Sedinte consiliu

LIVE TEXT Şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Constanța. Ce proiecte sunt analizate (galerie foto)

Consiliul Local al municipiului Constanța se întunește astăzi, 31 martie într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 35 de proiecte, printre care aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RATC, RAEDPP Constanţa, RADET Constanţa, SC Ecosal S.R.L Constanța şi SC Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017. Se va decide şi acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, dar şi aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru lucrări de consolidare la "Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța".

Citeşte şi
Ședință a Consiliului Local Constanța. Se va vota bugetul municipiului pe 2017 (document)

Update: ora 12.32
 

S-a trecut la analizarea proiectelor de pe ordinea de zi suplimentară. Pentru primul proiect s-a votat, iar pentru cel de-al doilea s-a dispus ca din comisie să facă parte consilierii locali Ioan Solomon, Constantin Avătavului, Romeo Rezeanu, Andrei Popescu şi Mihai Petre. 

Update: ora 12.30

Au mai fost votate şi aceste proiecte: 

33. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 216/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
34. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 97, bloc B1-parter-etaj 1, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea acestuia în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău
35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordurilor cadru și a contractelor subsecvente, privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, Consiliului local al municipiului Constanța precum și ale Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, în fața instanțelor de judecată; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Update: ora 12.25

Proiectul 32 privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 215/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău s-a votat suplimentarea clubului de handal cu doua milioane si acordarea unui alt milion de lei daca se va ajunge la performanta.

Update: ora 12.20 

A reînceput şedinţa de Consiliu Local. Secil Cantaragiu de la Miscarea Populara propune un amendament: sa se acorde doua milioane de lei clubului de handbal si sa se prezinte justificarea cheltuililor anterioare. În proiectul de hotărâre analizat era vorba despre suplimentarea bugetului clubului de handbal cu trei milioane de lei. 
Totodată, Decebal Făgădău spune ca va solicita si el justificarea tututor cheltuielilof clubului de handbal.

"Vom suplimenta bugetul clubului daca se va ajunge la performante" mai spune Decebal Făgădău.


Update ora 12.10 

Primarul Decebal Făgădău a mers în sală pentru a discuta cu Claudiu Iorga Palaz. S-a luat pauză în şedinţă. 

Update: ora 12.05

La proiectul 32. privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 215/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău, Partidul Miscarea Populara spune ca nu este de acord sa suplimenteze bugetul. Secil Cantaragiu spune că se propune scadearea cuantumului de la trei milioane la un milion.

"Mai mult clubul sa vina cu explicatiile cheltuielilor" - mai spune Secil Cantaragiu.

TotodatăRudi Stanescu de la Handbal Club ia cuvantul si spune ca au nevoie de acesti bani pentru a termina anul
Update: Ora 12.00

Au mai fost votate următoarele proiecte: 


24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor; iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 367/2016 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 258/2016 și HCL nr. 326/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
27.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/2017 și aprobarea acordului-cadru de prestări servicii juridice în vederea apărării intereselor S.C.Confort Urban S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru lucrări de consolidare la "Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța"; iniţiator: primar Decebal Făgădău

La acest proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Orban Steluța Daniela; iniţiator: primar Decebal Făgădău a existat o abţinere.

Şi la proiectul 31 de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. B.P.Hașdeu, str. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă și str. Ștefăniță Vodă, inițiator Mușu Cristian; iniţiator: primar Decebal Făgădău a existat o abţinere. 

Update: ora 11.55 

La proiectulul de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari precum și altă destinație la nivelul Serviciului public de asistență socială; iniţiatorul Decebal Făgădău a declarat că a initiat acest proiect ca sa existe o singura comisie care se va ocupa de cluburile pentru pensionari. 
Totodată s-a propus ca din acestă comisie sa faca parte urmatorii consilieri: Mircea Dobre, Ioan Solomon şi Alexandru Zabara.

Update: ora: 11.50

Au mai fost votate următoarele proiecte: 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2017;iniţiator: primar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul public de călători  pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri, prevăzut în anexa 1 A la HCL nr. 72/2016 privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri; iniţiator: primar Decebal Făgădău
18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și criteriilor de  acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local; iniţiator: primar Decebal Făgădău
19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea și utilizarea siglei oficiale a evenimentelor organizate pe raza municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău         
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Constanța la ASOCIAȚIA INOMAR CLUSTER;iniţiator: primar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru organizarea evenimentului "Sărbătoarea etniei romilor din România"; iniţiator: primar Decebal Făgădău

Update: ora 11.45 

La proiectul de hotărâre privind acordarea pachetului anual cu rechizite școlare cu ocazia începerii cursurilor precum și a cadourilor prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău au fost şapte abţineri. 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; iniţiator: primar Decebal Făgădău - votat în unanimitate. 

Update: ora 11.40 

Au mai fost votate următoarele proiecte: 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal S.R.L Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău


La proiectul 13 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat Decebal Făgădău spune ca nu a suplimentat bugetul pentru burse deoarece va face o analiza profunda pentru a se asigura ca comunicarea cu institutiile de invatamânt este transparenta.

"Vrem sa facem o radigrafie a unitatilor scolarea in ceea ce privesc bursele. Spre exemplu la Liceul Miron Costin au fost uitati 27 de copii care trebuie sa primeasca burse sociale. Motiv pentru care se mai acorda 27 de burse sociale la Liceul Miron Costin" declara Făgădău. 

Fagadau a mai precizat ca vor fi identificate piedicile in intocmirea dosarelor pentru burse sociale.

"Sa vedem unde e problema de fond ca bursele pe care le acordam sa ajunga unde trebuie" mai spune Fagadau.

Update: ora 11.30

Au fost votate următoarele proiecte care au trecut: 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminul pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău

La proiectul 4, de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău sunt patru abțineri 

Update: ora 11.20 

În cadrul şedinţei primul care a luat cuvântul este deputatul Ioan Stelian. Acesta este revoltat că într-o şedinţă anterioată a CLM s-a decis că doritorii nu pot lua cuvântul. 

"Mă adresez în calitate de deputat. Să dati posibilitate celor prezenti sa ia cuvantul daca doresc" spune deputatul Ion Stelian.
 

Acesta a făcut referire şi la proiectul 31 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. B.P.Hașdeu, str. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă și str. Ștefăniță Vodă, inițiator Mușu Cristian; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Deputatul a spus că încalcă regulamentul de urbanism.

"Aberatiile urbanistice trebuie sa dispara" a mai spus acesta. 

A luat cuvântul apoi Olga Stanculescu, pensionară. Aceasta a spus că toate cluburile pentru pensionari din Constanţa beneficiaza de mai multe facilitati, iar cele pentru persoanele cu dizabilitati nu.

Update: ora 11.25

A luat apoi cuvântul Sorin Belu de la Baricada Verde care discută despre Proiect de hotărâre nr 14 privind acordarea pachetului anual cu rechizite școlare cu ocazia începerii cursurilor precum și a cadourilor prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. 

"Elevii nu folosesc ghiozdanele primite de la primarie, deci e spalare de bani" spune Sorin Belu

                        
Acesta a mai declarat că a adus cartonaşe ca să se vadă ce votează, asa cum se făcea pe vremea lui Radu Mazăre. În replica presedintele de sedinta, Aurelian Marin i-a spus ca nu face Sorin Belu regulile. 

UPDATE: ora 11.15

La şedinţă sunt prezenţi 25 de consilieri, iar doi lipsesc motivat. A fost adoptata ordinea de zi şi s-a anunţat că există o ordine de zi suplimentară. 


Sursa foto: ZIUA de Constanţa
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară. 79 de proiecte pe ordinea de zi

16 Mar 2018 515

Părinţii de la Colegiul de Marină ar fi preferat, în locul Şcolii nr. 15, să facă naveta la Colegiul „Tomis“

24 Feb 2018 1734

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Cinci proiecte sunt pe ordinea de zi

23 Feb 2018 466

Liceul Militar de Marină, funcţional din toamnă Consilierii locali votează transferul clădirii Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza“ Constanţa la MApN

21 Feb 2018 1003

Consiliul Local al municipiului Constanța convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Feb 2018 574

LIVE TEXT. Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

15 Feb 2018 628

Este ședința Consiliului Local Municipal Constanța. 23 de proiecte cu inițiator unic. Noi am subliniat ce ne-a atras atenția

15 Feb 2018 570

Consiliul Local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Va fi votat bugetul pe anul 2018. Ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi

09 Feb 2018 460

LIVE TEXT Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța. Ce proiecte vor fi analizate

30 Jan 2018 882

Cât va costa abonamentul RATC lunar pe toate liniile de la 1 februarie. Va putea fi achitat prin aplicații sau SMS

29 Jan 2018 994

Iată ce școală constănțeană a fost desființată!

23 Jan 2018 5045

Consiliul Local al comunei Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

19 Jan 2018 985

A fost dezbatere publică, dar au avut loc și proteste de stradă. Consiliul Local Municipal votează astăzi taxele și impozitele constănțenilor pentru 2018

28 Dec 2017 1319

Consilierii Locali Municipali votează mâine salariile funcţionarilor din Primăria Constanţa. Nu sunt deloc de lepădat! (document)

27 Dec 2017 1498

Indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor aflate în subordinea CL Constanța, majorate (document)

27 Dec 2017 1545

Impozit majorat cu 500% de Primăria Constanţa pentru o firmă cipriotă. Iată despre ce este vorba (document)

26 Dec 2017 1463

UPDATE. Ședință de îndată a Consiliului Local al municipiului Constanța. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Dec 2017 844

Consiliul Local al comunei Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce prevăd proiectele care se află pe ordinea de zi

15 Dec 2017 1507

Ședință ordinară de lucru la Consiliul Local al comunei Tîrgușor, județul Constanța. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

15 Dec 2017 606

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

08 Dec 2017 882

LIVE TEXT Şedinţa ordinară a Consiliului local al municipal Constanţa a început. 44 de proiecte pe ordinea de zi (galerie foto)

27 Nov 2017 1797

Liberalii au revenit la sentimente mai bune. Vor vota pentru validarea mandatelor lui Rezeanu şi Căliminte. În ce condiţii ar relua procedura de vacantare a mandatelor?

27 Nov 2017 1227

Consiliul Local al comunei Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

24 Nov 2017 966

UPDATE Ședință la Mereni pentru constituirea noului Consiliu Local. Participă și prefectul județului Constanța. Cum se împart mandatele

24 Nov 2017 810

Ilie Floroiu va primi titlul de ”Cetățean de onoare al municipiului Constanța"

21 Nov 2017 519

Social-democratul Mircea Dobre părăsește Consiliul Local Constanța. Ce alte proiecte au mai validat aleșii locali

31 Oct 2017 1089

Adriana Câmpeanu, preşedinte al Organizaţiei Municipale a OFL Constanţa

23 Oct 2017 606

UPDATE Astăzi, CLM se întrunește în ședință extraordinară. Consilierii chemați să anuleze hotărârea privind tranzacția cu societatea Polaris M Holding (galerie foto)

12 Oct 2017 1852

Consilierii PNL şi PSD s-au mobilizat. PMP îi acuză de „blat“ şi nu a participat la vot Curtea de Apel Iaşi ia astăzi act de tranzacţia judiciară între municipalitate şi Polaris M Holding (galerie foto + document)

04 Oct 2017 1774

LIVE TEXT. Consiliul Local al Municipiului Constanța convocat în ședință ordinară. CLM a respins tranzacția cu Polaris M Holding

29 Sep 2017 2005

Bani de la bugetul local pentru SSC Farul Constanţa. Ce se va propune spre aprobare în şedinţa de Consiliu de vineri (document)

25 Sep 2017 1925

Consiliul local al comunei Tîrgușor, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi

20 Sep 2017 1081

Şedinţă de îndată la Cumpăna. Un singur proiect pe ordinea de zi

01 Sep 2017 1346

Ședință ordinară de lucru a Consiliului local al comunei Tirguşor. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Aug 2017 607

LIVE TEXT Şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanţa. Ce proiecte s-au retras de pe ordinea de zi (galerie foto)

25 Aug 2017 1227

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

18 Aug 2017 2405

Şedinţă ordinară la Primăria municipiului Constanţa. Iată proiectele de pe ordinea de zi!

18 Aug 2017 3350

Finanţare către 43 de localităţi din judeţul Constanţa pentru proiectele de dezvoltare locală. Unde ajung banii?

02 Aug 2017 1203

Făgădău - „După 16 ani, Primăria Constanţa va avea o organigramă nouă şi funcţională!“ Ce departamente se înfiinţează, ce posturi se restructurează? (document)

28 Jul 2017 7586

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Jul 2017 2300

Consiliul Local al comunei Tîrguşor, convocat în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi!

21 Jul 2017 2051

Unul dintre ei a făcut în 2006 schimb de terenuri cu Primăria Constanţa Cine sunt agenţii economici supraimpozitaţi de Consiliul Local Municipal

03 Jul 2017 2626

Consiliul Local Municipal va vota pentru respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru locuinţe colective pe strada I.L. Caragiale (document)

27 Jun 2017 2087

Şedinţă de Consiliu Local Ce proiecte propune Făgădău - rectificare bugetară, garantarea unui împrumut şi impozite mărite pentru clădiri-ruină

26 Jun 2017 2269

Consiliul Local al comunei Mircea Vodă convocat ​în şedinţă ordinară. Ce se va discuta

24 Jun 2017 3310

Şedinţă ordinară a Consiliului Local a Comunei Tîrguşor. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Jun 2017 3272

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian convocat în şedinţă extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

10 Jun 2017 4821

Disputa politică dintre Chiţac şi Muhscină s-a răsfrânt în Consiliul Local Municipal

01 Jun 2017 2049

LIVE TEXT Şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa. Sunt 38 de proiecte pe ordinea de zi. Liberalii se opun unui proiect. Discuţii aprinse pe tema stadionului Farul (galerie foto)

31 May 2017 3052

Cât vor plăti constănţenii pentru o gigacalorie? Aleşii locali votează la sfârşitul lunii (document)

27 May 2017 1497