, să discutăm toate aceste aspecte și o să vedeți că nu este așa”.

Cristian Tincu: ”Am sperat că voi primi un răspuns concret”. Repet întrebarea: cum vor fi contorizate cele 30 de minute? În comisie s-a spus că se va trimite SMS, dar dacă există persoane care nu au posibilitate? Ne vom trezi cu persoane care vor spune că doar ce au parcat”.

 Ionuț Rusu menționeză că : ”Vom utiliza toate metodele alternative: parcometre, parcagii, SMS”.

 Consilierii PSD întreabă cum se vor implementa aceste metode, odată adoptat acest regulament.

Costin Răsăuțeanu a formalat întrebarea referitoare despre cum s-a ajuns la numărul de parcometre? Restul sunt povești, basme, în Regulament!, a precizat acesta.

Ionuț Rusu a oferit o replică către Răsăuțeanu: ”Domnule Răsăuțeanu, sunteți răutăcios”.

 Dumitru Caragheorghe a precizat că vor fi folosite sistemele integrate pentru a contoriza cele 30 de minute gratuite.

 Vergil Chițac a subliniat că acum se votează Regulamentul, modul de aplicare se poate discuta separat.

Felicia Ovanesian, administratorul public al Constanței: ”Apreciem că la doi ani de la pronunțarea hotărârii definitive prin care a fost anulat regulamentul anterior nu s-au înțeles motivele pentru care a fost anulat. Regulamentul pe care l-a generat administrația PSD, care a fost anulat de instanță, nu prevedea nicio alternativă de plată. Actualul Regulament supus votului prevede aceste alternative”.

Costin Răsăuțeanu a spus că ”Fără acea alternativă la plată nu putem vota Regulamentul”.

Felicia Ovanesian: ”Parcometrul nu este singura alternativă pentru plata parcării. Este vorba despre aplicarea regulamentului, acest regulament este cât se poate de legal. Poate veți avea bilet așa cum există în cadrul transportului public”

Cristian Tincu: ”Am un alt amendament, Într-o zonă în care nu există alternativă de plată, taxatori de parcare sau parcometre, regulamentul să nu fie pus în aplicare, să nu se dea amenzi”.

 Felicia Ovanesian a precizat că Regulamentul prevede deja acest lucru. Dacă lipsește indicatorul că este o parcare cu plată, parcarea nu se plătește.

Costin Răsăuțeanu a precizat că Grupul PSD va vota împotriva acestui Regulament. Acum, se supun la vot amedamentele PSD.Amendamentele nu au trecut. Se supune la vot Proiectul cum a fost propus de inițiator.

Proiectul nr.24, depre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța a fost aprobat .


UPDATE 23

Proiectul nr. 42 a fost adoptat.

UPDATE 22

Au trecut și proiectele 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 și 40.

UPDATE 21

Și proiectele nr. 29 și 30, 31, 31, 32, 33 au fost și ele aprobate.

Proiectul nr.34 se referă aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E și reglementare acces, str. Scheia nr. 7, lot 1/1, investitor Pinticanu Florin. Acesta a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

Se votează proiectul nr.35, despre îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului HCL nr. 49/2021. A  fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

Proiect de hotărâre nr. 36,  privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților de distribuție a energiei electrice, respectiv linie electrică subterană de joasă tensiune din zona Faleză Nord Constanța, Cartier „Santa Maria Bay”, către E-Distribuție Dobrogea SA, este acum la vot. Proiectul a fost adoptat.

A fost adoptat și proiectul cu numărul 37, dar și cel cu numărul 39.
 
UPDATE 20


Se discută Proiectul de hotărâre nr.24, privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL.

Din partea Grupului PNL a fost repropus Bogdan Barață, care a primit 24 de voturi pentru, iar din partea USR-PLUS a fost repropus Edward Petrariu, care a primit 23 de voturi pentru.

19 voturi pentru și 8 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Se trece la discutarea proiectului cu nr. 25, referitor la  aprobarea regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Costin Răsăuțeanu: ”Noi suntem de părere că acesta nu răspunde nevoilor economice de piață, primăria nu trebuie să se implice, concurența trebuie să meargă liberă. În actualul regulament s-a redus semnificativ numărul de poziții unde se pot expune mijloace de publicitate este o discrepanță foarte mare și o viziune diferită pe care nu o înțeleg.

Acest Regulament va sta la baza Caietului de sarcini pentru licitațiile care vor face acest sector atractibil sau nu”.  

Nu vream să îngropăm serviciul de publicitate. Din contra, vrem să-l punem pe baze legale, a precizat primarul Chițac.

Proiectul nr.25 a fost adoptat. 

Se trece la votarea proiectului nr.26, privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

Proiectul nr.26 a fost aprobat, cu 20 de voturi pentru și 7 abțineri 

Se trece la votarea proiectului  nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, careul XV, lotul 11/1, investitor Marin Liviu. Acesta a fost aprobat, 27 de voturi pentru.

Proiectul nr. 28., următorul la votare, face referire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Labirint nr. 24, investitor Andone Neculai. Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

Proiectul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Rotterdam nr. 11A, investitor Albu Ioan este votat acum. Este vorba despre proiectul vizând locuința fostului prefect al Constanței, Ioan Albu. Proiectul a fost aprobat.

UPDATE 19

Proiectul nr. 18 este supus la vot. Proiectul a fost aprobat.

Se discută proiectul nr.19, referitor la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare juridică a RAEDPP Constanța prin avocat, în litigiile privind imobilele din Bazarul Ștefăniță Vodă, municipiul Constanța.

27 de voturi pentru, proiectul nr.19 a fost adoptat.

Se votează proiectul nr.20 privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanței, prin avocat, în contradictoriu cu SC Ambrosiana SRL, în dosarul nr. 28795/212/2013 conexat cu dosarul nr. 42984/212/2014.

Proiectul nr.20 a fost adoptat.

Acum se trece la votarea proiectului nr.21, referitor la achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanței, prin avocat, în contradictoriu cu SC Ambrosiana SRL, în dosarul nr. 28795/212/2013 conexat cu dosarul nr. 42984/212/2014.

20 de voturi, ppntru, proiectul nr.21 a fost aprobat. 

A trecut și proiectul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societăţii CT BUS SA Constanța, cu 19 voturi pentru și 8 abțineri

Se votează proiectul nr.23. A trecut cu 19 voturi pentru și 8 abțineri.

UPDATE 18

Proiect de hotărâre nr. 8, pentru modificarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022, este supus la vot.

27 de voturi pentru, Proiectul nr. 8 a trecut.

Se discută despre Proiectul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare privind acordarea titlului „Capitala Tineretului din România” și implementarea programului „Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022”,al cărui iniţiator este primarul Vergil Chițac.

Ionuț Barbu: „În orașul nostru am constatat că există tineri care doresc să construiască pentru dezvoltarea orașului, așa a fost creat și motto-ul nostru. Am reușit să finanțăm proiecte și din fonduri europene. În cifre, înseamnă că am invitat peste 2000 de tineri, peste 80 de companii implicate, peste 250.000 euro proiecte finanțate prin Erasmus Plus.”

26 de voturi pentru, și o abținere, Proiectul nr. 9 a trecut.

Se votează acum Proiectul nr. 10, referitor la aprobarea „Acordului de parteneriat între Municipiul Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public”, iniţiator: primar Vergil Chițac

27 de voturi pentru, Proiectul nr. 10 a trecut.

Proiectul nr 11 a fost retras, supunându-se acum la vot Proiectul nr.12, referitor la aprobarea retragerii municipiului Constanța din Uniunea Internațională pentru Transportul Public și anularea plății cotizației anuale aferente.

20 de voturi pentru, și 7 abțineri, Proiectul nr. 11 a trecut.

Se discută Proiectul nr. 12,  privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către RADET Constanța și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.04.2021-31.08.2021, în municipiul Constanța.

27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Se discută acum Proiect de hotărâre nr.14,  pentru aprobarea modificării HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației. 

27 de voturi pentru, proiectul nr.14 a fost adoptat, la fel și proiectul nr.15, cu 27 de voturi pentru, proiectele cu nr.16 și nr.17, fiind și ele adoptate.

UPDATE 17

Proiectul nr. 7 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002 este supus la vot.

Din partea Grupului consilierilor PNL au fost propuse Adriana Câmpeanu și Mihaela Andrei, din partea Grupului USR-PLUS - Romeo Stavăr Vergea și supleant Dumitru Caragheorghe, iar din partea PSD, Cristian Dincu.

Pentru Adriana Câmpeanu au fost 27 de voturi pentru, la fel și pentru Mihaela Andrei și Romeo Stavăr. Pentru Dumitru Caragheorghe au fost 26 de voturi pentru și unul împotrivă, iar pentru consilierul PSD Cristian Dincu au fost 21 de voturi pentru și cinci împotrivă.

 27 de voturi pentru Proiectul nr. 7, a fost adoptat.

UPDATE 16

Proiectul nr. 6 privind aprobarea unor facilități fiscale este supus la vot. 27 de voturi pentru, Proiectul nr. 6 a fost adoptat.

UPDATE 15

Proiectul nr. 5 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC Confort Urban Constanța este supus la vot. 24 de voturi pentru și o abținere, a fost adoptat și Proiectul nr. 5.

UPDATE 14

Proiectul nr. 4 privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban Constanța este supus la vot acum.
25 de voturi pentru, a trecut și Proiectul nr. 4.

UPDATE 13

Se supune la vot proiectul nr. 3, privind execuția bugetară pentru trimestrul I al anului 2021. 25 de voturi pentru, Proiectul nr. 3 a fost adoptat.

UPDATE 12

Se supune la vot proiectul nr.2 , privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.
25 de voturi pentru, amendamentul a trecut.


UPDATE 11

Se supune la vot amendamentul nr.2  al consilierului Costin Răsăuțeanu. 19 voturi împotrivă și 6 pentru, amendamentul nu a trecut.

UPDATE 10

Tot legat de amendamentul nr. 2, vizând modernizarea școlii, Ani Merlă, director Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene - S-a decis pentru fiecare cartier să se propună o școală care este mai afectată și are un număr mai mare de elevi. Am făcut o analiză, astfel încât pentru cartierul respectiv, respectiv cartierul km 4-5, s-a decis să se intervină pentru școala 33, unde este un număr foarte mare de copii și intervențiile sunt mai numeroase. Pentru școala 37 s-a făcut solicitare la Compania Națională de Investiții pentru construirea unei săli de sport., a precizat Ani Merlă.


UPDATE 9

Se supune la vot amendamentul nr.1.

8 voturi pentru, 18 voturi împotrivă, amendamentul nr. 1 al consilierului Costin Răsăuțeanu nu a trecut.

Vergil Chițac, legat de amendamentul nr. 2: Mașinile pe care vrem să le achiziționăm sunt mult mai puține decât ne trebuie. Am dat înapoi mașinile pe care primăria le avea în comadat, acestea erau de la firmele care făceau afaceri cu primăria.

UPDATE 8

Directorul Monica Poptile, de la Direcția Generală de Asistență Socială intervine în cadrul ședinței.

Director Monica Poptile, de la Direcția Generală de Asistență Socială: Motivul pentru care cererea de acordare a subvenției nu a fost acordată este pentru că nu s-a încadrat în prevederile legii., a transmis Monica Poptile.

UPDATE 7

Primarul Vergil Chițac, inițiatorul proiectului privind bugetul, a precizat că sunt propuse în proiectul de buget pentru anul 2021 venituri de 994 de milioane de lei, din care 673 de milioane fonduri proprii, iar restul din proiecte europene și fonduri de la bugetul de stat. Acesta a mai precizat că este vorba despre o creștere de 216 milioane de lei față de anul trecut.

10,6% sunt destinate cheltuielilor pentru educație - învățământ. Din păcate, bugetul continuă să aibe un deficit structural, veniturile proprii sunt mai mici decât cheltuielile, a precizat Vergil Chițac. Acesta a spus că este nevoie de creșterea veniturilor, dar că nu este o soluție creșterea taxelor, ci că este nevoie de investiții.

Costin Răsăuțeanu: ”Vă salvează proiectele lăsate la cheie de administrația anterioară. Noi considerăm că este un buget construit pe rezultatele Partidului Social Democrat. Grupul PSD va vota pentru prioiectele demarate cu ani în urmă, pentru dezvoltare, pentru funcționalitatea orașului”.

Acesta a mai precizat că Grupul PSD va fi foarte atent la rectificările bugetare ce vor urma ”să nu cumva să luați bani de la Dezvoltare”, a declarat Răsăuțeanu. Două amendamente au: suplimentarea cu 170 mii de lei la Capitolul Asociații și Fundații, amendament propus după ce a aflat că au fost poprite conturile Asociației pentru Copiii cu Autism. ”Bănuiesc că nu este urgent să luăm mașini”, a declarat consilierul local PSD.

Amendamentul nr. 2 vizează demararea procedurii pentru proiectul de modernizare a Școlii nr. 37 Constanța.

Viceprimar Ionuț Rusu: Domnul Răsăuțeanu face afirmații neadevărate, când spune că administrația Chițac a oprit de la finanțare Asociația de Sprijin a Copiilor cu Autism. Noi nu am votat împotriva finanțării, ci a asociației, care nu a depus toate documentele necesare.

UPDATE 6

La Proiectul nr. 2 privind aprobarea bugetului, există o intervenție din partea Federației Tinerilor din Constanța.

Andrei Mihai Tănase a explicat că intervenția lor vizează trei mari probleme, prima fiind legată de inexistența unui centru pentru tineret în Constanța, sens în care s-a solicitat alocarea de fonduri în buget pentru așa ceva.

A doua problemă vizează grila de salarizare pentru funcționarii debutanți, salariul brut propus prin această grilă fiind de 2.350 lei, potrivit lui Andrei Mihai Tănase, ceea ce înseamnă 1.400 lei net, insuficienți pentru un tânăr adult, spune acesta.

A treia problemă viza Capitala Tineretului, însă se va discuta la momentul analizării proiectului.

UPDATE 5

Proiectul nr. 1, referitor la aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.03.2021, a trecut, cu 26 de voturi pentru.

UPDATE 4

Ordinea suplimentară a fost aprobată.

UPDATE 3

Consilierii vor vota dacă sunt de acord cu schimbarea ordinii proiectelor, în sensul de a se discuta întâi execuția bugetară, cum a propus consilierul PSD Costin Răsăuțeanu, și apoi bugetul, schimbare față de care s-a opus primarul Vergil Chițac, argumentând că nu este necesară. Propunerea nu a trecut, fiind înregistrate 18 voturi împotrivă și opt pentru.

UPDATE 2

Proiectul 11a fost retras. Amendamment al comisiei nr. 2 la proiect 34

UPDATE 1

A început ședința CLM. Sunt 48 de proiecte spre aprobare.


Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 23 aprilie 2021, ora 09:30. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Proiectul ordinii de zi:
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.03.2021;  
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021;   iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisa de specialitate nr. 1
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2021;    iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 1
 •  Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL Constanța;    iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 1
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021-2022;   iniţiatori: consilierii locali Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu
              - aviz Comisia de specialitate nr. 4
 • Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare privind acordarea titlului „Capitala Tineretului din România” și implementarea programului „Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022”;    iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de parteneriat între Municipiul Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public”;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Primăria municipiului Constanța și Universitatea „Ovidius”, în scopul asigurării cadrului de cooperare între cele două instituții;   iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 4
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din Uniunea Internațională pentru Transportul Public și anularea plății cotizației anuale aferente;    iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către RADET Constanța și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.04.2021-31.08.2021, în municipiul Constanța     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
 •  Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”;   iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța”;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
 •   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
 •   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 •   Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare juridică a RAEDPP Constanța prin avocat, în litigiile privind imobilele din Bazarul Ștefăniță Vodă, municipiul Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanței, prin avocat, în contradictoriu cu SC Ambrosiana SRL, în dosarul nr. 28795/212/2013 conexat cu dosarul nr. 42984/212/2014;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societăţii CT BUS SA Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, careul XV, lotul 11/1, investitor Marin Liviu;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Labirint nr. 24, investitor Andone Neculai;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Rotterdam nr. 11A, investitor Albu Ioan;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală cu funcțiune complementară la parter, str. Chiliei nr. 26, investitor Hristu Daniel;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală și cabinet medical, str. Ion Rațiu nr. 106, investitor Al-Mutawakel Mohammed;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/1/2/1, investitor Ștefan Marius;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/2, investitor Ciutacu Andrei;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E și reglementare acces, str. Scheia nr. 7, lot 1/1, investitor Pinticanu Florin;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 • Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului  HCL nr. 49/2021;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților de distribuție a energiei electrice, respectiv linie electrică subterană de joasă tensiune din zona Faleză Nord Constanța, Cartier „Santa Maria Bay”, către E-Distribuție Dobrogea SA;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de uz și servitute constituit în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului situat în zona scări Restaurant Zorile, lângă plajă;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării efectelor HCLM nr. 230/11.04.2007 privind modificarea HCLM nr. 413/26.11.2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 920,00 mp situat în Constanța, zona Macul Roșu - Tomis III - Tomis IV, modificată prin HCLM nr. 220/27.07.2012;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 58/26.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român - RA a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Sector de drum național DN 2A cuprins între bdul Tomis și intrarea în orașul Ovidiu din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța;      iniţiator: viceprimar Ionuț Rusu
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța;     iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
               - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța;      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 • Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare.      iniţiator: primar Vergil Chițac
              - avize Comisiile de specialitate nr.  1 și nr. 5

Suplimentarea proiectului ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1, revizia 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2, revizia 1” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1, revizia 2” și Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2, revizia 1”, pentru perioada 2021-2040
4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 4
5. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS SA” Constanța

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Constanța se va împrumuta la BERD pentru a construi parcări pe structură metalică P+1 adaptată la mediul sărat. Cum vor arăta?

19 Jun 2021 413

Ați votat, acum plătiți!

17 Jun 2021 1842

Declarații de avere Hristian Ionuț Zelca- șef Biroul Siguranța Circulației Urbane și Parcări din Primăria Constanța (documente)

04 Jun 2021 1389

Parcări din stațiunea Mamaia, reabilitate

25 May 2021 698

Constanța De astăzi, platforma pentru rezervarea unui loc de parcare este funcțională

25 May 2021 8138

Ce se construiește După blocurile de opt etaje din Mamaia, Marina Surf ridică și o parcare generoasă

22 May 2021 979

Vergil Chițac Parcările supraetajate, construite în parteneriat cu privații

19 May 2021 990

Șase luni de administrație liberală. Primarul știe ce se întâmplă prin oraș?

05 May 2021 3477

Sondaj de opinie 91% dintre respondenți nu sunt de acord cu noul Regulament al parcărilor

01 May 2021 557

Constănțeanul supărat. Oriunde oprești mașina, plătești. Noul Regulament al parcărilor din municipiu va fi atacat în instanță!

01 May 2021 3146

Sondaj de opinie Sunteți de acord cu noul Regulament al parcărilor?

26 Apr 2021 1596

Mai mulți foști proprietari de garaje, dați în judecată de Primăria Constanța. Azi, un nou termen

26 Apr 2021 1372

Constănțeanul supărat. Noul regulament al parcărilor are aceeași vulnerabilitate ca vechiul regulament în temeiul căreia a fost anulat

24 Apr 2021 1506

ZIUA LIVE. Bogdan Huțucă (PNL) „Cazinoul, aproape gata la exterior! Spital de pediatrie pe lista CNI! Echipa managerială a Portului Constanța, schimbată pe repede înainte, cu încălcarea procedurilor”

24 Apr 2021 2152

Regulamentul parcărilor publice din Constanța Sunăm la poliție dacă a parcat altcineva pe locul pentru care am plătit?

24 Apr 2021 4939